Maandelijks archief: februari 2021

Volgende stap in aanpak rattenoverlast

(gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 13 februari 2021)


In juni a.s. is het drie jaar geleden, dat de fractie van D66 schriftelijke vragen stelde over de overlast van ratten in Nieuwland. Hierop is veel gebeurd. De rattenoverlast kwam opnieuw uitgebreid in de aandacht en het leidde in een klein stukje Nieuwland tot contact en samenwerking tussen bewoonster Willy Heikamp, de gemeente, Irado en Woonplus.

Met elkaar werd de overlast aangepakt. Willy zorgde voor voorlichting onder de bewoners over gevaar van het op straat gooien van eten, de bosjes bij de flats werden verwijderd, er werden GFE-bakken geplaatst (bakken waarin je voedselresten en keukenafval kunt weggooien), flats kregen ondergronds korrels, waardoor ratten zich er niet meer thuisvoelen. Dit alles zorgde ervoor, dat de ratten dit stukje Nieuwland vrijwel geheel verlaten hebben.  Ging dit vanzelf en altijd in goede harmonie? Nee, zeker niet. Maar door met elkaar te blijven praten werden uiteindelijk vorderingen gemaakt. En nu:  waar je drie jaar geleden de ratten gewoon over straat zag lopen, heb ik ze er het afgelopen jaar niet meer gezien. Het blijkt, dat het rattenprobleem op te lossen is, als je er met elkaar je best voor doet.

John van Sliedregt

Anderhalve week geleden sprak ik wethouder Ooijevaar over dit onderwerp. Want het is natuurlijk geweldig dat dit in een klein stuk van Nieuwland gelukt is. Maar er blijven nog veel delen van Schiedam over, waar de overlast er nog gewoon is.

Inmiddels kreeg ik op dit punt positief nieuws: De komende weken start in Nieuwland en Groenoord het verwijderen van de ontoegankelijke bossages bij flats. Deze gaan vervangen worden door een beter toegankelijke begroeiing, die bovendien aantrekkelijk is voor insecten. Dat betekent: veel bloeiers, zoals bijvoorbeeld Vlinderstruiken. Dit ziet er niet alleen vrolijker uit, het betekent ook minder kans op zwerfvuil dat niet te verwijderen is en minder kans voor ratten om zich schuil te houden. Verder zullen flats ondergronds voorzien gaan worden van korrels, die ratten moeten weren.
Ook worden extra GFE containers geplaatst.

Is dit een garantie dat we hiermee de ratten kwijtraken? Nee, veel zal ook moeten komen van bewoners. Zij zullen zorgvuldig om moeten gaan met hun omgeving. Het mooiste zou zijn: in iedere straat of buurt een of meerdere bewoners, die opstaan voor hun flat of straat. Dat voor elkaar krijgen is wellicht het moeilijkste van een goede aanpak. Maar zien dat de gemeente en Woonplus de boel willen aanpakken werkt ongetwijfeld stimulerend.

Drie jaar geleden kreeg ik na het stellen van onze vragen te horen, dat dit een zinloze actie was. “Want volgend jaar lopen die ratten toch weer gewoon over straat”. We hebben echter kunnen laten zien dat het wel degelijk succesvol kan zijn. Als je het maar gestructureerd èn samen aanpakt.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Stadserf op de schop? Onderzoek het maar!

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 31 januari 2021)

n 1998 mocht ik een van de hoofdrollen spelen in “Breken”, een openlucht theaterproductie van het SCHAT. Dit vond plaats op het zojuist opgeleverde Stadserf. Een ambitieus bouwproject. Een nieuwe vleugel voor het Stadskantoor, een nieuwe Stadswinkel, een bibliotheek en een modern theater in een. Met een groot, openplein en woningen en commerciële panden aan de overkant.
Het zag er allemaal op dat moment prachtig uit.

Een kleine 25 jaar na de bouw ervan moeten we constateren dat de tijd verder gegaan is. Dat omstandigheden veranderd zijn en dat het Stadserf niet aan alle verwachtingen voldaan heeft.

Het plein is een grote stenen vlakte gebleven. Af en toe gebruikt voor evenementen. Maar voor de rest vooral een leeg, winderig en kaal geheel. De commerciële panden hebben nooit de invulling gekregen, die bedoeld was.

De bibliotheek is (mede door de digitalisering) in omvang gekrompen en verhuisd naar de Korenbeurs. Een enorm lege ruimte bleef over. En al jaren is daar, tot ergernis van velen, geen nieuwe functie voor gevonden.
Het plan om de ambtenaren van de gemeente hierin onder te brengen en de witte toren om te bouwen tot woningen bleek niet haalbaar. De Stadswinkel is ook door de digitalisering te groot geworden.

Het theater functioneert. Maar de ingang, in het Stadskantoor werkt verwarring in de hand en is voor bezoekers van buiten de stad soms moeilijk te vinden.

Aan de kant van de Broersvest Is een rommelig gebied ontstaan. Met parkeerplaatsen en een weggestopte ruïne van het Huis te Riviere, de bakermat van onze stad. Wat een mooi visitekaartje van onze stad zou moeten zijn, is een rommelig, onuitnodigend gebied.

In 2017 vroeg D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 om plannen voor het Stadserf. Hierna hebben ook andere partijen hierom gevraagd. Het Theater kwam met een prachtige studie inzake een nieuwe ingang, aan de kant van de Broersvest.
Inmiddels ligt er opnieuw een ambitieus plan voor het Stadserf. Het college vraagt de raad om geld, om dit plan verder uit te werken naar een concreet voorstel. Het plan brengt vergroening van het plein, sloop van de Stadswinkel, de voormalige bibliotheek. De huidige bebouwing wordt deels vervangen door woningbouw. Ook het gebied aan de Broersvest krijgt een ander aanzien. Met appartementen, een vrijstaande ruïne en een nieuwe ingang van het theater; compleet met horeca en een nieuw plein.

Rigoureus? Jazeker! Maar wat D66 betreft zeker het onderzoeken waard. Daarom zullen wij instemmen met het verlenen van het onderzoekskrediet. We zullen de verdere plannen, zowel financieel als qua vormgeving, kritisch blijven volgen!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Trek lering uit de gebeurtenissen van gisteren

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 7 januari 2021)

Het was een kleine vier jaar geleden, Donald Trump was net beëdigd tot president van de VS, Tijdens een gesprek met de pers werd zijn woordvoerster gevraagd naar een aantal aantoonbare onwaarheden die haar baas verspreid had. Tot grote verbazing van iedereen luidde het antwoord, dat de president geen onwaarheden had gesproken, maar slechts “alternative facts”.

Het was een kennismaking van de wereld met President Trump. De term “alternative facts” bleek nog maar het begin te zijn.
In de afgelopen vier jaar is de wereld getuige geweest van een president, die ongegeneerd leugen op leugen stapelde, zichzelf als het middelpunt van alles stelde, journalisten neerzette als vijanden van het volk, hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opzette en geen afstand nam van racistische en fascistische organisaties. Zijn voornaamste communicatiemiddel was Twitter.

Er was een grote groep Amerikanen die dit allemaal prachtig vond. Die zich gehoord voelde, die zich door Trump comfortabel voelde in het openbaren van lang weggestopt racisme en antisemitisme.

De morele beerput van Donald Trump leek geen bodem te kennen. Verbazing over zijn onbeschofte optredens, zijn leugens en narcisme verdween. Men raakte er aan gewend. Af en toe, bij weer een nieuw dieptepunt werden nog weleens wenkbrauwen opgetrokken. Maar ach….het was Trump.

Ondertussen raakte de samenleving in Amerika steeds verder verscheurd. En kregen ook groeperingen als Qanon steeds meer volgelingen. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd.

Waar dit toe geleid heeft, hebben we inmiddels kunnen zien. Met ontzetting zat ik woensdagavond (samen met een groot deel van de wereld) te kijken naar de bestorming van het Capitool, door aanhangers van Trump. De afgelopen maanden door hem gevoed met beschuldigingen over verkiezingsfraude. Beschuldigingen waar nooit enig bewijs voor geleverd is en die in tientallen rechtszaken resoluut van tafel geveegd zijn.
Maar Trump bleef zijn beschuldigingen herhalen. Riep zijn volgelingen op in verzet te komen, daarbij geholpen door een groep vertrouwelingen, zoals Rudi Giuliani, Mitch McConnell en Ted Cruz.

En gisteren bestormde een deel van zijn achterban dus het Capitool. Voor velen het symbool van de democratische westerse wereld. Met als bedoeling te voorkomen dat het congres Joe Biden zou uitroepen tot president. De coup mislukte, maar de impact is enorm.
De samenleving in Amerika is tot op het bot verdeeld. En er zal heel veel nodig zijn omdat te veranderen.

Het is een goede les. Het heeft laten zien waar populisme en volksmennerij toe kunnen leiden. Iets waar andere landen, waaronder het onze, lessen uit kunnen en moeten trekken. Ook hier hebben we de afgelopen jaren de opkomst gezien van populisme en het daarbij behorende zaaien van tweedracht.
Of het nu landelijk is of lokaal: politici moeten zich ver houden van het verdraaien van feiten en het zwart maken van bevolkingsgroepen of elkaar. Zij moeten zichzelf niet als middelpunt van de aandacht zien, maar het belang van hun land, stad of dorp vooropstellen. Als je elkaar puur op inhoud bestrijdt, is er echt al meer dan genoeg stof tot discussie.
Democratie is een bezit van onschatbare waarde, maar het is ook erg kwetsbaar. Het is dus de taak van politici èn kiezers, hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam