Maandelijks archief: september 2018

Wordt het inhoud, of wegduiken voor de feiten?

Afgelopen dinsdagnacht ging ik met gemengde gevoelens vanuit de raadszaal terug naar huis.
Trots op Anouschka Biekman, die een mooie maidenspeech gehouden had. Trots op Jarle Lourens, die tijdens zijn maidenspeech ook een amendement kon indienen, dat vervolgens met ruime meerderheid aangenomen werd.
Maar er was ook een gevoel van teleurstelling over een groot deel van avond. Niet over de behandelde punten, maar over de wijze waarop deze door sommige fracties behandeld werden.

Het agendapunt over het versoberen van de regeling voor gratis OV voor minima nam dinsdagavond een belangrijk deel van de vergadertijd in beslag. Dat is niet erg, het is een besluit met impact, met verschillende reacties vanuit diverse fracties. Daarover moet je uitgebreid met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Maar daar zit hem nu precies mijn teleurstelling. Want wat zagen we? Een partij, de PvdA, die haar boosheid in de aanloop naar de vergadering al ruimschoots had geuit via social media. Ook niet erg, maar heb het dan wel over de inhoud.
Die ontbrak, en ook tijdens de vergadering was de inhoud ver te zoeken. Er werd boos gebrald, en driftig geïnsinueerd en op de man gespeeld. Daarbij werd angstvallig vermeden het over de reden van de versobering te hebben: dat er met de RET niet meer te onderhandelen viel over de prijs, maar dat Schiedam alleen akkoord kon gaan met een regeling die onze stad anderhalf miljoen euro per jaar zou kosten. Driemaal zoveel als de oude regeling.

Het niet durven benoemen van de werkelijke reden, maar tegelijkertijd wel afdalen in de put van het populisme, dat is iets waarvoor ik geen begrip of waardering kan hebben.

Het besturen van een stad brengt met zich mee, dat je af en toe keuzes moet maken die misschien op korte termijn niet sympathiek lijken, maar die op langere termijn wel degelijk tot betere omstandigheden kunnen leiden. Door daarvoor weg te duiken toon je je eigen onvermogen aan.
D66 durft dergelijke keuzes wel te maken. En durft deze ook uit te leggen. Daarnaast willen we bruggen blijven slaan. Niet alleen in de raad, maar ook binnen Schiedam. Met “wij-” en “zij-” kampen kom je niet verder. Met “samen” wel!

Vandaag,  zaterdag 29 september, zijn we zoals ieder jaar weer te vinden op de Brandersfeesten.  Tussen 11:00 en 14:00 uur staan wij in de Lange Kerkstraat. Graag gaan wij daar tussen 11:00 met u in gesprek. Over de regeling Vrij Reizen, maar natuurlijk ook over allerlei andere onderwerpen die betrekking hebben op onze mooie stad!

Klik hier om mijn bijdragen tijdens het debat over het vrij reizen terug te zien.

Raadsbehandeling aanpassing regeling Vrij Reizen voor Minima

Op dinsdag 25 september 2018 behandelde de gemeenteraad van Schiedam de brief, waarin het college aankondigde de regeling “Vrij Reizen voor Minima” drastisch te versoberen.

Namens D66 was ik woordvoerder bij dit onderwerp. Hieronder mijn bijdragen in eerste en tweede termijn. Tevens (in tweeën geknipt vanwege de beperkingen van YouTube) de eerste termijn van wethouder Bregman.

 

 

Superdag!

Als ik mij weer eens afvraag waarom ik in vredesnaam raadslid wilde worden (en die momenten zijn er!) dan moet ik gewoon terugdenken aan vandaag.
Dit was echt een superdag! Met ’s ochtends het wijkbezoek aan Oost (zie video op deze pagina).

Direct vanuit het wijkbezoek ben ik samen met collega-raadslid Sandra Beenhakker doorgefietst naar Nieuwland.
Sinds een aantal weken heb ik, naar aanleiding van de rattenoverlast, contact met Willy Heikamp. Los van de contacten over haar activiteiten om de rattenplaag te bestrijden is er ook een persoonlijke klik.

Vandaag werd zij geïnterviewd door het RTL Nieuws en Sandra en ik hebben haar daarbij “moral support” gegeven.
Nuttig dat er op deze manier aandacht is voor het probleem, maar ook voor de oplossingen waaraan gewerkt wordt.
Maar daarnaast hebben we ook constant in een deuk gelegen van het lachen.

Echt, dan is het geen straf om een deel van de zaterdag bezig te zijn voor Schiedam!

Verslagen wijkoverleg komen terug op de website

De gemeente Schiedam heeft sinds kort een vernieuwde website. Een verbetering op een aantal punten, maar wat mij en een aantal andere mensen opviel: de verslagen van de wijkoverleggen zijn verdwenen!

Wel staat op de site de mededeling, dat deze op te vragen zijn via het secretariaat. Wat mij betreft een ongewenste procedure. Verslagen van wijkoverleggen dienen voor iedereen direct bereikbaar op de website te staan. Erom moeten vragen werpt een ongewenste, extra hindernis op. En dat is niet te rijmen met een gemeente die open en transparant wil zijn.

Ik heb de betreffende afdeling om uitleg gevraagd. Dit heeft mij geleerd, dat de nieuwe website een format met zich meebrengt, dat niet aansluit op de wijze waarop de verslagen in het verleden werden gepubliceerd. Laat mij u niet vermoeien met technische details (waarvan ik bovendien geen kennis heb), maar zodra de problemen opgelost zijn, worden de verslagen gewoon weer gepubliceerd. Op dat moment ook met een functie, waardoor ze ook te raadplegen zijn door mensen met een visuele beperking.

Een antwoord waarover ik vooralsnog tevreden ben. Wel heb ik gevraagd de tekst op de website iets aan te passen. Zodat voor iedereen duidelijk is, dat de verslagen van toekomstige wijkoverleggen gewoon weer online komen te staan.

Druk weekend in Schiedam!

Het was dit weekend stevig aanpoten, voor wie alle activiteiten en evenementen in Schiedam wilde bezoeken. Ik heb mijn best gedaan! (Alleen het NK Tonnetjesteken heb ik niet gered).

Tijdens de Open Monumentendagen bezocht ik de boekenmarkt,  Hotel Mout en beklom ik de toren van de Grote Kerk. Ook ben ik aangeschoven bij de borrel van de Historische Vereniging Schiedam.

Maar de drie activiteiten die de meeste indruk op mij maakten waren de Parade aan de Schie, Open Expo en de dansvoorstelling op de Hoogstraat.

Hieronder op deze website staan verslagen hiervan, met veel foto’s.

Voor het gemak hierbij ook de aparte links naar deze artikelen. Gewoon op de tekst klikken, dan verschijnt het artikel.

Conclusie: wat gebeuren er toch een leuke en originele dingen in Schiedam!

Open Expo in het Stedelijk Museum Schiedam

Parade aan de Schie in het Theater aan de Schie

Dansvoorstelling op de Hoogstraat

 

Druk weekend in Schiedam: Open Expo

Ik meldde al dat er dit weekend wel héél veel te doen was in Schiedam. Op zondag dus nog maar een bezoek gebracht aan de binnenstad. Na de dansvoorstelling had ik eindelijk tijd voor een bezoek aan “Open Expo”. De expositie van 66 Schiedamse kunstenaars en 66 introducés van buiten onze stad. 
Ook hiervan werd ik erg blij.

Sowieso vanwege het overzicht aan kunst, dat Schiedam voortbrengt. Maar ook vanwege de hoeveelheid mensen die dit op de been kan brengen.
Het museum was bomvol!
Tijdens de afsluitende borrel bedacht ik mij, dat het inmiddels gewoon lijkt te worden, dat de kapel van het museum vol staat met mensen.

Vanuit het museum nog even een uitstapje gemaakt naar het pand schuin tegenover, waar een zusterexpositie plaatsvond.
Complimenten voor Deirdre Carasso en haar team, en aan al die kunstenaars, die hebben meegewerkt aan deze expo!

Druk weekend in Schiedam, dansvoorstelling

Dancing in the streets…..of Schiedam!
Ik had al eerder gehoord van de dansvoorstelling van Ruimte in Beweging/KunstWerkt op de Hoogstraat, maar vanmiddag kon ik er eindelijk een met eigen ogen aanschouwen.
Overtrof werkelijk al mijn verwachtingen!

Circa 50 minuten muziek en beweging op de Appelmarkt, Museumplein en Hoogstraat.
Verschillende settings, verschillende formaties, ontroering, humor: van alles zat erin.

Daarbij maakten de dansers handig gebruik van het feit, dat zij op straat dansten, tussen nietsvermoedend publiek. Dus de automobilist die dacht over de Hoogstraat te kunnen rijden, had plotseling een danseres aan zijn motorkap.
Zoals gezegd een prachtige voorstelling, met de hele tijd tussen de 50 en 60 toeschouwers. Die aan het eind voor een heul lang applaus zorgden!

Druk weekend in Schiedam, Parade aan de Schie

Dit weekend vond voor de tweede maal de “Parade aan de Schie”plaats. Een tweedaags festival, waarin het Theater aan de Schie vooruitblikt op het komende theaterseizoen.

Met op het podium van de zaal een heuse spiegeltent, waarin artiesten zich voorstellen en een stukje van hun voorstelling spelen, stands en een zweefmolen in de foyer en de mogelijkheid in gesprek te gaan met theaterdirecteur Rob Roos.

Net als vorig jaar ben ik hierbij aanwezig geweest. Stiekem ook wel een beetje omdat mijn zoon meedeed met de vooruitblik van de Stokerij op hun kerstvoorstelling “De Heksen” (van Roald Dahl).

Enorm leuk initiatief en net als vorig jaar drukbezocht!

 

 

Vervolggesprek rattenoverlast

Zoals vorige maand al aangekondigd hebben Arjen Kuin en ik op woensdag 5 september namens de fractie van D66 een gesprek gevoerd met wethouder Jeroen Ooijevaar, naar aanleiding van de beantwoording van onze schriftelijke vragen inzake de rattenoverlast.

Onderwerpen waren met name de mogelijkheden tot het snoeien en vervangen van bossages op plekken met overlast van ratten en de samenwerking tussen gemeente en bewoners.
Want dat laatste is wat ons betreft essentieel voor het mogelijk oplossen van de overlast. In de beantwoording van onze vragen ontbrak dit onderwerp.

Het gesprek met de wethouder heeft echter duidelijk gemaakt, dat wij wel degelijk op een lijn zitten.
Er vinden proeven plaats in Oost en in Nieuwland krijgt Willy Heikamp eindelijk aandacht voor haar initiatieven om de vervuiling en overlast in haar straat aan te pakken.
Daarnaast heb ik nog extra aandacht gevraagd voor het snoeien van bosjes of het vervangen ervan. En we hebben aandacht gevraagd voor het aanbod van een moskee om voorlichting te geven over zorgvuldig en nuttig omgaan met voedselresten.

Na het gesprek met de wethouder ben ik (samen met hem) naar de bijeenkomst van de G1000 in De Erker gegaan. Hier stond ook vervuiling en rattenoverlast centraal.
Een ding is duidelijk: de overlast door ratten wordt herkend en erkend in Schiedam. En voor wat betreft de aanpak hiervan lijken gemeente en bewoners elkaar steeds beter te vinden. Dat vind ik een heel hoopgevend teken.