Resultaten 2014-2018

Nu deze raadsperiode op zijn einde loopt, kan ik terugkijken op de activiteiten die ik als raadslid sinds 2014 ondernomen heb en zaken die ik heb kunnen bereiken. Op deze website heb ik in de afgelopen jaren met regelmaat verslag gedaan van deze activiteiten, van gesprekken die ik voerde en bijeenkomsten die ik bezocht.  Tijd om een samenvatting te geven van de belangrijkste zaken!

Om te beginnen: Natuurlijk heb ik meegewerkt aan een aantal zaken, die D66 heeft gerealiseerd. Een overzicht daarvan vindt u door hier te klikken.

Maar zelf heb ik ook het initiatief genomen voor een aantal zaken. Soms alleen, soms samen met anderen.

Dat zijn:

Terugkeer bewaakte gratis fietsenstalling Station Schiedam-Centrum

Deze is gerealiseerd nadat ik schriftelijke vragen stelde over de grote hoeveelheid fietsen die vanuit de (toen nog onbewaakte) stalling verdwenen.
Inmiddels is de stalling twee jaar in gebruik en is het aantal fietsdiefstallen op deze plek afgenomen.
Klik hier, of hier, of hier voor meer informatie.

Het inzamelen van taxussnoeisel in de strijd tegen kanker.

Namens D66 stelde ik in 2014 in de raadsvergadering vragen over de inzameling van taxussnoeisel, tussen juni en september. Jong taxussnoeisel kan gebruikt worden voor het maken van chemotherapieën. Mijn vraag aan de wethouder was: “Waarom doet Schiedam hier niet aan mee”?
Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder contact gezocht met Irado. Sindsdien heeft Schiedam al driemaal meegedaan aan de landelijke inzameling. Met ieder jaar een hogere opbrengst.
Voor meer informatie, klik hier.

Het regenboogzebrapad op het land van belofte.

Samen met collega-raadsleden van PvdA en GroenLinks diende ik namens D66 een motie in, naar aanleiding waarvan dit regenboogzebrapad is aangelegd op het Land van Belofte. Als signaal dat in Schiedam iedereen welkom is.
Voor meer informatie, klik hier. 

De openstelling van winkels op zondagochtend.

Samen met collega’s van PvdA en Fractie Janssen nam ik het initiatief tot het indienen van een motie, die het college opriep toe te staan dat in Schiedam winkels in zondag vanaf 9:00 uur open mogen.
Deze motie,  die in oktober 2017 door de raad werd aangenomen, werd door het college niet zonder meer uitgevoerd. Maar in december 2017 zorgde dit voor een raadsvoorstel inzake de winkeltijden, waarin de inhoud van deze motie vrijwel geheel werd overgenomen. Sindsdien kunnen in geheel Schiedam winkeliers op zondag vanaf 9:00 uur hun deuren openen.
Voor meer informatie, klik hier.

Zoals gezegd; op deze website heb ik in de afgelopen jaren geprobeerd zo duidelijk mogelijk verslag te doen van mijn activiteiten als raadslid. Wilt u weten wat ik gedaan heb op het gebied van andere punten uit mijn portefeuilles (zoals bijvoorbeeld de tram naar Schiedam-Noord), gebruik dan vooral de zoekfunctie op deze pagina. Of stuur mij een bericht via johnd66schiedam@gmail.com.

De komende vier jaar wil ik graag doorgaan als raadslid. Mijn ambities zijn verder te werken aan een levendiger binnenstad en winkelcentra buiten het centrum, een veiliger Schiedam voor fietsers, een beter openbaar vervoer en een bloeiend cultureel leven. Maar vooral wil ik mij ook inzetten voor een betere communicatie van de gemeente met de inwoners van Schiedam en een verdere verbetering van de participatie.

Dat wil ik doen met evenveel plezier en energie als in de afgelopen jaren. Voor Schiedam!

Overige zaken waarvoor ik mij sterk gemaakt heb:

Verplaatsing afvalcontainers Nieuwstraat
Veiliger fietsenstalling Sportpark Willem-Alexander
Aanpak diefstal scootmobielen
Schriftelijke vragen over de communicatie bij calamiteiten
Motie watertoerisme Schiedam
Schriftelijke vragen nachtmetro

Appèl aan college inz monument treinramp
Openbaar maken wachtgelden voormalig bestuurders
Tramverbinding Schiedam-Noord en bus Schiedam-Noord in het weekend
Schriftelijke vragen renovatie Ooievaarsbrug

Vragen over bewaakte fietsenstalling Vijfsluizen
Schriftelijke vragen actualiteit gemeentelijke website
Schriftelijke vragen Serious Ambtenaar
Verlenging contract winkelstraatmanager
Werkbezoek Sportpark IKEA-dak Utrecht
Schriftelijke vragen verdwenen wandschildering