Maandelijks archief: mei 2016

Ingebruikname Havenkerk

Vrijdagavond was ik uitgenodigd de feestelijke ingebruikname van de gerestaureerde Havenkerk bij te wonen. Iedereen die de binnenstad van Schiedam kent, kent de Havenkerk op zijn minst van de buitenkant.

Lang in gebruik als Maasbachkerk. Maar alweer een aantal jaren leegstaand.
De afgelopen vijf jaar is de kerk, die in slechte staat was, zowel van buiten als van binnen gerestaureerd.

Ook het orgel (voor kenners: een uniek Maarschalkerweerdorgel uit 1875) is volledig gerestaureerd.

Nu is dus de tijd aangebroken waarin de kerk in ieder geval weer bruikbaar is, zonder dat je om de steigers heen hoeft te lopen.
En het resultaat mag er zijn!

Na de openingsplechtigheden speelde stadsorganist wat stukken op het orgel, dat daarna ook van dichtbij bekeken kon worden.
Met name dat laatste was voor mij een eyeopener. Nooit geweten hoe enorm groot zo’n orgel van binnen is en uit hoeveel pijpen het bestaat. Volgens stadsorganist Arjen Leistra, die uitleg gaf, zijn het er ruim 1.500!

Geweldig om dit te zien en wat is de Havenkerk toch een juweel in de binnenstad van Schiedam!

Zaterdagmiddag (14/5) is de kerk ’s middags open en kan het orgel beluisterd en bekeken worden.

IMG_6622 IMG_6630 IMG_6632 IMG_6635 IMG_6643 IMG_6648 IMG_6650 IMG_6651 IMG_6652 IMG_6655 IMG_6657 IMG_6662

Een bijzondere Dodenherdenking

Een bijzondere Dodenherdenking in Schiedam vanavond. Druk. Dat in de eerste plaats. Prachtig om te zien dat zoveel mensen de moeite nemen om met elkaar op de Kop van de Plantage twee minuten stil te zijn en bloemen te leggen.

Bijzonder, omdat mijn jongste zoon uit zichzelf vroeg of hij mee mocht.

Bijzonder ook vanwege de toespraak van burgemeester Lamers. Hij stond onder andere stil bij de Schiedamse treinramp, die vandaag precies 40 jaar geleden plaatsvond. En verder was er uitgebreid aandacht voor de Stolpersteine, die zo pijnlijk treffend tastbaar maken dat ook in Schiedam onschuldige mensen uit hun huizen zijn weggevoerd om als beesten afgemaakt te worden. Met een brug naar de terreur van deze tijd en het vluchtelingenprobleem.

Mooi ook om te zien hoe vanuit allerlei delen uit de Schiedamse samenleving bloemen gelegd werden.
Julia Mak, overlevende van de treinramp en initiatiefneemster van het monument hiervoor, die geëmotioneerd haar bloemen legde.

En ook weer die indrukwekkende twee minuten stilte. Waarin je alleen (ieder jaar vaste prik) de merels in de bomen van de Plantage hoort zingen.
Die twee minuten waarin steevast de verhalen van mijn vader, als kind tijdens de hongerwinter in Schiedam en als “bleekneusje” in Andijk, door mijn hoofd spoken. Zoals ieder voor zich op dat moment zijn of haar gedachten zal hebben.

Mooi dat wij dit met elkaar blijven doen. En broodnodig.

Wilt u de volledige toespraak van burgemeester Lamers lezen? Klik dan hier.

Werkzaamheden april

Hierbij een summiere opsomming van mijn activiteiten als raadslid in de afgelopen maand. Een aantal zaken heb ik al benoemd in eerdere publicaties.

Maandag 4 april

Aanwezig geweest bij de discussie-avond over Oekraïne, georganiseerd door de SP en D66. In de Kroepoekfabriek in Vlaardingen werd gediscussieerd tussen het Neekamp en het Jakamp.

Dinsdag 5 april

Vroeg op, om vanaf 7 uur op station Schiedam te flyeren inzake het referendum.

’s Avonds deelgenomen aan de vergadering van de raadscommissie. Over mijn bijdrage tijdens deze vergadering schreef ik al.  (Om terug te lezen, klik hier).

Donderdag 7 april

’s Avonds was ik aanwezig bij de informatieavond voor omwonenden van Station Nieuwland. Dit station wordt volgend jaar gesloopt en vervangen door een metrostation voor de Hoekse Lijn.

Maandag 11 april

’s Avonds deelgenomen aan het fractieoverleg, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 12 april.

Dinsdag 12 april

Raadsvergadering. Het enige onderwerp uit mijn portefeuille (culturele instellingen uit Schiedam als onderwerp van een nieuw rekenkameronderzoek) was een hamerstuk. Ik had dus geen inhoudelijke bijdrage.

Woensdag 13 april

Schriftelijke vragen (vier stuks) ingediend ter voorbereiding op de behandeling van de jaarstukken van de gemeente. De vragen en antwoorden staan in het stuk dat u kunt lezen door hier te klikken. De eerste vier vragen zijn door mij ingediend).

Donderdag 14 april

Deelgenomen aan de informatie en discussieavond over het nieuw op te stellen fietsbeleid in Schiedam.

Zondag 17 april

In overleg met Julia Mak (overlevende treinramp Schiedam) en met de rest van de fractie een appèl gestuurd aan het college om haar verzoek tot het oprichten van een monument te ondersteunen. (om dit te lezen, klik hier).

Dinsdag 19 april

Eerst samen met Julia Mak twee uur bezig geweest met televisieopnames inz de herdenking van de treinramp bij Schiedam.  (Klik hier)

Daarna door naar de tweede informatie- en discussieavond inzake het nieuwe fietsbeleid.

Wachtgelden, je moet er even op wachten..

Vorig jaar verbaasde ik mij erover dat in de jaarrekening van de gemeente Schiedam geen melding werd gemaakt van de wachtgelden die in het voorgaande jaar waren uitgekeerd aan oud-bestuurders.
In antwoord op de vragen die ik hierover stelde werd gemeld dat het hier een miscommunicatie betrof en dat men de wachtgelden in het vervolg zou publiceren.
(Voor het verhaal van vorig jaar, klik hier).

Eind van deze maand behandelt de raad de jaarstukken over 2015. Vooruitlopend hierop kreeg ik de conceptjaarstukken gemaild. Tot mijn grote verbazing waren de uitgekeerde wachtgelden ook hierin onvindbaar!

Dus stelde ik opnieuw vragen hierover. Deze vragen en de antwoorden erop van het college waren als volgt:

Vragen:

Hoeveel bedroegen de wachtgelden voor ex-bestuurders over 2015?
Hoe kan het dat, ondanks toezegging, deze wachtgelden opnieuw niet zijn opgenomen in de jaarrekening?
Hoe gaat u deze omissie in het vervolg voorkomen?

Antwoorden:

In reactie op uw twee schriftelijke vragen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens over het wachtgeld van de politieke ambtsdragers, heeft het college toegezegd het totaalbedrag voortaan te specificeren in de jaarrekening. Dit is voor het jaar 2015 per abuis nog niet meegenomen. Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de accountantscontrole moeten nog verwerkt worden. Wij zullen van deze gelegenheid gebruik maken en de correctie alsnog in de jaarrekening 2015 verwerken. Er is een aantekening gemaakt om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen.
Het totale bedrag aan wachtgeld in 2015 van voormalig collegeleden bedraagt € 103.373.

In de definitieve versie van de jaarstukken zullen we de wachtgelden dus wèl terugvinden.
De opmerking over de aantekening is wat mij betreft onvoldoende garantie om te voorkomen dat het volgend jaar weer vergeten wordt.
En hij is ook helemaal niet nodig. Als wachtgelden een vaste post zijn in de jaarrekening (en dat zijn ze) dan is het voldoende deze post vast op te nemen in het systeem waarmee de jaarrekening wordt samengesteld. Een celletje erbij in de spreadsheet dus.

Wat mij betreft vragen wij daarvoor dus nog aandacht tijdens de behandeling in de raad, eind deze maand. En dan zouden al deze extra vragen volgend jaar niet meer nodig moeten zijn.