Amsterdam Pride 2017

Een geweldige dag: de Amsterdam Pride 2017!
Ruim vier uur stond ik (met ca 200 anderen) op de boot van D66 en het grootste deel van die tijd voeren we tussen enorme mensenmassa’s. Het blijft een overweldigend gezicht, zeker toen we vanaf de Hermitage de Amstel opvoeren. Kades en bruggen vol met mensen, en daarvoor enorme massa’s boten met toeschouwers.

De boodschap die wij dit jaar uitdroegen was vooral gericht aan LHBTI-jongeren: “Jij staat niet alleen”.
Onder LHBTI-jongeren is het aantal zelfmoorden namelijk bijna vijf maal hoger dan onder hetero-jongeren.

Het blijft een mix van een enorm volksfeest, met een serieuze lading. Een combinatie, die wat mij betreft prima kan.

Voorafgaand aan de boottocht heb ik een kort gesprek gehad met D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp, over het registreren van geweldsdelicten tegen LHBTI-ers.
En op de boot was het dus feest!

Zullen we een spelletje doen?

Op 13 juli mocht ik te gast zijn bij Mieke Wigmans, van Stichting J&S. Zij organiseert om de week een spelletjesmiddag voor kinderen uit de buurt.

Gewoon even de telefoon uit en met elkaar sjoelen, tafelvoetballen of Monopoliën.
En dat wordt dan vervolgens afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Natuurlijk is dit ook direct een moment om met de kinderen te praten en, op een leuke manier, te leren respectvol met elkaar om te gaan.

Geweldig om mee te maken hoe een groep van zo’n tien kinderen uit zichzelf binnenkomt, hoe Mieke, heel duidelijk en consequent, vervolgens met hen in gesprek gaat en zich vervolgens met ziel en zaligheid met hen stort op de spelletjes.
Hierbij werd zij vandaag geholpen door Jannie Adams-Heijboer en Lenie Hoogstad, die bovendien zorgde voor gezonde, verse en vooral lekkere maaltijd.
De tijd vloog om!

Beste Mieke, ik heb een heerlijke middag gehad en ben onder de indruk van het werk dat jij doet, daar aan de Groenelaan.

Dankjewel dat ik aanwezig mocht zijn!

Lange Haven Plus is klaar, Taanbrug is geopend!

Op zaterdag 8 juli werd met een groot feest gevierd, dat het enorme project Lange Haven Plus afgerond is, De belangrijkste onderdelen van dit project: herstel van de verzwakte kades, autoluw maken van de haven en meer aanmeerplaatsen voor schepen en de fluisterboot.

Ook de aanleg van de nieuwe Taanbrug maakte onderdeel uit van dit project. En deze brug werd tijdens het feest geopend door burgemeester Lamers.

Bedoeling van dit feest was ook, het aan watertoeristen laten zien dat Schiedam weer helemaal klaar en bereikbaar is voor hen. In die zin maakte het ook deel uit van de uitvoering van de motie “Watertoerisme”, die ik namens D66 in 2015 samen met de VVD indiende.

Overdag waren er op de kade activiteiten in de vorm van muziek, straattheater en foodtrucks. Op het water waren er allerlei activiteiten voor kinderen.

Het avondprogramma bestond, naast de muziek en de foodtrucks uit de officiële opening van de Taanbrug en een afsluitende waterfonteinenshow met muziek, water, licht en vuur.
Met de verlichte Havenkerk als decor.

Het was een prachtig gezicht!
Op de kades zag het zwart van de mensen.

Een feest waarmee Schiedam heeft laten zien hoe gezellig onze stad kan zijn en hoe mooi zij sowieso is. Prachtig om mee te maken!

Overzicht laatste werkzaamheden voor het reces.

Na de raadsvergadering van 4 juli jl. is het zomerreces aangebroken. In september komt de raad weer bij elkaar. 

Betekent dit, dat ik dan als raadslid al die tijd achterover leun? Ik dacht het niet!
Wel ga ik op vakantie (tweemaal zelfs). En natuurlijk zijn er geen fractie- of raadsvergaderingen en liggen ook de wijkoverleggen stil. Voor een raadslid scheelt dat al een aantal avonden in de maand.

Maar natuurlijk zijn er ook zaken die doorgaan. Schiedam staat immers niet stil. Als ik iets te melden heb, dan zal ik dat dus ook doen.

Ik wens iedereen een prettige zomervakantie!

Hieronder een overzicht van mijn werkzaamheden in de laatste twee weken voor het reces:

Maandag 26 juni 

’s Avonds had ik met de fractie van D66 overleg, ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de zomernota en ter voorbereiding op de raadsvergadering van 4  juli.

Dinsdag 27 juni 

Een lange dag! De behandeling van de zomernota begon om 17:00 uur en werd door burgemeester Lamers gesloten om vier minuten na middernacht!

Maar het was wel een goede vergadering. Veel debat en moties die werden ingediend door combinaties van coalitie- en oppostitiepartijen.

Op donderdag 29 juni was ik ’s middags aanwezig bij de opening van het Knuffelpunt van De Stokerij op de Hoogstraat.

Op zaterdag 1 juli was ik aanwezig bij de opening van “Vaandels en Verhalen”, de nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam. Een tentoonstelling, die gemaakt is door, voor en met Schiedammers.

Maandag 3 juli

Het laatste fractieoverleg voor het zomerreces. Met als gasten drie mensen van Urban Scye. Dit is een collectief van jongeren, die allerlei creatieve ideeën hebben over en voor Schiedam. Inspirerende gasten!

Dinsdag 4 juli 

De laatste raadsvergadering voor de vakantie. Uit mijn portefeuille stonden geen punten op de agenda. Dus mijn rol was zeer beperkt.

Wel was het mooi om te zien dat het raadsvoorstel inzake Schiedam in Beweging, fase 2 (woningbouw en verplaatsing sportcomplexen op Harga) met algemene stemmen werd aangenomen.

Extra bijzonder was, dat dit de laatste raadsvergadering was, met Juliette Glavimans naast mij.
Inmiddels heeft zij ook publiekelijk bekend gemaakt te moeten stoppen met haar raadswerk.
Ik ga mijn maatje enorm missen!


 
Woensdag 5 juli 

’s Ochtends was ik, samen met wethouder Patricia van Aaken en Jan Vos van Irado te gast bij PopUp TV.  In het programma “Onder Ogen” vertelden we over de inzameling van taxussnoeisel, in het kader van de bestrijding van kanker.

Donderdag 6 juli  

Met een etentje namen fractie en wethouder afscheid van Annerike van de Water. Tussen 2010-2014 was zij  raadslid voor D66 en van 2014 tot eind mei 2017 was zij in dienst als fractieondersteuner.
Met dit werk is zij helaas gestopt. Maar we wilden haar niet met stille trom laten vertrekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was mijn bijdrage aan de behandeling van de zomernota?

Op dinsdag 27 juni behandelde de gemeenteraad de zomernota. Dat is de belangrijkste (en langste!) vergadering van het jaar.
In de zomernota wordt de richting bepaald, die het college inslaat bij het opstellen van de begroting (die in november vastgesteld wordt). Als je als raadslid of fractie iets wilt bereiken, dan is dit dus het moment.

Over de behandeling van de zomernota heb ik een stukje geschreven op de website van D66 Schiedam. Dat leest u door hier te klikken.

Het debat tijdens de begrotingsbehandeling wordt gevoerd tussen de fractievoorzitters.
Mijn rol tijdens deze behandeling bestond daarom uit: voorbereiden, luisteren en het aanvullen van mijn fractievoorzitter, Marcel Bregman, wanneer ik dat nodig vond.

En natuurlijk moet er aan het eind van de avond ook gestemd worden….

In de voorbereiding van de zomernota heb ik een motie voorbereid, die aan het eind van de avond in stemming gebracht is.

