P1100029

Laat de watertoeristen maar komen!

Soms duurt het even, voor je resultaat ziet van zaken die je in de raad aan de orde stelt.
In 2015 diende ik namens D66, samen met de VVD, een motie in, met de bedoeling het watertoerisme naar Schiedam te bevorderen.
Een deel hiervan, het afschaffen van het doorvaargeld bij bruggen, is vorig jaar geregeld.

Het tweede deel van deze motie had betrekking op het vergemakkelijken van de doorvaart en aanmeren en de promotie van Schiedam als Watersportstad.

Nu het kadeherstel aan de Lange Haven klaar is en de werkzaamheden aan de Ooievaarsbrug afgerond worden, is het tijd dat deel twee van de motie uitgevoerd wordt.
Onlangs heeft het college aangegeven, op welke manier dit gaat gebeuren.

Zo worden in het vaarseizoen de openingstijden van de bruggen met name in het weekend verruimd.
Met de grote hoeveelheid bruggen, die we in Schiedam nu eenmaal hebben, is dit een welkome verbetering.

Ook wordt op diverse manieren, zoals de HISWA, watersportverenigingen en watersporttijdschriften gezorgd voor promotie van Schiedam als watersportstad. En er ligt bij het iPunt in de Waag een aardigheidje klaar voor bezoekende watertoeristen.

Ook zal de Lange Haven, in overleg met bewoners en Schiedamse watersporters in het komend voorjaar feestelijk geopend gaan worden.
Allemaal zaken, waarmee recht gedaan wordt aan onze motie. Op een punt na.
We hebben ook gevraagd om een systeem, waarmee de bruggen in Schiedam op afstand geopend kunnen worden. Het college geeft aan, dat de haalbaarheid hiervan op dit moment onderzocht wordt.
Hier zullen we als D66 dus de vinger aan de pols blijven halen. Een dergelijk systeem zou wat ons betreft namelijk de kers op de taart zijn.

Maar voorlopig lijkt niets meer het bezoeken van Schiedam door watertoeristen in de weg te staan.

John van Sliedregt
Raadslid D66 Schiedam

De week van de Valentijnsprijs

Op 14 februari reikte D66 zoals ieder jaar de Valentijnsprijs uit. Met dit jaar meer genomineerden dan ooit: 15 stuks!

In een goed gevuld Grand Café van het Wennekerpand stond Marcel Bregman stil bij alle genomineerden. En uiteindelijk ook bij de winnaar: Stichting Net Niet Genoeg!
P1210022

Op 16 februari was ik samen met Natasja Westmaas van Stichting Net Niet Genoeg te gast in de studio van Omroep Wetering, om te vertellen over de Valentijnsprijs en over Net Niet Genoeg.

Dit interview kunt u hieronder terughoren:

 

20170216_181048

Schiedam in de sneeuw

In de nacht van 11 op 12 februari viel er sneeuw in Schiedam. Ik heb iets gedaan, wat ik al een tijd van plan was.

Mijn wekker zette ik op half vijf. En om vijf uur liep ik door het op dat moment vrijwel verlaten centrum van onze mooie stad. Op mijn gemak kon ik foto’s maken van Schiedam in de sneeuw.

Weer op weg naar huis ben ik ook nog even gestopt in Kethel.
Hieronder zit u het resultaat. Klik op de foto’s om ze te vergroten.
(Gebruiken mag alleen met vooraf door mij gegeven toestemming).

P1200810 P1200816 P1200818 P1200824 P1200826 P1200829 P1200831 P1200844 P1200851 P1200857 P1200862 P1200872 P1200880 P1200889b P1200897 P1200906 P1200909 P1200916

 

20 nieuwe Stolpersteine

Op 8 februari zijn er opnieuw Stolpersteine gelegd in Schiedam. Ditmaal op vier locaties in Schiedam-Oost. Vier gezinnen, van in totaal 20 personen, die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en vermoord zijn.

Ditmaal waren maar liefst 22 nabestaanden aanwezig. Hun verhalen maakten deze steenlegging weer erg persoonlijk en aangrijpend.

Ditmaal maakte ik een vlog over de steenlegging.

P1200744 P1200757 P1200748 P1200753 P1200759 P1200762

Opbrengst taxussnoei voor Stichting Vaarwens

Afgelopen maandag mocht ik samen met Wethouder Patricia van Aaken, Jan Vos en André Hertog van Irado een videoboodschap inspreken voor Stichting Vaarwens.

Zij krijgen namelijk de opbrengst van de taxusinzameling in Schiedam in 2016.
Dus, los van de chemotherapieën die de actie opgeleverd heeft, wordt ook een goed doel geholpen.

Dit jaar zal er opnieuw taxussnoeisel ingezameld worden.
Dus wacht even tot half juni met snoeien!

 

Werkzaamheden eind januari

Sneller dan de vorige keren geef ik hierbij een overzicht van mijn werkzaamheden als raadslid in de afgelopen periode.

Maandag 23 januari

Op mijn fiets op mijn gemak een rondje door Schiedam gemaakt en een aantal plaatsen bezocht, die op dit moment aangepakt worden, of aangepakt gaan worden.
Zoals  het tunneldak van de A4 (om te kijken naar de aangeplante jonge bomen/veren), de bouw op Harga, het Poldervaartfietspad en kruisingen die aangepakt gaan worden.
P1200621P1200671

Daarna bijgepraat met Ted Konings, van Schiedam 24 en de aanstaande hoofdredacteur van Stadsomroep Schiedam.

Aansluitend bezocht ik in de Hagazaal de informatiebijeenkomst over het beplantingsplan inzake het tunneldak op de A4.

Dinsdag 24 januari

Raadscommissie, als voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari. Mijn bijdrage aan deze vergadering was erg beperkt. Enig agendapunt uit mijn agenda was de zienswijze, die onze gemeente samen met Vlaardingen en Maassluis wil indienen, inzake de aanstaande busconsessies van de Metropoolregio. Omdat ik deze zienswijze goed en volledig vond, heb ik tijdens de vergadering geen mondelinge bijdrage geleverd.

Ook had ik vooraf vragen gesteld over een brief van de Stichting Schippersbelangen, inzake de aanleg van de Taanbrug. Dit is de brug, die ter hoogte van De Bonte Koe wordt aangelegd over de Lange Haven.
De schippers hebben hierover een zienswijze ingediend, waarin zij enerzijds aangeven blij te zijn met enkele aanpassingen, maar ook wat zorgen uitspraken. D66 wilde graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot deze kwestie.
Wethouder Van Steenderen gaf aan in gesprek te zijn met de stichting. D66 heeft in de commissie gezegd hiervan op de hoogte gehouden te willen worden.

Woensdag 25 januari

Op deze avond woonde ik in Capelle aan den IJssel een bijeenkomst van de Metropookregio bij, over de op te stellen kadernota OV.
Dit was tegelijkertijd een weerzien met Leefbaar Ridderkerk gemeenteraadslid Karin Kayadoe, met wie ik het prima kan vinden.
karin kayadoe 250117

Maandag 30 januari

‘s Middags was ik op bezoek bij Irado, om samen met wethouder Patricia van Aaken de taxusactie van 2016 af te sluiten. Hierover later meer op deze website.

‘s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari.

Dinsdag 31 januari.

Een drukke avond!
Om 19:00 uur een korte vergadering van de Stadserfvoorzitters. Tot die groep ben ik recent toegetreden.

Aansluitend heb ik samen met collega-raadsleden Robert Berns en Jeroen Ooijevaar de geloofsbrieven gecontroleerd van het die avond te benoemen tijdelijk raadslid van de SP: Sander Berkhouwer.

En vervolgens een minuut voor aanvang de Aleidazaal binnen gestapt, om deel te nemen aan de gemeenteraadsvergadering.

Werkzaamheden eerste weken 2017

Een korte update van mijn werkzaamheden als raadslid in de afgelopen weken.
Over enkele zaken heb ik al gepubliceerd. In dit verhaal plaats ik links naar deze artikelen.

7 januari

Met D66 de straat op. Met SpreekUur 66 stond ik samen met de overige fractieleden, wethouder Houtkamp en twee leden van D66 in winkelcentrum Hof van Spaland. We spraken met mensen over wat heb bezig houdt en deelden appels uit, als frisse start van 2017.

In de middag was ik aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam.

9 januari

In de ochtendspits was ik samen met twee fractieleden en een van onze leden aanwezig op Station Schiedam Centrum. Hier deelden we appels uit aan reizigers. Als frisse start van 2017.
(Zie de link hierboven).

16 januari

Aan het begin van de avond was ik bij een bijeenkomst inzake de revitalisering van de Binnenstad. Dit voorjaar worden enkele nieuwe maatregelen van kracht, om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Een daarvan is een leegstandsverordening. Deze stond centraal tijdens deze avond.
bijeenkomst leegstandsverordening 160117

Vervolgens sloot ik op het Stadskantoor aan bij ons eerste fractieoverleg van dit jaar. Ter voorbereiding op de commissievergadering van 24 januari.
fractie 160117

17 januari

Op deze avond bezocht ik een informatiebijeenkomst inzake de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft-Zuid, in zaal Beatrix.
spoorverdub 170117aspoorverdub 170117b

21 januari

Op deze zaterdagmiddag hielp ik mee tijdens het Open Huis van het Stadskantoor.

P1200583

Open Huis Stadskantoor

Vandaag was het, net als vorig jaar, Open Huis op het Stadskantoor in Schiedam. Een mooie gelegenheid voor de inwoners van onze stad om eens een kijkje te komen nemen bij gemeenteraad en college.

IMG_8919P1200584

Raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren vertelden over hun werk, over de wijze waarop het bestuur van de stad in elkaar zit.
Ook werden er rondleidingen georganiseerd door de Aleidazaal, langs de kamers van burgemeester en wethouders en naar de 14e verdieping van het Stadskantoor. Hiervandaan heb je een prachtig uitzicht over de stad.
P1200603P1200601P1200592P1200610

Vooraf vond ik het best spannend. Hoe zou het zijn met de belangstelling voor dit Open Huis?
Die bleek enorm groot te zijn!
Zodra de deuren om 13:00 uur open gingen, stroomden de mensen binnen. Er moesten extra rondleidingen gegeven worden, om iedereen een kans te geven mee te gaan.
IMG_8920IMG_8923
Zelf heb ik tijdens het Open Huis drie taken vervuld. Ik bemande de kraam waarin uitleg gegeven werd over de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden, ik heb koffie, thee en chocolademelk geschonken. En ik ben tweemaal mee geweest met het geven van een rondleiding.

Het was enorm leuk om te doen. En ik zie uit naar de volgende keer!

Hier een reportage van LookTV over het Open Huis.

Werkzaamheden laatste kwartaal 2016

Normaal geef ik om de paar weken in een overzicht aan welke activiteiten ik als raadslid heb uitgevoerd of bijgewoond. Sinds oktober is dit er echter niet meer van gekomen. Enerzijds door de drukke maanden oktober en november. Anderzijds door een (op mysterieuze wijze) gewiste digitale agenda (dankuwel Apple).
Omdat ik toch een volledig overzicht wil kunnen blijven bieden, heb ik toch een overzicht gemaakt. Volgens mij heb ik ongeveer alles wat ik in de afgelopen drie maanden heb gedaan kunnen terugvinden. Bij deze dus eenmalig een kwartaaloverzicht!

Maandag 3 oktober

‘s ochtends op bezoek bij de griffie, om een geheime (financiële) bijlage te lezen, die hoort bij het raadsvoorstel over de ontsluitingsweg van het sportpark Willem-Alexander.

Daarna op een terras op de Grote Markt met Rob Nieuwveld, programmamaker bij Stadsomroep Schiedam. We spraken over diverse zaken. Zoals de rol van lokale journalistiek als controleur van de lokale politiek, over de recente discussie over de zendmachtiging. Maar ook over onze gezamenlijke liefde voor muziek.

Na het gesprek met Rob ben ik in de bibliotheek in de Korenbeurs stukken gaan lezen ter voorbereiding van ons fractieoverleg.

‘s MIddags ben ik per fiets langs en over een aantal ontsluitingsroutes van het Sportpark Willem-Alexander gereden.

‘s Avonds weer naar het Stadserf, voor het fractieoverleg van D66 Schiedam, ter voorbereiding
op de commissievergadering van 11 oktober.

Dinsdag 4 oktober

Overdag met een lichte griep op bed. ‘s Avonds met behulp van pillen aanwezig geweest bij de volgende onderdelen van het Stadserf: Speakerscorner, Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020 en het Masterplan voor omvorming van het Jenevermuseum.

Naar aanleiding van het Stadserf heb ik, mede namens de fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam gevraagd om agendering van het fietsbeleid in de volgende vergadercyclus. Dat betekent dat dit (waarschijnlijk volgende maand) op de agenda van de raadscommissie komt te staan.

Zaterdag 8 oktober

‘s ochtends aanwezig geweest bij het hijsen van de regenboogvlag, ter gelegenheid van Coming Out Day.

Daarna doorgefietst naar de opening van Sportpark Willem-Alexander, op het dak van de A4.

