Categorie archief: Uncategorized

Eerste termijn zomernota

Op 2 juli 2019 behandelde de gemeenteraad van Schiedam de zomernota 2020. De zomernota is de voorbereiding van de raad op weg naar de begroting, die in november vastgesteld wordt. Het is ook moment voor de politieke beschouwingen van de fractievoorzitters. Namens D66 mocht ik deze dus opnieuw verzorgen. Hieronder de de registratie hiervan, met de tekst onder de video. Aan het eind gaf ik mijn verhaal een persoonlijk tintje.

“Voorzitter,

De fractie van D66 heeft kennisgenomen van de zomernota 2020. Deze  weerspiegelt de ambities van dit college. Bouwen, de sociale stijging van onze inwoners en het verbeteren van duurzaamheid in onze stad. Ambities die investeringen en durf vereisen.
Maar die er ook voor zorgen, dat we wel goed naar de financiën moeten blijven kijken.

Het gaat goed met Schiedam. Maar ervaart iedereen dat ook? Helaas niet. Onze fractie wil daarom deze vergadering benutten om op een aantal punten bij te sturen.

Zoals bijvoorbeeld op het punt van veiligheid. De misdaadcijfers dalen. Mooi, maar nog te vaak horen we, dat inwoners van onze stad dit niet zo ervaren. Als je net slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan zeggen cijfers je weinig. Het is simpelweg niet veilig, wanneer je je niet veilig voelt. Kan de gemeente hier wat in doen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt tal van voorbeelden.
Wij stellen daarom voor, als raad in overleg te gaan met experts en ervaringsdeskundigen over wat we in Schiedam kunnen doen aan de veiligheidsbeleving. Een Stadserf over dit onderwerp zou hiervoor een goed middel kunnen zijn. Kunnen onze collegafracties dit steunen? En wil de portefeuillehouder binnen het college toezeggen aan de voorbereidingen hiervan een inhoudelijke bijdrage te leveren?

Ook veel kwetsbare inwoners van de stad ervaren niet altijd dat het goed gaat met Schiedam. Extra aandacht en hulp voor hen, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening, of ontschotting in de zorg zijn zaken waarvan dit college serieus werk maakt. Ondanks de financiële uitdaging binnen het sociaal domein.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we al een aantal jaar, dat ondernemers het vestigingsklimaat in onze stad niet zo waarderen als we willen.
Om aan verbetering hiervan bij te dragen, dient D66 samen met de Fractie Van Dijk twee moties in.
De motie over blurring zal straks door mevrouw Van Dijk geïntroduceerd worden. De andere motie beantwoordt aan de vraag van ondernemers om een tastbaar punt te hebben, waar zij bij de gemeente terecht kunnen voor vragen, hulp of sparringpartners.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch hebben we in delen van onze stad nog altijd last van ratten.  De gemeente werkt samen met Irado, Woonplus en bewoners actief aan bestrijding hiervan. Het is echter een groot probleem, dat je niet zomaar onder controle hebt.

Een belangrijke oorzaak van de overlast is de aanwezigheid van voedsel op straat. Voorlichting kan bijdragen aan het afnemen van de hoeveelheid hiervan, en dus ook aan het afnemen van het aantal plaagdieren.

Om hier nog meer vaart achter te zetten dienen wij samen met de Fractie Post en enkele andere fracties een motie in.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we in Schiedam ook het probleem van overgewicht en obesitas.  Een probleem dat we moeten aanpakken en bij die aanpak kan de gemeente een rol spelen.  Graag zien we een aanpak die zich richt op het aanleren van gezonde gewoonten, zo vroeg mogelijk in het leven,  zodat kinderen gezond kunnen opgroeien. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijk van de ouders,  maar er is meer nodig. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe een gezamenlijke aanpak eruit kan zien.
Het gaat goed met Schiedam. Ook met kunst en cultuur in onze stad.  Het Stedelijk Museum, in januari nog onderwerp van discussie vanwege de renovatie van haar gebouw, bloeit en bindt met de stad. En won zelfs de BankGiroLoterij Museumprijs.

Met allerlei activiteiten en festivals is er steeds meer te beleven in Schiedam. Jongeren zijn altijd een aandachtspunt, maar er zijn zeker ontwikkelingen. Zo liepen er op 14 juni  honderden jongeren door onze binnenstad tijdens ’S Culture Club en aanstaande zaterdag is de tweede editie van het Skillz festival op de Kloosterplaats

Het gaat goed met Schiedam. We werken aan duurzaamheid. Onderdeel hiervan is het scheiden van afval aan de bron. Iets dat ook inzet vraagt van onze inwoners. Bij discussies over het inzamelen en scheiden van afval is de afgelopen jaren regelmatig ook gesproken over luiers.
Er vinden in Nederland experimenten plaats met het apart inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. Is dat ook iets voor Schiedam? Die vraag stellen wij aan het college, via een motie.

En mochten we hier in de praktijk iets mee gaan doen, alstublieft college, zorg er dan voor dat de wens tot goede communicatie met bewoners ook ècht in de praktijk gebracht wordt.
De toestanden in de Woudhoek, waar bewoners kort na het invoeren van het omgekeerd inzamelen van PMD al geconfronteerd worden met niet geleegde kliko’s of boetes wanneer er even iets mis gaat moet je toch niet willen? We willen draagvlak. En dat krijg je niet door met boetes te gaan zwaaien, maar wel door voorlichting. Hoe gaan we dit doen bij andere wijken waar het omgekeerd inzamelen nog ingevoerd moet worden?
Graag een reactie van het college hierop.

Ik ga afronden, met iets persoonlijks.

Twee weken geleden studeerde mijn zoon af aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn eindcijfer, een acht, was met name te danken aan de zelfverzekerde wijze waarop hij zijn eindpresentatie hield. Dat lijkt heel normaal. Maar mijn zoon heeft een vorm van autisme. Vijftien jaar geleden kroop hij op school weg onder zijn tafeltje, wanneer hij de aandacht op zich gevestigd voelde. In vijftien jaar heeft hij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de extra aandacht en begeleiding die hij heeft gekregen in het onderwijs. Ik gun ieder kind dat hier behoefte aan heeft,  een dergelijke hulp.
De praktijk laat echter zien, dat dit voor kinderen met autisme helaas niet vanzelfsprekend is. Ze worstelen in het regulier onderwijs, soms zitten ze uiteindelijk thuis. Om hier iets aan te doen, dient D66 een motie in, die het college oproept onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een structuurklas in het voortgezet onderwijs.
Zodat uiteindelijk ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde volwassene, zoals mijn zoon óók heeft kunnen doen.

Voorzitter. De fractie van D66 zal zich ook in het komend jaar blijven inzetten voor verbinding. Binnen onze stad en binnen deze zaal, waarin het aantal fracties inmiddels in de buurt komt van het aantal nationaliteiten binnen onze stadsgrenzen.
Met zoveel verschillende achtergronden, meningen en nationaliteiten is verbinding nodig. Laten we die ook onderling blijven zoeken. Met respect voor elkaar en elkaars mening.
Het gaat goed met Schiedam, maar het kan altijd beter. Laten wij daar met elkaar voor zorgen.”

Werkbezoek Nieuw Mathenesse

Zaterdagochtend 18 mei ben ik samen met een groot deel van de gemeenteraad op werkbezoek geweest op industrieterrein Nieuw Mathenesse. Een bijzonder industriegebied. Waar in Nederland heb je een industriegebied dat rechtstreeks grenst aan een historische binnenstad?

Komende week spreken we in de raad over het verstrekken van een krediet, om te onderzoeken hoe dit gebied er in de toekomst moet uitzien. Direct aan het begin (vanaf de Koemarkt gezien) ligt al tientallen jaren een open terrein (VROM-terrein). Daarnaast staat de Glasfabriek, die helaas gesloten is. Verder vinden we hier oa de distilleerderijen van De Kuyper en Nolet. Richting de Nieuwe Waterweg ligt nog het voormalige Gusto-terrein.

Verder grenst Nieuw Mathenesse aan Rotterdam. En dan met name aan het Merwe-Vierhaven gebied (M4H), waarmee de gemeente Rotterdam grote plannen heeft. Op het gebied van het vestigen van nieuwe bedrijven en veel woningbouw.
De gemeentes Schiedam en Rotterdam staan in nauw contact met elkaar over de toekomst van M4H en Nieuw Mathenesse.

Wat zijn nu de mogelijkheden voor de toekomst? Alleen industrie? Of een combinatie van bedrijven en wonen?
Dat is kort door de bocht de vraag die nu onderzocht moet gaan worden.

Onder aanvoering van wethouder Minhas fietsen we door het gebied en werd uitleg gegeven over zaken die spelen en gaan spelen.

Ook brachten we een bezoek aan de gerenoveerde grensflat. 
Hoogtepunt hiervan (letterlijk) was een bezoek aan het dak van het flat. Van daar af heb je een prachtig uitzicht over Nieuw Mathenesse en M4H, maar ook over Schiedam.

Tot slot kregen we in het pompstation aan de Rotterdamsedijk (Dat momenteel verbouwd wordt tot sportschool) presentaties over de plannen voor M4H en Nieuw Mathenesse.

Een nuttig bezoek, met prachtig weer. Dit zijn van die dagen waarop het erg prettig is raadslid te zijn!

Stolpersteine 2019

Op dinsdag 14 mei vond alweer voor het zesde jaar de onthulling plaats van een aantal nieuwe Stolpersteine in Schiedam. Ook dit jaar lukte het mij weer hierbij aanwezig te zijn.

