Maandelijks archief: september 2021

En toen was er crisis

Op maandag 20 september besloten GroenLinks en Progressief Schiedam afscheid te nemen van de coalitie.
Hierbij mijn beschouwing van de situatie.

“Onderwerp van het geschil was het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Opgesteld onder verantwoordelijkheid van wethouder Jeroen Ooijevaar (GL/PS).
Dit stuk was een uitwerking van de mobiliteitsvisie, die vorig jaar door een raadsmeerderheid is vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma bevat heel veel maatregelen en voorstellen. Maar kort door de bocht gezegd was er een onderdeel dat alle andere naar de achtergrond drong: de invoering van gereguleerd parkeren in Schiedam ten zuiden van de A20.
Maandenlang is er binnen en buiten de coalitie over met name dit laatste gediscussieerd.

Afgelopen maandag bleek dat er, ondanks aanpassingen in het plan, nog altijd verdeeldheid in de coalitie was. VVD en CDA kondigden aan tegen het voorstel te zullen stemmen, waardoor dit geen meerderheid in de raad zou behalen. Hierop besloten GroenLinks en Progressief Schiedam de coalitie te verlaten en stapte Jeroen Ooijevaar op als wethouder.
D66 vindt dit een heel vervelende beslissing. We hebben in de brede coalitie prima samengewerkt met beide partijen en we hadden graag met elkaar de eindstreep van deze raadsperiode gehaald.

Voor ons ontstond na het opstappen van de twee coalitiegenoten een nieuwe situatie. Ook wij waren (net als GL en PS) voorstander van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Maar het enkele feit dat dit geen meerderheid zou halen is voor ons geen reden geweest op te stappen. Het was immers geen afspraak uit het coalitieakkoord.

Wel ontstond er nu wat ons betreft een verandering in de politieke verhoudingen binnen de coalitie.
In het overblijvende gezelschap is D66 nu de enige progressieve partij.
We hebben daarom gesteld, dat ook door deze uitgedunde coalitie onverkort moet worden vastgehouden aan het coalitieakkoord uit 2018. De overige partijen hebben dit volmondig bevestigd.
Verder heeft D66 aangegeven dat ons standpunt op een aantal punten richting de begroting niet anders is dan tijdens de behandeling van de zomernota.
Nu moet de begroting nog vastgesteld worden, maar ook op dit punt hebben wij vertrouwen in onze coalitiegenoten.

Daarnaast zitten we in een financieel zeer moeilijke periode. Wat ons betreft is het dan niet gepast je in een bestuurlijke chaos te storten. Nu een volledig demissionair college zou wat D66 betreft een heel slechte zaak zijn voor Schiedam en haar inwoners.

De resterende coalitie heeft geen meerderheid in de Schiedamse gemeenteraad. Voor ieder voorstel van het college zal dus gezocht moeten worden naar een meerderheid.
Is dat erg? Nou, nee…

Bij de start van deze coalitie is aangegeven dat nadrukkelijk samenwerking met alle fracties in de raad gezocht wordt. En dat is de afgelopen drieënhalf jaar ook regelmatig gebeurd. Wij vertrouwen erop dat de komende maanden de benodigde meerderheden ook gehaald zullen worden.

Over een kleine zes maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Schiedam is het goed gebruik om in een verkiezingsjaar vanaf januari tot aan de stembusgang geen politiek gevoelige onderwerpen meer in de raad te behandelen. Dat betekent dat dit college eigenlijk nog maar drie maanden zeer actief kan besturen.
Dit zijn echter wel drie heel drukke maanden, waarin nog een aantal belangrijke dossiers naar de raad moet. Zoals bijvoorbeeld de begroting voor 2021.
De resterende vier wethouders kunnen wat ons betreft hun klus in deze raadsperiode afmaken. Zij zullen de portefeuilles van Jeroen Ooijevaar onder elkaar verdelen.

Nogmaals: het is erg vervelend dat dit gebeurd is, maar wat D66 betreft zetten we met de overgebleven coalitiegenoten de schouders eronder en besturen we door. In het belang van Schiedam en haar bewoners”.Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Het is weer voorbij, die mooie zomer!

Zo, het zomerreces zit erop. Het begon na de laatste raadsvergadering op 8 juli jl. en is de afgelopen week al voorzichtig weer gestart met enkele bijeenkomsten voor raadsleden.Tijdens het reces liggen de bijeenkomsten stil, maar voor een raadslid is er ook dan nog wel het een en ander te doen. Dus laat ik hier een aantal zaken benoemen waarmee ik in de afgelopen zomer bezig geweest ben.In Schiedam sprak ik met Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager van de Nolenslaan. Ben en ik spreken van tijd tot tijd met elkaar. Zodat wij van elkaar weten wat er leeft in Nieuwland/Nolenslaan en in de lokale politiek. Ook spraken mijn fractiegenoot Arjen Kuin en ik met wethouder Ooijevaar over het Uitvoeringsplan Mobliteit, dat deze maand door de raad behandeld wordt. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen duidelijk op te schrijven dat bewoners en ondernemers actief betrokken worden bij de uitvoering van betaald parkeren. En dat hun eigen ideeën serieus meegenomen moeten worden.Verder heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met Anne de Haij, de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en met Harrie Dechering, de nieuwe directeur van Schiedam Partners (de VVV). Twee leuke gesprekken met twee enthousiaste directeuren!Eind augustus en begin september was ik op vakantie. De laptop ging mee, zodat het werk kon doorgaan. Wel op een laag pitje natuurlijk.Op landelijk niveau ben ik in een videocall voor leden van D66 bijgepraat door Rob Jetten over de (vastgelopen) formatie.Op 3 september had ik een zoommeeting met Minister Ingrid van Engelshoven en D66 Tweede Kamerlid Jorien Wuite. Hierin spraken we over de over de onvrede van mensen (werknemers en publiek) uit de cultuur- en evenementensector. Denk hierbij ook aan acties als Unmute Us.Het was een zoommeting met een beperkte groep mensen, dus ik heb mijn zorgen duidelijk kunnen overbrengen en een op een kunnen bespreken met de minister.Met Irado had ik contact over het plaatsen van QR codes op ondergrondse afvalcontainers. Om het mensen gemakkelijker te maken storingen direct te melden. Deze QR codes zitten al op nieuwe containers. Ik heb gevraagd deze ook aan te brengen op oudere types.Tegelijkertijd heb ik bij Irado gevraagd naar hun ervaringen rond oa het snoeien van groen in deze (natte) zomer. De antwoorden sloten aan bij wat al mijn vermoeden was:Het is de afgelopen maanden warm en nat geweest. Groeizaam weer, zeg maar. Wie een (niet betegelde) tuin heeft, zal dit wel herkennen.Irado heeft constant gesnoeid in de stad. (Is ook mijn waarneming). Maar met dit weertype kun je onmogelijk de hele stad in een keer doen. Verder heb ik de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor de lijst van D66 tijdens de komende raadsverkiezingen. Gesprekken waarvan ik iedere keer erg vrolijk werd. Er komt een mooie lijst aan, met veel kwaliteit en diversiteit!In het verlengde daarvan ben ik de afgelopen tijd ook bezig geweest met het verkiezingsprogramma van D66 Schiedam voor de komende periode. Dit programma is geschreven door groepen leden van D66 Schiedam en wordt momenteel gebundeld tot een geheel. Ik heb hieraan meegeschreven en commentaar mogen leveren op de hoofdstukken waaraan ik zelf niet meeschreef. Op 8 september had ik eerst een gesprek (op locatie) met Ton den Hartog, een van de bewoners die bezwaar maakt tegen de plannen voor een fietspad door het Amaliapark. Deze plek wordt echter druk gebruikt door o.a. bewoners met honden. En dat gaat niet samen met een fietspad.Vooruitlopend aan dit gesprek heb ik wethouder Ooijevaar om een toelichting gevraagd. Hij gaf aan, dat er plannen zijn voor een fietsroute, maar dat nog niet bepaald is hoe deze precies komt te lopen.Dit geeft wat mij betreft alle ruimte om alternatieven te zoeken. (Die er ook al zijn).Over deze ontmoeting zette ik gisteren al een stukje op deze pagina.Ook op 8 september sprak ik met Cees Verkerk, medebewoner van Schiedam. Enkele weken geleden hadden wij op Facebook een discussie over de toenemende bezetting van winkels in de binnenstad. Hierop heb ik hem uitgenodigd voor een kop koffie. Dit werden uiteindelijk meerdere koppen koffie en een glas met iets sterkers. Het was een dus een heel aangenaam en nuttig gesprek.Tot slot ben ik momenteel in gesprek met bewoners uit Schiedam-West, die bezwaar hebben tegen het invoeren van betaald parkeren in hun wijk.En terwijl ik dit tikte bedacht ik mij, dat ik ongetwijfeld nog zaken vergeten ben.Maar in ieder geval geeft bovenstaand verhaal een beetje inzicht in de werkzaamheden van een raadslid in rustige tijden.Nu op weg naar een aantal drukke maanden!

Bijpraten met Ben Dubbeldam
De laptop ging mee op vakantie.