Maandelijks archief: november 2015

Intercitystatus Schiedam Centrum besproken in Den Haag

Begin deze maand meldde ik dat ik namens D66 Schiedam bij onze fractie in de Tweede Kamer een “verlanglijstje” had ingediend op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur in en rond Schiedam. Bovenaan dit lijstje stond behoud van de intercitystatus van station Schiedam Centrum.

Vorige week heb ik, in aanloop naar de behandeling van het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) in de Tweede Kamer hierover nader contact gehad met medewerkers van de Tweede Kamerfractie.

Afgelopen maandag is het MIRT behandeld. De fractie van D66 heeft hierbij inderdaad de intercitystatus aan de orde gesteld. De staatssecretaris is verzocht om een toelichting op het voorgenomen besluit tot het schrappen van de intercitystatus. Verder is verzocht nader onderzoek af te wachten, alvorens een beslissing te nemen over de intercitystatus van ons station. De staatssecretaris (Sharon Dijksma) heeft aangegeven dit onderzoek inderdaad te willen afwachten.

De Tweede Kamerfractie van D66 wacht de beslissing van de staatssecretaris af. Bij een eventueel negatief besluit worden verder stappen overwogen.

Schiedamse belangen naar Den Haag

Op 23 november behandelt de Tweede Kamer het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit gaat over ruimtelijke projecten waarbij de overheid direct financieel betrokken is. Dit MIRT is een bijstuk bij de rijksbegroting.
De Tweede Kamerfractie van D66 heeft aan afdelingen in het land aangegeven dat lokale afdelingen ter voorbereiding van de behandeling zaken kunnen aangeven die wat hen betreft aan de orde moeten komen.

Van dat aanbod heeft D66 Schiedam dankbaar gebruik gemaakt. Namens onze fractie heb ik het volgende lijstje wensen neergelegd:

De intercitystatus van Station Schiedam Centrum;

Wij vinden het van groot belang dat deze gehandhaafd blijft. Daarom hebben wij aandacht gevraagd voor een plan waarin dit mogelijk is, maar waarvoor financiële middelen nodig zijn.

De uitbreiding van het treintraject tussen Schiedam en Delft van twee naar vier sporen;

Dit is het enige stukje spoor tussen Rotterdam en Amsterdam dat nog niet viersporig is. Wat ons betreft moet haast gemaakt worden met aanpassing hiervan.

De aanleg van NS-station Schiedam-Kethel;

Viersporigheid tussen Schiedam en Delft kan de bouw van dit langgewenste station bespoedigen.
Wij hebben al vaker de wenselijkheid van dit station onder de aandacht van onze Kamerfractie gebracht.

Uitbreiding van de 80 kilometerzone op de A20 naar het gebied dat door Schiedam voert;

Vanuit milieuoogpunt en leefbaarheid in onze stad zien wij deze 80km-zone graag uitgebreid.

Verder hebben wij gevraagd om bevestiging van de maximumsnelheid van 100 km/h op de binnenkort te openen A4 tussen Schiedam en Delft.
Ook hebben wij aangegeven dat compensatiemaatregelen die genomen worden in verband met de aanleg van de Blankenburgtunnel ook daadwerkelijk genomen worden in de directe omgeving van de tunnel. Dus in Vlaardingen of Midden-Delfland.

Het indienen van bovenstaand verlanglijstje is natuurlijk geen garantie op succes. Maar in ieder geval hebben wij bij onze fractie in Den Haag de belangen van Schiedam duidelijk onder de aandacht kunnen brengen. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het kan zijn dat lokale en landelijke politiek met elkaar in direct contact staan!