Maandelijks archief: maart 2019

Wijkbezoek Schiedam-West

Met een aantal fracties uit de gemeenteraad zijn we op zaterdag 30 maart op bezoek geweest in Schiedam-West. Met ontvangst door Ina Blans-Visser en haar team in de Erker, een introductie door wijkregisseur Bobby Scheepe en vervolgens een wandeling langs een aantal punten in de wijk.

Het is mooi om te zien hoe de wijk op een groot aantal punt opknapt of al opgeknapt is. De Schrijversbuurt is in de afgelopen jaren in overleg met de bewoners opnieuw ingericht. Binnenkort wordt dit project opgeleverd. Wat mij betreft een voorbeeld van de manier waarop je samen met de bewoners een wijk aanpakt. Ging alles helemaal goed? Nee, maar daar wordt wel van geleerd.

Verder onder andere op bezoek geweest op Oranjeburg en op het Fabriplein, waar op dit moment de oude woningen gesloopt zijn en er nieuwe gebouwd worden. Ook keken we bij “het Gewilde Westen”. Dit is het blok woningen dat aan de Sint Liduinastraat gebouwd wordt op de plek waar tientallen jaren de MAVO/Zadkine stond. Hier wordt ook een waterberging aangelegd, waar overvloedig regenwater kan worden opgevangen. Bovenop de berging komt een parkeerterrein.

Na afloop keerden we terug in de Erker, waar de raadsleden konden “speeddaten” met bewoners.
Hoofdzakelijk over één onderwerp: de parkeerdruk in grote delen van West. Iets dat inderdaad een probleem is, waar helaas niet één kant en klare oplossing voor te bedenken is. Wel komt er voor de zomer een enquête onder de bewoners van West, waarin men kan aangeven welke problemen men ervaart, waar de deze optreden en waarin ook gekeken wordt voor welke oplossingen men eventueel voelt. Er wordt dus wel gewerkt aan een oplossing.

Een nuttige en ook leuke ochtend en (deels) middag. En voor mij persoonlijk is het ook altijd weer leuk terug te zijn in de wijk waar ik geboren ben.

Jillis Bruggemanpenning voor Boris Dittrich

Op maandag 11 maart was ik in het Stedelijk Museum Schiedam aanwezig bij alweer de vijfde uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning. De onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de emancipatie en rechten van leden van de LHBTI-gemeenschap. En die genoemd is naar Jillis Bruggeman: de laatste persoon die in Nederland is veroordeeld en gedood vanwege het feit dat hij homoseksueel was. In Schiedam in 1803.

De persoon die de penning dit jaar ontving is iemand die voor mij een zeer belangrijk vertegenwoordiger is in de geschiedenis van D66: Boris Dittrich.

Als kamerlid voor D66 heeft hij zich ingezet voor de invoering van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht (het “homohuwelijk”). Na zijn periode in de Tweede Kamer heeft hij jaren internationaal voor LHBTI-rechten gestreden in dienst van Human Rights Watch. Opnieuw is de penning dus terechtgekomen bij iemand die hem absoluut verdient!

De lokale onderscheiding, de Jillis Bruggeman Opsteker, ging naar twee personen. De eerste ging naar Ursula Ramkisoensing. Ursula is de afgelopen jaren als ambtenaar van de gemeente Schiedam nauw betrokken geweest bij projecten die onze gemeente tot koplopergemeente heeft gemaakt. Iemand die bescheiden, vaak op de achtergrond, heel veel werk verzet heeft op het gebied van LHBTI-emancipatie in Schiedam.

Ursula Ramkisoensing

De tweede was voor Bob van der Lugt. In karakter en verschijning de tegenpool van Ursula. (Wat kan die Bob stuiteren!). Bob is de afgelopen jaren actief bezig geweest met het organiseren van theaterproducties rond Coming Out Day.

Na de uitreiking werd in de kelder van het Stedelijk Museum (door een geweldige zangeres!) de expositie “Voor Jillis” geopend. Deze expositie is nog tot het eind van maart te bezoeken. Komende zondag organiseert D66 Schiedam hier een extra ledendag, waarvoor iedere Schiedammer uitgenodigd is. 
Boris Dittrich zal hierbij ook van de partij zijn!