De motie ging over de subsidie voor de lokale omroep. Hierover hebben we vorig jaar als raad afgesproken, dat deze voor een deel (€ 45.000) afhankelijk is van de prestaties die de omroep levert op het gebied van (journalistieke) innovatie. In 2018 kijken we als raad in een evaluatie, of de omroep aan de eisen voldaan heeft. In dat geval wordt dit deel van de subsidie verstrekt.
En zo gaat het ieder jaar.

In de zomernota stond echter, dat dit deel van de subsidie in 2020 niet meer nodig is. Een bezuiniging dus. En dan, terwijl helemaal nog niet bepaald is, of dit zo is.
Wat mij, en de rest van mijn fractie, is dit niet zoals we met elkaar afgesproken hebben.

De motie riep dus op, deze bezuiniging nog niet in de begroting (van 2020!) op te nemen, maar eerst de evaluatie af te wachten.

In de dagen voor de raadsvergadering heb ik deze motie gemaild naar alle andere fracties, met de vraag, of zij deze samen met D66 wilden indienen. Uiteindelijk wilden VVD, Progressief Schiedam, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Malkoc de motie mede ondertekenen.

Tijdens de stemming bleek, dat nog meer fracties positief tegenover de motie stonden, zodat deze met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen is.

De motie ziet u, door hier te klikken.

Daling winkelleegstand en toekomst Winterland

In de jaarstukken wordt onder andere melding gemaakt van de leegstand in de binnenstad.

Nuttig om te weten natuurlijk. Vooral wanneer je je bedenkt hoeveel geld en energie het college in de binnenstad steekt.

Alleen de wijze waarop deze cijfers gepresenteerd worden zorgt ervoor, dat we niet echt veel leren over de stand van zaken.

De cijfers die gegeven worden, betreffen namelijk het totaal aantal leegstaande panden in de binnenstad.

In het beleid van de gemeente wordt echter onderscheid gemaakt tussen het kernwinkelgebied (ABC, Hoogstraat, Passage) en zogenaamde aanloopgebieden. Het openen en verplaatsen van winkels vindt bij voorkeur plaats in het kernwinkelgebied.

DIt kan betekenen, dat het kernwinkelgebied gevuld wordt, terwijl het aanloopgebied daardoor een hogere leegstand zou kennen. Deze ruimtes kunnen vervolgens een andere bestemming krijgen; bijvoorbeeld wonen.

Daarom heb ik gevraagd om uitsplitsing van deze cijfers.
En dan blijkt, dat de leegstand in het kernwinkelgebied eind 2016 uitkwam op 24,8%. Dat is aanzienlijk. Maar eind 2015 bedroeg dit cijfer 27%.

Er is dus sprake van een daling van de leegstand. Nog niet in het tempo waarin ik dit graag zou zien, maar hij is er wel. Wat mij betreft een teken, dat het beleid werkt.
En in een tijd waarin in veel andere gemeenten de winkelleegstand alleen maar oploopt, is dit misschien zelfs knap te noemen!

Ik heb het college gevraagd in de toekomst de leegstandscijfers gesplitst aan te leveren. Dus met het onderscheid tussen kernwinkelgebied en aanloopgebieden. Tijdens de commissievergadering van 30 mei zegde wethouder Houtkamp dit toe.

In dezelfde vergadering stelde ik ook vragen over Winterland. Hoe zijn de ervaringen met Winterland op het Bachplein geweest? En welk alternatief voor Winterland komt er in de binnenstad?

De vragen en antwoorden waarover dit stuk ging, kunt u hieronder terugzien en -horen:

 

Wat deed ik allemaal sinds 1 mei?

Hierbij een overzicht van mijn werkzaamheden als raadslid, gedurende de afgelopen twee maanden.

Maandag 1 mei 

’s Middags was ik aanwezig bij de overhandiging van het eerste ticket voor de openluchtproducties “in het Wild, theater in de Wijk” in juni.
Hier stond ik wel met een dubbele pet op. Naast raadslid was ik ook trotse vader. Mijn zoon Bart, die meespeelt in twee van de drie producties, was door de organisatie gevraagd het eerste ticket te overhandigen aan wethouder Houtkamp.