Het idee van Stolpersteine is, dat je erbij stilstaat (letterlijk) dat op de plaats waar deze stenen liggen, in de Tweede Wereldoorlog mensen uit hun huis gehaald zijn, om eerst hun vrijheid, daarna hun waardigheid en identiteit en tenslotte hun leven te verliezen.

De wijze waarop Stichting Stolpersteine Schiedam de onthulling organiseert, zorgt er echter voor, dat die boodschap extra duidelijk en vaak hard binnenkomt.
Bij iedere steen hoort een verhaal. En dat verhaal wordt vertelt. Soms door mensen van de stichting. Maar meestal door familieleden van de slachtoffers. En dat levert steevast indringende, ontroerende verhalen op.

Bijzonder dit jaar was de onthulling van een steen, waarbij diverse familieleden elkaar voor het eerst in hun leven ontmoetten. Of de onthulling waarbij een familielid uit Nieuw-Zeeland aanwezig was.
Stolpersteine zijn zo enorm belangrijk: ze zorgen ervoor dat er een blijvende boodschap ligt over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En ze geven de slachtoffers in ieder geval hun waardigheid en identiteit terug.

Volgend jaar worden de laatste twintig Stolpersteine gelegd. Dan is iedere weggevoerde Joodse Schiedammer geëerd met een herdenkingssteen.

Onthulling gedenkteken treinramp

Een ontroerende, indrukwekkende bijeenkomst op zaterdag 4 mei 2019.

Op 4 mei 1976 vond de treinramp van Schiedam plaats. De op een na grootste treinramp in de geschiedenis van ons land. Maar ook een ramp die vaak vergeten lijkt.
24 mensen kwamen om het leven, veel mensen raakten gewond. 
Enkele jaren geleden ontstond onder nabestaanden het idee voor een monument of gedenkteken voor deze ramp. Namens de toenmalige D66 fractie heb ik destijds een appèl aan het college gedaan om dit idee teomarmen.

De nabestaanden en de gemeente zijn de afgelopen jaren veelvuldig en goed met elkaar in contact geweest. En dit leidde vandaag tot de onthulling van het gedenkteken. 
Een dichtregel, met de datum van het ongeluk. Op station Nieuwland. Toen nog treinstation en het station, waar de ramptrein nooit zou aankomen.

Het was een zeer druk bezochte bijeenkomst. Met emotionele verhalen van nabestaanden en een indrukwekkende bijdrage van burgemeester Lamers, die onder andere de namen van de 24 dodelijke slachtoffers een voor een noemde.

Wat mij ook duidelijk werd, is dat tijd een relatief begrip is. De treinramp mag dan vandaag precies 43 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Voor sommige betrokkenen is het nog gisteren.

Mooi dat er nu een gedenkteken is. Ter ere van de slachtoffers, de nabestaanden, de hulpverleners en de getuigen.

Plannen Hof van Spaland en Bachplein

Allerlei verwarring op Facebook zag ik afgelopen weekend. Omdat een lokale “nieuwssite” artikelen plaatst over een onderwerp dat komende week in de raad aan de orde komt: de toekomst van Winkelcentrum Hof van Spaland en de directe omgeving (oa Bachplein).

Dus het is misschien goed daar even iets uitgebreider bij stil te staan…

In 2016 is er door de VVD en D66 in de gemeenteraad een motie ingediend, die opriep tot ontwikkeling/verbetering van Winkelcentrum Hof van Spaland en het Bachplein. Om te voorkomen dat dit gebied zou verpauperen. Op dat moment stond bijvoorbeeld de Blauwe Brug al een aantal jaar “weg te rotten”. En Hof van Spaland is voor Schiedam een zeer belangrijk winkelcentrum.

De Blauwe Brug is inmiddels gesloopt, maar het is nu tijd de rest ook serieus aan te pakken. Het is dus juist de bedoeling het gebied, met winkels en al, te verbeteren.
Hoe dat er moet uitzien? Dat gaat nu onderzocht worden. (ook op verzoek van een aantal ondernemers uit het winkelcentrum trouwens).

Dat kan betekenen dat het Winkelcentrum blijft staan waar het nu staat en alleen maar wat opgeknapt wordt. Maar in het uiterste geval kan het ook betekenen dat het afgebroken wordt en er een nieuw, modern winkelcentrum gebouwd wordt.
En er kan nog van alles tussen die twee opties liggen ook.
Het winkelcentrum is niet van de gemeente, maar van verschillende eigenaren. Dat maakt het moeilijk om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Het moet ook nog eens betaalbaar zijn ook. 
(Trouwens, de gemeente heeft dus ook niets te zeggen over de huren).

Op het Bachplein kunnen inderdaad woningen komen. Hoe dat er precies uit zou kunnen zien gaat ook onderzocht worden. Maar je zou daarbij ook kunnen denken aan woningen voor senioren, waaraan in Schiedam-Noord grote behoefte is.

Maar nogmaals: dat gaat dus allemaal nog onderzocht worden. Daarover gaat in april ook nog niets besloten worden in de raad. Het enige waar we nu over praten is het beschikbaar stellen van geld, zodat de onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. En alles gaat in samenspraak met de winkeleigenaren, winkeliers en ook met andere partijen. 
Alles met de bedoeling, dat er over 20 of 30 jaar nog steeds een goed lopend winkelcentrum in Noord is.

Wijkbezoek Schiedam-West

Met een aantal fracties uit de gemeenteraad zijn we op zaterdag 30 maart op bezoek geweest in Schiedam-West. Met ontvangst door Ina Blans-Visser en haar team in de Erker, een introductie door wijkregisseur Bobby Scheepe en vervolgens een wandeling langs een aantal punten in de wijk.

Het is mooi om te zien hoe de wijk op een groot aantal punt opknapt of al opgeknapt is. De Schrijversbuurt is in de afgelopen jaren in overleg met de bewoners opnieuw ingericht. Binnenkort wordt dit project opgeleverd. Wat mij betreft een voorbeeld van de manier waarop je samen met de bewoners een wijk aanpakt. Ging alles helemaal goed? Nee, maar daar wordt wel van geleerd.

Verder onder andere op bezoek geweest op Oranjeburg en op het Fabriplein, waar op dit moment de oude woningen gesloopt zijn en er nieuwe gebouwd worden. Ook keken we bij “het Gewilde Westen”. Dit is het blok woningen dat aan de Sint Liduinastraat gebouwd wordt op de plek waar tientallen jaren de MAVO/Zadkine stond. Hier wordt ook een waterberging aangelegd, waar overvloedig regenwater kan worden opgevangen. Bovenop de berging komt een parkeerterrein.

Na afloop keerden we terug in de Erker, waar de raadsleden konden “speeddaten” met bewoners.
Hoofdzakelijk over één onderwerp: de parkeerdruk in grote delen van West. Iets dat inderdaad een probleem is, waar helaas niet één kant en klare oplossing voor te bedenken is. Wel komt er voor de zomer een enquête onder de bewoners van West, waarin men kan aangeven welke problemen men ervaart, waar de deze optreden en waarin ook gekeken wordt voor welke oplossingen men eventueel voelt. Er wordt dus wel gewerkt aan een oplossing.

Een nuttige en ook leuke ochtend en (deels) middag. En voor mij persoonlijk is het ook altijd weer leuk terug te zijn in de wijk waar ik geboren ben.

Jillis Bruggemanpenning voor Boris Dittrich

Op maandag 11 maart was ik in het Stedelijk Museum Schiedam aanwezig bij alweer de vijfde uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning. De onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de emancipatie en rechten van leden van de LHBTI-gemeenschap. En die genoemd is naar Jillis Bruggeman: de laatste persoon die in Nederland is veroordeeld en gedood vanwege het feit dat hij homoseksueel was. In Schiedam in 1803.

De persoon die de penning dit jaar ontving is iemand die voor mij een zeer belangrijk vertegenwoordiger is in de geschiedenis van D66: Boris Dittrich.

Als kamerlid voor D66 heeft hij zich ingezet voor de invoering van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht (het “homohuwelijk”). Na zijn periode in de Tweede Kamer heeft hij jaren internationaal voor LHBTI-rechten gestreden in dienst van Human Rights Watch. Opnieuw is de penning dus terechtgekomen bij iemand die hem absoluut verdient!

De lokale onderscheiding, de Jillis Bruggeman Opsteker, ging naar twee personen. De eerste ging naar Ursula Ramkisoensing. Ursula is de afgelopen jaren als ambtenaar van de gemeente Schiedam nauw betrokken geweest bij projecten die onze gemeente tot koplopergemeente heeft gemaakt. Iemand die bescheiden, vaak op de achtergrond, heel veel werk verzet heeft op het gebied van LHBTI-emancipatie in Schiedam.

Ursula Ramkisoensing

De tweede was voor Bob van der Lugt. In karakter en verschijning de tegenpool van Ursula. (Wat kan die Bob stuiteren!). Bob is de afgelopen jaren actief bezig geweest met het organiseren van theaterproducties rond Coming Out Day.

Na de uitreiking werd in de kelder van het Stedelijk Museum (door een geweldige zangeres!) de expositie “Voor Jillis” geopend. Deze expositie is nog tot het eind van maart te bezoeken. Komende zondag organiseert D66 Schiedam hier een extra ledendag, waarvoor iedere Schiedammer uitgenodigd is. 
Boris Dittrich zal hierbij ook van de partij zijn!