Maandelijks archief: maart 2015

Wachtgeld ex-bestuurders mag geheim blijven

Vorig jaar stelde ik schriftelijke vragen over de publicatie van wachtgelden van ex-bestuurders van onze gemeente.

Die vragen en antwoorden vindt u hier.

In de beantwoording meldde het college vooralsnog niet over te gaan tot publicatie van wachtgelden per voormalig bestuurder. Dit in afwachting van een uitspraak hierover door de Raad van State.

Deze uitspraak is er inmiddels. De Raad van State is van mening dat het persoonlijk belang van oud-bestuurders zwaarder weegt dan de openbaarheid van hun wachtgeld.
Uitgebreide informatie hierover is hier te vinden in een artikel op “Binnenlands Bestuur”.

Omleidingsroutes Nieuwlandplein

Vandaag zijn de omleidingsroutes gepubliceerd, die voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer moeten gebruiken tijdens de werkzaamheden aan het Nieuwlandplein.

De omleidingsroute voor voetgangers en fietsers vindt u door hier te klikken.

De omleidingsroute voor automobilisten vindt u door hier te klikken.

Het zal drie weken behelpen zijn. Maar er komt een hopelijk veiliger Nieuwlandplein voor terug.

Vanaf 30 maart herinrichting Nieuwlandplein

Op 30 maart begint de langverwachte reconstructie van de rotonde op het Nieuwlandplein. De werkzaamheden zullen duren tot uiterlijk 18 april.

Naar aanleiding van de vele ongelukken is mede door D66 aangedrongen op het nemen van maatregelen. In december maakte het college bekend dat de rotonde volledig op de schop gaat. Over deze mededeling berichtten wij al eerder op deze website.

Gedurende deze reconstructie zal de rotonde afgesloten zijn voor het reguliere wegverkeer.
Alleen hulpdiensten en de RET zullen toestemming krijgen over het plein te rijden. Het overige verkeer zal worden omgeleid.

Informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de gemeente.

Werkzaamheden 23 februari – 14 maart

Hierbij weer een weergave van de zaken waarmee ik als raadslid de afgelopen weken bezig geweest ben:

Op 23 februari was ik aanwezig bij de plaatsing van 16 nieuwe Stolpersteine. Daarna heb ik de tentoonstelling “Geen Kinderspel” bezocht. Hierover publiceerde ik al eerder op deze website.

2 maart:  Op de koffie bij Arie Villerius (Leefbaar Schiedam). Wij zitten namens de Schiedamse raad samen in de adviescommissie economisch vestigingsbeleid van de Metropoolregio. Vandaag hebben we de eerste vergadering hiervan voorbesproken en verder bijgepraat over allerhande raadszaken.

4 maart
Op deze dag werd ik door Radio Schiedam (telefonisch vanaf mijn werk) geïnterviewd door Radio Schiedam, inzake de gemeentelijke website. Aanleiding hiervoor was de beantwoording van de door mij gestelde (en inmiddels beantwoorde) schriftelijke vragen.

’s Avonds was ik aanwezig bij het wijkoverleg Woudhoek

7 maart
Op deze zaterdag was ik van 10:00 tot 12:30 met enkele andere D66’ers aanwezig in winkelcentrum Hof van Spaland, in het kader van de campagne voor de Provinciale Staten- en de waterschapsverkiezingen. Bij dit soort campagnes horen naar mijn mening met name raadsleden ook aanwezig te zijn. Het is toch weer een gelegenheid om, naast de verkiezingen, met mensen te praten over zaken die in Schiedam spelen.

9 maart
Op deze maandag had ik ’s ochtends een gesprek met de teamleider en een medewerkster van Team Wijkontwikkeling van de gemeente Schiedam. Naar aanleiding van een recent door mij geplaatste tweet over de actualiteit van de agenda op de gemeentewebsite. Het gesprek hield ook nog enigszins verband met mijn inmiddels beantwoorde schriftelijke vragen over de verslagen van wijkoverleggen op de website.
Een prettig, goed en nuttig gesprek over de wijze waarop je als gemeente naar en vooral met de inwoners van Schiedam kunt communiceren.

Vervolgens was ik aanwezig bij de onthulling van het monument voor Jillis Bruggeman en de uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning. Hiervan heb ik op 9 maart op deze website al uitgebreid verslag gedaan.

’s Avonds was er het fractieoverleg van D66 Schiedam. Ter voorbereiding op de commissievergadering. Op de agenda van de commissie staan geen punten uit mijn portefeuilles. Maar ik heb in het overleg wel de situatie rond de winkelstraatmanager Nolenslaan/Groenelaan en de situatie rond de mogelijke sloop van de Blauwe Brug aan de orde gesteld. Hiermee ga ik de komende weken verder aan de slag.

10 maart
Vandaag was ik in Den Haag voor de eerste bijeenkomst van de adviescommissie “Economisch Vestigingsklimaat” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  De Metropoolregio is recent van start gegaan. Het algemeen bestuur hiervan, bestaand uit de burgemeesters van de 23 deelnemende gemeenten, laat zich op onderwerpen adviseren door deze commissie. Iedere gemeente mag naar deze commissie 2 raadsleden afvaardigen. Namens Schiedam zijn Arie Villerius (Leefbaar Schiedam) en ik dat.
In deze vergadering kwamen nog geen inhoudelijke punten aan de orde. De structuur en werkwijze van de commissie werden besproken, er werd een voorzitter gekozen (waarbij Arie en ik het direct eens waren over de meest geschikte van de drie kandidaten) en er werd gediscussieerd over enkele stellingen.

Hierbij misschien niet de meest flatteuze foto van ons tweeën tijdens de bijeenkomst. Maar ik vond hem (juist daardoor)  toch wel leuk.
MRDH met Arie

En voor de rest bestonden mijn werkzaamheden als raadslid uit het plegen van telefoontjes en het lezen en versturen van e-mails. Van die werkzaamheden die ik vooral ’s avonds doe en die ongemerkt toch aardig wat tijd vergen.

 

 

Monument voor Jillis Bruggeman

Vandaag, 9 maart, was ik aanwezig bij de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis aan Jillis Bruggeman. Hij werd op deze datum in 1803 op de plaats van de gedenksteen, de Grote Markt in Schiedam, opgehangen. De reden hiervoor was zijn homosexualiteit.

P1130011

Jillis Bruggeman was de laatste persoon die in ons land is veroordeeld en geëxecuteerd vanwege zijn seksuele identiteit. Hij was tevens de laatste persoon die in Schiedam ter dood veroordeeld is.
Met de onthulling van de plaquette, door D66 Kamerlid Pia Dijkstra, kent Schiedam nu het vierde homomonument van Nederland.

Voorafgaand aan de onthulling werd in het oude stadhuis de eerste Jillis Bruggemanpenning door COC-voorzitter Tanja Ineke uitgereikt aan Amnesty International.
Wethouder Mario Stam was gastheer en historicus Han van der Horst nam de aanwezigen mee naar de tijd waarin Jillis Bruggeman veroordeeld werd.

De Jillis Bruggemanpenning is een penning die vanaf nu jaarlijks door de gemeente Schiedam wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich inzetten voor de rechten van lesbiënnes, homo’s, bisexuelen en transgenders.

Zowel de Jillis Bruggemanpenning als de plaquette zijn een initiatief van de Schiedamse Homoambassadeurs, in samenwerking met de gemeente Schiedam.

Gastheer, wethouder Mario Stam

Gastheer, wethouder Mario Stam

Historicus Han van der Horst

Historicus Han van der Horst

P1120895

De uitreiking van de Jilles Bruggemanpenning door Tanja Ineke aan Eduard Nazarski van Amnesty International

De uitreiking van de Jilles Bruggemanpenning door Tanja Ineke aan Eduard Nazarski van Amnesty International

Theo van der Heijden, een van de homoambassadeurs van de gemeente Schiedam

Theo van der Heijden, een van de homoambassadeurs van de gemeente Schiedam

D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra

D66 Tweede Kamerlid Pia Dijkstra

P1130011

Themapresentaties Kethelplein 7 maart

Wilt u weten wat er de afgelopen jaren allemaal veranderd is aan het Kethelplein? Het verkeerplein is volledig op de schop gegaan in verband met het doortrekken van de A4 naar Delft.

Rijkswaterstaat geeft vandaag, zaterdag 7 maart, presentaties over deze werkzaamheden.
De presentaties worden gehouden in het bezoekerscentrum op de bouwplaats van de A4.
Voor meer informatie, klik hier.