Commotie om een concept-kieslijst

Op 28 november stond in het Algemeen Dagblad een artikel over de discussie binnen D66 Schiedam, over de concept kieslijst van onze partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart aanstaande. Dit artikel vindt u onderaan dit stuk.

Inderdaad heb ik, evenals mijn fractiegenoten Arjen Kuin en Zülfikar Güler en onze wethouder Marcel Houtkamp vragen bij de samenstelling van deze lijst.

Ik hecht eraan op deze plek mijn verhaal te doen:

Voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt een lijstadviescommissie (bestaand uit lijsttrekker Marcel Bregman, voorzitter John Borsboom en raadslid van D66 Vlaardingen Peter Caljé) een voorkeurslijst op.

Tot mijn verrassing heeft men mij een vijfde plaats op deze lijst toebedeeld. Arjen, Zülfikar en Marcel werden direct onder mij geplaatst. Tussen lijsttrekker Marcel Bregman en mij zijn op de plaatsen 2,3 en 4 drie leden geplaatst, die nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Een raadszetel is geen vanzelfsprekendheid, dus ik wil ook zeker niet de indruk wekken dat ik vind dat ik automatisch een hogere plaats op de lijst toebedeeld had moeten krijgen. Tegelijkertijd heb ik mij in de afgelopen jaren naar mijn eigen mening namens D66 uitgebreid gemanifesteerd in Schiedam; binnen en buiten de raadszaal. Voor zover mij bekend tot tevredenheid van de partij. Graag ga ik hiermee na maart nog vier jaar door.
Plaats vijf was voor mij dus wel teleurstellend, ondanks dat dit (kijkend naar de huidige verwachting) nog wel een verkiesbare plek zou kunnen zijn.

De keuze voor drie nieuwe gezichten bovenaan de lijst voor mij niet duidelijk. Kiezen voor vernieuwing is prima. Maar dit is wel een erg drastische keuze. Mijn vraag om die keuze met argumenten te onderbouwen is tot vandaag nog niet beantwoord. Dat is jammer en onbevredigend.

Waarom niet een mix van ervaring, bewezen kwaliteit en talent? Dat had mij logischer geleken.

D66 Schiedam verkeert in de luxe positie, te beschikken over voldoende kwalitatief goede kandidaten om zonder meer tien raadszetels te vullen. Bij het opstellen van een kieslijst is daarom de onderbouwing van de gemaakte keuzes erg belangrijk. Het kan onbegrip en teleurstellingen voorkomen.

Dat is, tot op dit moment hoofdstuk één van dit verhaal. Het mooie van D66, is dat uiteindelijk de leden via stemming bepalen hoe de definitieve lijst eruit ziet. Daarom heb ik, evenals Arjen, Zülfikar en Marcel de leden gevraagd mij een hogere positie te gunnen. De drie andere kandidaten hebben op hun beurt de leden gevraagd hen het vertrouwen van een hoge positie te gunnen.
Volgens mij is dat nu net democratie. Met een niet-onderbouwde positie op een conceptlijst heb ik moeite. Een uitspraak van onze leden kan ik probleemloos accepteren.

Over een week of twee is de uitslag van de interne verkiezing bekend. Dan kennen we de definitieve lijst. En kunnen we met elkaar verder werken aan een nog mooier Schiedam. Want dat bindt ons.

 

Een gedachte over “Commotie om een concept-kieslijst

 1. Ben Dubbeldam

  Helder stuk John.
  Ik deel jouw opvatting over jouw rol tijdens jouw raadswerk.
  De manier waarop jij transparant hieraan invulling hebt gegeven en altijd direct bereikbaar bent voor vragen of ophelderingen geven spreekt mij aan.
  Ik en met mij vele andere Schiedammers willen dit honoreren door als geen D’66 lid wel op jou als persoon te stemmen . Je begrijpt dat ik dat alleen doe als ik zeker weet dat jij weer in de raad komt of wethouder zou kunnen worden. Mijn keuze zal daar toch van afhangen omdat naast jou ik ook andere goede raadsleden ken die in andere partijen op een duidelijk verkiesbare plaats staan.
  Maar ik neem aan dat de D66 leden jouw inzet , betrokkenheid , enthousiasme en deskundigheid op waarde weet te schatten.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *