Maandelijks archief: januari 2017

Werkzaamheden eerste weken 2017

Een korte update van mijn werkzaamheden als raadslid in de afgelopen weken.
Over enkele zaken heb ik al gepubliceerd. In dit verhaal plaats ik links naar deze artikelen.

7 januari

Met D66 de straat op. Met SpreekUur 66 stond ik samen met de overige fractieleden, wethouder Houtkamp en twee leden van D66 in winkelcentrum Hof van Spaland. We spraken met mensen over wat heb bezig houdt en deelden appels uit, als frisse start van 2017.

In de middag was ik aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam.

9 januari

In de ochtendspits was ik samen met twee fractieleden en een van onze leden aanwezig op Station Schiedam Centrum. Hier deelden we appels uit aan reizigers. Als frisse start van 2017.
(Zie de link hierboven).

16 januari

Aan het begin van de avond was ik bij een bijeenkomst inzake de revitalisering van de Binnenstad. Dit voorjaar worden enkele nieuwe maatregelen van kracht, om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Een daarvan is een leegstandsverordening. Deze stond centraal tijdens deze avond.
bijeenkomst leegstandsverordening 160117

Vervolgens sloot ik op het Stadskantoor aan bij ons eerste fractieoverleg van dit jaar. Ter voorbereiding op de commissievergadering van 24 januari.
fractie 160117

17 januari

Op deze avond bezocht ik een informatiebijeenkomst inzake de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft-Zuid, in zaal Beatrix.
spoorverdub 170117aspoorverdub 170117b

21 januari

Op deze zaterdagmiddag hielp ik mee tijdens het Open Huis van het Stadskantoor.

Open Huis Stadskantoor

Vandaag was het, net als vorig jaar, Open Huis op het Stadskantoor in Schiedam. Een mooie gelegenheid voor de inwoners van onze stad om eens een kijkje te komen nemen bij gemeenteraad en college.

IMG_8919P1200584

Raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren vertelden over hun werk, over de wijze waarop het bestuur van de stad in elkaar zit.
Ook werden er rondleidingen georganiseerd door de Aleidazaal, langs de kamers van burgemeester en wethouders en naar de 14e verdieping van het Stadskantoor. Hiervandaan heb je een prachtig uitzicht over de stad.
P1200603P1200601P1200592P1200610

Vooraf vond ik het best spannend. Hoe zou het zijn met de belangstelling voor dit Open Huis?
Die bleek enorm groot te zijn!
Zodra de deuren om 13:00 uur open gingen, stroomden de mensen binnen. Er moesten extra rondleidingen gegeven worden, om iedereen een kans te geven mee te gaan.
IMG_8920IMG_8923
Zelf heb ik tijdens het Open Huis drie taken vervuld. Ik bemande de kraam waarin uitleg gegeven werd over de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden, ik heb koffie, thee en chocolademelk geschonken. En ik ben tweemaal mee geweest met het geven van een rondleiding.

Het was enorm leuk om te doen. En ik zie uit naar de volgende keer!

Hier een reportage van LookTV over het Open Huis.

Werkzaamheden laatste kwartaal 2016

Normaal geef ik om de paar weken in een overzicht aan welke activiteiten ik als raadslid heb uitgevoerd of bijgewoond. Sinds oktober is dit er echter niet meer van gekomen. Enerzijds door de drukke maanden oktober en november. Anderzijds door een (op mysterieuze wijze) gewiste digitale agenda (dankuwel Apple).
Omdat ik toch een volledig overzicht wil kunnen blijven bieden, heb ik toch een overzicht gemaakt. Volgens mij heb ik ongeveer alles wat ik in de afgelopen drie maanden heb gedaan kunnen terugvinden. Bij deze dus eenmalig een kwartaaloverzicht!

Maandag 3 oktober

’s ochtends op bezoek bij de griffie, om een geheime (financiële) bijlage te lezen, die hoort bij het raadsvoorstel over de ontsluitingsweg van het sportpark Willem-Alexander.

Daarna op een terras op de Grote Markt met Rob Nieuwveld, programmamaker bij Stadsomroep Schiedam. We spraken over diverse zaken. Zoals de rol van lokale journalistiek als controleur van de lokale politiek, over de recente discussie over de zendmachtiging. Maar ook over onze gezamenlijke liefde voor muziek.

Na het gesprek met Rob ben ik in de bibliotheek in de Korenbeurs stukken gaan lezen ter voorbereiding van ons fractieoverleg.

’s MIddags ben ik per fiets langs en over een aantal ontsluitingsroutes van het Sportpark Willem-Alexander gereden.

’s Avonds weer naar het Stadserf, voor het fractieoverleg van D66 Schiedam, ter voorbereiding
op de commissievergadering van 11 oktober.

