Opening Sportpark Willem-Alexander

Nadat ik aanwezig was bij het hijsen van de regenboogvlag ben ik gisteren doorgefietst naar de Woudhoek. Daar was dan eindelijk de opening van het nieuwste en meteen modernste sportpark van Schiedam: Sportpark Willem-Alexander.

Met een delegatie uit de raad was ik er eind augustus al op bezoek. Dus de verrassing over de omvang van het park had ik al achter de rug. Alleen zijn de delen die toen nog een bouwput waren inmiddels omgetoverd tot een prachtig gebouw, met dansstudio, sporthal en kantine.
Het is een sportpark geworden waarop Schiedam trots mag zijn.

Ik had trouwens wel verwacht dat het druk zou zijn bij de opening. Maar de mensenmenigte die er nu was, overtrof mijn verwachtingen.

Bijgaand een foto-impressie. Van het park, de drukte, de eerste voetbalwedstrijd, de cricket- en honkbalbaan en ook van het naastgelegen Leerlooierpad.
De bewoners hier lieten nogmaals blijken op deze plek geen fietspad naar het sportpark te willen.

De drukte gisteren maakte wat mij betreft echter duidelijk dat een goede ontsluiting (en dus dit fietspad) wel nodig is.
P1200150 P1200152 P1200153 P1200155 P1200158 P1200159 P1200165 P1200178 P1200181 P1200184 P1200185 P1200188 P1200190 P1200193 P1200194 P1200197 P1200199

Terugblik werkzaamheden september

Dat het politieke seizoen weer is begonnen heb ik de afgelopen maand geweten! Tel daarbij op dat september een maand is waarin Schiedam bol staat van de activiteiten en voor ik het wist was het oktober. Hoog tijd dus, om een samenvatting te geven van mijn werkzaamheden in de afgelopen maand.

Maandag 29 augustus

Overdag veel stukken lezen en op bezoek bij de griffie, om vertrouwelijke bijlagen bij een van de agendapunten te lezen.

‘s Avonds vond het eerste fractieoverleg na het reces plaats

Dinsdag 30 augustus

Op deze avond was ik aanwezig bij het Stadserf, bij de onderwerpen “Schiekwartier” en “Toekomst van de voormalige bibliotheek”.

Maandag 5 september

Op deze avond hadden we overleg met de fractie.

Dinsdag 6 september

Het eerste deel van de commissievergadering.
Ik trad hier namens de fractie op als woordvoerder bij het agendapunt over het Schiekwartier.
Ook stelde ik tijdens de rondvraag over foutgeparkeerde fietsen op het Stationsplein.
Voor meer informatie hierover, klik hier.

Woensdag 7 september

Het tweede deel van de commissievergadering
Hierin was ik namens D66 woordvoerder tijdens de behandeling van het agendapunt inzake de zendmachtiging van de lokale omroepen. Een intensief debat, waarover ik al eerder op deze site publiceerde.

Maandag 12 september

Opnieuw fractieoverleg, onder andere ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Dinsdag 13 september

Vergadering van de gemeenteraad. Ook hier was ik woordvoerder bij het agendapunt over de toekomst van het Schiekwartier.

Donderdag 22 september

Op deze avond nam ik deel aan het wijkoverleg Spaland/Sveaparken. Dit is de wijk waarin ik zelf woon.

Zaterdag 24 september.

Brandersfeesten! Namens D66 heb ik samen met enkele leden en fractieleden ballonnen uitgedeeld aan de bezoekers van de binnenstad. Enorm leuk om te doen! (Ik stond op een gegeven moment letterlijk te dansen op straat).
Daarvoor was ik al als toeschouwer aanwezig bij de Branderszwemtocht. Erna bleef ik in de stad tot na de vuurwerkshow. Geweldige Brandersfeesten waren het weer!

Maandag 26 september

Op deze avond opnieuw een fractieoverleg. Een ingelast, in verband met de extra raadsvergadering inzake de lokale omroep, de volgende dag.

Dinsdag 27 september

Vanavond zoals gezegd de extra commissie- en raadsvergadering inzake de zendmachtiging voor de lokale omroep. Namens D66 was ik woordvoerder. Ik stelde vragen aan de bemiddelaar en aan portefeuillehouder Lamers.
Tijdens de raadsvergadering lichtte ik de keuze van D66 voor de Stadsomroep toe.
Een uitgebreid verhaal hierover leest u hier.

Zaterdag 1 oktober

Van 9:30 tot 13:00 uur met een delegatie uit de raad op wijkbezoek in Kethel. Veel fietsen en het laatste uur gesprekken met bewoners en organisaties.

Daarna direct door naar Winkelcentrum Hof van Spaland, voor het “SpreekUur66″, met leden van de fractie en met onze wethouder.

