Behandeling begroting

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 door de gemeenteraad van Schiedam, sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

“Voorzitter,

We bespreken vandaag de laatste begroting van dit college. Een college dat sinds een aantal weken helaas gekrompen is. Een college dat heeft moeten presteren in moeilijke omstandigheden. Maar ook een college dat geleverd heeft.

Ook in deze begroting. Tijdens de behandeling van de zomernota heb ik namens D66 opgeroepen niet op dat moment te gaan discussiëren over bezuinigingen, omdat we nog niet konden overzien hoe de gemeentelijke financiën er in oktober aan toe zouden zijn.
Uiteindelijk is de situatie nu inderdaad minder dramatisch dan in juli. Maar het feit blijft, dat Schiedam, net als veel andere gemeenten, structureel meer geld nodig heeft om met name de taken in het sociaal domein uit te kunnen voeren en daarbij de begroting sluitend te krijgen. We verzoeken dit college en haar opvolger dan ook actief hiervoor aandacht te blijven vragen in Den Haag. Zoals al vaker elders in het land gezegd is: Knaken bij de taken!

Voorzitter,

Bij de zomernota lagen drie maatregelen voor, waar D66 moeite mee had.
Ten eerste de afschaffing van de hondenbelasting. Voelde het college hier in juli nog weinig voor, gelukkig is men teruggekomen op dit besluit. De motie van vorig jaar, geïnitieerd door D66 en Progressief Schiedam, is uiteindelijk verwerkt in deze begroting. Zodat we nu echt kunnen constateren dat deze achterhaalde belasting in Schiedam de komende jaren definitief gaat verdwijnen.
Voor sommige zaken moet je een lange adem hebben. Des te groter de voldoening, als je ze dan ook eindelijk gerealiseerd ziet.

Twee: De bezuiniging op de Rotterdampas: voor het komend jaar is deze van de baan. Dit geeft een nieuwe raad de mogelijkheid hierover een definitieve uitspraak te doen.

Dan blijft ten derde over: de bezuiniging op de Natuur- en Milieu-educatie.
Deze bezuiniging denkt het college te behalen door een samenwerking tussen het NME, Irado en De Boshoek. Nu is het onderzoeken van samenwerking iets dat D66 zeker toejuicht. Het NME heeft zelf ook aangegeven ideeën te hebben voor samenwerking en zelfs uitbreiding van haar werkzaamheden.
Maar wat nu als die samenwerking uiteindelijk niet het verwachte financiële voordeel oplevert?
D66 hecht veel belang aan Natuur- en Milieueducatie. En het NME-centrum aan de Harreweg is voor heel veel kinderen in Schiedam de eerste plaats of een van de weinige plekken waar zij in contact komen met de natuur om ons heen.
Daarom heeft D66 samen met het AOV en PS het initiatief genomen tot een motie, die mede ingediend wordt door een aantal andere partijen.

Ook de geplande bezuiniging op de Kindergemeenteraad baart ons zorgen. Participatie door en met kinderen moet wat D66 betreft blijven plaatsvinden. Daarom dienen we hiertoe een motie in, samen met enkele andere partijen.

Afgelopen week stuurden de Schiedamse scoutingverenigingen een brandbrief naar de raad. In deze brief werd geschetst waarover wij al eerder vragen stelden. Om niet alleen de scouting, maar ook andere vrijwilligersorganisaties niet tussen wal en schip te laten vallen, maar een eigen plek te geven in het stelsel van Schiedamse organisaties dienen wij samen met de PvdA een motie in.

Voorzitter,
We naderen het einde van deze raadsperiode. De eerste tekenen van naderende verkiezingen zijn al merkbaar. Terugkijkend op bijna 8 jaar lidmaatschap van deze raad constateer ik, dat de onderlinge omgangsvormen soms nogal verruwd zijn. Er wordt op de man of vrouw gespeeld, collega’s worden soms bewust beschadigd, social media worden gebruikt als roeptoeterkanaal, en feiten worden bewust uit hun context gehaald of soms verdraaid.
En dan vragen wij ons af, waarom kiezers zo cynisch doen over de politiek…

Hierbij roep ik u, mijn collega’s in de raad, op tot een faire verkiezingsstrijd. Gebaseerd op inhoud. Vertel de kiezers wat u allemaal bereikt heeft in de afgelopen jaren. En vertel natuurlijk ook wat u de komende jaren wilt gaan bereiken. Vooral ook de manier waarop.
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat we de kiezers niet verder van ons vervreemden. En laten we ervoor zorgen dat er na een goede verkiezingscampagne een nieuwe raad zit, zonder beschadigde onderlinge verhoudingen. Een raad die constructief aan de slag gaat om de uitdagingen van ons mooie Schiedam aan te pakken.
Ik dank u wel.”

Bijdrage in tweede termijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *