Maandelijks archief: november 2016

Informatieavond nieuwbouwplannen Sint Liduinastraat

Op 29 november was ik in Wijkcentrum De Erker aanwezig bij een informatieavond over de plannen voor het gebied aan de Sint Liduinastraat, waar nu de voormalige school van Zadkine staat.

Zadkine

Zadkine heeft deze school enkele jaren geleden gesloten. Het gebouw staat al een tijd leeg.
De eigenaar heeft nu een koopovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar.
Deze wil de school slopen en op die plek 21 woningen bouwen.

Definitief is dit nog niet. Het college moet nog akkoord gaan met de plannen en er moet nog een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden.
Deze avond was dus een eerste informatieavond, met name voor omwonenden.

Er werden tekeningen getoond van de wijze waarop het gebied waar nu de school staat, ingericht wordt. Ook werd aangegeven hoe en waar geparkeerd kan worden en wat er gedaan gaat worden aan de opvang van regenwater. In dit deel van Schiedam West is dit laatste een groot probleem. In dit geval wordt er een ondergrondse ruimte aangelegd, waarin bij zware regenval water kan worden opgevangen, om het op een later moment rustig op het riool te kunnen lozen.

IMG_8500 IMG_8499

De huizen die er moeten komen zijn nog niet ontworpen. Maar de beoogde architect benadrukte rekening te zullen houden met het jaren ’20-karakter van de wijk.

Over het algemeen stonden de aanwezigen zeker niet negatief tegenover de plannen, zoals die nu gepresenteerd werden. Tegelijkertijd was duidelijk hoezeer de wateroverlast voor zorgen zorgt en hoe sceptisch men staat tegenover de geboden oplossingen (en het tempo van de aanpak).

IMG_8495

Wordt ongetwijfeld de komende maanden vervolgd!

Werkbezoek: Growing Green

Op zaterdag 26 november ben ik, samen met raadsleden van PvdA, Leefbaar Schiedam en GroenLinks op bezoek geweest in Delft. Ook wethouders Van Aaken en Van Steenderen en mensen van Woonplus waren aanwezig.

We bezochten een woning in een jaren ’60-flat, die onlangs helemaal gerenoveerd is volgens het “Growing Green” concept. Dit een pakket van maatregelen, die een oude woning helemaal duurzaam verbouwt. Hierdoor kent hij zo weinig mogelijk verlies aan warmte en gebruikt hij minder energie.
De woning is niet meer aangesloten op aardgas, maar heeft een eigen warmtepomp.

Dit zou een methode kunnen zijn om in de toekomst galerijflats uit de jaren ’60 -’70 (en daar hebben we er nogal wat van in Schiedam) duurzaam te renoveren. Hierdoor kunnen dit soort woningen langer mee, in plaats van dat zij gesloopt hoeven te worden.

Het is een vrij nieuw concept. De bewoonster van de woning die wij bezochten zal deze in de komende dagen betrekken. Hoe de woning functioneert en of dit bevalt, zal in het komende jaar gevolgd gaan worden.
Of het ook financieel haalbaar is om dit op grote schaal aan te pakken, moet ook nog blijken.
Voorlopig gaan we dit volgen!

Het was een leuk en nuttig bezoek, dat georganiseerd werd op initiatief van collega-raadslid Peter Groeneweg van de PvdA. Waarvoor dank!

IMG_1213 IMG_1212 IMG_1198 IMG_1196

Een extra ontsluitingsweg voor het sportpark

In de afgelopen raadscyclus is een raadsvoorstel behandeld, waarin toestemming gevraagd werd voor het aangaan van een krediet van € 690.000 voor het aanleggen van een extra ontsluitingsweg voor Sportpark Willem Alexander.

Deze weg komt langs de landtunnel, aan de Vlaardingse kant, en loopt vanaf de Laan van Bol’es naar de parkeergarage onder het sportpark. Ook aan de Vlaardingse kant natuurlijk.

P1200121

In eerste instantie was het de bedoeling dat er aan de Vlaardingse kant een ontsluiting zou komen vanuit Holy. Het college van Vlaardingen wilde dit, maar de gemeenteraad van onze buren haalde een streep door deze plannen, na protesten van omwonenden.
Wat mij betreft een onverstandige beslissing. De kans bestaat dat er uiteindelijk mensen in de wijk langs het sportpark gaan parkeren, die vervolgens vanuit Vlaardingen via olifantenpaadjes naar het park lopen.

Maar goed, Vlaardingen werkt dus niet mee. Moeten we dan gaan wachten op parkeerproblemen aan de Schiedamse kant?

Het aantal parkeerplaatsen zou volgens de gemeente voldoende moeten zijn voor het huidige gebruik van het sportpark. Je zou er op basis van die redenering dus voor kunnen kiezen nu de knip dicht te houden en wachten tot er over twee of drie jaar problemen ontstaan met wildparkeerders in de Woudhoek.
De bewoners van de Woudhoek hebben echter een bureau ingehuurd, dat een verkeerstechnisch onderzoek heeft gedaan naar de geplande ontsluitingen van het sportpark. In dit onderzoek is men kritischer over het aantal parkeerplaatsen dat nu aanwezig is. Met het bereikbaar maken van de parkeerplaatsen aan de Vlaardingse zijde zouden wel voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

P1200122P1200123

Een ander argument om nu te besluiten tot aanleg van de weg is het feit dat hij uitkomt op de Laan van Bol’es. Deze weg gaat volgend jaar in zijn geheel op de schop. Nu direct de weg aanleggen is dus logischer. Dat scheelt kosten.
De geschatte extra kosten van het aanleggen van de weg op een later moment bedragen € 100.000.
En dit is dan nog los van de extra overlast, die ontstaat wanneer de weg op een later moment nog een keer dicht moet.

In mijn bijdrage in de raad heb ik daarom namens D66 steun gegeven aan verstrekking van dit krediet.