Maandelijks archief: februari 2015

Schriftelijke vragen gemeentelijke website gepubliceerd

Op 14 januari jl. stelde ik namens D66 schriftelijke vragen over gemeentelijke website, die op het punt van het subsidieregister en de verslagen van wijkoverleggen al langere tijd niet actueel was.

Kort na het stellen van de vragen werden de ontbrekende verslagen van de wijkoverleggen op de site geplaatst en op 10 februari jl. is ook het subsidieregister over 2014 gepubliceerd.

Vandaag zijn de schriftelijke vragen formeel beantwoord. De volledige beantwoording vindt u hier.

PS: In de beantwoording staat vermeld dat de vragen gesteld zijn op 27 januari. Dit zou kunnen impliceren dat de vragen ingediend zijn, terwijl de verslagen van de wijkoverleggen al ge-update waren. Dit is een abuis. De vragen zijn ingediend op 14 januari.

16 nieuwe Stolpersteine in Schiedam

Vanmorgen heeft Gunter Demnig  16 nieuwe Stolpersteine gelegd in Schiedam.
Voor wie het begrip nog niet kent, lees mijn blogs hierover hier en hier.

De tweede serie Stolpersteine is gelegd voor huizen aan het Broersveld, de Broersvest en de Buys Ballotsingel. In drie gevallen was naaste familie van de hier weggevoerde mensen aanwezig bij de herdenking. Via hun persoonlijke herinneringen en de beschrijving van de wijze waarop zij aan hun einde kwamen kregen deze mensen behalve hun naam ook hun gezicht terug.
Indrukwekkende verhalen, die duidelijk maken dat de holocaust ook in Schiedam toesloeg.
16 stenen zijn er gelegd, op 6 adressen. Adressen met een steen (voor de Joodse man die geen reden zag onder te duiken. Hij had toch nooit iemand kwaad gedaan?), en daarnaast een adres met zes stenen, voor een compleet gezin.

Met bij iedere steen ook het kaddisj (Joods gebed, te vergelijken met het Onze Vader) voor de betreffende slachtoffers).

Trieste realiteit is dat met de legging van deze tweede serie stenen we nog altijd nog maar aan het begin zijn van het leggen van Stolpersteine in Schiedam. In totaal zullen dat er de komende jaren zo’n 160 moeten worden…

Hieronder een impressie van de plechtigheden.
P1120750 P1120740 P1120739 P1120729 P1120728 P1120726 P1120721 P1120718 P1120716 P1120715 P1120713 P1120751 P1120750 P1120749 P1120748 P1120747

Verslag werkzaamheden afgelopen weken

De februaricyclus is afgelopen dinsdag afgerond.
Een cyclus waarvan ik niet overdreven veel meegekregen, omdat ik een deel van de tijd last had van griep. Gelukkig stonden deze maand geen zaken uit mijn portefeuille op de agenda.

Maar wat heb ik dan de afgelopen weken wèl gedaan?

Wel, in ieder geval fractie-overleggen en raadsbijeenkomsten bijgewoond.

Ook ben ik op 12 februari samen met veel andere raadsleden op uitnodiging van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Schiedam en Schiedamse horecaondernemers te gast geweest bij enkele bedrijven in de binnenstad. Tijdens dit bezoek werd aandacht gevraagd voor onder andere geluidssubsidie (om oude panden “geluidsdicht” te maken), concurrentie met culturele instellingen en terrassenbeleid (moet een ondernemer iedere week zijn terras weghalen omdat de markt daar wil staan?)
Een nuttige en op sommige punten ook leerzame avond!

Natuurlijk ben ik op 14 februari ook aanwezig geweest bij de uitreiking van de Valentijnsprijs. Maar daarover heb ik al bericht.

Vrijdag 20 februari was ik bij de persconferentie van mijn drie collega-raadsleden René Janssen, Kees van der Tuijn en Arie van Wingerden, die hier verklaarden waarom zij uit het AOV gestapt zijn en als eigen fractie verder gaan.
Het lijkt mij niet aan mij om daarover op deze plaats een inhoudelijk oordeel over te geven, maar ik heb wel het idee dat dit geen impulsieve beslissing geweest is. Als je als raadslid voor een partij begint, doe je dat naar ik aanneem niet met de verwachting je op enig moment af te splitsen.
Ik heb hen veel wijsheid en succes gewenst en hoop op voortzetting van het prettige contact dat ik met hen heb.

Komende cyclus verwacht ik mij onder andere bezig te gaan houden met de situatie van het Stedelijk Museum Schiedam (het herstelplan moet dan gereed zijn) en de werkzaamheden van de winkelstraatmanager Nolenslaan/Groenelaan.

Ook zullen we vanaf komende maand ons fractieoverleg iets anders inrichten. Hoewel deze bijeenkomsten in principe al openbaar waren, zullen we vanaf nu eenmaal per maand mensen uitnodigen punten aan te dragen die zij graag met ons willen bespreken.
Dit is een van de zaken die ik heb meegenomen van mijn bezoek aan D66 Zuidplas, waarover ik vorige maand schreef. Ik ben erg benieuwd of hiervan gebruik gemaakt gaat worden!

Uitreiking Valentijnsprijs

Ieder jaar weer een van de leukste D66-activiteiten: het uitreiken van de Valentijnsprijs.
Vanmorgen was het weer zover: in de foyer van het Wennekerpand werd de organisatie van het SuikerZoet Filmfestival verrast met een heerlijke taart en een oorkonde.

Het festival kreeg net iets meer stemmen dan de andere genomineerde: Stichting Stolpersteine Schiedam.

Namens D66 reikte fractievoorzitter Marcel Bregman de prijs uit.

Het SuikerZoet Filmfestival verdient volgens de leden van D66 deze prijs vanwege het duidelijke enthousiasme waarmee het festival wordt georganiseerd, de groei van het aantal locaties en films en de toevoegingen zoals de Rode Loper Avond, de Roze Gaynight, Kindermiddag, Dancenight en Afterparty.

Dit staat garant voor een steeds hoger aantal bezoekers van binnen en buiten Schiedam.

Lovende woorden waren er ook voor Stichting Stolpersteine Schiedam. D66 is van mening dat er dit jaar twee uitermate sterke kandidaten voor de prijs waren.

P1120657 P1120652

De Vloek van Schiedam (Facebook, 10 februari 2015)

Vanavond mocht Nederland opnieuw getuige zijn van een optreden van onze voormalige burgemeester Wilma Verver. In het programma Brandpunt, onderwerp “De Vloek van Schiedam” mocht zij vertellen hoe zij door het onderzoek van BING naar haar functioneren haar integriteit en eigenlijk alles is kwijtgeraakt.

Brandpunt kondigde dit vanmiddag al aan door haar te introduceren als de Burgemeester “die weggestuurd werd”. Dit was de eerste journalistieke misser, waar via twitter door enkele personen, waaronder ik, op gereageerd werd.

Verver is namelijk helemaal niet weggestuurd. Nog voor het rapport van BING over haar functioneren gepubliceerd werd stapte zij zelf op. Zonder verantwoording af te leggen aan de Schiedamse gemeenteraad en daarmee aan de bevolking van Schiedam.
Brandpunt gaf haar fout toe en corrigeerde te tekst op de website.

En dan vanavond de uitzending van Brandpunt. Ging die nu over de integriteit van mevrouw Verver, of over het feit dat zij recent in hoger beroep op een aantal punten gelijk kreeg in haar klachten over de totstandkoming van het rapport?
Aan het woord kwamen, naast onze voormalige burgemeester, ook Bram Peper en voormalig ambtenaar Hans Boet, die beiden nog wel een appeltje te schillen hebben met BING.

Als het over de integriteit van mevrouw Verver ging, dan had men wat mij betreft ook aandacht mogen besteden aan het conflict met de aannemer, de ruzies met de buren en zeker ook voor het declaratiegedrag van mevrouw Verver (en enkele van haar wethouders).
Met name dit laatste kwam pas aan het licht NA het BING-onderzoek. En het onderzoek naar dit declaratiegedrag leverde toch enkele onthutsende conclusies op.

Jammer dat dit volkomen onderbelicht gebleven is.
Het grote publiek in Nederland zal nu wel weer denken dat in dat vervloekte Schiedam een burgemeester weggepest is. Ik ben zo vrij daar toch een andere mening over te hebben.

In gesprek met D66

Dit is zo enorm leuk om te doen! Gewoon met je D66-jas aan in het winkelcentrum gaan staan en mensen vragen wat zij leuk vinden aan Schiedam en wat er naar hun idee beter kan.
Mensen waren vaak heel verbaasd dat we geen folders bij ons hadden. Dat we geen boodschap liepen te verkondigen (dat komt komende maand tijdens de verkiezingscampagne nog wel), maar dat we “alleen maar” in gesprek wilden.
Resultaat: veel leuke en lange gesprekken. Veel opmerkingen.
Die opmerkingen schreven we weer op, waarna er een foto van gemaakt werd.
Leuk ook om vanuit de Tweede Kamer ondersteuning te krijgen van Wouter Koolmees, die een uur met ons optrok.
DSCF8025 Photo 07-02-15 11 25 11 IMG_0756 Photo 07-02-15 11 30 48

Verslag werkzaamheden (Facebook, 28 januari 2015)

Tijd om weer even bij te praten. Waarmee heb ik mij de afgelopen anderhalve week bezig gehouden?

Op maandag 19 januari heb ik een gesprek gehad met Wilco van Erven, voorzitter van de Fietsersbond Schiedam. We mailden al een tijdje met elkaar en het leek mij prettig elkaar nu eens te ontmoeten en gedachten uit te wisselen.
Na onze kop koffie zijn we op de fiets gestapt en hebben we gekeken naar de Groeneweg in Kethel. Een plek waar fietsers steeds vaker in het gedrang komen, maar waarvoor eerlijk gezegd ook geen eenvoudige oplossing te bedenken is.

De rest van de dag ben ik bezig geweest met het voorbereiden van de commissievergadering van 20/1.

’s Avonds was ik in Nieuwerkerk aan den IJssel te gast bij de fractie van D66 Zuidplas. De reden hiervoor is de wijze waarop zij hun fractieoverleg gebruiken om het contact met de inwoners van Zuidplas aan te halen. De ervaringen die ik daar heb opgedaan heb ik inmiddels gedeeld met mijn fractiegenoten van D66 Schiedam. Ik ga e.e.a. nu uitwerken en kijken hoe we dit in Schiedam kunnen vormgeven. Wordt vervolgd.

Dinsdagavond vergaderde de commissie van de gemeenteraad. Mijn bijdrage bestond onder andere uit de raadsverordening waarin de rechtspositie van raadsleden beschreven staat. Onder meer de hoogte van de raadsvergoeding staat hierin beschreven. In het verleden kon een gemeenteraad zelf besluiten de raadsvergoeding (beperkt) te verlagen.
Dit was een terugkerend verhaal bij de jaarlijkse begrotingsbehandelingen in november. Progressief Schiedam diende dan een motie in om de raadsvergoeding uit solidariteit met Schiedam te verlagen.
Een sympathiek idee, waar ook D66 voor was, maar dat nooit een meerderheid haalde.
Deze keuzevrijheid is door minister Plasterk inmiddels onmogelijk gemaakt. Wel kan 20% van de raadsvergoeding afhankelijk gemaakt worden van de aanwezigheid bij raadsvergaderingen.
Wat D66 betreft een prima idee. 80% van de vergoeding vast; voor het vele werk dat je buiten vergaderingen doet en als compensatie voor het salaris dat je (zoals ik) mist omdat je minder bent gaan werken. En 20% afhankelijk van je aanwezigheid in de raadszaal.
Dit heb ik dan ook voorgesteld in de commissievergadering. Helaas bleek ik hierin alleen te staan.
Geen van de andere partijen wilde deze keuze opnemen in de verordening.
Wat mij betreft een gemiste kans.

