Wijs met natuur- en milieu-onderwijs

In de gemeentebegroting stond een bezuiniging ingeboekt op Natuur- en Milieu-educatie. Voor het NME aan de Harreweg zou dit een forse financiële aderlating zijn. “Geen probleem”, vond het college. “Die bezuiniging kan behaald worden als het NME (meer) gaat samenwerken met De Groene Raat en De Boshoek”. Alle drie deze instellingen liggen op korte afstand van elkaar.

Het onderzoeken van die samenwerking vindt D66 op zich een goed idee. Het NME staat daar ook voor open. Sterker nog, het NME wil graag haar activiteiten uitbreiden naar buiten Schiedam.
Maar…..wat als die samenwerking uiteindelijk niet de gewenste financiële voordelen oplevert?

D66 vindt Natuur- en Milieu-educatie erg belangrijk.
Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling in de raad zei: “Het NME is voor veel kinderen in Schiedam de eerste plek waar zij in aanraking komen met de natuur om ons heen”.

Om onverantwoord snijden in de financiën van het NME te voorkomen, heb ik namens D66, samen met AOV en PS het initiatief genomen tot de motie “Wijs met Natuur- en Milieu-onderwijs”.
De samenwerking mag onderzocht worden. Maar als deze niet het gewenste financiële resultaat oplevert, moet het college terug naar de raad.

Tot mijn grote vreugde is deze motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *