Maandelijks archief: april 2018

Terugblik op de coalitieonderhandelingen

Afgelopen donderdag, 26 april, werd het bestuurs- en beleidsakkoord voor de komende vier jaar gepresenteerd (zie foto’s hieronder). Hieraan vooraf ging een periode van die weken, waarin druk onderhandeld is door afvaardigingen van VVD, AOV, D66, GroenLinks, Progressief Schiedam en het CDA.

Namens D66 mocht ik, samen met Marcel Bregman en Anouschka Biekman, aanschuiven aan de onderhandelingstafel.  Een nuttige, leuk en leerzame ervaring!

De onderhandeling bestonden uit een aantal bijeenkomsten, door de week en in het weekend. Tussendoor werd er in kleine groepjes (met afgevaardigden van de diverse partijen) gewerkt aan teksten voor het coalitieakkoord. Deze werden vervolgens weer besproken (en  soms aangepast) tijdens de bijeenkomsten.

Het was vanaf het begin de intentie om er met elkaar uit te komen. Bij veel onderwerpen lukte dit ook vrij eenvoudig. Andere onderwerpen hadden meer aandacht nodig. Maar ook dan merk je, dat er altijd wel een oplossing te bedenken is, wanneer je met elkaar verder wilt.

Een aantal zaken wordt ook bewust overgelaten aan de gemeenteraad. En sowieso krijgt te raad alle ruimte om bijdragen te leveren aan het collegewerkprogramma, dat door de nieuw te benoemen wethouders geschreven gaat worden.

Het coalitie-akkoord leest u door hier te klikken.
De verslagen van alle overleggen zijn inmiddels ook openbaar. U leest ze door hier te klikken.