Maandelijks archief: mei 2018

Behandeling coalitieakkoord

Op 17 mei behandelde de gemeenteraad van Schiedam het coalitieakkoord van VVD, AOV, D66, GL/PS en CDA.
Aansluitend werd het nieuwe college officieel gekozen en benoemd.

Voor mij de eerste raadsvergadering als fractievoorzitter. Namens D66 blikte ik terug op de onderhandelingen en benoemde ik enkele zaken uit het akkoord, zoals woningbouw, de sociale woningvoorraad, duurzaamheid, inclusie, schuldhulpverlening, de cultuur en de binnenstad. Verder ook de wijze waarop bestuur en inwoners in de komende periode met elkaar omgaan. En de samenwerking die we moeten aangaan; in de Aleidazaal, maar vooral ook daarbuiten.

Speciale dank sprak ik uit aan het aftredend college, maar ook aan Marcel Houtkamp, die op deze avond zijn actieve politieke loopbaan afsloot.

Voor wie het hele verhaal wil horen: hieronder kan dat!

En ook mijn reactie op enkele collega-fractievoorzitters, in de tweede termijn van de behandeling:

 

Een nieuwe taak!

Tijdens de eerste officiële bijeenkomst van de nieuwe fractie van D66 Schiedam, op maandag 7 mei, hebben de overige leden mij gekozen als hun fractievoorzitter.

Ik ben enorm vereerd en blij met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten mij hiermee hebben gegeven. We hebben met  Anouschka Biekman, Arjen Kuin, Jarle Lourens en opvolgend raadslid Zülfikar Güler een mooi, enthousiaste team. De samenwerking zie ik met heel veel plezier tegemoet!

Op 8 mei werd ik geïnterviewd door Jan Willem de Boer (JWTV Schiedam).

Dit interview ziet u hieronder:

Betrek jongeren nog meer bij de Dodenherdenking

“ Dat herdenken doen wij al jarenlang. Straks met 2 minuten stilte en met ons volkslied. En dat zullen wij nog jarenlang blijven doen”.

Dit waren woorden uit het begin van de (goede) toespraak van burgemeester Lamers, uitgesproken aan het begin van de Dodenherdenking op de Kop van de Plantage.

Ware woorden. Met een duidelijke voornemen: We zullen nog jarenlang blijven herdenken. Ik kan het daar alleen maar hartgrondig mee eens zijn. De herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog moet levend blijven. Voor de levens die het gekost heeft, maar ook in de hoop lessen eruit te trekken, zodat nieuwe slachtoffers voorkomen kunnen worden.

En juist dat voornemen zorgde bij mij voor een wat ongemakkelijk gevoel bij de rest van de herdenking. Deze vindt namelijk al zolang ik mij kan heugen volgens een vast stramien plaats. Plechtige gezangen van het Schiedams mannenkoor Orpheus, begeleid door Harpe Davids. Een waardige bijeenkomst, met veel respect voor de mensen die wij herdenken.

Maar, als we nog jarenlang willen blijven herdenken, is dit dan de wijze waarop we dit moeten blijven doen?
Moeten we niet meer ruimte voor en aandacht geven aan de jongere generaties?

De rol van jongeren bij de herdenking is nu beperkt tot het voorlezen van een gedicht en het samen met de burgemeester leggen van een krans door een scholier en het vormen van de erehaag door scouts en zeekadetten.

Onder de aanwezigen bij de herdenking (en dat lijken er de laatste jaren steeds meer te worden) bevond zich gelukkig ook een behoorlijk aantal jongeren.
Maar in hoeverre weten de muziek en de gezangen hen te raken?
Afgaand op de reacties om mij heen, vrees ik daar een beetje voor.

Wordt het niet tijd de rest van het programma zo in te richten, dat er naast Harpe Davids en Orpheus ook ruimte is voor een meer moderne invulling?

Tijdens de Dodenherdenking in Westerbork zong Claudia de Breij haar “mag ik dan bij jou”. Een voorbeeld van een moderne invulling, die geen enkele afbreuk doet aan het respect dat we met elkaar willen betuigen.

Een dergelijke invulling moet in Schiedam toch ook kunnen? Er is voldoende cultureel talent aanwezig in onze stad.
Naar mijn mening zou het goed zijn als de organisatie naar wegen gaat zoeken om het programma van de herdenking aan te passen. Om daarmee de jongeren van nu, de ouderen van de toekomst, daadwerkelijk erbij te betrekken. Zodat we inderdaad nog jarenlang blijven herdenken. Want dat dát nodig is, staat voor mij buiten kijf!