Maandelijks archief: september 2015

Vakantie tussen de vergaderingen door.

Tussen twee vergadercycli in ben ik even op vakantie gegaan. Dit stukje schrijf ik aan een tafeltje in een pub in het Engelse Lake District. Ook tijdens mijn vakantie gaat het raadswerk door. Lang leve internet!

Mijn rol tijdens de afgelopen raadscyclus was beperkt. Het enige punt dat voor mij op de agenda stond tijdens de commissievergadering was de concessieverlening voor de Hoekse Lijn. Dit is het traject tussen Schiedam en Hoek van Holland, waarover nu nog treinen rijden. Vanaf 2017 wordt dit tracé echter omgebouwd tot metrolijn. Een heel ingrijpend (en kostbaar!) project.

Op zich was de concessieverlening een hamerstuk, maar het stuk was voor mij wel aanleiding wat aanvullende vragen te stellen. Onder andere over de informatievoorziening aan de inwoners wanneer de ombouw echt van start gaat. Zo zal ook Station Nieuwland omgebouwd gaan worden. Hiervoor moet ook een tijdje de Nieuwe Damlaan afgesloten worden. En dat is toch een van de aders tussen Schiedam-Noord en de rest van De stad. En voor mensen ten zuiden van het station is het de snelste verbinding naar het ziekenhuis.
Dat dit tzt overlast gaat veroorzaken is duidelijk. Een goede communicatie is dan dus zeer belangrijk. De wethouder heeft deze toegezegd.

Volgende week dinsdag, 29 september, is de volgende commissievergadering. Hierin zal ik (want dan ben ik er weer) namens D66 de extra subsidie voor het Jenevermuseum behandelen.

In de tussentijd wens ik mijn stadgenoten geweldige Brandersfeesten toe!

image

 

Opening SpeelPolder Het WIJland

Zondagmiddag  13 september was ik aanwezig bij de opening van de speelpolder achter Kethel/Spaland. De afgelopen maanden is het stuk polder daar omgetoverd in een prachtig speelgebied voor kinderen.

Het is de laatste van een aantal natuurspeeltuinen dat het afgelopen jaar in Schiedam aangelegd is.
De opening werd door wethouder Nathalie Gouweleeuw verricht door onthulling van de naam van de speelpolder. Deze heeft vanaf nu “Het WIJland”. De naam is bedacht door drie kinderen uit Schiedam-Noord, volgens de redenatie: “Wij speelden hier altijd al in het weiland. Nu het van ons en iedereen is, is het dus ook eigenlijk WIJland.

Met de natuurspeeltuin wordt geprobeerd kinderen in de stad bekend te maken met de natuur. Er zijn klimgelegenheden en er is water. Veel water!

De speelpolder ligt aan de Harreweg, direct achter de wijk “De Velden”
P1150365 P1150368 P1150370 P1150372 P1150384 P1150387 P1150390 P1150391 P1150397 P1150404 P1150402 P1150409

Activiteiten afgelopen weken: op naar de eerste raadsvergadering!

De eerste weken na het zomerreces zijn op gang aan het komen. De eerste raadsactiviteiten zitten er alweer op.

26 augustus

Op deze dag bezocht ik ’s avonds het wijkoverleg Woudhoek.

27 augustus

Op deze avond vergaderden fractie en bestuur van D66 met elkaar. Onderwerp was de manier waarop we onze leden (diegenen die dat willen) nog meer willen betrekken bij de lokale politiek.

Op 29 augustus

Op stap in onze eigen stad met een groep leden van D66 Schiedam. Eerst een tocht met de fluisterboot (blijft enorm leuk!) en daarna aan de borrel in het centrum van de stad.

1 september

Fractieoverleg, ter voorbereiding op de commissievergadering van 8 en 9 september a.s.
In zo’n vergadering bespreken we als fractie hoe we denken over de agendeerde onderwerpen.
Vervolgens bekijken we of er voorafgaand aan de behandeling nog vragen gesteld moeten worden ter verduidelijking. Deze vragen kun je rechtstreeks stellen aan de ambtenaar die dit onderwerp voor de betreffende wethouder behandelt. Maar je kunt ook vragen indienen via de griffie (de ondersteunende afdeling van de raad). Deze vragen worden vervolgens op de vrijdag voor de commissievergadering in de agenda gepubliceerd als “Reacties van de Fracties”.
Als voorbeeld hierbij een link naar de “Reacties van de Fracties” voor de komende vergadering.
De vragen die ik heb ingediend namens D66 zijn te vinden over het agendapunt over de Hoekse Lijn.
De antwoorden op de vragen worden meestal ’s maandags gepubliceerd.

2 september

Vanavond ben ik eerst aangeschoven bij de vergadering van het presidium. Dit is een vergadering van de fractievoorzitters van de raad, die met elkaar het dagelijks bestuur van de raad vormen.
In deze vergadering heb ik twee plannen besproken waarmee de raad in de komende tijd de inwoners van Schiedam meer wil informeren over en betrekken bij het stadsbestuur.
Deze plannen zijn uitgewerkt in een werkgroep waarin onder andere enkele leden van de griffie en ikzelf zitten.
Op een later moment volgen ongetwijfeld de details.

Vervolgens ben ik met het overgrote deel van de raad in de grote zaal van het Wennekerpand de rest van de avond bezig gehouden tijdens een startbijeenkomst van het nieuwe politieke jaar.
Het betrof een “interactieve bijeenkomst”. Onder leiding van twee cabaretières werd behandeld hoe je feedback geeft en omgaat met feedback.
Laat ik hier kort over zijn: de invulling van de avond was niet de mijne.

3 september

Informeel bijgepraat met de mensen waarmee ik nog altijd bekijk of het mogelijk is Roze Zaterdag naar Schiedam te krijgen. Wordt vervolgd.

5 september

Hier schreef ik gisteren al kort iets over.
Ben langs geweest in de Oosterstaat, die vrijdagavond tijdens het noodweer onder water liep.
De Oosterstraat is enkele jaren geleden, na soortgelijke problemen, aangepakt. Volgens de gemeente zou dit voldoende moeten zijn. De bewoners denken hier duidelijk anders over.
Ik kan op dit moment niet beoordelen wie hier gelijk heeft en of de omstandigheden afgelopen vrijdag zo bijzonder waren dat dit niet te voorkomen was.
Als ik in de Oosterstraat zou wonen zou ik alleen maar willen dat dit nooit meer kan gebeuren.
Toen ik in de Oosterstraat was begreep ik dat er ’s ochtends een mail verzonden is naar wethouder Van Steenderen en dat hij daarop binnen 20 minuten een uitgebreid antwoord verzonden heeft.
Dat werd erg gewaardeerd.
De wethouder heeft later deze week een (stond al gepland) overleg over de waterhuishouding in Schiedam-Oost. Hierna wordt een afspraak gemaakt met de bewoners. Hopelijk wordt dit een vruchtbaar overleg.
Toen ik terugliep naar mijn auto kwam ik de wethouder tegen. Met hem heb ik nog kort gesproken over de problemen in deze straat en heb ik hem namens de bewoners gevraagd of er een vanuit Irado voor gezorgd kon worden dat de straat in ieder geval snel schoongemaakt kon worden. Want die was wel droog. Maar de aanwezigheid van rioolafval was duidelijk te ruiken.
Die ploeg van Irado is dezelfde middag nog langs geweest.

Aanstaande dinsdag en woensdag vergadert de raad in commissievorm.
Tijdens de vergadering van dinsdag ben ik aanwezig. Die van woensdag zal ik niet bijwonen.
Dat klinkt misschien vreemd. Maar de commissievergaderingen dienen als voorbereiding voor de raadsvergadering. Er wordt tijdens deze vergaderingen niet gestemd en de aanwezigheid is niet verplicht. Natuurlijk is het logisch dat van ieder agendapunt de betreffende portefeuillehouders aanwezig zijn.
En op woensdag staan er geen punten uit mijn portefeuilles op de agenda.