De bewoners, de bomen, het voetpad en de gemeente

Momenteel wordt het nieuws in Schiedam beheerst door één onderwerp: de bomen op de Westfrankelandsedijk. De afgelopen weken is een verschil van inzicht tussen college en bewoners en belanghebbenden uitgegroeid tot een zaak van een enorme omvang. Dat is iets dat ik erg betreur. Het had allemaal niet zover hoeven komen.

Het conflict gaat over een gecombineerd fiets- en voetpad, dat aangelegd moet worden aan de zuidzijde van de Westfrankelandsedijk. Het fietspad is drieënhalve meter breed. Het voetpad anderhalve meter. Het nut van het fietspad wordt door niemand betwist. Het nut en de noodzaak van het voetpad wel.
Wanneer het voetpad niet aangelegd wordt, kan de rij van ca 80 bomen, waarover het grootste deel van het conflict gaat, gewoon blijven staan.

In de afgelopen weken heb ik mij verdiept in deze zaak. Ik heb erover contact gehad met collegeleden en met verschillende bezwaarmakers. Ook ben ik aanwezig geweest bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.

Mijn conclusie is, dat hier zaken niet goed gegaan in het begin van het project. Bewoners zijn onvoldoende betrokken bij het project en toen zij aangaven zich onvoldoende gehoord te voelen, is ook daarop niet voldoende ingespeeld. Hierin zit, samen met het ontbreken van de noodzaak van deze bomenkap, de grootste ergernis van de bewoners. En dat begrijp ik.

De noodzaak van het voetpad is wat mij betreft ook niet aangetoond. En eigenlijk gaf de gemeente tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie ook aan, dat er geen echte noodzaak voor dit pad is (of in deze vorm).

Daarom hoop ik ook, dat de uitkomst gaat zijn, dat het voetpad niet aangelegd gaat worden en de bomen naast het fietspad zullen blijven staan. Ik hoop en verwacht, dat het college een paar stappen terug zet in het participatieproces en met de bewoners om de tafel gaat, om een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken. Zo moeilijk moet dat namelijk volgens mij niet zijn. Het college heeft in de afgelopen jaren regelmatig actief contact met de stad gezocht. Dat gaat nu ongetwijfeld ook lukken.

De afgelopen jaren is op diverse plekken in Schiedam enorme vooruitgang geboekt in het betrekken van inwoners van Schiedam bij veranderingen in hun omgeving. Het conflict rond de bomen op de Westfrankelandsedijk geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is, dat participatie plaatsvindt.
Het laat ook zien, hoe inwoners elkaar kunnen vinden wanneer er een gezamenlijk doel is. Het is alleen erg jammer, dat dit in deze zaak nodig is geweest.

Een gedachte over “De bewoners, de bomen, het voetpad en de gemeente

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *