Maandelijks archief: december 2017

Laatste verslag 2017: winkeltijden hoogtepunt!

Het kerstreces is aangebroken. Hierbij een overzicht van mijn werkzaamheden als raadslid in de afgelopen weken. Die stonden met name in het teken van de winkeltijdenverordening.

Maandag 4 december

’s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

De week erna heb ik vanwege griep mijn activiteiten op een laag pitje moeten zetten.
Wel nam ik op woensdag 13 december deel aan de vergadering van de raadscommissie.
Hierin behandelde ik de actualisatie van het horecabeleid en de aanpassing van de winkeltijdenverordening.

Op donderdag 14 december was ik aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam.
Tijdens deze vergadering werd de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Hierop mag ik de tweede plaats bezetten. (klik hier)

Op zaterdag 16 december bezocht ik de Kerstmarkt op de Nolenslaan, waar ik sprak met winkelstraatmanager Ben Dubbeldam en met Natascha Westmaas van Stichting Net Niet Genoeg.

Later die middag bezocht ik ook Wit Nazareth, in het centrum van Schiedam.

Op zondag 17 december heb ik contact opgenomen met de projectleiding van Oranjeburgh, naar aanleiding van klachten van bewoners van de Anna van Saksenstraat over de modderbende voor hun deur. Hierover stond enkele dagen later ook een artikel in het AD.
Gelukkig heeft de gemeente hierop snel gehandeld en de ergste problemen verholpen.

Op maandag 18 december nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Op dinsdag 19 december vond de laatste raadsvergadering van 2017 plaats. Tijdens deze vergadering was ik woordvoerder bij het agendapunt over de winkeltijdenverordening. Klik hier voor het artikel.

Met deze raadsvergadering is een einde gekomen aan de politieke activiteiten in 2017.
Na de jaarwisseling zijn er nog twee raadsvergaderingen tot de verkiezingen. Hierin zullen geen politiek beladen onderwerpen meer behandeld worden.

 

 

Zondagopenstelling winkeliers definitief geregeld!

En nu is het definitief: met 26 stemmen voor en 8 tegen, heeft de Schiedamse gemeenteraad op 19 december ingestemd met het raadsvoorstel dat regelt, dat winkels in onze stad in het vervolg op zondag vanaf 9:00 uur open mogen.

De afgelopen twee maanden heb ik heel veel tijd en energie in deze zaak gestoken.
Samen met PvdA en Fractie Janssen initieerde ik namens D66 in oktober een motie, waarin de winkeltijden op zondag danig verruimd werden.
Deze motie werd tegen de zin van het college aangenomen door een meerderheid van de raad.

Het college zag liever, dat deze verruiming van de openingstijden meegenomen zou worden bij de vaststelling van de nieuwe winkeltijdenverordening in december. Men koos er dan ook voor de motie niet uit te voeren.

Tijdens de commissievergadering van 13 december heb ik dit bestempeld als een slecht signaal naar de raad en naar de stad.

In de winkeltijdenverordening die uiteindelijk deze maand besproken werd in de raad, werd de keuze geboden uit drie verschillende scenario’s. Het derde scenario benaderde vrijwel de gehele strekking van de motie. Enig verschil was het tijdstip waarop winkels op zondag open mogen (in de motie was dit 6:00 uur. In het raadsvoorstel 9:00 uur).

Wij hebben ernaar gestreefd voor dit scenario een zo breed mogelijk draagvlak in de raad te vinden. Samen met de VVD, en Janssen heb ik daarom afgelopen week gewerkt aan een amendement, waarin wij wensen van veel fracties en van winkeliers van buiten het centrum hebben meegenomen. En dat is gelukt! Samen met leden van 11 andere fracties stemden wij voor dit amendement.

Vanaf nu bieden we in Schiedam dus winkeliers de ruimte om, wanneer zij dit willen, hun deuren op zondagochtend te openen vanaf 9:00 uur. Wat mij betreft grote stap voorwaarts en een resultaat waarop ik trots ben!

Vereerd en trots met plaats 2!

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Schiedam kunnen stemmen over de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.

Een van de resultaten van deze stemming is, dat de leden mij de tweede plek op de definitieve lijst gegund hebben. Een resultaat, waarover ik mij vereerd en trots voel.

Waar de een vereerd en trots is, kunnen anderen teleurgesteld of zelfs boos zijn. Met een kandidatenlijst van een niveau als die van D66 Schiedam, is dat eigenlijk onvermijdelijk. Zoals ik al eerder schreef: we hebben genoeg kwaliteit in huis om probleemloos tien zetels te kunnen bezetten.

Omdat, zoals ik ook al eerder schreef, het lidmaatschap van D66 ons bindt, verwacht ik dat we met elkaar op positieve wijze op weg gaan naar een mooie nieuwe raadsperiode. We delen immers onze ideeën over de inrichting van een samenleving, binnen en buiten Schiedam.

Ik heb er enorm veel zin in en zie uit naar een mooie, nieuwe, sterke fractie!

Westfrankelandsedijk: een nieuwe start

Op 22 november was ik aanwezig bij de informatie- en inspraakavond inzake de herinrichting van de Westfrankelandsedijk. Deze avond was het vervolg op de protesten van bewoners en het extra Stadserf van vorige maand.

De gemeente presenteerde de aangepaste plannen en vroeg ook nadrukkelijk om reacties en aanvullingen hierop.

In de aangepaste plannen blijft het fietspad aan de zuidzijde van de dijk en verhuist het voetpad naar de noordzijde.
Hierdoor hoeven van de grote, alleenstaande bomen langs het pad nog maar 5 exemplaren gekapt te worden, in plaats van meer dan 50.
Wel moet nog altijd een deel van het bosplantsoen verwijderd worden.
Bomenexpert Huib Sneep is door de gemeente uitgenodigd mee te denken over de aanpak en herinrichting daarvan.

Aan vijf tafels werden vragen van de aanwezigen beantwoord en werden suggesties in ontvangst genomen.

Al met al een verademing, na het hele voorafgaande gedoe. Wat mij betreft zijn er dus inderdaad lessen getrokken uit de afgelopen maanden.

Is iedereen het nu volledig met elkaar eens? Nee, natuurlijk niet. En dat zal ook niet gebeuren. Maar er wordt serieus met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd en daar wordt vervolgens weer iets mee gedaan.

Ik kreeg de indruk dat deze avond en de plannen over het algemeen positief ontvangen zijn.
In januari is de volgende avond, dan met het plan, aangevuld met de (uitvoerbare) suggesties van vanavond.

Terugblik op november

De voorlaatste raadscyclus van het jaar zit er op. Hieronder een terugblik op mijn activiteiten als raadslid in deze maand.  (Met een staartje van oktober erbij).

Op maandag  30 oktober hadden fractievoorzitter Marcel Bregman en ik een gesprek met Deirdre Carrasso, de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.

Aansluitend nam ik deel aan de fractievergadering van D66 Schiedam.

Op dinsdag 31 oktober  nam ik deel aan de vergadering van de agendacommissie, waarin onder andere de raadsagenda van november vastgesteld werd.

Op dinsdag 7 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2018. Mijn rol tijdens deze vergadering was vooral luisteren, aantekeningen maken en fractievoorzitter Marcel Bregman van advies voorzien.

Op zaterdag 11 november was ik te gast in het programma Wenneker Live van de Stadsomroep Schiedam. Klik hier om dit interview terug te zien.

Op maandag 13 november nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Op dinsdag 14 november presenteerde ik het Stadserf over de herziene cultuurvisie van de gemeente Schiedam.

Op donderdag 16 november was ik aanwezig bij de opening van het Suikerzoet Filmfestival, in de Grote Kerk. Dit festival bezocht ik daarna ook nog op zaterdag.

Op dinsdag 21 november nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie.
ik stelde vragen over fietsgraveeracties en behandelde de agendapunten “cultuurvisie” en evaluatie Metropoolregio”.

Op woensdag 22 november was ik aanwezig bij de informatie- en inspraakbijeenkomst inzake de herinrichting van de Westfrankelandsedijk. Een verademing ten opzichte van alles wat we in de afgelopen maanden rond deze kwestie hebben meegemaakt. Voor een verslag, klik hier.

Op donderdag 23 november nam ik deel aan het stadserfvoorzittersoverleg, op het stadskantoor.

Op maandag 27 november werd ik gebeld door AD-journaliste Sandra Don. Zij had vragen over de conceptkieslijst van D66 Schiedam. Hierop staan mijn fractiegenoten Arjen Kuin, Zülfikar Güler, wethouder Marcel Houtkamp en ik op lage plaatsen. Dit heeft geleid tot discussie binnen D66 Schiedam.  Naar aanleiding van Sandra’s vragen verscheen de volgende dag een artikel over dit onderwerp in het AD. Op deze site schreef ik een uitgebreide toelichting over deze zaak. Klik hier om dit te lezen.

’s Avonds nam ik deel aan het overleg van de agendacommissie. We keken terug op de afgelopen raadscyclus en stelden de agenda voor december vast.

Dinsdag 28 november was de raadsvergadering. Hierin maar een agendapunt ter bespreking: het raadsvoorstel over de herziene cultuurvisie. Namens D66 was ik op dit punt woordvoerder.
De bijdrage die ik hierbij uitsprak kunt u terugzien door hier te klikken.

In december is er voor het laatst een volle raadsagenda. Na de jaarwisseling zullen er geen zware of controversiële onderwerpen meer behandeld worden. Dit gaat pas weer gebeuren na de raadsverkiezingen van 21 maart.