Maandelijks archief: april 2016

De treinramp die niet vergeten mag worden

Op 4 mei 1976, dus over enkele dagen precies 40 jaar geleden, vond in Schiedam een treinbotsing plaats, waarbij 24 mensen het leven lieten. Drie mensen overleefden, zwaargewond, hun positie in het voorste deel van de trein. Het werd de op twee na grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis.

De afgelopen jaren ben ik in contact gekomen met Julia Mak, een van de drie overlevenden uit het voorste deel van de trein. Zij is al enkele jaren bezig met het schrijven van een boek over de ramp. Dit boek zal in september a.s. verschijnen. Recent riep zij op tot het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van, maar ook aan de hulpverleners bij dit ongeluk.

Het ongeluk bij Schiedam lijkt namelijk niet altijd meer op het netvlies te staan. Op zich natuurlijk niet vreemd. We zijn 40 verder en dan is het normaal dat ook zo’n heftig ongeluk geen dagelijkse gespreksstof meer is. Maar ook in de media wordt de treinramp van Schiedam vaak niet genoemd, wanneer er over spoorongelukken gesproken of geschreven wordt.

Toen ik Julia’s oproep las, vroeg ik mij af waarom er eigenlijk niet eerder over een dergelijk herdenkingsmiddel nagedacht is. In de geschiedenis van Schiedam is dit een vreselijke gebeurtenis geweest. Die hoe dan ook onlosmakelijk verbonden zal blijven met onze stad.
Dat verdient plek om te herdenken.

In overleg met Julia heb ik vervolgens namens de fractie van D66 Schiedam een appèl gedaan aan het college van B&W, haar verzoek serieus en positief te beoordelen. (Klik hier)

Het appèl maakte nogal wat los. Julia en ik werden vanaf diverse hoeken door de pers benaderd en burgemeester Lamers maakte bekend dat het college het verzoek al in beraad had en hier zeker positief tegenover staat. Waarschijnlijk volgt richting de zomer meer duidelijkheid.
Het ziet er dus naar uit dat na 40 jaar inderdaad een monument, waarschijnlijk in de vorm van een plaquette, opgericht zal worden.

Op dinsdag 19 april werden Julia en ik geïnterviewd door RTV Rijnmond. Hieronder de reportage die door Rijnmond is uitgezonden.

 

Praat mee over Fietsen in Schiedam

De gemeente Schiedam heeft voor de periode 2016 – 2020 het ‘Uitvoeringsprogramma Fietsen’ opgesteld. HIerin wordt vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met ongeveer alles wat te maken heeft met fietsen.
In het programma wordt prioriteit gegeven aan vier fietsonderwerpen: fietsparkeren, fietsroutenetwerk, verkeersveiligheid en innovatie.

Op dit moment is het nog een conceptversie. In april organiseert de gemeente informatieavonden om met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek te gaan hierover.

Informatieavonden 14 en 19 april 2016

  • Donderdag 14 april om 19.30 uur in de Hagazaal van het Stadsakantoor (zaal open 19.00 uur).
  • Dinsdag 19 april om 19.30 uur in wijkgebouw de Brug op het Heijermansplein (zaal open 19.00 uur).

De avond start met een algemene inleiding door wethouder Marcel Houtkamp. Vervolgens een korte presentatie over de belangrijkste fietsprojecten. Daarna kunt u aan de thematafels in gesprek gaan over de vier fietsonderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma.

De input uit deze gesprekken wordt, voor zover mogelijk, verwerkt in het definitieve uitvoeringsprogramma. Verder is De Verkeersonderneming aanwezig met informatie over spitsmijden en subsidieregeling elektrische fiets.

Wilt u meepraten op één van de avonden? Meldt u dan aan via contact@schiedam.nl ovv ‘fietsavond + datum’.

Het concept van uitvoeringsprogramma vindt u hier: Concept Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020

Intercitystatus station, en tram en bus in Schiedam-Noord

Tijdens de vergadering van de raadscommissie van 5 april behandelde ik namens D66 het punt “Zienswijze concept uitvoeringsagenda bereikbaarheid”. Een mond vol, maar het komt neer op het volgende: de metropoolregio (samenwerkingsverband 23 Zuid-Hollandse gemeenten) stelt een plan op inzake verkeer en infrastructuur tot 2025.

De deelnemende gemeenten kunnen hier commentaar en aanvullingen op leveren (de zienswijze). Om met elkaar sterker te staan hebben Schiedam, Vlaardingen en Maassluis samen een zienswijze ingediend. En deze moet besproken worden door de drie gemeenteraden.

De zienswijze (te lezen door hier te klikken) bevatte heel veel punten die zonder meer door D66 onderschreven worden.

Wel heb ik namens onze fractie extra aandacht gevraagd voor de volgende zaken:
De intercitystatus van station Schiedam-Centrum. Deze staat sterk onder druk. Wat ons betreft heeft vechten voor behoud van deze status de hoogste prioriteit.
Spoorverdubbeling tussen Rotterdam en Delft is eveneens een zeer belangrijk punt. Deze verdubbeling kan bijdragen aan behoud van de intercitystatus. Ook kan het kan bijdragen aan het realiseren van treinstation Kethel. Een langgekoesterde wens van Schiedam. Maar helaas voorlopig niet aan de orde.

De mening van de diverse fracties die deelnamen aan de discussie was eensgezind over het bovenstaande punt: dit heeft hoge prioriteit!

Op lokaal niveau heb ik nog gepleit voor:

Terugkeer van een volwaardige dienstregeling van de tram naar Schiedam-Noord. Desnoods door middel van de tram van en naar Vlaardingen, die via de keerlus aan de Harreweg rijdt.

Een weekendbus tussen Schiedam-Noord en het centrum van de stad via de ‘s-Gravelandseweg.
Door de week rijdt hier bus 53. In het weekend rijdt er niets. En om mensen vanuit Noord in het centrum te krijgen zou een weekendbus kunnen helpen.
Ik heb dan ook gepleit voor zo’n verbinding in het weekend. Desnoods als proef.

Wethouder Houtkamp antwoordde op mijn opmerkingen dat hij de formulering inzake de tramverbinding zou aanpassen.
Met betrekking tot de busverbinding gaf hij aan na te denken over vormen van lokaal openbaar vervoer. Waarbij hij ook de mogelijkheden van een dergelijke busdienst wil bestuderen.

Wat mij betreft voor nu antwoorden die mij tevreden stellen. Wordt hopelijk op termijn vervolgd.

Update werkzaamheden

Hierbij weer een verslag van mijn activiteiten als raadslid in de laatste twee weken.

Maandag 14 maart:
Op deze maandag heb ik op twee momenten een gesprek gehad met leden van D66 Schiedam. Over lokale thema’s en over enkele lopende zaken binnen onze afdeling.

Zaterdag 19 maart
Op deze dag heb ik contact opgenomen met wethouder Marcel Houtkamp, over een kruispunt in Schiedam, dat naar mijn mening anders (handiger) ingericht zou kunnen worden.
Hierover zijn we inmiddels in gesprek (waarbij ik vermoed dat er geen oplossing op korte termijn gevonden kan worden). Wordt wellicht vervolgd.

Zondag 20 maart
’s Middags ben ik aanwezig geweest bij de onthulling van de informatiezuil “Hof van Delfland” aan de Harreweg.
IMG_6225 IMG_6227 IMG_6228 IMG_6232 IMG_6239

Dinsdag 29 maart
Op deze avond was ik aanwezig bij het stadserf inzake ondernemen in Schiedam. Een opkomst van ruim 50 mensen, waarvan een groot deel bestond uit ondernemers uit Schiedam. Met veel nuttige gesprekken tot gevolg. Deels niet aansluitend op het thema van de avond helaas, maar daarom niet minder nuttig.

IMG_6301 IMG_6302

Woensdag 30 maart
Op deze avond nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam. Ter voorbereiding op de commissievergadering van 5 april.

IMG_0678
Zaterdag 2 april
Samen met enkele andere leden van D66 Schiedam flyers uitgedeeld inzake het referendum van 6 april. Niet een activiteit die tot het raadswerk gerekend kan worden. Maar wel iets dat voortvloeit uit de functie van raadslid.
Overigens blijf ik het leuk vinden op straat te staan en met mensen te praten.

Wij flyerden in winkelcentrum Hof van Spaland. Dat was dus een mooie gelegenheid om voorafgaand even te spreken met de visboer van de kraam naast de Blauwe Brug. Hij maakte enkele dagen geleden bekend te stoppen, in verband met het opheffen van de bewaakte fietsenstalling naast zijn kraam. Hiermee verloor hij ook zijn opslagruimte en aansluiting voor elektriciteit en water. Tenminste, zo meldden enkele media.
De visboer vertelde mij dat hij inderdaad zijn sluiting koppelt aan de sluiting van de stalling. Maar dat dit, gezien zijn leeftijd, toch wel een logische stap was. Een eventuele noodoplossing maakte zijn besluit niet ongedaan.

Ook met de aan de andere kant van de stalling gevestigde bloemenhandelaar heb ik gesproken. Hij vindt de sluiting lastig, maar het belemmert hem niet ernstig in zijn werk.

Overigens is de stalling gesloten, omdat er nauwelijks gebruik van gemaakt werd.
Met deze sluiting kan voor een deel de bewaking van de stalling op Station Schiedam bekostigd worden.

Verder heb ik mij kort gemengd in de discussie over de “koeienkoppen”. Dit zijn de beelden Bert en Birgit, die vroeger op de Koemarkt stonden. Een jaar of zes geleden zijn zij daar weggehaald, omdat hun sokkels weg moesten. Sinds die tijd lagen zij ergens in een opslag.
D66 heeft, evenals enkele andere fracties, meerdere malen gevraagd om de terugkeer van de beelden. Maar duidelijk was ook dat dit pas over enkele jaren het geval kan zijn, na herinrichting van de Koemarkt.
Vorig jaar nam Schiedam-Noordinwoner Herbert Nikkels het initiatief om de beelden een plek te geven in Kethel, aan de Harreweg. Daar staan zij sinds enkele maanden in een weiland.

Vanuit de centrumbewoners en ook een enkele fractie komt inmiddels het geluid dat de beelden terug moeten naar de Koemarkt. Maar dat is dus ook gewoon nog altijd de bedoeling. Bij de herinrichting van de Koemarkt zal plaats ingeruimd worden voor Bert en Birgit. Maar tot die tijd staan zij dus lekker buiten in de frisse Kethelse lucht. Altijd beter dan in een opslag!

Zondag 3 april

Vandaag heb ik mij verdiept in het Fietsplan van de Provincie Zuid-Holland. Hierin wordt het fietsbeleid van de provincie bepaald, met daarbij een plan van aanpak. Hierin staan weer doelen die in 2025 gerealiseerd moeten zijn.
Dit plan wordt a.s. woensdag besproken in de provinciale Staten. D66 statenlid Paul Breitbarth mailde mij voortlopend hierop het plan, met de vraag of er vanuit Schiedam nog opmerkingen waren die hij zou kunnen meenemen in de behandeling.
Hiervan heb ik dankbaar gebruik gemaakt.
Dat is dus het voordeel van een landelijke politieke partij. Je kunt als raadslid de belangen van jouw stad ook laten horen in de provincie of in Den Haag.