Maandelijks archief: maart 2016

Update werkzaamheden: Van op straat staan in Schiedam, tot praten over de lokale omroep en meedenken over de metropoolregio

Dinsdag 1 maart

’s Avonds was ik aanwezig bij de vergadering van de raadscommissie. Ik behandelde namens D66 het punt “Startnotitie Lokale Omroep”. Meer hierover bij de gemeenteraadsvergadering op 8 maart, verderop in dit stuk.

Zaterdag 5 maart

Met fractiegenoot Zulfikar Güler en wethouder Marcel Houtkamp heb ik op de Nolenslaan gestaan met SpreekUur66. Hierover plaatste ik al een apart artikel (klik hier).

Maandag 7 maart

’s Avonds ben ik aanwezig geweest bij het fractieoverleg van D66, ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van de volgende dag.
IMG_0640

Dinsdag 8 maart

In de vergadering van de gemeenteraad was ik woordvoerder tijdens het agendapunt “Lokale Omroep”. Komend najaar beslist het Commissariaat voor de Media wie de zendmachtiging voor de lokale omroep de komende vijf jaar krijgt. Het Commissariaat beslist, maar als college en raad kunnen we wel een voorkeur uitspreken.
Naar welke partij die voorkeur uitgaat komt in september aan de orde. Het debat nu ging erover welke eisen wij als raad willen stellen aan een lokale omroep en welk budget daarvoor beschikbaar mag zijn.
Namens D66 heb ik aangegeven dat van een lokale omroep in deze tijd zeker geëist mag worden dat zij gebruikmaakt van moderne communicatiemiddelen. Dus niet alleen TV en radio, maar zeker ook internet en social media. GroenLinks stelde daarnaast voor een deel van de subsidie afhankelijk te maken van inspanningen die de omroep doet om zelf inkomsten te verdienen. Iets dat D66 direct kon ondersteunen.

De discussie hierover in de raadscommissie leidde tot een raadsvoorstel (klik hier), waarin het “boodschappenlijstje” is samengevoegd. Dit voorstel is in ruime meerderheid aangenomen door de raad.

In deze vergadering was het trouwens weer zeteltje wisselen binnen onze fractie. Een jaar geleden moest Juliette Glavimans tijdelijk terugtreden in verband met gezondheidsredenen. Sinds die tijd werd zij waargenomen door Diane Reijnhout.
Inmiddels is Juliette weer zover hersteld, dat zij haar werkzaamheden weer kan oppakken. In deze raadsvergadering maakte zij dus haar comeback! En bedankten wij Diane voor haar hulp en inzet!
IMG_0649

Woensdag 9 maart was een drukke dag.

’s Ochtends was ik aanwezig bij de uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning. Hierover plaatste ik al eerder een verslag op deze website. (Klik hier).

’s Middags heb ik op mijn verzoek een gesprek gehad met Annemieke Loef, directeur van Stichting Promotie Schiedam (v/h de VVV). Met haar sprak ik over de verhuizing van de VVV naar de Waag (waarna ze tot mijn grote vreugde in ieder geval in het toeristenseizoen ook op zondag open gaan!), de samenwerking met Rotterdam (Schiedam heeft de historische binnenstad die Rotterdam niet heeft) en de werking van de promotiecampagne “SDAM”. Een prettig en nuttig gesprek!

’s avonds ben ik als toehoorder aanwezig geweest bij de speciale Stamtafel van PopUp TV; een gesprek tussen enkele binnenstadsondernemers, het centrummanagement, de gemeente en de lokale politiek. Wat mij betreft een positieve bijeenkomst.
De uitzending staat online. Klik hier.

Donderdag 10 maart was ik namens de raad van Schiedam aanwezig bij de vergadering van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Een gremium dat nog altijd zijn precieze rol en plek moet vinden. Wat ook voor mij geldt trouwens. Wel is het erg leuk op deze manier raadsleden uit andere gemeenten te leren kennen. Inmiddels ga ik zeer goed om met Leefbaar Ridderkerk-raadslid Karin Kayadoe. Wij delen onze opvattingen over het nut van zichtbaar zijn als raadslid. Onder meer door het gebruiken van social media.
IMG_0657

 

Zaterdag 12 maart heb ik in Delft een training van D66 gevolgd, als voorbereiding op straatgesprekken inzake het referendum van 6 april. Samen met D66 lid John Borsboom en mijn fractiegenoten Arjen Kuin en Zulfikar Güler.
IMG_0667

Uitreiking Jillis Bruggemanpenning

Op woensdag 9 maart was ik aanwezig bij de uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning, in het oude Stadhuis aan de Grote Markt. Op deze plek is op 9 maart 1803 Jillis Bruggeman opgehangen. De laatste persoon die in Nederland ter dood veroordeeld is vanwege zijn homoseksualiteit.

Om stil te staan bij de intolerantie jegens homoseksuelen toen en helaas ook nog nu, reikt de gemeente Schiedam sinds vorig jaar op 9 maart de Jillis Bruggemanpenning uit. Aan organisaties of personen die zich inzetten voor emancipatie van LHBT’ers.

Dit jaar werd de penning uitgereikt aan KNVB-voorzitter Michael van Praag. Vanwege de inspanningen die hij namens de KNVB doet om homoseksualiteit aanvaard te krijgen binnen het Nederlandse voetbal.

Na zeer persoonlijk verhaal van oud-profbasketballer Henk Pieterse, die in zijn jeugd gepest werd, volgde de uitreiking van de penning.
Waarna Michael van Praag een indrukwekkend verhaal hield over de wijze waarop binnen het Nederlands voetbal (amateur en professioneel) wordt omgegaan met homoseksualiteit. De ontkenning dat het bestaat binnen het voetbal (daar heb ik ooit nog een blog over geschreven) en de wijze waarop de KNVB ervoor wil zorgen dat iemands seksuele geaardheid uiteindelijk helemaal geen issue meer is binnen het voetbal.

Indrukwekkend verhaal, goede winnaar.
Dank aan de homoambassadeurs van de gemeente Schiedam, die deze uitreiking mogelijk gemaakt hebben!

IMG_6128 IMG_6133 IMG_6142

5 maart: SpreekUur66 op de Nolenslaan

Op zaterdag 5 maart heb ik voor de vierde keer sinds de zomer namens D66 op straat gestaan met SpreekUur66.

SpreekUur66 is in het leven geroepen als opvolger van de Politieke Stamtafel. Die formule was na vijf jaar wel uitgewerkt. In deze nieuwe vorm staan we als D66 gewoon op straat. Iedere keer op een andere locatie. Met als enige doelstelling: spreken met de inwoners van onze stad.
Wat leeft er in hun wijk? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Deze keer stonden we op de Nolenslaan in Nieuwland. Samen met collega fractielid Zülfikar Güler en wethouder Marcel Houtkamp hebben we daar anderhalf uur doorgebracht.
Gesproken met oude en nieuwere inwoners van de wijk. Over de veranderingen die de wijk heeft doorgemaakt. Over het zwerfvuil dat rond de Nolenslaan rondslingert, over mensen (jong en oud) die over de stoep fietsen, over veranderende omgangsvormen, over het gratis OV en over de opvang van vluchtelingen.

Dergelijke gesprekken hoor je wat mij betreft als raadslid regelmatig te voeren. Ga gewoon (en juist buiten verkiezingstijd) op straat staan. Schiedammers hebben het hart op de tong. Dat merk ik iedere keer. En juist dat maakt het voeren van een goed gesprek zo gemakkelijk en leuk!
SpreekUur66 050316 SpreekUur66 050316b