Maandelijks archief: februari 2018

Wat deed ik allemaal in januari?

Inmiddels is januari 2018 verstreken. Tijd dus, om weer verslag te doen van mijn activiteiten in de eerste weken van dit jaar.

Net voor Kerstmis heb ik, naar aanleiding van berichten over de slechte staat van de bouwweg in de Anna van Saksenstraat (Oranjeburgh) een mail gestuurd naar de projectleiding, met de vraag of het mogelijk was deze nog voor de feestdagen te verbeteren.

Op 4 januari bracht ik een bezoek aan de Anna van Saksenstraat.

Op maandag 8 januari deelde ik namens D66 in de ochtendspits appels uit op station Schiedam-Centrum.
’s Avonds nam ik deel aan een bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle politieke partijen, over het maken van een lokale stemwijzer.

Op dinsdag 9 januari nam ik deel aan de vergadering van de agendacommissie van de gemeenteraad.

Op donderdag 11 januari sprak ik ’s avonds met Wim van Zon, die betrokken is bij diverse culturele activiteiten in Schiedam en Rotterdam.

Op vrijdag 12 januari kwamen de kandidaten voor D66 bij de komende raadsverkiezingen (dus ook ik) bij elkaar.

Op zaterdag 13 januari was ik present bij de presentatie van het verkiezingsprogramma en de kandidaten van D66 Schiedam.

Rond 14 januari heb ik contact gehad met enkele bewoners van de Lange Haven, die problemen hadden met het parkeergedrag van de aannemer die bij hun buren aan het werk is. Mede door mijn bemiddeling heeft Toezicht en Handhaving contact met hen opgenomen. Hopelijk heeft dat duidelijkheid en een oplossing geboden.

Op dinsdag 16 januari was ik aanwezig bij de speaker’s corner van het Stadserf, waar bewoners van de Havendijk hun zegje deden over de geplande herinrichting van de weg voor hun deur.

Aansluitend was ik bij de ondertekening van het Regenboogakkoord, dat door een aantal Schiedamse partijen ondertekend werd, in aanloop naar de raadsverkiezingen.

Op 18 januari had ik telefonisch contact met de bewoners van de Nieuwstraat, voor wiens deur al vijf jaar twee grote vuilcontainers staan. Hen kon ik vertellen, dat het besluit deze containers te verplaatsen eindelijk gepubliceerd was. (klik hier)

Op maandag 22 januari had ik een gesprek met de projectleiding van Oranjeburgh, naar aanleiding van de perikelen rond de Anna van Saksenstraat.

Op dinsdag 23 januari nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie, opnieuw op het punt “Havendijk”.

Op woensdag 24 januari was ik aanwezig bij de bijeenkomst over het Beatrixpark, in het kader van “Pin je Plek”.

Zaterdag 27 januari was ik met andere kandidaten en leden van D66 aanwezig op de Nolenslaan, waar we in gesprek gingen met voorbijgangers.

Op maandag 29 januari nam ik deel aan ons fractieoverleg, ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Op dinsdag 30 januari nam ik deel aan de vergadering van de gemeenteraad. In het (besloten) deel van deze vergadering  sprak de raad over de herbenoeming van burgemeester Lamers.

Tot slot: op woensdag 31 januari was ik aanwezig bij het wijkoverleg Woudhoek.

 

Stalling sportpark Willem-Alexander weer een stukje veiliger

Vandaag heb ik weer eens een kijkje genomen in de fietsenstalling van Sportpark Willem-Alexander. Die is inmiddels weer een stapje verder qua veiligheid.

Vorig jaar heb ik de toen ontbrekende verlichting en de vele fietsdiefstallen daar aan de orde gesteld.
Inmiddels werkt de verlichting en zijn er hekken om de stalling geplaatst, die het weghalen van fietsen moeilijker maken.

Een andere wens van mij, fietsnietjes in plaats van beugels, is nog niet gerealiseerd. Maar ik begrijp dat ook daaraan gewerkt wordt.