Maandag 26 januari ben ik begonnen met een gesprek op het stadskantoor. Op de griffie gesproken over mogelijkheden om als raad beter te communiceren met de inwoners van de stad. Ideeën hierover gaan binnenkort naar de fractievoorzitters.

Maandagmiddag een kop thee gedronken met Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager op de Nolenslaan en de Groenelaan. Ideeën en ervaringen uitgewisseld. Een nuttig gesprek! (zie bijgaande foto, door Ben gemaakt).

Maandagavond hebben we als fractie vergaderd. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag en om een aantal andere punten te bespreken.
Onder andere hebben we, nu we 10 maanden als fractie in dienst zijn wat geschoven met portefeuilles. Geen echt schokkende aanpassingen. Maar wel een iets logischer verdeling.
Voor mijn portefeuilles betekent dit dat Milieu naar Arjen Kuin gaat en dat ik Verkeer en Vervoer van hem overgenomen heb.

Dinsdagavond vond de raadsvergadering plaats. Hierin werd onder andere beslist over de verordening waarover ik hierboven schreef. Omdat de verhoudingen tijdens de commissievergadering al duidelijk waren heb ik ervoor gekozen niet nogmaals dezelfde discussie te gaan voeren. Wel heb ik een stemverklaring afgelegd, waarin ik heb aangegeven dat D66 wel instemt met de verordening, maar van mening was en blijft dat van ons best 20% van de raadsvergoeding variabel had mogen zijn.

En vanavond (woensdag dus) ben ik bezig geweest met het opstellen van schriftelijke vragen. Als we die indienen volgt hierover in de komende dagen nog nader bericht.
john bij lisas kitchen

Verslag werkzaamheden (Facebook, 18 januari 2015)

Een korte samenvatting van mijn raadsbezigheden in de afgelopen week:

Zaterdag (10/1): Op bezoek geweest bij het informatiecentrum van Rijkswaterstaat bij de A4, om te kijken en luisteren naar een presentatie over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de nog te verrichten werkzaamheden in 2015. Het is de bedoeling dat de snelweg in december a.s. open gaat.

Maandag: Begonnen bij Theo van der Heijden van de Homoambassadeurs, om te overleggen over de plannen om Roze Zaterdag naar Schiedam te halen. Hierover heb ik eerder deze week al iets gepubliceerd. Vervolgens langs de griffie op het stadskantoor, om een brief in te zien, die gericht is aan raadsleden, maar niet openbaar is.
’s Middags even langsgegaan bij de Bewonersvereniging Schiedam-Oost. Van hen wilde ik graag weten hoe op dit moment de contacten met PRIMO en de gemeente lopen inzake de sloop en nieuwbouw van de Singelschool. Gelukkig was men daarover een stuk beter te spreken dan een half jaar geleden.
’s Avonds fractieoverleg. Ter voorbereiding op de commissievergadering van 20 januari. Ook was een afvaardiging aanwezig om met de fractie te spreken over campagneplannen.

Dinsdag: ’s Avonds langsgefietst bij Stichting Net Niet Genoeg, om even bij te praten over hun dreigende huisvestingsprobleem. Daarna ook nog even langs geweest bij het NME aan de Harreweg, waar de plannen voor een beleefpad en een speelpolder langs de Harreweg werden gepresenteerd.

Over de gehele week ben ik verder bezig geweest met het lezen van stukken, het sturen van vragen naar de griffie (ter voorbereiding van de raadscommissie).

Komende dinsdag is zoals gemeld de eerste commissievergadering van 2015. Kom gerust eens langs in de Aleidazaal bij zo’n vergadering!