Maandag 10 oktober

Een leuke bijkomstigheid van het raadslidmaatschap: ik mocht (in het kader van de nationale voorleesdag) een verhaal voorlezen op een basisschool in Schiedam-Noord.

‘s Avonds had ik samen met de overige fractieleden een bijeenkomst met leden van D66, over de toekomstplannen van D66 Schiedam. Veelbelovend!

Dinsdag 11 oktober

Raadscommissie

Tijdens deze vergadering voerde ik namens D66 het woord tijdens de agendapunten “Krediet Ontsluitingsweg Sportpark Willem-Alexander” en “Subsidieverlening Jenevermuseum”.

Maandag 24 oktober

Fractieoverleg

Dinsdag 25 oktober

Ook tijdens deze vergadering voerde ik het woord bij het agendapunt “Aanvraag krediet ontsluitingsweg Sportpark Willem-Alexander”.

Maandag 31 oktober

Op deze avond een extra fractieoverleg, ter voorbereiding op de behandeling van de begroting voor 2017.

Dinsdag 1 november

Raadscommissie  inzake de begroting.
Maandag 7 november

Fractieoverleg.

Dinsdag 8 november

Raadsvergadering inzake de begroting.
Voorafgaand aan deze behandeling stelde ik een aantal vragen aan het college.
Deze leest u hier.

Maandag 14 november

Fractieoverleg

Dinsdag 15 november

Stadserf inzake Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Dinsdag 22 november

Raadscommissie.
Tijdens deze vergadering voerde ik namens D66 het woord over het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020″.

Donderdag 24 november

Op deze avond was ik aanwezig bij het Wijkoverleg Spaland/Sveaparken

Maandag 28 november

Deze avond was ik aanwezig bij de uitreiking van de Schiedamse Horecaprijs 2016

Zaterdag 26 november

Met een delegatie uit Schiedam op werkbezoek naar Delft. Over het op duurzame wijze ombouwen van oude flatwoningen (Growing Green).

Dinsdag 29 november

‘s Avonds was ik in De Erker aanwezig bij een avond voor bewoners van Schiedam-West. Over de plannen voor sloop van het schoolgebouw van Zadkine aan de Sint Liduïnastraat en de nieuwbouw van huizen op die locatie.

Donderdag 1 december

Ik was aanwezig bij de informatieavond over de ombouw van Station Nieuwland tot metrostation.

Maandag 5 december

In de avond fractieoverleg

Dinsdag 6 december

Stadserf inzake het Stedelijk Museum

Woensdag 7 december

‘s Avonds aanwezig bij de tweede bijeenkomst “Hoogstraat Plus”

Donderdag 8 december

‘s Avonds aanwezig geweest bij de presentatie van de plannen voor locatietheater in Schiedam in juni 2017

Zaterdag 10 december

Even langs geweest bij PopUp TV op Winterland, voor een kop koffie met koek.
En kort bijpraten met Rob van der Gaag natuurlijk.

Maandag 12 december

Samen met Marcel Bregman had ik ‘s middags een gesprek met Deirdre Carasso, de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Dit was een kennismaking en een gesprek over de plannen van het museum.

‘s Avonds fractieoverleg.

Dinsdag 13 december

Raadscommissie
Hierin voerde ik namens D66 het woord tijdens het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid”

Woensdag 14 december

Raadscommissie

Hierin voerde ik namens D66 het woord tijdens het agendapunt “Subsidie Lokale Omroep”.

Donderdag 15 december

Kaarsjesavond op de Grote Markt. Met een aantal andere leden heb ik chocolademelk geschonken voor mensen, die naar het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom kwamen.
Enorm leuk om te doen!

kaarsjesavond 2016a

Aansluitend direct door naar de ledenvergadering van D66 Schiedam. Tijdens deze vergadering is een nieuw bestuur gekozen.

Maandag 19 december

Fractievergadering

Dinsdag 20 december

Raadsvergadering

Donderdag 22 december

Interview bij Omroep Wetering inzake de Valentijnsprijs

Zaterdag 24 december

Langs bij ZOS-Radio Schiedam, voor een gesprek over de Valentijnsprijs en een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Dinsdag 27 december en vrijdag 30 december

Langsgeweest bij Stichting Net Niet Genoeg. Zij waren op dat moment druk bezig met hun actie “Blik op 2017″.

 

Subsidie Lokale Omroep

In de raadscommissie van 14 december stond de brief van het college, inzake de subsidie voor de Stichting Stadsomroep Schiedam, op de agenda. Namens D66 heb ik dit punt behandeld.

Na de heftige voorgeschiedenis rond de voordracht voor de lokale zendmachtiging zou je verwachten dat de Stadsomroep serieus aan de slag zou gaan met de opdracht die zij van de raad meegekregen heeft.
Helaas lijkt daar nog maar weinig van merkbaar te zijn.

Voorafgaand aan de behandeling in de commissie stelde ik het college enkele vragen. Deze vindt u, met de antwoorden, hieronder.

Naar aanleiding van de beantwoording heb ik in de commissie nogmaals benadrukt dat de fractie van D66 ècht inzet wil zien om te komen tot vernieuwing. Is deze naar onze mening onvoldoende zichtbaar, dan zal bij de eerstvolgende evaluatie (voorjaar 2018) wat ons betreft de subsidie fors omlaag kunnen.

De door mij gestelde vragen, plus de antwoorden van het college:

Vraag:
Wordt de prestatiegerelateerde subsidie vooraf of achteraf verstrekt?

Antwoord:
De algemene gedragslijn is dat conform de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van Schiedam een subsidie wordt verleend waarbij een substantieel deel van het subsidiebe- drag als voorschot wordt betaald. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vervolgens bepaald of de afgesproken prestaties zijn geleverd en wordt de subsidie definitief toegekend.
Zoals bekend, zijn bij eerdere subsidietoekenningen aan de Stadsomroep vooraf geen
prestaties geformuleerd, zodat er bij de vaststelling van de subsidie ook niet over geoor-deeld kon worden. Wij hebben al eerder aan de raad voorgelegd de lokale omroep onderdezelfde subsidievoorwaarden als andere grotere instellingen te laten vallen en voortaan ook prestaties af te spreken. Voor de vaste subsidiecomponenten van de Stadsomroep zal dit systeem nu ook toegepast worden.

In dit specifieke geval zal echter een andere regeling voor het prestatiegerichte deel worden gehanteerd; de nieuwe ASV maakt dat juridisch ook mogelijk.

Voor het prestatiegerichte deel wordt een bedrag gereserveerd, dat pas beschikbaar wordt gesteld nadat door de Stadsomroep een Plan van Aanpak voor de gewenste innovatie is ingediend en nadat dit is goedgekeurd door het college. Zonder Plan van Aanpak derhalve geen prestatiegericht subsidiedee

Vraag:
Op welke wijze wordt getoetst of en hoe Stadsomroep zich inspant om de geëiste innovatie tot stand te brengen?

Antwoord:
Door in de subsidiebeschikking toetsbare prestaties en doelstellingen vast te stellen. Hierbij spelen het keurmerk van de OLON en kijk- en luisteronderzoek ook een belangrijke rol. Daarnaast zal regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg (minimaal 3 keer per jaar) plaatsvinden om de voortgang te bespreken. Voorts zal een Plan van Aanpak vooraf door het college goedgekeurd moeten worden.

Vraag:
Zijn er gesprekken met de Stadsomroep over de stappen die men neemt om de geëiste innovatie tot stand te brengen?

Antwoord:
De gesprekken worden nu gepland. We hebben eerst het definitief besluit van het Commissariaat van de Media afgewacht; dat kwam vrij laat. Er zal in ieder geval ambtelijk en bestuurlijk overleg hebben plaatsgevonden voordat het college de subsidievaststelling behandelt.

Vraag:
Is er een plan van aanpak?

Antwoord:
Er is nog geen plan van aanpak. Er is in november j.l. wel een begroting 2017 ingediend.

Dit is een van de onderwerpen waar met de Stadsomroep afspraken over gemaakt moeten worden en die ook een voorwaarde in de subsidiebeschikking zal vormen. Zoals reeds vermeld, is het Plan van Aanpak bepalend voor het beschikbaar stellen van het prestatiegerichte subsidiedeel.

Vraag:
Waarom pas een kijk- en luisteronderzoek in 2018? Kan dit niet in 2017 plaatsvinden?
Het eerste evaluatiemoment (door de raad) m.b.t. de Stadsomroep is in het voorjaar van Kijk- en luistercijfers over 2017 kunnen daar dan in meegenomen worden.

Antwoord:
Het kijk – en luisteronderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie met de raad in het tweede kwartaal in 2018. Er is tot op heden lokaal geen kijk- en luisteronderzoek uitgevoerd; tot nu tot werd alleen van landelijke cijfers gebruik gemaakt. Het onderzoek moet nog worden gestart, maar wij zullen zeker ook meetmomenten in 2017 houden.