Dinsdag 4 oktober

Overdag met een lichte griep op bed. ’s Avonds met behulp van pillen aanwezig geweest bij de volgende onderdelen van het Stadserf: Speakerscorner, Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020 en het Masterplan voor omvorming van het Jenevermuseum.

Naar aanleiding van het Stadserf heb ik, mede namens de fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam gevraagd om agendering van het fietsbeleid in de volgende vergadercyclus. Dat betekent dat dit (waarschijnlijk volgende maand) op de agenda van de raadscommissie komt te staan.

Zaterdag 8 oktober

’s ochtends aanwezig geweest bij het hijsen van de regenboogvlag, ter gelegenheid van Coming Out Day.

Daarna doorgefietst naar de opening van Sportpark Willem-Alexander, op het dak van de A4.

Maandag 10 oktober

Een leuke bijkomstigheid van het raadslidmaatschap: ik mocht (in het kader van de nationale voorleesdag) een verhaal voorlezen op een basisschool in Schiedam-Noord.

’s Avonds had ik samen met de overige fractieleden een bijeenkomst met leden van D66, over de toekomstplannen van D66 Schiedam. Veelbelovend!

Dinsdag 11 oktober

Raadscommissie

Tijdens deze vergadering voerde ik namens D66 het woord tijdens de agendapunten “Krediet Ontsluitingsweg Sportpark Willem-Alexander” en “Subsidieverlening Jenevermuseum”.

Maandag 24 oktober

Fractieoverleg

Dinsdag 25 oktober

Ook tijdens deze vergadering voerde ik het woord bij het agendapunt “Aanvraag krediet ontsluitingsweg Sportpark Willem-Alexander”.

Maandag 31 oktober

Op deze avond een extra fractieoverleg, ter voorbereiding op de behandeling van de begroting voor 2017.

Dinsdag 1 november

Raadscommissie  inzake de begroting.
Maandag 7 november

Fractieoverleg.

Dinsdag 8 november

Raadsvergadering inzake de begroting.
Voorafgaand aan deze behandeling stelde ik een aantal vragen aan het college.
Deze leest u hier.

Maandag 14 november

Fractieoverleg

Dinsdag 15 november

Stadserf inzake Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Dinsdag 22 november

Raadscommissie.
Tijdens deze vergadering voerde ik namens D66 het woord over het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020”.

Donderdag 24 november

Op deze avond was ik aanwezig bij het Wijkoverleg Spaland/Sveaparken

Maandag 28 november

Deze avond was ik aanwezig bij de uitreiking van de Schiedamse Horecaprijs 2016

Zaterdag 26 november

Met een delegatie uit Schiedam op werkbezoek naar Delft. Over het op duurzame wijze ombouwen van oude flatwoningen (Growing Green).

Dinsdag 29 november

’s Avonds was ik in De Erker aanwezig bij een avond voor bewoners van Schiedam-West. Over de plannen voor sloop van het schoolgebouw van Zadkine aan de Sint Liduïnastraat en de nieuwbouw van huizen op die locatie.

Donderdag 1 december

Ik was aanwezig bij de informatieavond over de ombouw van Station Nieuwland tot metrostation.

Maandag 5 december

In de avond fractieoverleg

Dinsdag 6 december

Stadserf inzake het Stedelijk Museum

Woensdag 7 december

’s Avonds aanwezig bij de tweede bijeenkomst “Hoogstraat Plus”

Donderdag 8 december

’s Avonds aanwezig geweest bij de presentatie van de plannen voor locatietheater in Schiedam in juni 2017

Zaterdag 10 december

Even langs geweest bij PopUp TV op Winterland, voor een kop koffie met koek.
En kort bijpraten met Rob van der Gaag natuurlijk.

Maandag 12 december

Samen met Marcel Bregman had ik ’s middags een gesprek met Deirdre Carasso, de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Dit was een kennismaking en een gesprek over de plannen van het museum.

’s Avonds fractieoverleg.

Dinsdag 13 december

Raadscommissie
Hierin voerde ik namens D66 het woord tijdens het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid”

Woensdag 14 december

Raadscommissie

Hierin voerde ik namens D66 het woord tijdens het agendapunt “Subsidie Lokale Omroep”.

Donderdag 15 december

Kaarsjesavond op de Grote Markt. Met een aantal andere leden heb ik chocolademelk geschonken voor mensen, die naar het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom kwamen.
Enorm leuk om te doen!

kaarsjesavond 2016a

Aansluitend direct door naar de ledenvergadering van D66 Schiedam. Tijdens deze vergadering is een nieuw bestuur gekozen.

Maandag 19 december

Fractievergadering

Dinsdag 20 december

Raadsvergadering

Donderdag 22 december

Interview bij Omroep Wetering inzake de Valentijnsprijs

Zaterdag 24 december

Langs bij ZOS-Radio Schiedam, voor een gesprek over de Valentijnsprijs en een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Dinsdag 27 december en vrijdag 30 december

Langsgeweest bij Stichting Net Niet Genoeg. Zij waren op dat moment druk bezig met hun actie “Blik op 2017”.

 

Subsidie Lokale Omroep

In de raadscommissie van 14 december stond de brief van het college, inzake de subsidie voor de Stichting Stadsomroep Schiedam, op de agenda. Namens D66 heb ik dit punt behandeld.

Na de heftige voorgeschiedenis rond de voordracht voor de lokale zendmachtiging zou je verwachten dat de Stadsomroep serieus aan de slag zou gaan met de opdracht die zij van de raad meegekregen heeft.
Helaas lijkt daar nog maar weinig van merkbaar te zijn.

Voorafgaand aan de behandeling in de commissie stelde ik het college enkele vragen. Deze vindt u, met de antwoorden, hieronder.

Naar aanleiding van de beantwoording heb ik in de commissie nogmaals benadrukt dat de fractie van D66 ècht inzet wil zien om te komen tot vernieuwing. Is deze naar onze mening onvoldoende zichtbaar, dan zal bij de eerstvolgende evaluatie (voorjaar 2018) wat ons betreft de subsidie fors omlaag kunnen.

De door mij gestelde vragen, plus de antwoorden van het college:

Vraag:
Wordt de prestatiegerelateerde subsidie vooraf of achteraf verstrekt?

Antwoord:
De algemene gedragslijn is dat conform de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van Schiedam een subsidie wordt verleend waarbij een substantieel deel van het subsidiebe- drag als voorschot wordt betaald. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vervolgens bepaald of de afgesproken prestaties zijn geleverd en wordt de subsidie definitief toegekend.
Zoals bekend, zijn bij eerdere subsidietoekenningen aan de Stadsomroep vooraf geen
prestaties geformuleerd, zodat er bij de vaststelling van de subsidie ook niet over geoor-deeld kon worden. Wij hebben al eerder aan de raad voorgelegd de lokale omroep onderdezelfde subsidievoorwaarden als andere grotere instellingen te laten vallen en voortaan ook prestaties af te spreken. Voor de vaste subsidiecomponenten van de Stadsomroep zal dit systeem nu ook toegepast worden.

In dit specifieke geval zal echter een andere regeling voor het prestatiegerichte deel worden gehanteerd; de nieuwe ASV maakt dat juridisch ook mogelijk.

Voor het prestatiegerichte deel wordt een bedrag gereserveerd, dat pas beschikbaar wordt gesteld nadat door de Stadsomroep een Plan van Aanpak voor de gewenste innovatie is ingediend en nadat dit is goedgekeurd door het college. Zonder Plan van Aanpak derhalve geen prestatiegericht subsidiedee

Vraag:
Op welke wijze wordt getoetst of en hoe Stadsomroep zich inspant om de geëiste innovatie tot stand te brengen?

Antwoord:
Door in de subsidiebeschikking toetsbare prestaties en doelstellingen vast te stellen. Hierbij spelen het keurmerk van de OLON en kijk- en luisteronderzoek ook een belangrijke rol. Daarnaast zal regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg (minimaal 3 keer per jaar) plaatsvinden om de voortgang te bespreken. Voorts zal een Plan van Aanpak vooraf door het college goedgekeurd moeten worden.

Vraag:
Zijn er gesprekken met de Stadsomroep over de stappen die men neemt om de geëiste innovatie tot stand te brengen?

Antwoord:
De gesprekken worden nu gepland. We hebben eerst het definitief besluit van het Commissariaat van de Media afgewacht; dat kwam vrij laat. Er zal in ieder geval ambtelijk en bestuurlijk overleg hebben plaatsgevonden voordat het college de subsidievaststelling behandelt.

Vraag:
Is er een plan van aanpak?

Antwoord:
Er is nog geen plan van aanpak. Er is in november j.l. wel een begroting 2017 ingediend.

Dit is een van de onderwerpen waar met de Stadsomroep afspraken over gemaakt moeten worden en die ook een voorwaarde in de subsidiebeschikking zal vormen. Zoals reeds vermeld, is het Plan van Aanpak bepalend voor het beschikbaar stellen van het prestatiegerichte subsidiedeel.

Vraag:
Waarom pas een kijk- en luisteronderzoek in 2018? Kan dit niet in 2017 plaatsvinden?
Het eerste evaluatiemoment (door de raad) m.b.t. de Stadsomroep is in het voorjaar van Kijk- en luistercijfers over 2017 kunnen daar dan in meegenomen worden.

Antwoord:
Het kijk – en luisteronderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie met de raad in het tweede kwartaal in 2018. Er is tot op heden lokaal geen kijk- en luisteronderzoek uitgevoerd; tot nu tot werd alleen van landelijke cijfers gebruik gemaakt. Het onderzoek moet nog worden gestart, maar wij zullen zeker ook meetmomenten in 2017 houden.