Laten wij het netjes houden!

Tijdens de behandeling van de begroting, op 9 november jl, constateerde ik, dat de onderlinge omgangsvormen tussen raadsleden in de afgelopen jaren verruwd zijn. Daarom riep ik de collega’s in de raad op tot een faire verkiezingscampagne, op inhoud. Om kiezers niet verder te vervreemden van de politiek. Hieronder leest u mijn oproep. In de bijgevoegde clip kunt u deze terugzien en -luisteren.

“Voorzitter,
We naderen het einde van deze raadsperiode. De eerste tekenen van naderende verkiezingen zijn al merkbaar. Terugkijkend op bijna 8 jaar lidmaatschap van deze raad constateer ik, dat de onderlinge omgangsvormen soms nogal verruwd zijn. Er wordt op de man of vrouw gespeeld, collega’s worden soms bewust beschadigd, social media worden gebruikt als roeptoeterkanaal, en feiten worden bewust uit hun context gehaald of soms verdraaid.
En dan vragen wij ons af, waarom kiezers zo cynisch doen over de politiek…

Hierbij roep ik u, mijn collega’s in de raad, op tot een faire verkiezingsstrijd. Gebaseerd op inhoud. Vertel de kiezers wat u allemaal bereikt heeft in de afgelopen jaren. En vertel natuurlijk ook wat u de komende jaren wilt gaan bereiken. En ook hoe.
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat we de kiezers niet verder van ons vervreemden. En laten we ervoor zorgen dat er na een goede verkiezingscampagne een nieuwe raad zit, zonder beschadigde onderlinge verhoudingen. Een raad die constructief aan de slag gaat om de uitdagingen van ons mooie Schiedam aan te pakken.
Ik dank u wel.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *