Maandelijks archief: augustus 2017

Werkzaamheden tijdens het zomerreces

De zomervakantie is voorbij, dus de gemeenteraad begint weer aan een nieuw politiek seizoen. Het laatste van deze raadsperiode, want in maart a.s. zijn er verkiezingen.
Tijdens de vakantie zijn er dus geen raadsvergaderingen, wijkoverleggen enzovoort, maar dat wil niet zeggen, dat ik als raadslid helemaal niets doe. Het staat alleen wel op een iets lager pitje.

Hieronder een overzicht van mijn werkzaamheden in de afgelopen zomervakantie.

Zaterdag 8 juli

Op deze dag was ik een groot deel  van de dag in het centrum van Schiedam te vinden, bij de opening van de Lange Haven en de Taanbrug.
Klik hier voor het verslag.

Op 13 juli was ik te gast bij Mieke Wigmans van Stichting J & S, tijdens de spelletjesmiddag die zij voor buurtkinderen organiseert.
Klik hier voor het verslag.

Op enkele momenten heb ik in de afgelopen weken contact gehad met de ambtelijke organisatie en wethouder over onder andere nog af te ronden werkzaamheden aan de Lange Haven en over de huisvesting van Stichting Net Niet Genoeg.

Op zaterdag 5 augustus nam ik namens D66 deel aan de Canal Parade tijdens de Amsterdam Pride.
Klik hier voor het verslag:

Op 22 augustus stelde ik samen met Juliette Glavimans schriftelijke vragen over de fouten in de communicatie tijdens de brand bij Esso in de Botlek, een dag eerder.
Klik hier voor het artikel:

Ook op 22 augustus had ik mijn eerste  vergadering van dit seizoen: met de griffie en de overige stadserfvoorzitters bespraken we de komende Stadserven, in september en oktober.

Op woensdag 23 augustus heb ik bijgepraat met Ben Dubbeldam, o.a. winkelstraatmanager in de Nolenslaan.

Op 24 augustus was ik te gast bij Omroep Wetering, om te spreken over de schriftelijke vragen.
Klik hier voor het interview.

Op 26 augustus was ik aanwezig bij het festival “Where we ‘ve Met” op de Kloosterplaats.
Klik hier voor het verslag.

Op 12 september gaat het raadsseizoen echt van start. Voor die tijd ga ik nog even een week met vakantie. Om daarna weer fris van start te gaan!

 

Derde editie “Where we ‘ve Met”

Op 26 augustus heb ik een geweldige avond gehad bij “Where we ‘ve Met”! 
Dit festival werd dit jaar voor de derde maal georganiseerd. Voor het eerst op de Kloosterplaats.

Ik ben er vanaf het begin van de avond tot aan het slot geweest.
We zagen de Kloosterplaats steeds voller worden, waarbij de sfeer steeds gezelliger werd.
Slotact was de band “Handsome Poets”. Dit optreden werd een collectief feest!
Complimenten aan de organisatie: Je ziet Where we ‘ve Met met het jaar groeien. Jullie hebben een heerlijk festival neergezet.

En dan kan ik het natuurlijk ook niet laten om te vermelden, dat de keuze voor de Kloosterplaats prima was. Qua omvang prima en eenvoudig in te richten als festivalterrein.
Dit was de eerste grote activiteit op deze plek. En dan zie je goed wat de toegevoegde waarde hiervan kan zijn voor onze binnenstad.

Interview Omroep Wetering inzake schriftelijke vragen

Enkele dagen geleden stelde ik samen met Juliette Glavimans schriftelijke vragen, over de misgelopen communicatie tijdens de brand bij Esso op 21 augustus. Naar aanleiding hiervan ontving ik een uitnodiging van Omroep Wetering, om hierover in hun studio te komen praten.

Dit interview kunt u hieronder terugluisteren:

 

Schriftelijke vragen communicatie bij calamiteiten

Naar aanleiding van de communicatie- en informatieproblemen tijdens de brand in de Botlek, op 21 augustus, heb ik samen met Juliette Glavimans de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college:

“Op maandag 21 augustus brak er brand uit bij ExxonMobil in de Botlek.
In de communicatie richting de inwoners van de regio, dus ook Schiedam, is daarbij een aantal zaken fout gegaan.  Zo werd in eerste instantie een leeg Alertbericht verzonden, was de website rijnmondveilig.nl onbereikbaar en gaf een aantal Schiedammers aan geen alert ontvangen te hebben.
D66 vindt dit zeer kwalijk. Juist als het nodig is, dient de informatieverstrekking bij incidenten op orde te zijn. Onze inwoners dienen dan niet aangewezen te zijn op informatie via derden.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1.
Volgens de veiligheidsregio was de website rijnmondveilig.nl niet bereikbaar vanwege het grote aantal bezoekers.  Klopt dit?
Zo  ja:
1a. Hoe is dit mogelijk bij een dergelijke, voor calamiteiten bedoelde site?
1b. Wilt u er bij de veiligheidsregio op aandringen met spoed maatregelen te nemen, zodat dit in het vervolg niet meer kan voorkomen en de termijn waarop dit geregeld is delen met de raad?
2.
Zo nee: Wat was dan wel de reden dat deze website uit de lucht was en hoe wordt dit in de toekomst voorkomen.
3.
Wat zijn de jaarlijkse kosten van deze website en hoeveel draagt Schiedam daaraan bij?
4.
Klopt het, dat binnen een gebied niet iedereen die zich voor deze dienst aangemeld heeft een Alert ontvangen heeft?
Zo ja, hoe kan dit en op welke wijze wordt dit in de toekomst voorkomen?
5.
Wie bepaalt, welke aanmelders een Alert ontvangen en wat zijn hierbij de criteria?
6.
Op welke wijze gaat het college zich binnen de Veiligheidsregio inzetten om communicatieproblemen naar de inwoners van Schiedam, zoals deze zich nu voordeden, in de toekomst te voorkomen?”

Namens de fractie van D66 Schiedam
John van Sliedregt
Juliette Glavimans

Amsterdam Pride 2017

Een geweldige dag: de Amsterdam Pride 2017!
Ruim vier uur stond ik (met ca 200 anderen) op de boot van D66 en het grootste deel van die tijd voeren we tussen enorme mensenmassa’s. Het blijft een overweldigend gezicht, zeker toen we vanaf de Hermitage de Amstel opvoeren. Kades en bruggen vol met mensen, en daarvoor enorme massa’s boten met toeschouwers.

De boodschap die wij dit jaar uitdroegen was vooral gericht aan LHBTI-jongeren: “Jij staat niet alleen”.
Onder LHBTI-jongeren is het aantal zelfmoorden namelijk bijna vijf maal hoger dan onder hetero-jongeren.

Het blijft een mix van een enorm volksfeest, met een serieuze lading. Een combinatie, die wat mij betreft prima kan.

Voorafgaand aan de boottocht heb ik een kort gesprek gehad met D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp, over het registreren van geweldsdelicten tegen LHBTI-ers.
En op de boot was het dus feest!