Woensdag 3 mei

’s Avonds was ik aanwezig bij het wijkoverleg Woudhoek. Wegens de vakantieperiode was dit een vrij korte bijeenkomst.

Donderdag 4 mei 

’s Avonds nam ik deel aan de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Kop van de Plantage.
Omdat onze fractievoorzitter Marcel Bregman verhinderd was, liep ik namens D66 met de fractievoorzitters mee tijdens de legging van de krans namens de gemeenteraad.

Zondag 7 mei

’s Middags was ik aanwezig bij de première van de documentaire over Pierre Janssen. Deze was op 28 mei op TV te zien. Een absolute aanrader. Prachtige film!

Maandag 8 mei 

Op deze avond was ik aanwezig op de informatieavond over de toekomst van de Wilhelminahaven.

Maandag 15 mei 

’s Ochtens was ik in het Paleis van Justitie als toeschouwer aanwezig bij hoger beroep van ex-burgemeester Wilma Verver tegen BING, over het wel of niet rectificeren van twee artikelen op de website van BING.
Tot mijn grote verbazing greep mevrouw Verver mijn aanwezigheid aan om zich tegen de rechter te beklagen over de berichten die ik over haar op Twitter zet. Deze zijn volgens haar “te schunnig voor woorden”. Ook beschreef ze mij, en een andere aanwezige als “vuilspuiers”.
Jammer dat je op zo’n moment niet mag reageren. In de eerste plaats had haar betoog over mij niets te maken met de reden waarom zij in de rechtbank was. In de tweede plaats herken ik mij totaal niet in haar woorden.

’s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Dinsdag 16 mei was ik aanwezig bij het Stadserf over de toekomstige verkeerssituatie op de Koemarkt. Het idee om het autoverkeer in de Oranjestraat en in het centrum te verminderen, door het onmogelijk te maken vanaf de Koemarkt linksaf de Broersvest op te rijden, maakt nogal wat vragen en hier en daar emoties los.
Ik vind het geen slecht idee. Mits de ingang van de Passage Parkeergarage (ongeveer) op dezelfde plaats blijft. Verplaatsen naar de Broersvest, zoals ook een plan is, is wat mij betreft niet aansluitend op deze plannen en overbodig duur.

Op donderdag 18 mei was ik aanwezig bij het Stadsgesprek inzake het sociaal domein, in de Grote Kerk in Schiedam.

Op zaterdag 20 mei hield de fractie van D66 Schiedam haar jaarlijkse fractiedag. Op zo’n dag zitten we informeel bij elkaar en praten we bij over een aantal onderwerpen.
Halverwege de dag nodigen we wethouder Houtkamp uit mee te lunchen.

Maandag 22 mei  

Aan het eind van de middag had ik samen met fractievoorzitter Marcel Bregman een gesprek met het bestuur van het Centrummanagement. Dit is het vertegenwoordigend orgaan van de ondernemers in de binnenstad. We spraken over de voorgenomen afschaffing van de reslamebeslasting, de verkeersmaatregelen rond de Koemarkt en

s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam

Dinsdag 23 mei
Op deze avond was de vergadering van de raadscommissie. Hierbij was ik echter niet aanwezig, in verband met de twintigste verjaardag van mijn zoon.

Maandag 29 mei 

’s Avonds nam ik eerst deel aan de vergadering van de agendacommissie.
Aansluitend ging ik direct door naar ons fractieoverleg.

Dinsdag 30 mei

Aan het eind van de middag was ik aanwezig op de afscheidsreceptie van Jaap Pegtel; medewerker van de griffie.

Op deze avond vond de raadscommissie ter voorbereiding op de behandeling van de jaarstukken plaats. Voorafgaand daaraan stelde ik schriftelijke vragen. Deze leest u hier.

Donderdag 1 juni 

Deze avond nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam. Door omstandigheden een beperkt gezelschap, want alleen fractievoorzitter Marcel Bregman en ik waren aanwezig.

Vrijdag 2 juni 

Op deze avond bezocht ik de theatervoorstelling “Tramlijn Begeerte” van KNAP. In het voormalige hotel De Kroon.

Dinsdag 6 juni 

Op deze avond nam ik deel aan de raadsvergadering.
Omdat fractiegenoot Arjen Kuin afwezig was, voerde ik namens de fractie het woord tijdens de behandeling van het raadsvoorstel inzake “Afval the Challenge”.

Woensdag 7 juni 

Aan het eind van de middag was ik aanwezig op het Stadskantoor. Om de Stadserfbijeenkomst van 13 juni voor te bereiden.

Zaterdag 10 juni 

Met collega-raadslid Karin Kayadoe uit Ridderkerk bezocht ik het Jeneverfestival en het feest in de Plantage. Om haar goed kennis te laten maken trakteerde ik haar eerst op een tochtje in de Fluisterboot.

Zondag 11 juni 

Deze middag was ik aanwezig bij de openluchtvoorstelling “Hart voor de Zaak”.
Als raadslid, maar ook als trotse vader. Want mijn zoon speelde een prominente rol in deze voorstelling. (En ja, op eigen kracht bereikt).

Maandag 12 juni 

Op deze avond nam ik deel aan ons fractieoverleg. Ter voorbereiding op de behandeling van de raadscommissie van 20 juni.

 
Dinsdag 13 juni 

Op deze avond was ik voor het eerst gastheer/voorzitter tijdens een presentatie op het Stadserf.
Deze presentatie ging over de plannen voor nieuwbouw (sportterreinen en woningen) op Sportpark Harga. Enorm leuk om te doen!

Woensdag 14 juni 

Op deze avond was de commissievergadering, ter voorbereiding van de behandeling van de zomernota. Hierbij was ik echter niet aanwezig, aangezien mijn zoon die middag geslaagd was voor zijn HAVO-examen.

Donderdag 15 juni 

’s Avonds was  ik als lid en als raadslid aanwezig op de ledenvergadering van D66 Schiedam.

Maandag 19 juni 

Overdag heb ik het fractieoverleg van D66 voorbereid, waaraan ik ’s avonds deelnam.

Dinsdag 20 juni 

’s Ochtends zijn er in mijn tuin filmopnamen gemaakt voor een spot van Irado, over “Taxus voor Hoop”, de actie om taxussnoeisel in te leveren ten behoeve van het maken van chemotherapieën.

’s Avonds nam ik deel aan de commissievergadering. Hierin voerde ik het woord over de Kloosterplaats en over het openbaar vervoer in Schiedam.

Donderdag 22 juni 

’s Middags telefonisch contact gehad met de bewoner in de Nieuwstraat, die al ruim 5 jaar twee afvalcontainers pal voor zijn huis heeft staan. Vandaag kwam in de media, dat deze eindelijk verplaatst zullen worden. Naast de vele inzet die hij hier zelf voor heeft gepleegd, heb ik er in de raad en bij de wethouder aandacht voor gevraagd.

’s Avonds had ik een gesprek met Terry Bouhuizen, sinds kort directeur van de Stadsomroep Schiedam.

Zaterdag 24 juni 

’s Ochtends was ik te gast bij Stadsomroep Schiedam. In het programma Café Lokaal vertelde ik samen met wethouder Van Aaken over “Taxus voor Hoop”.

’s Middags was ik aanwezig bij de theatervoorstelling “Oh ja joh, hoezo dan”?  Van de Stokerij.
Deze openluchtvoorstelling, in winkelcentrum Hof van Spaland, ,maakte deel uit van het drieluik “In het Wild”.

 

Vragen jaarstukken 2016

Op 30 mei behandelde de raadscommissie de jaarstukken van de gemeente over 2016.

Voorafgaand aan de behandeling in de commissie stelde ik schriftelijke vragen.
Deze vragen en de antwoorden, vindt u hieronder.

Vraag:

Pag 53, Economie in ontwikkeling: Hier staat in de kop: “begroot € 51,1 miljoen. Gerealiseerd 48,7 miljoen.”Dit impliceert, dat van de beschikbare budgetten 2,4 miljoen niet gebruikt is. Uit de specificatie per onderdeel, direct onder de kop, maak ik op, dat het hier gaat om 2,6 miljoen. Ook tellen de budgetten per onderdeel bij elkaar niet op tot de in de kop genoemde bedrag.Graag uitleg.

Antwoord:

Doordat de resultaten per ER-doel worden afgerond op eenheden van € 100.000 zijn de resultaten per doel niet exact optelbaar tot het eindresultaat. Het gaat dus om een afrondingsverschil. Op blz. 71 van de jaarstukken staat de analyse van de afwijkingen van het programma Economie in ontwikkeling.

Vraag:

Pag 54, sterker vestigingsklimaat, Prestatiedoelstelling 1: Hier wordt gemeld: Afgeleide werkgelegenheid wordt (vooralsnog) niet meegerekend.Het woord “vooralsnog” wekt nieuwsgierigheid op.Waarom staat dit erbij? ais er een kans dat afgeleide werkgelegenheid in de toekomst wel meegerekend wordt?Zo ja, wat zijn daarvoor dan de redenen? En waarom is dit eerder dan niet gebeurd?

Antwoord:

De afgeleide werkgelegenheid (m.n. toeleveranciers van producten en diensten) wordt bij deze indicator buiten beschouwing gelaten omdat hier niet genoeg over bekend is en het zeer complex is om dit in beeld te krijgen. Op termijn kan deze informatie mogelijk wel worden verkregen en meegewogen.

Vraag:

Pag 54, sterker vestigingsklimaat, Prestatiedoelstelling 1. Op Nieuw Mathenesse zal de glasfabriek gaan sluiten. Hiermee gaat een groot aantal banen verloren.Hoe ziet u de toekomst voor de locatie van de glasfabriek: ziet u mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten op deze plek?

Antwoord:

De aankondiging van de sluiting van de glasfabriek heeft plaatsgevonden in 2017. Vanwege het nog recente moment van de aankondiging van de sluiting is het te pril om iets te kunnen zeggen over toekomstige ontwikkelingen rondom deze locatie.

Vraag:

Pag 55, sterker vestigingsklimaat, Prestatiedoelstelling 2:Ten opzichte van de nulmeting van 6,0 is het waarderingscijfer van ondernemers voor Schiedam als vestigingsplaats gestegen naar slechts 6,1. Hiermee lijkt het behalen van de doelstelling van 6,5 in 2018 wel een enorme uitdaging te worden.Welke mogelijkheden ziet u, om door extra inspanningen toch de doelstelling te behalen?

Antwoord:

Er wordt gestaag doorgewerkt aan het verder verbeteren van het vestigings/ondernemersklimaat. Ten tijde van de beantwoording van deze vragen wordt de laatste hand gelegd aan het Uitvoeringsprogramma Economie ‘Economie van de toekomst’, de uitwerking van de in 2016 door de raad vastgestelde Kadernota Economie. Hierin staan voor de vier gebiedsopgaven (Haven, A20-zone, Nieuw Mathenesse, Binnenstad) en vijf thematische opgaven (professioneel partnerschap, samenwerken in coalities, aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, sterke regio en versterken innovatieklimaat) een groot aantal acties en beoogde resultaten ten behoeve van de verdere versterking en ontwikkeling van het ondernemersklimaat en de lokale en regionale economie. De raad wordt hier op korte termijn verder over geïnformeerd.

Vraag:

Pag 56, economie in ontwikkeling, Prestatiedoelstelling 2: Het was (en is nog altijd) de bedoeling, dat er een hotel zou komen op Schieveste. Hoe staat het hiermee?

Antwoord:

Dit is inderdaad de bedoeling. Op dit moment zitten we in de laatste fase van de financiele haalbaarheid. De verwachting is dat deze fase in de zomer wordt afgerond.Het programma van het hotel is duidelijk en de exploitant van het hotel is bij de ontwikkelaar bekend. Samen met de ontwikkelaar kijkt de gemeente op dit welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzaamheid.

Vraag:

Pag 62, sterker imago van Schiedam: Bij bestaand beleid schrijft u “Winterland heeft het Stadserf ingeruild voor het Bachplein, omdat dit evenement te groot wordt”.Voor zover ons bekend was de uitwijk naar het Bachplein een eenmalige kwestie. Uw formulering suggereert echter een definitieve verplaatsing. Klopt dit?Zo ja: wordt er dan voor het Stadserf/de binnenstad gedacht aan een waardig vervanger?

Antwoord:

Met name het negatief advies van de VRR (brandoverslag) is aanleiding geweest voor de verplaatsing naar het Bachplein. Momenteel worden mogelijkheden voor een alternatieve locatie voor Winterland 2017-2018 en verder onderzocht. Daarover is nog geen besluit genomen. Voor het Stadserf wordt structureel gezocht naar mogelijke andere evenementen.

Vraag:

Pag 63, Vitalere binnenstad, Prestatiedoelstelling 7:  5% minder (winkelleegstand) in 2018Het genoemde percentage van 28 heeft betrekking op het kernwinkelgebied en de aanloopstraten.Het beleid is er echter op gericht vanuit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied.Hoe is de genoemde 28% opgebouwd, wanneer dit opgesplitst wordt tussen kernwinkelgebied en aanloopstraten?Deze zelfde vraag heb ik vorig jaar ook gesteld. Kunt u deze uitsplitsing in het vervolg standaard opnemen?

Antwoord:

De uitsplitsing is als volgt (peildatum oktober 2016, in lijn met data jaarstukken): Kernwinkelgebied 467 panden, waarvan 116 leeg (24,8%), Aanloopstraten 164 panden, waarvan 59 leeg (35,9%). Deze uitsplitsing kan desgewenst standaard worden opgenomen.

Vraag:

Pag 71, analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie:  Op het gebied van cultuuruitoefening zijn er meerkosten. Met name door meer uitgaven voor kunstopdrachten in de Botenbuurt en in Nieuwland.Bedoelt u hiermee dat deze projecten uiteindelijk meer hebben gekost dan begroot? Of waren deze opdrachten niet opgenomen in de begroting en zijn er daardoor meerkosten ontstaan?

Antwoord:

De kunstopdrachten in de Botenbuurt en Nieuwland waren begroot en zijn ook uitgevoerd. Deze projecten hebben wel geleid tot meerkosten”.

Afronding Kloosterplaats nabij!

Tijdens de commissievergadering van 20 juni heb ik namens D66 vragen gesteld over de Kloosterplaats. Enerzijds wilden wij een toelichting op het feit, dat er een aanvullend budget van € 99.500 nodig is voor het voltooien van de Kloosterplaats. Anderzijds wilden wij graag een verklaring voor het feit, dat het zo lang duurt, voor de Kloosterplaats volledig klaar is.

Dat dit allemaal zo lang duurt, is onze fractie een doorn in het oog. Wij hebben jaren gepleit voor het anders en netter aankleden van deze plaats. Dan willen we het project nu ook afgerond zien ook!

In antwoord op mijn vragen gaf wethouder Houtkamp aan, dat het extra budget grotendeels te maken heeft met de duurder dan verwachte bodemsanering en niet begrote organisatiekosten.
Het budget wordt betaald uit de reserve binnenstad.

Dat het project langer duurt dan verwacht heeft met name te maken met het feit, dat dit geen project van de gemeente alleen geweest is, maar een samenwerking met “Bolwerk”; een initiatief naar aanleiding van “Schiedams Doen”.

In  antwoord op onze kritiek verzekerde de wethouder, dat het extra budget voldoende moet zijn om alle nog benodigde kosten te dekken. Ook  zegde hij toe, dat de Kloosterplaats eind augustus voltooid is.

Als dat zover is, heeft Schiedam er op een plek die jarenlang een troosteloze aanblik bood een prachtig binnenstadsparkje bij!

Om terug te kijken:
De vragen van D66 en de antwoorden van wethouder Houtkamp: