En toen was er crisis

Op maandag 20 september besloten GroenLinks en Progressief Schiedam afscheid te nemen van de coalitie.
Hierbij mijn beschouwing van de situatie.

“Onderwerp van het geschil was het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Opgesteld onder verantwoordelijkheid van wethouder Jeroen Ooijevaar (GL/PS).
Dit stuk was een uitwerking van de mobiliteitsvisie, die vorig jaar door een raadsmeerderheid is vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma bevat heel veel maatregelen en voorstellen. Maar kort door de bocht gezegd was er een onderdeel dat alle andere naar de achtergrond drong: de invoering van gereguleerd parkeren in Schiedam ten zuiden van de A20.
Maandenlang is er binnen en buiten de coalitie over met name dit laatste gediscussieerd.

Afgelopen maandag bleek dat er, ondanks aanpassingen in het plan, nog altijd verdeeldheid in de coalitie was. VVD en CDA kondigden aan tegen het voorstel te zullen stemmen, waardoor dit geen meerderheid in de raad zou behalen. Hierop besloten GroenLinks en Progressief Schiedam de coalitie te verlaten en stapte Jeroen Ooijevaar op als wethouder.
D66 vindt dit een heel vervelende beslissing. We hebben in de brede coalitie prima samengewerkt met beide partijen en we hadden graag met elkaar de eindstreep van deze raadsperiode gehaald.

Voor ons ontstond na het opstappen van de twee coalitiegenoten een nieuwe situatie. Ook wij waren (net als GL en PS) voorstander van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Maar het enkele feit dat dit geen meerderheid zou halen is voor ons geen reden geweest op te stappen. Het was immers geen afspraak uit het coalitieakkoord.

Wel ontstond er nu wat ons betreft een verandering in de politieke verhoudingen binnen de coalitie.
In het overblijvende gezelschap is D66 nu de enige progressieve partij.
We hebben daarom gesteld, dat ook door deze uitgedunde coalitie onverkort moet worden vastgehouden aan het coalitieakkoord uit 2018. De overige partijen hebben dit volmondig bevestigd.
Verder heeft D66 aangegeven dat ons standpunt op een aantal punten richting de begroting niet anders is dan tijdens de behandeling van de zomernota.
Nu moet de begroting nog vastgesteld worden, maar ook op dit punt hebben wij vertrouwen in onze coalitiegenoten.

Daarnaast zitten we in een financieel zeer moeilijke periode. Wat ons betreft is het dan niet gepast je in een bestuurlijke chaos te storten. Nu een volledig demissionair college zou wat D66 betreft een heel slechte zaak zijn voor Schiedam en haar inwoners.

De resterende coalitie heeft geen meerderheid in de Schiedamse gemeenteraad. Voor ieder voorstel van het college zal dus gezocht moeten worden naar een meerderheid.
Is dat erg? Nou, nee…

Bij de start van deze coalitie is aangegeven dat nadrukkelijk samenwerking met alle fracties in de raad gezocht wordt. En dat is de afgelopen drieënhalf jaar ook regelmatig gebeurd. Wij vertrouwen erop dat de komende maanden de benodigde meerderheden ook gehaald zullen worden.

Over een kleine zes maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Schiedam is het goed gebruik om in een verkiezingsjaar vanaf januari tot aan de stembusgang geen politiek gevoelige onderwerpen meer in de raad te behandelen. Dat betekent dat dit college eigenlijk nog maar drie maanden zeer actief kan besturen.
Dit zijn echter wel drie heel drukke maanden, waarin nog een aantal belangrijke dossiers naar de raad moet. Zoals bijvoorbeeld de begroting voor 2021.
De resterende vier wethouders kunnen wat ons betreft hun klus in deze raadsperiode afmaken. Zij zullen de portefeuilles van Jeroen Ooijevaar onder elkaar verdelen.

Nogmaals: het is erg vervelend dat dit gebeurd is, maar wat D66 betreft zetten we met de overgebleven coalitiegenoten de schouders eronder en besturen we door. In het belang van Schiedam en haar bewoners”.Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Het is weer voorbij, die mooie zomer!

Zo, het zomerreces zit erop. Het begon na de laatste raadsvergadering op 8 juli jl. en is de afgelopen week al voorzichtig weer gestart met enkele bijeenkomsten voor raadsleden.Tijdens het reces liggen de bijeenkomsten stil, maar voor een raadslid is er ook dan nog wel het een en ander te doen. Dus laat ik hier een aantal zaken benoemen waarmee ik in de afgelopen zomer bezig geweest ben.In Schiedam sprak ik met Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager van de Nolenslaan. Ben en ik spreken van tijd tot tijd met elkaar. Zodat wij van elkaar weten wat er leeft in Nieuwland/Nolenslaan en in de lokale politiek. Ook spraken mijn fractiegenoot Arjen Kuin en ik met wethouder Ooijevaar over het Uitvoeringsplan Mobliteit, dat deze maand door de raad behandeld wordt. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen duidelijk op te schrijven dat bewoners en ondernemers actief betrokken worden bij de uitvoering van betaald parkeren. En dat hun eigen ideeën serieus meegenomen moeten worden.Verder heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met Anne de Haij, de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en met Harrie Dechering, de nieuwe directeur van Schiedam Partners (de VVV). Twee leuke gesprekken met twee enthousiaste directeuren!Eind augustus en begin september was ik op vakantie. De laptop ging mee, zodat het werk kon doorgaan. Wel op een laag pitje natuurlijk.Op landelijk niveau ben ik in een videocall voor leden van D66 bijgepraat door Rob Jetten over de (vastgelopen) formatie.Op 3 september had ik een zoommeeting met Minister Ingrid van Engelshoven en D66 Tweede Kamerlid Jorien Wuite. Hierin spraken we over de over de onvrede van mensen (werknemers en publiek) uit de cultuur- en evenementensector. Denk hierbij ook aan acties als Unmute Us.Het was een zoommeting met een beperkte groep mensen, dus ik heb mijn zorgen duidelijk kunnen overbrengen en een op een kunnen bespreken met de minister.Met Irado had ik contact over het plaatsen van QR codes op ondergrondse afvalcontainers. Om het mensen gemakkelijker te maken storingen direct te melden. Deze QR codes zitten al op nieuwe containers. Ik heb gevraagd deze ook aan te brengen op oudere types.Tegelijkertijd heb ik bij Irado gevraagd naar hun ervaringen rond oa het snoeien van groen in deze (natte) zomer. De antwoorden sloten aan bij wat al mijn vermoeden was:Het is de afgelopen maanden warm en nat geweest. Groeizaam weer, zeg maar. Wie een (niet betegelde) tuin heeft, zal dit wel herkennen.Irado heeft constant gesnoeid in de stad. (Is ook mijn waarneming). Maar met dit weertype kun je onmogelijk de hele stad in een keer doen. Verder heb ik de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor de lijst van D66 tijdens de komende raadsverkiezingen. Gesprekken waarvan ik iedere keer erg vrolijk werd. Er komt een mooie lijst aan, met veel kwaliteit en diversiteit!In het verlengde daarvan ben ik de afgelopen tijd ook bezig geweest met het verkiezingsprogramma van D66 Schiedam voor de komende periode. Dit programma is geschreven door groepen leden van D66 Schiedam en wordt momenteel gebundeld tot een geheel. Ik heb hieraan meegeschreven en commentaar mogen leveren op de hoofdstukken waaraan ik zelf niet meeschreef. Op 8 september had ik eerst een gesprek (op locatie) met Ton den Hartog, een van de bewoners die bezwaar maakt tegen de plannen voor een fietspad door het Amaliapark. Deze plek wordt echter druk gebruikt door o.a. bewoners met honden. En dat gaat niet samen met een fietspad.Vooruitlopend aan dit gesprek heb ik wethouder Ooijevaar om een toelichting gevraagd. Hij gaf aan, dat er plannen zijn voor een fietsroute, maar dat nog niet bepaald is hoe deze precies komt te lopen.Dit geeft wat mij betreft alle ruimte om alternatieven te zoeken. (Die er ook al zijn).Over deze ontmoeting zette ik gisteren al een stukje op deze pagina.Ook op 8 september sprak ik met Cees Verkerk, medebewoner van Schiedam. Enkele weken geleden hadden wij op Facebook een discussie over de toenemende bezetting van winkels in de binnenstad. Hierop heb ik hem uitgenodigd voor een kop koffie. Dit werden uiteindelijk meerdere koppen koffie en een glas met iets sterkers. Het was een dus een heel aangenaam en nuttig gesprek.Tot slot ben ik momenteel in gesprek met bewoners uit Schiedam-West, die bezwaar hebben tegen het invoeren van betaald parkeren in hun wijk.En terwijl ik dit tikte bedacht ik mij, dat ik ongetwijfeld nog zaken vergeten ben.Maar in ieder geval geeft bovenstaand verhaal een beetje inzicht in de werkzaamheden van een raadslid in rustige tijden.Nu op weg naar een aantal drukke maanden!

Bijpraten met Ben Dubbeldam
De laptop ging mee op vakantie.

Lijsttrekker!

De leden van D66 Schiedam hebben mij op 27mei gekozen tot hun lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s.!

Ik voel mij echt enorm vereerd. De afgelopen zeven jaar heb ik mij met heel veel energie en enthousiasme ingezet voor D66 en voor Schiedam. En dat blijf ik doen!Ik zie uit naar een mooie campagne en een mooi verkiezingsresultaat voor onze partij. Samen met al die andere D66’ers die zich willen inzetten voor Schiedam.

Hartelijk dank aan alle leden van D66, die mij hun vertrouwen gegeven hebben. En aan alle Schiedammers, die mij de afgelopen weken succes toegewenst hebben. Maar vooral ook dank aan Anouschka Biekman. Wij hebben laten zien, hoe in een democratische partij op inhoudelijke wijze gestreden kan worden om het lijsttrekkerschap. Vorige week donderdag hebben we met onze leden een avond gehad, waarin wij onze ideeën presenteerden en waarin wij vragen van leden beantwoordden. Oprecht een avond, waar we als D66 trots op mogen zijn.

Nogmaals, ik ben blij en vereerd. En nu verder aan de slag, want er is heel veel te doen in en voor Schiedam!

frontbhdp

100Margi Geerlinks, Jetta Hulshoff en 98 anderen72 opmerkingen2 keer gedeeldLeukOpmerking plaatsenDelen

Kandidaat lijsttrekker 2022

In 2022 wil ik graag als lijsttrekker voor D66 Schiedam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina kunt u zien waarom ik vind, de beste kandidaat hiervoor te zijn.
Vragen? Stuur een mail naar johnd66schiedam@gmail.com
En volg mij op Facebook op “Raadslid John van Sliedregt” en
Twitter @johnvsliedregt

Kandidaatstelling lijsttrekker

Laat ik beginnen met de vereisten die D66 aan een lijsttrekker verbindt:

Visie op Schiedam (2 videos)

Belangrijke punten waar D66 Schiedam zich de komende jaren (ook na 2026) op moet blijven richten.

Mijn visie op bewonersparticipatie, dienstverlening door de gemeente en regels.

Boegbeeld van D66 Schiedam.

Ik ben een zeer zichtbaar raadslid. Dit heeft mij in de afgelopen zeven jaar een breed netwerk in de stad opgeleverd. Dit zorgt ervoor, dat mensen mij snel durven te benaderen. Ook reageer ik op signalen uit de stad. Of dat nu de afgelopen jaren ging om de aanpak van de rattenoverlast, of zoals de afgelopen week met ondernemers die problemen hebben bij het krijgen van een terrasvergunning.


Een voorbeeld van mijn politieke beschouwingen vind je, door hier te klikken.
Het is de bijdrage die ik leverde tijdens de behandeling van de zomernota in 2019.

VERBINDER
Enkele belangrijke punten waarop ik heb laten zien de verbinder te zijn die D66 Schiedam zoekt.

HET BELANG VAN ERVARING

In de afgelopen zeven jaar heb ik als raadslid en fractievoorzitter veel ervaring opgedaan en een behoorlijk politiek geheugen opgebouwd. In 2022 zal veel ervaring uit de raad verdwijnen. D66 kan op dat moment profiteren van mijn ervaring en (dossier)kennis.


CONTACT EN OMGAAN MET DE MEDIA
Twee interviews bij JW TV over de Schiedamse politiek.
Het eerste van 30 april jl., het tweede uit mei 2019
Dit is het langste interview dat ik de afgelopen jaren gegeven heb. Het is uit mei 2019. Het laat goed zien hoe ik omga met media, hoe ik omga met inhoudelijke vragen en hoe ik als fractievoorzitter aankijk tegen de D66 -fractie.


HET BESTE RESULTAAT VOOR D66

Van een lijsttrekker wordt verwacht dat deze gaat voor het beste resultaat voor D66.
De afgelopen jaren heb ik laten zien dit te doen. Als raadslid en als fractievoorzitter.
De huidige fractie mag nu al trots zijn op de in deze periode bereikte resultaten.

TOT SLOT: WAT ALS……
Er kan er maar een winnen. Welke twee scenario’s zie ik voor mijzelf?

Moreel leiderschap is hard nodig onder de regenboog

Dit artikel verwoordt prima het gevoel waarmee ik al een aantal dagen rondliep. Dagen waarin ik met buikpijn heb rondgelopen vanwege de ophef rond de persoon aan wie ik mijn voorkeursstem gaf, vanwege zijn inzet voor de LHBTI’ers.

Ophef die ik volkomen begreep, nadat er allerlei berichtenwisselingen gepubliceerd werden. En na zijn verklaring “Altijd binnen de grenzen van de wet gehandeld te hebben”. Zoals ik wel vaker zeg: “Dat iets mag van de wet, betekent niet automatisch dat je het dan ook maar moet doen”. Een moreel kompas is minstens net zo belangrijk.Dank aan Jurgen Verhagen voor dit artikel op de website van het blad van de Jonge Democraten.
Lees het door op deze link te klikken.

Werkzaamheden maart en april

Na het drukke einde van 2020 is 2021 voor mij qua werk in de (digitale) raadszaal tot nu toe erg rustig. Eerlijk gezegd is dat ook weleens lekker. Dat betekent wel, dat de overige fractieleden het vanuit hun portefeuilles juist iets drukker hebben.

Dat ligt aan de onderwerpen die in de raad aan bod komen. Er zitten op het moment weinig tot geen stukken uit mijn portefeuilles bij. En als ze er bij zitten, dan zijn het hamerstukken.
Zo heb ik in maart tijdens de commissievergadering wel vragen gesteld over de lokale belastingen, die ondernemers moeten betalen (en die desgevraagd uitstel hiervan kunnen aanvragen i.v.m. de coronacrisis) en heb ik vooruitlopend op de commissievergadering vragen gesteld over het ophalen van PMD. Dit blijft voorlopig tweewekelijks.

Doe ik dan verder niets? Nou, niet bepaald…..

De overleggen met de wethouder (wekelijks) en met de coalitiepartners en de fractie gaan gewoon door natuurlijk. En er zijn natuurlijk nog andere bijeenkomsten waaraan je als raadslid deelneemt. Zoals die van de auditcommissie en informatiebijeenkomsten, Stadserven en beeldvormende avonden.

Verder heb ik samen met Jarle Lourens schriftelijke vragen ingediend over het Fotofestival Schiedam. Voor de tweede keer in deze raadsperiode, helaas.

Ook biedt de betrekkelijke rust van dit moment ruimte om koffie te drinken met mensen uit de stad en te praten over onder andere het verstrekken van boodschappenpakketten, fotofestival (voorafgaand aan de vragen), een onderneemster die zich gedwarsboomd voelt door de gemeente (nog in behandeling), iemand met ideeën over sociaal ondernemen, en over toerisme (met een B&B eigenaar). Daarnaast heb ik mij bemoeid met een conflict tussen buurtbewoners en de gemeente, inzake een school. Dit conflict lijkt inmiddels uit de wereld.

Verder heb ik bij wethouder Ooijevaar opnieuw aandacht gevraagd voor de parkeerperikelen rond de deelscooters. Al eerder heb ik gevraagd om aparte, afgebakende parkeerplekken voor deze scooters. Zodat deze niet meer lukraak op de stoep neergezet worden. Ditmaal heb ik hem een suggestie aan de hand gedaan voor een dergelijke plek in Schiedam-Noord. Ook dit is nog in behandeling.

Allemaal zaken die niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld, maar waar je als raadslid echt een rol bij kunt spelen.

Schrifftelijke vragen Fotofestival Schiedam

Namens de fractie van D66 Schiedam stelden John van Sliedregt en Jarle Lourens op 16 maart 2021 de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In november 2018 stelde de fractie van D66 al schriftelijke vragen over het destijds zwaar teleurstellende Fotofestival Schiedam. Het jaar ervoor was het fotofestival voor het eerst door een nieuwe partij georganiseerd en ook toen was het niveau al minder dan de voorgaande edities.

In antwoord op onze vragen gaf het college aan, met de organisator verbeterpunten te hebben geformuleerd. Hierin waren onder andere begrepen: terugkeer van Chambres de Schie, samenwerking met lokale ondernemers en het op straat confronteren van Schiedammers met fotografie. Ook gaf het college aan, dat er geen meerjarige overeenkomst was met deze organisator.

Sindsdien heeft deze echter het festival ook georganiseerd in 2020 (2019 was er geen fotofestival). Drie edities achter elkaar dus. Het afgelopen jaar vond het festival plaats op een locatie, aan de rand van de binnenstad. Niet, zoals de jaren ervoor, op diverse locaties in de binnenstad. Door deze geïsoleerde locatie was nauwelijks spin-off mogelijk naar ondernemers en andere partijen in de binnenstad.

Recent bereikten ons berichten, dat de verhouding tussen de organisator en een aantal lokale partijen dusdanig is, dat deze lokale partijen niet meer met hem willen samenwerken. Tevens begrepen wij, dat een initiatief van lokale partijen, om tot een eigen fotomanifestatie te komen, niet op (financiële) steun van de gemeente kan rekenen.
Uitingen op de website van het festival wekken de indruk, dat dezelfde organisator ook dit jaar het festival zal organiseren. (Open Call — Fotofestival Schiedam).

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat het fotofestival Schiedam 2021 al is gegund aan dezelfde organisator van de afgelopen jaren? Zo ja, wanneer is dit gebeurd? Hoeveel subsidie is toegezegd? En welke eisen zijn gesteld?

2. Klopt het dat een initiatief van lokale culturele organisaties en ondernemers om tot een eigen fotomanifestatie te komen (gebaseerd op de vorm van het fotofestival van enkele jaren geleden, inclusief Chambres de Schie) is afgewezen door de gemeente? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

3. Wat is u bekend over het niet willen samenwerken van lokale culturele partijen met de huidige organisator?

4. In hoeverre is door de organisatie bij de afgelopen twee edities voldaan aan de eisen en verbeterpunten die in 2018 door de gemeente geformuleerd zijn? Welke evaluaties hebben plaatsgevonden?

5. Op welke wijze (en gronden) heeft de toewijzing van de organisatie van het fotofestival de afgelopen jaren plaatsgevonden?

6. Hoeveel subsidie is in 2020 in totaal uitgekeerd aan de organisator van het fotofestival? Waar is dit terug te vinden in het subsidieregister?

7. Bij de afgelopen editie moest een entreebewijs gekocht worden. Hierdoor is het mogelijk te becijferen hoeveel betalende bezoekers op het festival afgekomen zijn. Hoeveel waren dit er? Hoeveel bedroeg de opbrengst van de kaartverkoop en wat is met deze opbrengst gebeurd?

John van Sliedregt
Jarle Lourens

Geen terassenbelasting dit jaar

Vanavond behandelde de raadscommissie het voorstel van het college, om in 2021 geen terrassenbelasting op te leggen aan Schiedamse horecaondernemers. Daarmee worden deze ondernemers net als in 2020 op dit punt ontzien, vanwege de coronacrisis.

Het klinkt heel vanzelfsprekend, want de horeca heeft het al zwaar genoeg. Dus alle beetjes helpen.
D66 waardeert het erg, dat het college uit eigen beweging met dit voorstel komt. Op verdere vragen van mij gaf het college verder aan, van plan te zijn de terrassenregeling van vorig jaar te verlengen. Dit betekent, dat horecaondernemers hun terrasruimte (waar dit past) mogen uitbreiden, om binnen de anderhalvemeterregel toch het het gebruikelijke aantal gasten te kunnen bedienen.

Omdat niet alleen de horecaondernemers het zwaar hebben in deze tijd, heb ik tijdens de commissievergadering gevraagd of het mogelijk is, de ondernemers uit Schiedam net als vorig jaar uitstel te geven voor het betalen van hun lokale belastingen. De financiële situatie van de ondernemers zal er over het algemeen niet beter op zijn geworden, in het afgelopen jaar. Hierop werd geantwoord, dat ondernemer nog steeds bij de Regionale Belasting Groep een verzoek tot uitstel van betaling kunnen aanvragen.

Het raadsvoorstel is door de raadscommissie als hamerstuk toegevoegd aan de raadsvergadering van dinsdag 16 maart a.s.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Inzamelen PMD blijft voorlopig tweewekelijks

Na een kleine anderhalf jaar lijken de bewoners van de laagbouw in Schiedam gewend aan het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen (PMD). Dat deze vorm van inzamelen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee blijkt uit de relatief beperkte verhoging van de afvalstoffenheffing. Zeker vergeleken met steden om ons heen.

Toen de raad besloot tot het “omgekeerd inzamelen” is afgesproken, dat het PMD eenmaal per twee weken opgehaald zou worden. Na verloop van tijd zou een evaluatie plaatsvinden, waarna eventueel naar een ophaalfrequentie van eenmaal per drie weken overgeschakeld zou worden.

In de Eerste Technische Aanpassing van de begroting meldt het college nu, dat mede door de coronacrisis, er veel meer PMD wordt aangeboden dan verwacht werd. Hierdoor is besloten de ophaalfrequentie voorlopig te handhaven op eenmaal per twee weken. Als na het opheffen van de coronamaatregelen het leven weer zijn normale loop gaat nemen, wordt opnieuw bekeken of de huidige ophaalfrequentie nog noodzakelijk is.