Maandelijks archief: juni 2015

Werkzaamheden afgelopen week: van ruïne tot fractiedag

Hierbij een kort verslag van mijn werkzaamheden in de afgelopen 9 dagen

Vrijdag 19 juni

Aanwezig geweest bij overhandiging boek “De geschiedenis van Schiedam”. Deze vond plaats In de ruïne van Ruïne van Mathenesse, het oudste bouwwerk van Schiedam. Alleen dat was al een reden hierbij aanwezig te zijn. De ruïne zit immers altijd stevig op slot.
Terwijl ik er stond vroeg ik mij wel af waarom dit in vredesnaam zo is. Volgens mij kunnen we er als Schiedam veel meer mee doen dan nu het geval is.

P1130934 (480x640)

 

20 juni

Roze Zaterdag, Maastricht. Hier vervaagde wel volledig de grens (voor zover die er überhaupt is) tussen het raadslid en de privépersoon. Op zich ging ik hier naartoe vanwege de ambitie Roze Zaterdag naar Schiedam te halen. Ik zit nog altijd in een klein groepje enthousiastelingen dat zich hiervoor wil inzetten.
Aan de andere kant ga ik sowieso altijd graag naar feesten van de grote roze familie. Een nuttige en beslist gezellige dag!

IMG_4705

Van 22 t/m 25 juni stond mijn week behoorlijk op zijn kop door een plotselinge ziekenhuisopname en operatie van mijn jongste zoon. Los van alle zorg en zorgen die dat met zich meebrengt was dit ook de week waarin veel gevraagd werd met betrekking tot het lezen van stukken. Er komt een pittige raadscyclus aan. Met de behandeling van de jaarstukken en de zomernota als zwaartepunt.
Gelukkig beschikte het ziekenhuis over een goede WiFi-verbinding. Veel voorbereidingen heb ik daarom daar kunnen doen.

24 juni
Fractieoverleg ter voorbereiding op de twee commissievergaderingen van volgende week.

28 juni

De gehele dag met de overige fractieleden “op de hei” gezeten (= de achtertuin van Marcel Bregmans kantoor) voor onze jaarlijkse fractiedag. Een dag van terugblikken op het afgelopen politieke jaar, vooruitblikken op het komende jaar, met elkaar de behandeling van de zomernota voorbereiden en ook gewoon bijkletsen.
Tijdens de lunch hebben we bovendien bijgepraat met onze wethouder, Marcel Houtkamp.
Een intensieve, maar gezellige en bovenal nuttige dag!

fractiedag

En nu breken de laatste twee weken van het politieke jaar aan. Met aanstaande maandag twee commissievergaderingen en volgende week twee raadsvergaderingen.
In deze vergaderingen staan geen punten op de agenda waarover ik het woord zal voeren (jaarstukken en zomernota zijn het voorrecht van de fractievoorzitter).
Op enkele onderdelen van de commissievergaderingen kom ik ongetwijfeld nog terug.

Over de Warande, kastanjebomen, bewoners en gemeente

Recent was ik aanwezig bij een informatieavond voor bewoners en omwonenden van de Warande. Wie in Schiedam kent die laan niet? Prachtig, lang en met een middenstrook vol imposante kastanjebomen. Tenminste….dat is hoe de meeste inwoners van onze stad zich de Warande zullen herinneren. Want dat beeld met al die kastanjes is helaas grotendeels verleden tijd.

De kastanjebloedingsziekte, een ziekte die in ons land de laatste tien jaar al heel veel kastanjebomen het leven heeft gekost, heeft namelijk ook hier genadeloos toegeslagen.
Ondanks veel aandacht en zorg vanuit de gemeente is op tweederde van de Warande het merendeel van de bomen in de afgelopen jaren noodgedwongen gekapt. Zij waren te ziek, of zelfs al dood.
Ook aangeplante jonge kastanjebomen vallen net zo hard ten prooi aan deze ziekte, zoals overduidelijk te zien is.

P1140051

Daardoor is nu de vraag: hoe gaan we verder met de Warande?
Vanuit de gemeente is aan de omwonenden het voorstel gedaan te kiezen voor herplant van een andere bomensoort. Waarbij uiteindelijk de keus bij de bewoners zal liggen. Tevens is het uitgangspunt dat gezonde bomen blijven staan. Er zal dus niet “blind” gekapt worden.

Wat ook uitgebreid ter sprake kwam, was de recent in het nieuws gekomen “warmtetherapie “, waarbij een aangetaste kastanje omwikkeld wordt met slangen waarin warm water stroomt. Op deze wijze wordt de boom verhit en sterft (op die plaats) de bacterie die de kastanjebloedingsziekte veroorzaakt.
Recent heb ik hierover contact gehad met de bedenkers ervan, medewerkers van de Universiteit van Wageningen. Het is een experimentele therapie, waarvan de effecten op korte termijn hoopgevend, maar op lange termijn nog ongewis zijn.
Zou dit geen (voorlopige) oplossing zijn voor met name het deel van de Warande waar de ziekte nog niet hard heeft toegeslagen?

P1140056

Deze zelfde gedachte werd geopperd door enkele bewoners. Waarna vanuit de gemeente de toezegging kwam dat dit, wanneer het gewenst is, wordt meegenomen in de enquête die in de komende twee maanden gehouden wordt onder de omwonenden.
Die enquête zal erop neerkomen dat de bewoners kunnen kiezen uit minimaal vier soorten bomen, de wijze waarop deze geplant worden (net zoals nu in twee rijen, of een rij in het midden) en over de wijze waarop moet worden omgegaan met het deel van de Warande waar de bomen nog in relatief goede staat verkeren.
De wens die de bewoners via de enquête kenbaar maken, zal bindend zijn voor de gemeente.

Deze afspraak werd overduidelijk (blijkens het applaus) gewaardeerd door de massaal opgekomen bewoners.

Hier plaats ik mij op eerbiedige afstand. Wanneer bewoners en gemeente er met elkaar over in gesprek gaan en ook samen tot een oplossing komen, heb ik mij er als raadslid niet mee te bemoeien. Wat niet wegneemt dat ik de gemeente graag uitdaag op andere plaatsen in de stad, waar wellicht ook aangetaste kastanjebomen staan, te gaan experimenteren met de warmtetherapie!

Bezoek aan de ruïne

Op 19 juni ben ik aanwezig geweest bij de presentatie van (de heruitgave van) het boek “De Geschiedenis van Schiedam”.

Waar kun je dit beter doen dan op een van de belangrijkste plaatsen in de historie van Schiedam: de ruïne!
En daar werd het boek dus ook overhandigd aan burgemeester Lamers.
Een prachtige gelegenheid eens rond te neuzen aan de binnenzijde van dit gebouw.

P1130934 (480x640) P1130932 (480x640) P1130930 (480x640) P1130921 (640x480) P1130918 (480x640) P1130913 (480x640) P1130911 (480x640) P1130910 (640x480) P1130909 (640x480) P1130908 (640x480) P1130907 (640x480) P1130904 (480x640) P1130894 (640x480) P1130892 (640x480) P1130891 (640x480) P1130890 (480x640) P1130888 (640x480) P1130887 (640x480)

 

Werkzaamheden 9 t/m 18 juni

9 juni

Raadscommissie.

Hierin heb ik het punt “vrij reizen in het OV voor minima”behandeld.
Een voorstel dat wij steunen. Het is een onderdeel van het coalitieakkoord dat wij met vier andere partijen gesloten hebben.
Voor D66 is hierbij belangrijk dat het vrij reizen verstrekt wordt op basis van inkomen en niet op basis van leeftijd. Hierdoor komt het geld voor deze regeling terecht bij de groep die dit echt kan gebruiken.
Daarnaast wordt deze regeling betaald uit gelden die door het rijk beschikbaar gesteld worden voor het armoedebeleid van de gemeente. Het kost de Schiedamse belastingbetaler dus geen extra geld.

10 juni

Op deze dag heb ik ’s ochtends op Radio Schiedam mogen vertellen over mijn ervaringen met werken in de nieuwe bibliotheek in de Korenbeurs.

’s Avonds was er een speciale commissievergadering, die volledig in het teken stond van de problemen van het Stedelijk Museum.

11 juni

Op deze dag ben ik ’s avonds aanwezig geweest bij de informatieavond voor omwonenden van de Singelschool. Deze school wordt binnenkort gesloopt, wat al langere tijd voor ongerustheid zorgt bij een aantal omwonenden.
Tijdens deze avond hebben schoolbestuur, gemeente en gespecialiseerde bedrijven het plan van aanpak van de sloop besproken met de omwonenden.
Een avond met emoties en ongerustheid bij de bewoners. Maar wat mij betreft ook met de intentie van school en gemeente hier met elkaar uit te komen.

13 juni

Bezoek “Dag van de Bouw”. Zie eerder artikel hierover.
’s Middags nog kort het jeneverfestival bezocht.

15 juni

Zo’n dag waarop ik mijn raadslidmaatschap op een heerlijke manier kon uitoefenen!
Om bij half twee ben ik op het terras van de Korenbeurs gaan zitten om mijn bijdragen voor de raadsvergadering voor te bereiden. Met een kop thee in de zon in het centrum van Schiedam. Heerlijk!

korenbeurs 150615

Om vijf uur ben ik aanwezig geweest bij de aftrap van het Dromenlab. Een plek waar door Schiedammers meegedacht kan worden over een andere inrichting van Koemarkt en het parkeerterrein aan de Buitenhavenweg.

Om 19:30 heb ik deelgenomen aan het fractieoverleg van D66, ter voorbereiding op de raadsvergadering.

16 juni

Raadsvergadering.
Hierin heb ik aandacht gevraagd voor het initiatief “Vergroot de Hoop”.
Daarnaast ben ik woordvoerder geweest tijdens de behandeling van het raadsvoorstel “vrij reizen met het OV voor de minima”. Dit voorstel heb ik namens D66 van harte ondersteund.

17 juni

Telefonisch een interview gegeven aan Radio Schiedam, over “Vergroot de Hoop”.
Later op de dag nog een korte “fotosessie”, omdat het AD naar aanleiding van hetzelfde onderwerp graag een foto van mij wilde maken bij de taxus in mijn eigen tuin.,

18 juni

Op donderdagavond ben ik samen met collega-raadslid Arie Villerius aanwezig geweest bij de bijeenkomst van de adviescommissie “Economisch Vestigingsklimaat” van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
Deze bijeenkomst vond plaats op locatie. In dit geval bij het Schiedamse bedrijf Huisman.
Tijdens deze bijeenkomst werden drie parallelle sessies gehouden. Ik nam deel aan de sessie die ging over “groen als economische drager”. Een discussie met raadsleden uit de overige gemeenten over de groene gebieden binnen de metropoolregio en hoe je deze moet beschermen en misschien juist economisch kunt gebruiken.

Bij thuiskomst trof ik in mijn mailbox de stukken aan voor de komende raadscyclus.
Dit is de laatste cyclus voor het zomerreces. Hierin behandelen we naast de normale raadsagenda ook de zomernota. Dat betekent zeer veel lees- en denkwerk, een lange dag “op de hei” met de fractie en dubbele vergaderingen.
Waarover later ongetwijfeld meer….

Vanaf 1 juli taxus snoeien tegen kanker

Namens D66 heb ik op 16 juni in de vergadering van de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het initiatief “Vergroot de Hoop”. Een initiatief dat al door diverse gemeenten in Nederland ondersteund wordt.

Door als gemeente Schiedam dit initiatief te ondersteunen worden onze inwoners in staat gesteld door middel van het aanbieden van het snoeiafval van hun taxusstruiken bij te dragen aan de bestrijding van kanker.

D66 constateerde dat Schiedam deze inzameling nog niet ondersteunt en wilde weten of het college bereid is dit wel te gaan doen.
Namens het college gaf wethouder Van Aaken aan het initiatief te omarmen en inmiddels contact opgenomen te hebben met “Vergroot de Hoop”.
Zij zegde toe dat in ieder geval vanaf 1 juli a.s. taxussnoeisel ingeleverd zal kunnen worden bij Irado.

D66 is blij met deze snelle wijze van handelen en moedigt inwoners en hoveniersbedrijven in Schiedam aan tussen 1 juli en 31 augustus hun taxussnoeisel in te leveren bij Irado!

Voor meer informatie over de actie, klik op www.vergrootdehoop.nl

Op 18 juni besteedde het AD Waterweg ook aandacht aan deze zaak:

taxus ad 180615

Dag van de Bouw 2015

Zaterdag 13 juni was het weer de landelijke “Dag van de Bouw”. In Schiedam bezocht ik ter gelegenheid hiervan twee locaties: De bouwplaats van de A4 en de verbouwde Wiltonhallen op Vijfsluizen.

De dag begon met het openen van het eco-/aquaduct, dat ervoor zorgt dat de Zweth gewoon kan doorstromen over de A4 (die hier op haar diepste punt ligt). Verder liggen op het eco-/aquaduct een brede groenstrook en een rietgebied. Dit moet andere dieren (amfibieën en -kleine- zoogdieren) de kans geven de weg over te steken.

P1130599 P1130606 P1130610

Na de opening van het eco-/aquaduct (waarbij het college van B&W bijna voltallig aanwezig was) heb ik een stuk gewandeld over de nieuwe weg.
De tunnel is vrijwel klaar. De weg daarbuiten ook.
Het blijft dubbel. Aan de ene kant wil ik die weg nog steeds niet hebben (maar ja, hij ligt er dus wel). Aan de andere kant is het gewoon een indrukwekkend stuk werk….

P1130615 (640x480) P1130616 (640x480) P1130621 (640x480) P1130622 (640x480) P1130628 (640x480) P1130630 (640x480) P1130631 (480x640) P1130633 (640x480) P1130637 (480x640) P1130638 (640x480) P1130641 (640x480) P1130653 (640x480) P1130666 (640x480) P1130676 (640x480) P1130685 (640x480) P1130689 (640x480) P1130691 (640x480) P1130692 (640x480)

’s Middags ben ik op bezoek geweest bij de voormalige Wiltonhallen op Vijfsluizen. Gebouwen die ik al mijn hele leven ken, maar waar ik nog nooit binnen geweest was.
Momenteel worden deze hallen door Van der Tempel omgebouwd tot een nieuw kantoor voor GustoMSC.
En ter gelegenheid van de “Dag van de Bouw” werden er nu rondleidingen gegeven voor bezoekers.
Prachtig om te zien! Een enorm hoog en licht atrium, met imposante trappen.
En verder geweldig om te zien hoe zo’n monumentaal bouwwerk een tweede leven krijgt!

P1130000P1130708 (640x480)P1130741 (640x480) P1130739 (640x480) P1130738 (640x480) P1130731 (640x480) P1130730 (640x480) P1130723 (640x480) P1130720 (640x480) P1130719 (640x480) P1130714 (640x480) P1130709 (640x480)

 

 

 

 

Mijn werkzaamheden in de afgelopen weken

De afgelopen maand ben ik wat nalatig geweest met het vermelden van mijn activiteiten. Mijn excuses daarvoor!
Nu zat in deze maand ook een reces van twee weken en het was Hemelvaart en Pinksteren, maar daarbuiten is er zeker genoeg te melden.
Voor wie belangstelling heeft hierbij een opsomming:

11 mei:

Fractieoverleg, ter voorbereiding op de raadscyclus van mei.

12 mei:

Namens de fractie van D66 aanwezig geweest bij de vergadering van het presidium. Het presidium is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad en bestaat uit de fractievoorzitters van diverse fracties. Met de versnippering in Schiedam toch al meer dan eenderde van alle raadsleden. 🙂
Ik zou al als gast aanschuiven, samen met GroenLinks-raadslid Katinka de Rover, om verslag uit te brengen van de werkgroep “raadscomminucatie” waarin wij zitting hebben. Maar omdat Marcel Bregman verhinderd was kon ik direct aanschuiven als plaatsvervanger.
Spannend? Nee. Het presidium behandelt met name procedures en ordezaken. Maar wel leuk om een keer mee te maken.

Vanuit het presidium ben ik doorgegaan naar wijkcentrum Oost, om daar aan te schuiven bij het Stadserf over deze wijk.

18 mei:

’s Middags Aanwezig geweest bij de opening van de natuurspeeltuin in het Sterrebos.

Daarna langs geweest op de griffie om enkele niet openbare stukken in te zien.

Vervolgens aangeschoven bij de klankbordgroep “Vernieuwend Vergaderen” en direct daaruit door naar de ledenvergadering van D66 Schiedam.

19 mei:

Raadscommissie. Omdat er geen onderwerpen uit mijn portefeuille op de agenda stonden was mijn rol deze avond beperkt. Het enige dat ik heb ingebracht, was mijn rondvraag over de bewaakte fietsenstalling op het station. En het antwoord op die vraag was het wachten meer dan waard.
Klik hier voor mijn eerdere bericht daarover.

23 mei:

Kort wezen kijken bij de Mobiele Wijktafel van de gemeente op het Geuzenplein in de Woudhoek.

26 mei:

Fractieoverleg ter voorbereiding op de raadsvergadering.

27 mei:

Vergadering gemeenteraad.

30 mei:

Aanwezig geweest bij de ingebruikname van de nieuwe studio van Stadsomroep Schiedam in het Wennekerpand. Daarna kort nog even gaan kijken bij de open dag van popUp TV.

31 mei:

Aanwezig geweest bij de bijenmarkt in Kethel en de ingebruikname van het Beleefpad langs de Harreweg.

IMG_4692

1 juni:

Fractieoverleg, ter voorbereiding op de komende commissievergaderingen.
“Mijn” punten daarin:  het vrij reizen met de RET voor minima. En de situatie rond het Stedelijk Museum. Hierover zal trouwens Marcel Bregman in de raad het woord voeren.

2 juni:

Aanwezig geweest bij het Stadserf over de ontwikkeling van het Schiedams havengebied. Een boeiende avond, met allerlei ambities rond de Wiltonhaven en Wilhelminahaven.
Voor wie dit nog wil zien: de opname die ik hiervan maakte staat onder dit artikel op deze website. (Of klik hier)

5 juni:

Aanwezig geweest bij de opening van de nieuwe bibliotheek in de Korenbeurs. Een prachtige combinatie van een moderne bibliotheek in een eeuwenoud monument!

6 juni:

Even een kijkje genomen bij de Mobiele Wijktafel bij Krona in Spaland. Hier heb ik met enkele mensen gesproken over de tweewekelijkse afvalinzameling.

8 juni:

Mijn vaste “vrije” maandag. De dag die ik kan gebruiken voor mijn raadswerk. In plaats van de stukken die ik moest lezen thuis door te nemen, ben ik naar de Korenbeurs gegaan. Daar heb ik ’s middags aan de leestafel zitten lezen, mailen, surfen en praten. Met thee uit de horeca erbij.
Een prima plek hiervoor! Dat ga ik dus beslist vaker doen!

bieb 080615

 

Stadserf “Ontwikkeling Havengebied Schiedam”

Op donderdag 4 juni werden op het stadskantoor van Schiedam drie stadserven gehouden. Een Stadserf is een bijeenkomst die twee doelen kan hebben. Ten eerste het informeren van inwoners en raadsleden van Schiedam over onderwerpen die spelen of gaan spelen in de stad. Ten tweede het informeren van inwoners en raadsleden van Schiedam over onderwerpen die de komende maand behandeld gaan worden in de gemeenteraad.

De bijeenkomst die ik bijwoonde was een informatieve, over de mogelijke ontwikkeling van het havengebied van onze stad. Een van de kurken waar de economie van onze stad op drijft.

Stadserfbijeenkomsten worden in de regel niet uitgezonden via TV of internet. Wat mij betreft een groot gemis. Er wordt trouwens wel nagedacht over de mogelijkheden tot uitzenden.

Het stadserf over de Schiedamse havens heb ik (ik was er toch) met mijn iPad via Periscope live uitgezonden (welkom in 2015!). De opname hiervan heb ik inmiddels op YouTube geplaatst.
Wie het gemist heeft, kan het op deze manier dus altijd nog bekijken.
Beeld en geluid zijn helaas niet professioneel. Maar met enige moeite is het verhaal, dat wat mij betreft zeer interessant is, wel te volgen.

Het is de bedoeling dat het plan met betrekking tot de havens in het najaar behandeld wordt in de gemeenteraad.