Schriftelijke vragen nachtmetro beantwoord

In augustus jl stelde ik namens D66 Schiedam schriftelijke vragen over het onderzoek naar een nachtdienstregeling voor de (Rotterdamse) metro. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord.

In haar beantwoording geeft het college aan dat in dit onderzoek ook de metrolijnen A, B en C worden meegenomen en dat hierbij ook gekeken wordt naar Schiedam als halteplaats.
Tevens geeft het college aan het belang van een nachtmetro voor Schiedam te zien en meldt men zich binnen de metropoolregio en -indien nodig- ook in andere regionale overleggen zich sterk te zullen maken voor Schiedam als halteplaats van een nachtmetro.

Wat ons betreft zijn de vragen hiermee naar tevreden beantwoord. Wij zien uit naar de uitkomsten van het onderzoek!

De volledige beantwoording van het college leest u hier.

De lokale omroep: een keuze tegen heug en meug

De afgelopen weken was ik namens D66 Schiedam woordvoerder tijdens de discussie over de te verlenen zendmachtiging voor de lokale omroep. Een dossier waarmee ik mij, sinds ik in 2014 in de raad belandde, actief heb bezig gehouden.
Daardoor kende ik de gevoeligheden en de punten waarop verbetering nodig is.
Toch had ik hoop op een goede afloop. Die er helaas toch niet kwam.

Hieronder het stuk dat ik schreef voor de website van D66 Schiedam:

DE LOKALE OMROEP: EEN KEUZE TEGEN HEUG EN MEUG

Afgelopen dinsdag vond de ontknoping plaats van het drama rond de zendmachtiging voor de Schiedamse lokale omroep. Het woord drama gebruiken wij hier bewust.

De bemiddelaar, die op verzoek van de raad geprobeerd heeft de beide aanvragers voor de zendmachtiging tot een samenwerking te krijgen (hier een link naar het vorige artikel plaatsen), moest op 26 september bekendmaken dat zijn pogingen tot niets hadden geleid. Dit betekende dat de raad, in de extra raadsvergadering op 27 september, een voorkeur zou moeten uitspreken voor een van beide kandidaten.

Voor ons betekende het: een keuze maken tussen PopUpTv en de Stadsomroep. Op het oog een keuze tussen de frisse nieuwe wind en de ingedutte gevestigde orde.
De werkelijke keuze had echter nog een andere kant.

Aan de zendmachtiging is een forse subsidie verbonden. Gemeenschapsgeld dat ingezet moet worden om de lokale omroep in staat te stellen haar werk naar behoren te doen.

In het geval van PopUpTV was het ons helaas volstrekt onduidelijk hoe deze jaarlijkse subsidie besteed zou gaan worden, mocht deze partij de zendmachtiging krijgen. In de begroting die bij hun aanvraag gevoegd was, werd uitgegaan van een subsidie van € 163.000 euro, waarbij aan personeelskosten een bedrag van € 100.000 (oplopend tot € 120.000 na twee jaar) opgevoerd werd. Zonder nadere specificatie.

Op 7 september antwoordde portefeuillehouder Lamers op onze vragen hierover, dat het hier een oude begroting betrof. Een nieuwe, bijgewerkte begroting hebben wij echter nooit gezien.

In zijn verslag maakte bemiddelaar Wehrmeijer melding van een houding van PopUpTV, die gebaseerd was op machtspolitiek. Zoals hij afgelopen dinsdag in de raadscommissie, in antwoord op onze vraag hierover zei: “Ze hadden een houding van ‘geef ons die zendmachtiging nu maar, dan komt het wel goed’.
Op deze punten zijn wij teleurgesteld in PopUpTV. In combinatie met de Stadsomroep had hun vernieuwende, ondernemende instelling een zeer positief onderdeel kunnen zijn van een moderne lokale zendgemachtigde.

Als enig ander alternatief bleef de Stadsomroep over. De zittende partij, die al 30 jaar lang zonder enige concurrentie probleemloos iedere keer de zendmachtiging toegewezen kreeg. Die ingedut was, na de komst van PopUpTV wel enige beweging vertoonde. Maar die het nog altijd in snelheid, actualiteit en technische kwaliteit moet afleggen tegen deze nieuwe partij.
Maar ook de organisatie, die op een aantal punten volgens de bemiddelaar beter voldeed aan de eisen van het Commissariaat voor de Media.

In onze bijdrage in de gemeenteraad hebben wij duidelijk gemaakt dat na het mislukken van een samenwerkingsovereenkomst een keuze tussen deze partijen wat ons betreft neerkwam op een keuze tussen twee kwaden.

Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de Stadsomroep. Vooral omdat in de komende subsidiebeschikking een belangrijk deel van het te verkrijgen bedrag gekoppeld is aan eisen die ervoor moeten zorgen dat er vernieuwend en technisch beter gewerkt gaat worden.

Hierbij hebben wij wel nadrukkelijk aangegeven dat, bij evaluatie over circa anderhalf jaar, een duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan wat ons betreft de subsidie drastisch verlaagd worden. Er zijn dan ongetwijfeld andere bestemmingen voor dit gemeenschapgeld te vinden.

Een grote meerderheid van de raad bleek te kiezen voor dezelfde partij. De kans is daardoor groot dat het Commissariaat voor de Media komende maand de Stadsomroep de komende vijf jaar opnieuw de zendmachtiging gunt.

Wij hebben een keuze gemaakt. Daarvoor zijn wij als raadsleden ook aangesteld.
Maar bij ons resteert vooral teleurstelling. Over het feit dat het in Schiedam, een dorp in omroepland, niet gelukt is twee partijen (die elkaar prima hadden kunnen aanvullen) te laten samenwerken. Een samenwerking die volgens het rapport van de bemiddelaar niet is stukgelopen op zakelijke gronden, maar vooral op ego’s. Wat ons betreft zijn hierdoor de inwoners van Schiedam de grootste verliezers in dit verhaal.

Om toch positief te eindigen spreken wij de hoop uit dat de Stadsomroep door alle gebeurtenissen in de afgelopen periode ècht wakker geschud is en men serieus aan de slag gaat met de geëiste verbeteringen.

Heerlijk weekend in Schiedam!

Heerlijk weekendje Schiedam! Er was teveel te doen om alles bij te wonen, maar ik heb mijn best gedaan.
P1190636

Verspreid over twee dagen heb ik Monumentendag gevierd. Onder andere met een bezoek aan de ruïne “Huis te Riviere”, van Gravin Aleida van Holland, die Schiedam stadsrechten gaf. De ruïne is normaal gesproken afgesloten, maar was vanwege Monumentendag toegankelijk.
P1190600 P1190605 P1190608 P1190610 P1190617

Ook bezocht ik de panden Hoogstraat 89 en 91, die door Stichting Stadsherstel grondig opgeknapt worden.
P1190652 P1190655 P1190667

Op zondag heb ik De Molukken en De Sodafabriek bezocht, in het kader van “Verborgen Stegen/FoodArt”. Heel leuk project in de Sodafabriek: statistieken tot je nemen in de vorm van cake. Verzin het maar!

P1190689 P1190699 P1190692 P1190711 P1190713 P1190717 P1190719 P1190723 P1190728 P1190733 P1190736 P1190739 P1190740 P1190743 P1190748 P1190755

Nog even op bezoek geweest bij Jan Sluijter, in het brugwachtershuis van de Oranjebrug, Hier was een kleine, leuke Dudoktentoonstelling te zien.
P1190770

Daarna genoten bij het museum, waar in het kader van “Opera aan de Schie” een verkorte versie van “Die Zauberflöte” opgevoerd werd.
P1190782 P1190787 P1190798 P1190800 P1190808 P1190813 P1190812 P1190817

Tot slot nog even naar Kethel gefietst, waar traditiegetrouw het Nederlands Kampioenschap Tonnetje Steken gehouden werd.
Dit werd geopend door wethouder Mario Stam. Camera klaar dus. Een wethouder die een emmer water over zich heen krijgt, dat zie je immers niet dagelijks!
Complimenten: hij hield het droog!

P1190821 P1190822 P1190828

Bovenstaande opsomming speelde zich dus allemaal in één weekend af. En de komende weken staat er nog veel meer op het programma in onze stad!

Streef naar samenwerking, voor een goede lokale omroep!

Een bijzondere discussie over de lokale omroep, afgelopen woensdag in de raadscommissie.
Waar in het verleden de verlenging van de zendmachtiging een formaliteit was, zijn er nu twee partijen hiervoor de komende vijf jaar in aanmerking willen komen.

Het Commissariaat voor de Media, die de zendmachtiging toewijst, zegt in dit geval dat bevorderd moet worden dat deze partijen een samenwerkingsovereenkomst sluiten.

De twee Schiedamse partijen, Stadsomroep Schiedam en PopUp TV zijn er echter onderling niet uitgekomen. En in dat geval is het aan de raad een beslissing te nemen over de voordracht.

Namens D66 Schiedam voerde ik het woord. Ik gaf aan dat wij buitengewoon ongelukkig waren met de ontstane situatie. Beide partijen zouden elkaar wat ons betreft prima aanvullen. Daarnaast is aan de zendmachtiging een aanzienlijk bedrag aan subsidie verbonden. Daar mag wat D66 wel een forse inspanning om tot samenwerking te komen tegenover staan.

Wij bleken zeker niet alleen te staan in onze mening. Raadsbreed werd uitgesproken dat men ontevreden was over de situatie.

Na een korte schorsing van de vergadering hebben wij voorgesteld de discussie voor dit moment te staken en beide partijen dringend te verzoeken, met behulp van een mediator, opnieuw met elkaar te gaan praten. De raad heeft eensgezind aangegeven hiermee akkoord te gaan.
Om wat meer tijd te creëren zal het raadsvoorstel over de te verlenen zendmachtiging niet volgende week besproken worden, maar tijdens een extra raadsvergadering op 27 september aanstaande.
Samen met de rest van onze fractie hoop ik oprecht dat beide partijen de komende weken alsnog tot een voor iedereen aanvaardbare en werkbare oplossing komen. In het belang van een goede lokale omroep voor onze stad.

Vragen over wildparkeren fietsen op het Stationsplein

Tijdens de raadscommissie van 7 september stelde ik namens D66 vragen over de vele fietsen, die nog altijd her en der geparkeerd worden op het Stationsplein.

Hier geldt een parkeerverbod voor rijwielen en er is een gratis bewaakte stalling op enkele meters afstand. Toch staat het plein dus nog dagelijks vol met fietsen.

Volgens D66 (en gezien opmerkingen die wij hierover van mede-Schiedammers horen) kan de oorzaak hiervoor gezocht worden in de verbodsbordjes. Deze zijn klein van formaat en hangen aan weerszijden van het Stationsplein op circa 3 meter hoogte.

Daarom heb ik gevraagd of gezocht kan worden naar een duidelijker vorm van bebording, die niet alleen aangeeft dat het plaatsen van fietsen op het plein verboden is, maar die ook verwijst naar de gratis, bewaakte stalling.

Namens het college gaf burgemeester Lamers aan de situatie te herkennen. Hij zegde toe te onderzoeken of er op een andere wijze gewezen kan worden op het parkeerverbod. Tevens gaf hij aan te onderzoeken of sneller en beter gehandhaafd kan worden tegen het wildparkeren.

parkeerverbod fietsen station fietsen stationsplein

Terug van reces

Het zomerreces is voorbij, het nieuwe politieke seizoen is begonnen.
Heb ik de afgelopen zes weken stil gezeten?
Jawel, vaker dan ik gewend ben. En dat was best lekker!

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik niets gedaan heb als raadslid!

Op maandag 18 juli had ik een afspraak  met burgemeester Lamers.  Om kort bij te praten over het dossier inzake de zendmachtiging voor de lokale omroep, die na het zomerreces in de raad zou komen.

Op 29 juli was ik te gast in de studio van Omroep Wetering in Vlaardingen, om een interview op te nemen voor Radio Schiedam. Het onderwerp was de uitvoering van de motie Watertoerisme, die mede door D66 opgesteld is in 2015.
Dit interview plaatste ik al eerder op deze site (klik hier).

Op 6 augustus voer ik op de boot van D66 mee tijdens de GayPride in Amsterdam (klik hier).

Ook stelde ik namens D66 schriftelijke vragen over het onderzoek naar een nachtdienstregeling van de metro. (Klik hier en hier).

Op 24 augustus bezocht ik het wijkoverleg Woudhoek.

Op 25 augustus was ik aanwezig bij de overhandiging van de bewonersenquêtes Woudhoek en Spaland/Sveaparken.
Deze enquête is opgezet en uitgevoerd door inwoners van deze wijken, onder bewoners van deze wijken. Een prima initiatief!
De enquête werd door de initiatiefnemers overhandigd aan wethouder Stam.

Op 26 augustus was er zo’n moment waarop het extra bijzonder is raadslid te zijn. Als raadslid was ik uitgenodigd bij de ontvangst van de Schiedamse olympische sporters Britt Eerland en Nouchka Fontijn. In het oude stadhuis werden zij toegesproken door burgemeester Lamers en wethouder Sport Gouweleeuw. Nouchka Fontijn ontving, wegens de door haar behaalde zilveren medaille, de M.C.M. de Grootspeld van de stad Schiedam.

IMG_7871 IMG_7875 IMG_7878 IMG_7884

Direct na deze uitreiking ging ik door naar het Sibeliusplein, voor het raadsbezoek aan het Sportpark Willem Alexander en het complex van Hockey Club Schiedam op Harga. Hierover schreef ik al eerder (klik hier).

Komende week beginnen ook de vergaderingen weer. In de komende raadscyclus zal het belangrijkste punt uit mijn agenda het raadsvoorstel inzake de zendmachtiging voor de lokale omroep worden. Hierover later ongetwijfeld meer!