Werkzaamheden oktober: Bomen, Eneco en winkeltijden (en nog veel meer)

De eerste maanden na het zomerreces zijn altijd druk. De afgelopen maand bevestigde dat beeld wat mij absoluut. Lange dagen en intensieve bijeenkomsten. Maar wel met wat mij betreft een van de meest bevredigende resultaten sinds ik in de raad zit: winkels in Schiedam mogen vanaf nu ook op zondagochtend open!

Hieronder een opsomming van mijn activiteiten in de afgelopen maand:

Op dinsdag 26 september nam ik deel aan de vergadering van de agendacommissie. Dit is een groep raadsleden, die samen met de burgemeester en de griffie de raadsagenda vaststelt. Daarnaast leiden zij ook commissievergaderingen en Stadserfbijeenkomsten.

Op 2 oktober had ik ’s ochtends een afspraak met Mario Captein, de manager van Sportpark Willem-Alexander, over de fietsdiefstallen die daar plaatsvinden.

’s Middags had ik een afspraak op de griffie, om ideeën te bespreken, die ik had om iets te doen aan de winkeltijden op zondag.

’s Avonds had ik overleg met de fractie van D66

Op 3 oktober had ik samen met Petra Zwang (PvdA) en René Janssen (Fractie Janssen) een kort overleg met burgemeester Lamers, over een ondernemer op de Groenelaan, die graag open wil op zondagochtend. Dit hebben wij breder getrokken, naar het bespreken van winkelopeningen op zondagochtend in het algemeen.

Op zaterdag 7 oktober was ik aanwezig bij het hijsen van de regenboogvlag, ter gelegenheid van Coming Out Day. Verslag, klik hier.

Op maandag 9 oktober had ik contact met een van de bezwaarmakers tegen de voorgenomen bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op dinsdag 10 oktober mocht ik, in het kader van de Dag van de Duurzaamheid, voorlezen op een basisschool. Verslag, klik hier.

’s Avonds nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie. Hierin was ik woordvoerder op een aantal punten. Waarvan de discussie over de aandelen Eneco het belangrijkst was.

Op woensdag 11 oktober nam ik ’s avonds deel aan het vervolg van de vergadering van de raadscommissie. Hier behandelde ik het punt “evaluatie vrij reizen openbaar vervoer voor minima”.

Op donderdag 12 oktober was ik aanwezig bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, inzake de voorgenomen bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op zondag 15 oktober bezocht ik het fotofestival Schiedam

Op maandag 16 oktober was ik opnieuw op de griffie, om een motie voor te bereiden inzake de openingstijden van winkels op zondagochtend.

Op woensdag 18 oktober sprak ik met Huib Sneep; woordvoerder van de bezwaarmakers tegen de geplande bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op donderdag 19 oktober nam ik deel aan de fractievergadering van D66 Schiedam

Op maandag 23 oktober was ik aanwezig bij de informatie- en discussieavond inzake de voorgenomen bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op dinsdag 24 oktober had ik ’s ochtends een gesprek met Annemieke Loef, directeur van Stichting Stadspromotie Schiedam (VVV).

Aansluitend heb ik op de Hoogstraat gesproken met enkele ondernemers. Ook sprak ik kort met de filmploeg van Nieuwsuur, die opnamen bleken te maken op de Hoogstraat.

’s Middags was ik op de griffie, om het Stadserf van 14 november, dat ik ga voorzitten, voor te bereiden.

’s Avonds een lange en voor mij intensieve raadsvergadering. Hierin was ik namens D66 woordvoerder tijdens het agendapunt over de verkoop van de aandelen Eneco. (klik hier)
En aan het eind van de avond verdedigde ik de motie inzake de zondagochtendopenstelling van winkels in Schiedam, die ik samen met Petra Zwang en René Janssen had voorbereid.
Voor meer informatie hierover, klik hier.

Op woensdag 25 oktober had ik ’s avonds een gesprek met de Lijst Advies Commissie van D66 Schiedam, waarmee ik mijn kandidaatstelling voor de volgende raadsperiode besprak.
Op donderdag 26 oktober nam ik deel aan de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam, waar het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode behandeld werd.
Ik heb voor deze bespreking vier amendementen ingediend, die alle vier aangenomen zijn door de vergadering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *