Maandelijks archief: maart 2017

Café Lokaal op zaterdag

Op zaterdag 25 maart 2017 was ik als Politieke Gast aanwezig bij de Stadsomroep Schiedam, in het programma “Café Lokaal op Zaterdag”.

Met Jan Willem de Boer en Henk Groenewegen sprak ik onder andere over de Schiedamse Musea, de Binnenstad, communicatie via social media en mijn ervaringen in de gemeenteraad.

Het interview is hieronder terug te zien.

 

 

 

Overzicht werkzaamheden afgelopen weken

Even bijpraten! Wat deed ik als raadslid allemaal in de afgelopen weken?

Maandag 27 februari

’s Avonds ben ik op bezoek geweest bij bewoners aan de Lange Haven, om enkele lopende zaken (onder andere overlast van hondenpoep) te bespreken.

Zaterdag 4 maart

Op deze middag ben ik aanwezig geweest op de politieke markt in de ontmoetingsruimte aan het van Beethovenplein.

Maandag 6 maart

’s Middags was ik op bezoek bij Marjan de Jong, bewoonster van de Oosterstraat. We hebben bijgepraat over de wateroverlast in Oost, de Drie Lanen en de parkeeroverlast.

’s Avonds heb ik, naar aanleiding van klachten inzake overlast van de kermislichten op het Bachplein, contact gezocht met de wijktoezichthouder. Deze heeft er een dag later voor gezorgd, dat de overlast voor de bewoner in kwestie verholpen werd.

Dinsdag 7  maart

Op deze avond nam ik deel aan de vergadering van de gemeenteraad.
Een zeer korte vergadering. Alle reguliere agendapunten waren al afgehandeld in de raadscommissie en het raadsvoorstel inzake de financiering van het afvalbeleid was van de agenda gehaald.
Na enkele actuele vragen van GroenLinks tijdens het “Vragenuur” was de vergadering al na 25 minuten afgelopen.

Woensdag 8 maart

Samen met Mieke Peters, medewerkster van de griffie (de afdeling die de raad ondersteunt) en collega-raadslid Gerda Sels, was ik aanwezig tijdens het wijkoverleg Woudhoek. Nu neem ik vaker deel aan dit wijkoverleg. Maar in dat geval houd ik mij op de achtergrond. De taak van een raadslid bij een wijkoverleg is namelijk luisteren, merken wat er in de wijk speelt. Promotie van de eigen werkzaamheden is daar niet gepast.

Ditmaal was het anders. Gerda en ik zaten namens de raad bij dit wijkoverleg, om van de aanwezige bewoners te horen hoe zij het “sociaal domein” in hun wijk ervaren.
Denk je dat je, mocht je ziek worden, hulp van je buren krijgt? Zijn er voldoende voorzieningen om zorgeloos oud te worden in de wijk? Hoe wordt er in de wijk gezorgd voor beginnend dementerenden? Zomaar wat zaken die aan de orde kwamen. Heel leerzaam en leuk om te doen!

De raad bezoekt deze maand alle wijkoverleggen in Schiedam. Op 20 april is er een afsluitende bijeenkomst, met de uitkomsten van alle gesprekken. (Er is ook op andere plaatsen dan het wijkoverleg met mensen gesproken).

Donderdag 9 maart

’s Ochtends was ik aanwezig bij de uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning aan Arie Boomsma.

’s Avonds bezoeht ik opnieuw namens de raad een wijkoverleg. Ditmaal was ik samen met Mieke van de griffie, Ivana van der Donk en Hanke Clausen aanwezig bij het wijkoverleg Groenoord.

Zaterdag 11 maart

Van 11:00 tot 15:30 was ik namens D66 aanwezig op de politieke markt in winkelcentrum Hof van Spaland.

Maandag 13 maart

Om 7 uur ’s ochtends deelde ik namens D66 flyers uit op station Schiedam-Centrum.

Aansluitend had ik met wethouder Van Steenderen een (kort) gesprek over een onderdeel van de uitvoering van de motie “Versterking Watertoerisme”.
Ik wilde graag weten wat de status was van het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot op afstand bedienbare bruggen. En in hoeverre hierover contact gezocht wordt met de gemeente Rotterdam.
Dit onderzoek zal zeker nog enkele maanden duren. En het is de bedoeling, dat er contact gezocht wordt met de gemeente Rotterdam.

Aan het eind van de middag ontving ik samen met ons Sanne Taekema, bestuurslid van D66 Schiedam, een delegatie van D66, die in het kader van de verkiezingscampagne op bezoek was in Schiedam. Speciale gast hierbij was Stientje van Veldhoven, de nummer twee van de landelijke lijst.
Met elkaar bezochten we de bibliotheek in de Korenbeurs.

Woensdag 15 maart

Van even na negenen (exit-poll) tot half een ’s nachts was ik op het stadskantoor, bij de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen.

Donderdag 16 maart

’s Avonds was ik aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam, in de Korenbeurs.

Maandag 20 maart

Overdag heb ik mij bezig gehouden met het voorbereiden van de aanstaande vergadering van de Agendacommissie.

Dinsdag 21 maart

’s Avonds nam ik deel aan de vergadering van de Agendacommissie. Dit is de commissie, bestaand uit voorzitters van raadscommissies en Stadserfbijeenkomsten, die de agenda voor commissie- en raadsvergaderingen vaststelt.

Met elkaar bespraken we de de agenda voor de komende raadscyclus.

 

Jillis Bruggemanpenning 2017 voor Arie Boomsma

Op 9 maart was ik aanwezig bij de uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning aan Arie Boomsma.

Nieuw waren dit jaar de “Jillis Opstekers”, spelden die als blijk van waardering worden uitgereikt aan Schiedammers die zich inzetten voor de emancipatie van LHBT’ers.

De eerste Jillis Opstekers waren voor Henk van den Broek (o.a. voor het Roze Café) en Edwin Spek (voor het programmeren van roze films tijdens het SuikerZoet Filmfestival)..
P1210394P1210395b

Daarna reikte wethouder Mario Stam de Jillis Bruggemanpenning uit aan Arie Boomsma. Voor de bijdrage die hij als televisiemaker heeft geleverd aan de emancipatie van LHBT’ers.

Afsluitend vond een korte plechtigheid plaats bij het momument ter nagedachtenis aan Jillis Bruggeman.

Een korte impressie ziet u in onderstaand vlog:

P1210401 P1210404 P1210418 P1210423 P1210427 P1210444