Maandelijks archief: juli 2016

Verslag van de laatste maand van dit politieke jaar

Hierbij een overzicht van mijn activiteiten als raadslid tijdens de afgelopen maand. De laatste maand voor het zomerreces.

6 juni
Op deze avond nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam

7 juni
’s Avonds bezocht ik het Stadserf inzake de Kadernota Integrale Veiligheid

9 juni
Op deze avond vond de raadsvergadering plaats inzake de jaarrekening van de gemeente Schiedam.

12 juni
Vandaag een mengeling tussen privé en raadslidmaatschap: ik bezocht het Jeneverfestival.
Enorm leuk en gezellig!

IMG_7028 IMG_7024

13 juni
Deze avond drie vergaderingen direct na elkaar.

Eerst heb ik samen met enkele andere raadsleden en wethouders gebrainstormd over winkelcentrum Hof van Spaland.

Aansluitend heb ik (ivm verhindering van onze fractievoorzitter) namens D66 deelgenomen aan het coalitieoverleg.

Vervolgens kon ik direct door naar het fractieoverleg van D66.

14 juni
Vanavond was de commissievergadering, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 28 juni. Omdat op de agenda geen punten uit mijn portefeuille stonden, heb ik deze vergadering aan mij voorbij laten gaan.

15 juni
’s avonds was ik aanwezig op de informatiebijeenkomst voor omwonenden, inzake de herinrichting van de Laan van Bol’es (klik hier).

16 juni
’s Ochtends was ik uitgenodigd om samen met wethouder Van Aaken de aftrap te geven voor de actie “Vergroot de Hoop”. (Voor meer info, klik hier).

’s avonds was ik aanwezig bij de ledenvergadering van D66 Schiedam

18 juni
’s Middags bezocht ik de bijenmarkt bij het NME aan de Harreweg.

20 en 21 juni
Op deze dagen heb ik de fractievergadering en commissievergadering in verband met familieomstandigheden moeten missen.

24 juni
Vandaag was ik aanwezig bij de Roze Borrel van LHBT-Schiedam.
Door hen werd ik gevraagd namens de gemeente Schiedam het nieuwe Jillis-keurmerk in ontvangst te nemen.
Voor het verslag, klik hier.

27 juni
’s Middags heb ik met wethouder Van Steenderen bijgepraat over enkele dossiers.

Daarna heb ik deelgenomen aan het fractieoverleg, ter voorbereiding van de raaddsvergadering van 28 juni.

28 juni
Deze avond was ik aanwezig bij de raadvergadering. Omdat alle punten op de agenda al in de commissievergadering afdoende besproken waren, was dit een korte vergadering, die alleen bestond uit hamerstukken en enkele benoemingen.

4 juli
Vanavond nam ik deel aan het fractieoverleg, ter voorbereiding van de raadsvergadering inzake de zomernota.

5 juli
De laatste raadsvergadering van het politieke seizoen. Deze stond volledig in het teken van de behandeling van de zomernota. Een lange vergadering, die om vijf uur ’s middags begon en na middernacht eindigde.
Met wat mij betreft als hoogtepunten: de motie die oproept tot verlaging van de hondenbelasting, de motie die oproept tot het treffen van maatregelen inz het reguleren van wietteelt en de motie die vraagt om een plan van aanpak voor winkelcentrum Hof van Spaland en omgeving.

Voor een terugblik op deze vergadering, klik hier.

6 juli
’s Middags was ik aanwezig bij het leggen van de laatste stenen in de bestrating van de Kloosterplaats.
Ruim 40 jaar is deze plek een verwaarloosd stuk in het centrum van de stad geweest. 40 jaar lang is het er niet van gekomen hiervoor een goede bestemming te vinden. En dat is nu wel gebeurd. Iets waar ik oprecht heel blij mee ben.

Voor een terugblik op de steenlegging, klik hier.

Met het aannemen van de zomernota is het zomerreces van de Schiedamse politiek aangebroken.
Dat wil niet zeggen dat ik in die periode niets doe voor de stad. Bepaalde zaken lopen immers door. En ik kan mij voorbereiden op het nieuwe politieke jaar, dat in september begint.
Maar er zijn zes weken lang geen vergaderingen of bijeenkomsten. En dat is, als ik eerlijk ben, best wel even lekker!
Ik wens u een fijne vakantie!