Maandelijks archief: februari 2019

Discussie met Maarten Reuderink

In de uitzending van “Onder Ogen” van schie TV op 9 februari 2019 was ook Maarten Reuderink (fractievoorzitter Ouderenpartij Schiedam) te gast. Ik ging met hem in discussie over het gebruiken van aannames om je punt te maken, het van gas los maken van Groenoord en het omgekeerd inzamelen van restafval.

Hieronder dit onderdeel van de uitzending.

 

Groen licht voor renovatie Sint Jacobs Gasthuis

Met een ruime meerderheid ging de gemeenteraad van Schiedam op 29 januari akkoord met het voorstel tot renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis. Een voorstel dat, vanwege de financiële omvang, de afgelopen weken veel discussie opleverde in de stad.

Tijdens de behandeling in de raad sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

Hieronder mijn bijdrage in tweede termijn:

Hieronder de tekst van mijn bijdrage in eerste termijn:

“Voorzitter,

Vorige week is in de commissie zeer uitgebreid gedebatteerd over het raadsvoorstel inzake het SJG.

Collega Wijmans gaf tegen het einde van het debat aan, dat er nogal wat discussies door elkaar liepen. Daar had hij gelijk in. Daarom wat D66 betreft terug naar de essentie en de feiten van dit raadsvoorstel.

  1. Het Sint Jacobs Gasthuis is een rijksmonument, dat eigendom is van de gemeente.
  2. De gemeente heeft 80 jaar geleden besloten dit monument de functie van museum te geven
  3. Sindsdien huurt het Stedelijk Museum Schiedam het gebouw
  4. Het gebouw kent achterstallig onderhoud
  5. Bij de laatste renovatie van het gebouw zijn keuzes gemaakt, die ingrijpen nu noodzakelijk maken.
  6. De gemeente is als eigenaar van het monument en als huisbaas van het museum verantwoordelijk hiervoor.

Bovenstaande feiten zorgen voor een plan van aanpak dat op te delen is in drieën.

Het achterstallig onderhoud aan het museum kost 1,2 miljoen euro.
De verbouwing inz de museale functie kost 5,3 miljoen.
De vorige renovatie is nog niet afgeschreven. Dat moeten we nu in een keer slikken en dat kost 1,8 miljoen.

Met name dat laatste doet ons pijn, maar er is geen andere optie. Wachten tot de vorige renovatie afgeschreven is betekent verder verval van het gebouw, van binnen en van buiten. En het belemmert de huurder in het uitvoeren van haar functie.

Zoals ook vorige week aangegeven, viel onze mond open bij de constatering dat er in de afgelopen jaren geen budget geweest is voor het beheer van het gebouw. Het college maakt die constatering en geeft aan bij de zomernota met een duidelijk plan hiervoor te komen, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Op dit punt geven wij het college het vertrouwen dat er bij de zomernota een goed verhaal ligt.

In de raadscommissie is ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag: Hoe kan het zijn dat zo kort na de vorige renovatie een nieuwe ingreep nodig is? Waarom zijn toen bepaalde keuzes gemaakt? Hoe is de besluitvorming gelopen?
Vragen waarop op dit moment vaak geen antwoord te geven is. Maar waarvan de antwoorden wellicht wel verdraaid nuttig kunnen zijn om lessen voor de toekomst te kunnen trekken. Het AOV opperde tijdens de vergadering van de raadscommissie, dat de Rekenkamercommissie wellicht een onderzoek zou kunnen instellen naar de gang van zaken toen. Wat D66 betreft een idee om verder mee te gaan.

Tot slot, voorzitter.

Enkele jaren geleden heeft deze raad hard geoordeeld over de huurder van het SJG: het SMS.
Er is een lening verstrekt, waaraan harde eisen gesteld zijn. Eisen, die geleid hebben tot een veranderde, maar ook qua personeel kleinere organisatie. Een organisatie die doet, wat de raad van haar verlangd heeft. Het museum leeft in de stad, zoals het jaren niet geleefd heeft, terwijl de goede naam in Nederland er niet onder leidt.

Dit geeft de gemeente de plicht, voor zover daar twijfel over mocht zijn, een goed huisbaas te zijn. En ervoor te zorgen dat gebouw en installaties op orde zijn.

Daarom zullen wij instemmen met dit raadsvoorstel.”