Maandelijks archief: oktober 2020

Vragen over winterterrassen

Eind september maakte de gemeente bekend, dat het horeca-ondernemers in Schiedam toegestaan is komende winter een terras te exploiteren. Gezien de maatregelen inzake het coronavirus is D66 hier blij mee.

Wel had ik tijdens de raadscommissie van 23 september aanvullende vragen over het beleid inzake de “winterterrassen”. Zo wilde ik weten of de ondernemers hierover (net zoals afgelopen zomer) vrijgesteld zijn van het betalen van precariobelasting (antwoord: “Ja”). En ik had vragen over het niet toestaan van tenten op terrassen. In de beantwoording hierop bood burgemeester hierop wel een opening. (Zeg nooit nooit”).

Bekijk hier de video met de vragen en antwoorden:
https://www.youtube.com/watch?v=GdstZYFbJuE


Einde aan de hondenbelasting

Eindelijk: de hondenbelasting Schiedam wordt afgebouwd! Op 29 september is een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad akkoord gegaan met een motie van D66 en Progressief Schiedam, die het college opdraagt de hondenbelasting in de komende jaren af te bouwen.

De hondenbelasting is een achterhaalde belasting, nog afkomstig uit de tijd van de rondzwervende honden, hondsdolheid en hondenkarren. De opbrengst ervan is niet bedoeld voor het hondenbeleid. Het is geen zogenaamde doelbelasting, zodat de opbrengst ervan verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente.

Zoals ik vorige week al in de raad aangaf, kon D66 zich niet vinden in het voorstel van het college, om de hondenbelasting eenmalig licht te verlagen. Een afschaffing in een keer (ook een optie) leek sympathiek, maar zou op korte termijn voor een fors gat in de begroting zorgen. En het zijn al financieel moeilijke tijden. Wij misten in het raadsvoorstel een scenario waarin de hondenbelasting in stapjes afgebouwd wordt. De afgelopen week heb ik samen met collega John Maris van Progressief Schiedam gezocht naar een mogelijkheid om een dergelijk scenario alsnog voor te stellen.
Dat leverde een gezamenlijke motie op, die mede werd ingediend door GroenLinks, Fractie Van Dijk, SP, en fractie Post.

De motie roept het college op, bij de komende zomernota met een voorstel tot afbouw van de hondenbelasting in drie jaar te komen. Samen met de beperkte verlaging per 2021 betekent dit, dat de hondenbelasting per 1 januari 2025 op nul staat. De motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad. Daarmee zal over ruim vier jaar de hondenbelasting in Schiedam eindelijk tot het verleden behoren!