Maandelijks archief: december 2020

Bijpraten en helpen

De afgelopen dagen was er eindelijk tijd om weer eens gewoon langs wat dierbare bekenden in Schiedam te gaan.

Ik was bij Stichting Net Niet Genoeg, om een bijdrage te leveren aan hun eindejaarsactie “Blik op 2021”.
Aansluiten ging ik langs bij Stichting J&S, waar ik bijpraatte met Mieke, Martin en Sandra.

En op 30 december heb ik Willy Heikamp geholpen met het vullen van 60 boodschappentassen, voor gezinnen die deze hard kunnen gebruiken.

Het is er door diverse oorzaken in 2020 te weinig van gekomen. Dus het was fijn elkaar nu weer even te zien!

Groen licht voor Nieuwe Energie voor Groenoord

In de ruim zes jaar dat in nu in de Schiedamse gemeenteraad zit, heb ik niet eerder zo’n lastig dossier te behandelen gehad als “Nieuwe Energie voor Groenoord”. (In de volksmond “Groenoord van het Gas”).

De bedoeling van het project: de wijk Groenoord wordt in de komende (tientallen) jaren stap voor stap voorzien van een warmwaternet, waarmee alle woningen in de wijk verwarmd kunnen worden. Om op deze wijze de CO2 uitstoot te verminderen. De woningeigenaren kunnen vervolgens kiezen, of zij  hun woning willen loskoppelen van het gas. Het is dus niet verplicht, zoals sommigen graag roepen.

rhdr

De gemeente Schiedam gaat dit project uitvoeren met Woonplus en Eneco. Het project zal ongeveer 120 miljoen euro gaan kosten. Dit enorme bedrag baarde ons zorgen. Kan de gemeente Schiedam dit wel aan? Wat als er (onvermijdelijk) tegenvallers optreden?

Samen met fractiegenoot Arjen Kuin heb ik dit dossier behandeld. Arjen de technische kant, ik de financiële kant en de participatie. We hadden een enorme berg vragen en bezwaren. Behalve de vragen hierboven onder andere ook: wat als niet voldoende woningen aangesloten worden? Is er wel draagvlak onder de bewoners? Is het echt allemaal technisch uitvoerbaar? Komt er wel een projectleiding die stevig genoeg is?

Daarnaast was er een principieel punt: het college wilde de jaarlijkse uitvoeringskosten betalen vanuit de pot met geld, die de gemeente ontvangen heeft uit de verkoop van de aandelen Eneco.
De gemeente verwacht deze kosten terug te krijgen vanuit een jaarlijkse subsidie.
Dit was voor D66 onaanvaardbaar. Tijdens de discussie over verkoop van de Eneco-aandelen heb ik van begin tot eind gezegd, dat deze gelden zorgvuldig gebruikt moeten worden. Op een wijze waarop toekomstige generaties er ook de vruchten van kunnen plukken. Voorschieten van bedragen hoort hier niet bij. In de raadscommissie heb ik aangegeven, dat dit voor D66 onbespreekbaar is.

Om een lang verhaal kort te maken: Arjen en ik hebben in de weken voor de behandeling van dit voorstel veelvuldig overlegd. Met elkaar, met bewoners, met ambtenaren, met collega-raadsleden en met wethouders. Die gesprekken waren lang, diep en soms ook heftig.

Maar stukje bij beetje kregen wij een duidelijker beeld bij Nieuwe Energie voor Groenoord. En groeide ons enthousiasme voor dit project. We zagen de kansen die dit biedt. Niet alleen de vermindering van CO2-uitstoot (het eerste uitgangspunt), maar ook voor woningverbetering, voor sociale kansen in de wijk.

Tijdens de beslissende raadsvergadering, op 15 december, deed de wethouder toezeggingen op de twee bezwaren die wij nog hadden.

Er komt een projectleiding, die bewezen heeft een dergelijke omvangrijke klus aan te kunnen.

Enocogelden worden niet gebruikt

De enecogelden zullen niet gebruikt worden voor het voorschieten van de uitvoeringskosten. Het college gaat op zoek naar een andere manier om deze gelden voor te schieten. Prettig mededeling daarbij was, dat Eneco en Woonplus zich bereidverklaard hebben, ieder een derde van het risico te dragen. Dus niet alleen zijn de enecogelden buiten schot gebleven. Het risico voor de gemeente neemt ook af.

Door deze toezeggingen was voor ons de weg vrij, in te stemmen met het raadsvoorstel. Ons oordeel hebben wij voorgelegd aan de fractie. Oprecht kan ik zeggen: de moeilijkste beslissing die ik tijdens mijn tijd in de raad heb moeten nemen. Maar wel een beslissing waaraan meer voorbereiding aan vooraf ging, dan bij ieder ander raadsstuk waarover ik in de afgelopen jaren stemde. Raadswerk brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarvan ben ik mij terdege bewust.  Deze beslissing heb ik, net als mijn fractiegenoten, genomen in de verwachting dat we hiermee Groenoord de komende jaren stappen vooruit zullen zien zetten. Zowel in vermindering van CO2-uitstoot, als in kwalitatief en sociaal oogpunt.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 SchiedamTweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook