Maandelijks archief: april 2015

13 t/m 25 april: druk en leerzaam!

De afgelopen twee weken zijn voor mij als raadslid zeer leerzaam geweest!

Maandag 13 april

Op deze dag heb ik een overleg gehad met de mensen waarmee we aan het bekijken zijn of het mogelijk is in 2018 (of later) Roze Zaterdag naar Schiedam te halen. Dit is allemaal nog in een pril stadium. Het komt er eigenlijk op neer dat we nog aan het bekijken zijn of het allemaal te realiseren is.

Aan het begin van de avond heb ik met raadcollega’s Ad Hekman, Onno Spek en Arie Villerius een vergadering gehad met burgemeester Lamers, enkele wethouders en ambtenaren over de wijze waarop we elkaar informeren over de werkzaamheden van en voor de Metropoolregio. Ad, Onno, Arie en ik zitten namens de Schiedamse raad in de twee adviescommissies van de Metropoolregio, die sinds begin dit jaar actief is.
Wat mij betreft een goed initiatief om duidelijk te maken hoe we elkaar en de raad informeren en hoe we als raadslid ondersteuning kunnen krijgen vanuit de ambtelijke organisatie.

Op dinsdag 14 april besprak ik namens D66 in de raadscommissie de kadernota Stadsmarketing en de kandidaatstelling voor het Glazen Huis.

De kadernota Stadsmarketing vind ik een goed initiatief. Kort gezegd komt deze erop neer dat Schiedam zichzelf in het land gaat presenteren als stad waarin niet alleen een historie is van jenever en molens, maar waarin het goed wonen, werken en leven is. Bedoeling is de komende jaren alle uitingen in het kader van die stadspromotie onder een logo te presenteren.
In de nota werd een concept-logo getoond. Hierover heb ik (gevolgd door nog enkele andere raadsleden een kritische opmerking gemaakt. Een kritische opmerking in een verder erg positief betoog.
En deze ene opmerking zag ik vervolgens terug in het AD. Waarna de Telegraaf, NOS, Rijnmond, De Wereld Draait Door en Pauw er aandacht aan besteedden. Met termen als “ophef in de Schiedamse raad”. Echt te bizar voor woorden! En zeker leerzaam…

De kandidaatstelling voor het Glazen Huis heb ik vervolgens met veel plezier ondersteund. Het Glazen Huis naar Schiedam halen is al enkele jaren een grote wens van D66 Schiedam en van mijzelf in het bijzonder. Wat mij betreft is het dus prachtig dat het college de durf heeft onze stad te kandideren. Ik denk echt dat de komst van het Glazen Huis op korte en langere termijn erg positief kan zijn voor onze stad.

Op woensdag 15 april was er een aparte commissievergadering over het herstelplan voor het Stedelijk Museum. Bijzonder was de aanwezigheid van de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Raadsleden konden hen vragen stellen over hun ideeën over het ontstaan van de problemen en over de mogelijkheden deze op te lossen.

Hoewel het dapper te noemen is dat zij aanwezig waren ben ik van hun antwoorden op vragen vanuit de raad niet vrolijker geworden.
Het college gaat nu een raadsvoorstel voorbereiden. Hierover spreken we in de raad in juni verder. Dan moet duidelijk worden in hoeverre de raad bereid is mee te werken aan het herstelplan en in hoeverre er nog sprake is van vertrouwen in de huidige directie en Raad van toezicht.

Op 16 april heb ik een overleg gehad met enkele collega’s uit de overige coalitiefracties en enkele wethouders. Bedoeling van dit overleg was te bekijken of en hoe we richting de inwoners van Schiedam een tussenstand kunnen presenteren van de zaken die vanuit het coalitieakkoord gerealiseerd worden en zijn.
Dit was nog maar een eerste bijeenkomst. Het resultaat is niet op korte termijn te verwachten.

Op zaterdag 18 april ben ik met een tien andere raadsleden en twee wethouders op werkbezoek geweest in Schiedam-West. Mijn geboortegrond.
We hebben door de wijk gewandeld, bewoners gesproken, probleempanden (leegstand en verpaupering) bekeken, klushuizen bezocht, jeugdsportcoaches besproken, geveltuinen bewonderd en uiteindelijk genoten van een heerlijke lunch bij de BuurtVrouw in de Van Beverenstraat.
Enorm leuk en nuttig!

Op maandag 20 april heb ik een kop koffie gedronken met mede-schiedammer Wim Schuurmann Hess. We kennen elkaar al een tijd van diverse social media waarop we allebei actief zijn.
Tijd dus om eens nader kennis te maken en op ons gemak bij een kop koffie van gedachten te wisselen over diverse zaken.

Direct daarna heb ik een gesprek gehad met Yorick Haan, over zijn werkzaamheden voor Stichting Stadsomroep Schiedam (Radio Schiedam en LookTV). Hij is nu een maand of negen werkzaam als directeur bij de stichting. Goed moment om eens te bespreken hoe dit bevalt, wat er verbeterd is e nog verbeteren gaat.
Ook een goede gelegenheid een kijkje te nemen in de nieuwe studio (in aanleg) in het Wennekerpand.

’s Avonds fractieoverleg. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 21 april.

Dinsdag 21 april

Op deze avond heb ik in de raad opnieuw namens D66 de kadernota Stadsmarketing en het Glazen Huis behandeld.

Tot mijn grote vreugde is de raad in grote meerderheid akkoord gegaan met de kandidaatstelling voor het Glazen Huis. Dit is een heel belangrijke stap in de goede richting.
Nu is het zaak 3FM/Serious Request ervan te overtuigen dat het Glazen Huis absoluut naar onze stad moet komen.
Eind volgende maand wordt bekend gemaakt of Schiedam inderdaad gastheer mag zijn.

Zaterdag 25 april

’s Ochtends was ik te gast bij ZOSradio, om te vertellen over mijn werk als raadslid, het Glazen Huis en de Politieke Stamtafel. Ook hier heb ik direct van de gelegenheid gebruik gemaakt van gedachten te wisselen over de werkzaamheden en toekomst van ZOSradio.

’s Middags heb ik met de mensen van GroenLinks en Progressief Schiedam in Záálig klaargezeten aan de Politieke Stamtafel. Jammer genoeg zonder bezoekers ditmaal. Of dit te wijten is aan het feit dat het meivakantie is, dat het slecht weer was, of dat de huidige formule uitgewerkt is weet ik niet. Maar stof tot nadenken geeft het zeker!

 

Stadsmarketing, het Glazen Huis en het museum…

De komende week is de gemeenteraad twee avonden aanwezig in de Aleidazaal.
Aanstaande dinsdag is de commissievergadering met de punten voor de raadsvergadering van 21 april. 

Tijdens deze vergadering zal ik namens D66 het woord voeren over de Kadernota Stadsmarketing.
(Om deze te lezen hier klikken, punt 3 van de agenda)
Hierin wordt vormgegeven aan de markering van Schiedam als stad waarin het prettig werken, wonen en recreëren is. U als Schiedammer weet dat natuurlijk allang. Maar de rest van het land mag dit ook weten!

Daarna zal ik het woord voeren over de kandidaatstelling voor het Glazen Huis 2016. Wie mij een beetje kent weet dat dit een punt is dat mij erg aan het hart gaat.
Mocht de kandidaatstelling gesteund worden door de raad en mocht het Glazen Huis worden toegewezen aan Schiedam, dan zal door onze stad een behoorlijke investering gedaan worden.
Ik ben van mening dat deze verantwoord is. En ik hoop de meerderheid van de raad dit ook vindt.
Bovenal hoop ik de inwoners van Schiedam te kunnen overtuigen van de meerwaarde die het Glazen Huis voor onze stad kan hebben.
De documenten voor dit agendapunt vindt u hier, bij punt 4 van de agenda.

Woensdag 15 april is de raadscommissie weer bijeen om te spreken over het herstelplan van het Stedelijk Museum. Hier zal Marcel Bregman namens D66 het woord voeren. Maar de afgelopen week ben ik druk bezig geweest met het mede voorbereiden van dit punt. Dit betekende veel lezen. Behalve het herstelplan heeft de raad een behoorlijke stapel bijlagen aangeleverd gekregen.

Tijdens deze vergadering zijn directeur Diana Wind en de voorzitter van de Raad van Toezicht te gast.
De raadsleden kunnen hen bevragen over het ontstaan en hun ideeën over het oplossen van de financiële problemen. Dit wilde ik al graag toen de problemen van het museum eind vorig jaar aan het licht kwamen. Ik ben dus blij dat de raad nu deze mogelijkheid krijgt.

Ik heb het gevoel dat de meningen van (een groot deel van) de raad en die van de directie over het herstelplan nogal uit elkaar liggen. Dit wordt ongetwijfeld een avond met behoorlijke discussies.
De stukken die bij deze vergadering horen zijn hier te vinden.

Commissievergaderingen worden gehouden in de Aleidazaal en beginnen om 19:30 uur.
Ze zijn vrij toegankelijk, maar ook live te volgen via de website van de gemeente (klik hier).

Werkzaamheden 16 maart – 3 april

Zoals gebruikelijk hierbij een verslag van mijn raadswerk in de afgelopen twee weken:

16 maart

Op deze dag ben ik aangeschoven bij een ambtelijk overleg inzake de verbetering van de communicatie door de raad met de inwoners van Schiedam. Ik was hiervoor uitgenodigd omdat ik ook deel uitmaak van een werkgroep die voorstellen gemaakt heeft om de communicatie vanuit de gemeenteraad zelf te verbeteren. Deze voorstellen worden volgende maand besproken in het presidium (de vergadering van alle fractievoorzitters uit de raad).

17 maart

Commissievergadering. Op de agenda geen onderwerpen uit mijn portefeuille. Maar tijdens de vergadering heb ik kort bijgepraat met wethouder Van Steenderen over de situatie van de Winkelstraatmanager Nolenslaan/Groenelaan.
Deze winkelstraatmanager had trouwens een dag eerder via Twitter aangegeven graag met raadsleden een kop koffie te drinken. Hierop reageerden enkele raadsleden (waaronder ik) direct.
Vervolgens heb ik voorgesteld dit met elkaar te doen en te kijken of er vanuit andere fracties (die de oproep nog niet gelezen hadden) belangstelling was aan te sluiten.
Tijdens de commissievergadering van 17/3 heb ik een rondje langs de diverse fracties gemaakt.
Iedereen reageerde positief. Een enkele fractie was helaas op de geplande datum verhinderd.
Maar leuk dat we dit raadsbreed kunnen doen!

18 maart

Dit was de dag van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen.
Dat betekende ook dat het de laatste dag van de campagne was. Vanaf 16:00 heb ik met twee andere leden van D66 pepermunt uitgedeeld op Station Schiedam.
’s Avonds ben ik aanwezig geweest bij de uitslagenavond in ’t Spul.

21 maart

Dit was weer een zaterdag met een Politieke Stamtafel. GroenLinks, Progressief Schiedam mochten twee gasten ontvangen: Wilco van Erven van de Fietsersbond. Naar aanleiding van wat recente gedachtenwisselingen op Schiedamstad.nl. En mevrouw Pijnacker, die zich inzet voor het behoud en uitdragen van het historische karakter van de Schiedamse binnenstad.

23 maart

Dit was een dag met drie vergaderingen die vloeiend in elkaar overliepen.

Van 17:00 uur tot 18:30 heb ik samen met fractiegenoten Zülfikar Güler en Arjen Kuin bijgepraat met “onze” wethouder Marcel Houtkamp. Een mogelijkheid om op ons gemak stil te staan bij lopende en komende dossiers.
Vanuit de kamer van Marcel kon ik om 18:30 de bestuursvleugel van het Stadskantoor oversteken naar een andere vergaderruimte. Daar vergaderde de “Klankbordgroep Vernieuwend Vergaderen”.
Dit is een groep raadsleden, plus burgemeester Cor Lamers, bestuursadviseur Robin Blokland en raadsgriffier Jan Gordijn. De groep onderzoekt mogelijkheden om raadvergaderingen anders in te richten, met een duidelijker rol voor de inwoners van Schiedam.
Normaal gesproken maakt mijn fractiegenote Juliette Glavimans deel uit van deze werkgroep,
maar vanwege haar tijdelijke afwezigheid neem ik even haar plaats in.

Om 20:00 kon ik deze vergaderruimte weer verlaten en een verdieping lager aanschuiven bij ons fractieoverleg.
Al met al een drukke avond!

24 maart

Op deze avond vond de raadsvergadering plaats. Met een zeer beperkte agenda.
Wel vond op deze avond de beëdiging plaats van Diane Reijnhout tot tijdelijk raadslid. Zij neemt de plaats van Juliette Glavimans in, tot zij hersteld is.
Na afloop zijn we met de fractie en wethouder een glas gaan drinken in het die dag geopende café “Lucas Drinkwinkel” op de Grote Markt. Een aanwinst voor Schiedam!

borrel lucas

25 maart

Samen met Zülfikar aanwezig geweest bij een bijeenkomst op het stadskantoor. Naar aanleiding van een uitnodiging aan raadsleden mee te denken over het nieuwe sport- en bewegingsbeleid van de gemeente Schiedam. De opkomst viel mij eerlijk gezegd wat tegen.
Van de 13 raadsfracties waren er slechts vier vertegenwoordigd: D66, PvdA, VVD en Malkoc.

30 maart

Op maandag heb ik samen met een aantal andere raadsleden op de Nolenslaan de op 17 maart afgesproken kop thee gedronken met winkelstraatmanager Ben Dubbeldam.
Een nuttige bijeenkomst, waarin we met elkaar uitgebreid hebben kunnen stilstaan bij het werk van een winkelstraatmanager en de kansen en bedreigingen van winkels in Schiedam (ook buiten de Nolenslaan).
dubbeldam 300315

3 april

Op Goede Vrijdag ben ik bij een overleg geweest van de vijf coalitiefracties plus opvolgers, ondersteuners en wethouders. De bedoeling was om, na 11 maanden samenwerking, te bekijken hoe de samenwerking verloopt en hoe het gaat met de voortgang van de zaken die in Het Kompas zijn af- en uitgesproken.
Een nuttige middag, ook al omdat je op zo’n moment elkaar weer iets beter leert kennen.
Na afloop zijn we met een groot deel van de groep nog iets gaan eten.
Op eigen kosten vanzelfsprekend. 🙂
coalitieoverleg 030415

Ik wens iedereen fijne paasdagen!