Behandeling coalitieakkoord

Op 17 mei behandelde de gemeenteraad van Schiedam het coalitieakkoord van VVD, AOV, D66, GL/PS en CDA.
Aansluitend werd het nieuwe college officieel gekozen en benoemd.

Voor mij de eerste raadsvergadering als fractievoorzitter. Namens D66 blikte ik terug op de onderhandelingen en benoemde ik enkele zaken uit het akkoord, zoals woningbouw, de sociale woningvoorraad, duurzaamheid, inclusie, schuldhulpverlening, de cultuur en de binnenstad. Verder ook de wijze waarop bestuur en inwoners in de komende periode met elkaar omgaan. En de samenwerking die we moeten aangaan; in de Aleidazaal, maar vooral ook daarbuiten.

Speciale dank sprak ik uit aan het aftredend college, maar ook aan Marcel Houtkamp, die op deze avond zijn actieve politieke loopbaan afsloot.

Voor wie het hele verhaal wil horen: hieronder kan dat!

En ook mijn reactie op enkele collega-fractievoorzitters, in de tweede termijn van de behandeling:

 

Een nieuwe taak!

Tijdens de eerste officiële bijeenkomst van de nieuwe fractie van D66 Schiedam, op maandag 7 mei, hebben de overige leden mij gekozen als hun fractievoorzitter.

Ik ben enorm vereerd en blij met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten mij hiermee hebben gegeven. We hebben met  Anouschka Biekman, Arjen Kuin, Jarle Lourens en opvolgend raadslid Zülfikar Güler een mooi, enthousiaste team. De samenwerking zie ik met heel veel plezier tegemoet!

Op 8 mei werd ik geïnterviewd door Jan Willem de Boer (JWTV Schiedam).

Dit interview ziet u hieronder:

Betrek jongeren nog meer bij de Dodenherdenking

“ Dat herdenken doen wij al jarenlang. Straks met 2 minuten stilte en met ons volkslied. En dat zullen wij nog jarenlang blijven doen”.

Dit waren woorden uit het begin van de (goede) toespraak van burgemeester Lamers, uitgesproken aan het begin van de Dodenherdenking op de Kop van de Plantage.

Ware woorden. Met een duidelijke voornemen: We zullen nog jarenlang blijven herdenken. Ik kan het daar alleen maar hartgrondig mee eens zijn. De herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog moet levend blijven. Voor de levens die het gekost heeft, maar ook in de hoop lessen eruit te trekken, zodat nieuwe slachtoffers voorkomen kunnen worden.

En juist dat voornemen zorgde bij mij voor een wat ongemakkelijk gevoel bij de rest van de herdenking. Deze vindt namelijk al zolang ik mij kan heugen volgens een vast stramien plaats. Plechtige gezangen van het Schiedams mannenkoor Orpheus, begeleid door Harpe Davids. Een waardige bijeenkomst, met veel respect voor de mensen die wij herdenken.

Maar, als we nog jarenlang willen blijven herdenken, is dit dan de wijze waarop we dit moeten blijven doen?
Moeten we niet meer ruimte voor en aandacht geven aan de jongere generaties?

De rol van jongeren bij de herdenking is nu beperkt tot het voorlezen van een gedicht en het samen met de burgemeester leggen van een krans door een scholier en het vormen van de erehaag door scouts en zeekadetten.

Onder de aanwezigen bij de herdenking (en dat lijken er de laatste jaren steeds meer te worden) bevond zich gelukkig ook een behoorlijk aantal jongeren.
Maar in hoeverre weten de muziek en de gezangen hen te raken?
Afgaand op de reacties om mij heen, vrees ik daar een beetje voor.

Wordt het niet tijd de rest van het programma zo in te richten, dat er naast Harpe Davids en Orpheus ook ruimte is voor een meer moderne invulling?

Tijdens de Dodenherdenking in Westerbork zong Claudia de Breij haar “mag ik dan bij jou”. Een voorbeeld van een moderne invulling, die geen enkele afbreuk doet aan het respect dat we met elkaar willen betuigen.

Een dergelijke invulling moet in Schiedam toch ook kunnen? Er is voldoende cultureel talent aanwezig in onze stad.
Naar mijn mening zou het goed zijn als de organisatie naar wegen gaat zoeken om het programma van de herdenking aan te passen. Om daarmee de jongeren van nu, de ouderen van de toekomst, daadwerkelijk erbij te betrekken. Zodat we inderdaad nog jarenlang blijven herdenken. Want dat dát nodig is, staat voor mij buiten kijf!

Terugblik op de coalitieonderhandelingen

Afgelopen donderdag, 26 april, werd het bestuurs- en beleidsakkoord voor de komende vier jaar gepresenteerd (zie foto’s hieronder). Hieraan vooraf ging een periode van die weken, waarin druk onderhandeld is door afvaardigingen van VVD, AOV, D66, GroenLinks, Progressief Schiedam en het CDA.

Namens D66 mocht ik, samen met Marcel Bregman en Anouschka Biekman, aanschuiven aan de onderhandelingstafel.  Een nuttige, leuk en leerzame ervaring!

De onderhandeling bestonden uit een aantal bijeenkomsten, door de week en in het weekend. Tussendoor werd er in kleine groepjes (met afgevaardigden van de diverse partijen) gewerkt aan teksten voor het coalitieakkoord. Deze werden vervolgens weer besproken (en  soms aangepast) tijdens de bijeenkomsten.

Het was vanaf het begin de intentie om er met elkaar uit te komen. Bij veel onderwerpen lukte dit ook vrij eenvoudig. Andere onderwerpen hadden meer aandacht nodig. Maar ook dan merk je, dat er altijd wel een oplossing te bedenken is, wanneer je met elkaar verder wilt.

Een aantal zaken wordt ook bewust overgelaten aan de gemeenteraad. En sowieso krijgt te raad alle ruimte om bijdragen te leveren aan het collegewerkprogramma, dat door de nieuw te benoemen wethouders geschreven gaat worden.

Het coalitie-akkoord leest u door hier te klikken.
De verslagen van alle overleggen zijn inmiddels ook openbaar. U leest ze door hier te klikken.

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Gisteren, 29 maart, ben ik voor de tweede maal beëdigd als raadslid. Het voelde net zo bijzonder als vier jaar geleden. Het is en blijft een eer om samen met 34 andere stadsgenoten te mogen werken aan de toekomst van Schiedam.

Extra bijzonder en dierbaar was de aanwezigheid van mijn moeder. (En die van mijn zoon Bart, zus Corrie en zwager Cock natuurlijk!). Net als vier jaar geleden zat zij weer op de publieke tribune.

Na de installatie was het woord aan de lijsttrekkers van de 13 partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn. Zij konden kort terugblikken op de afgelopen verkiezingen en vooruitkijken naar de komende raadsperiode.
Bemoedigend was daarbij voor mij, dat veruit de meesten van hen het belang van samenwerking binnen deze versplinterde raad noemden.

De laatste spreker, de heer Berns van de CU/SGP, was in dit verhaal de grote uitzondering. Hij hield een verhaal, dat gericht was tegen de net gekozen vertegenwoordigers van DENK en dat zowel in de raad als op de tribune over het algemeen met klapperende oren werd aangehoord.
Laat ik zeggen dat dit verhaal wat mij betreft een duidelijke boodschap was tegen religieus fanatisme en tegen religieuze superioriteit. Alleen niet op de wijze waarop de spreker het bedoeld zal hebben. De onverdraagzaamheid zat gisteren met name bij hemzelf.

Niettemin hoop ik, dat we in deze nieuwe raad met alle dertien fracties de komende jaren door een deur kunnen. Los van onze inhoudelijke verschillen. Ik ga er mijn best voor doen!

Hieronder de beelden van het voorlezen van de eed/belofte en het afleggen ervan:

Interview Radio Pop Up

Mijn interview bij Radio Pop Up van 24 maart 2018 staat online op hun facebookpagina.

Hieronder is het terug te kijken:

John van Sliedrecht (D66) bij Paulus aan tafel

Posted by Radio Pop Up on Sonntag, 25. März 2018

Eindelijk een kaasboer in het centrum!

Als er in de afgelopen jaren werd gevraagd wat voor soort winkels bezoekers van het centrum van Schiedam mistten, dan werd steevast de kaasboer genoemd.

Wel, dat gaat veranderen.

Komende week opent de eigenaar van een kaaswinkel de deuren van zijn zaak op de hoek van het Broersveld en het Land van Belofte.

Toen ik er zaterdagochtend langs liep, was de eigenaar samen met enkele familieleden druk aan het werk om de zaak op tijd op orde te hebben.

Hij hoopt 28 maart open te gaan. Maar volgend weekend is hij sowieso open.

Ik wens hem veel succes!

NB: de kazen op de foto zijn plastic etalage-exemplaren. De echte kazen komen natuurlijk pas, wanneer de werkzaamheden klaar zijn en de zaak open kan.

Een nieuwe fietsenstalling en een interview

De verkiezingen zijn geweest en ik ben herkozen, dus het werk gaat gewoon door.

Op zaterdag 24 maart was ik bij de officiële opening, door wethouder Marcel Houtkamp, van de nieuwe fietsenstalling aan het Broersveld.  Lang is er, onder andere door D66, gevraagd om deze stalling. Als opvolger van de stalling op de Koemarkt.

Er was al een tijdelijke stalling, maar de definitieve (in het voormalige Halfordspand) is nu klaar en dus geopend.

Het is een prachtige stalling geworden.

De belangrijkste kenmerken:
De stalling is bewaakt;
Stalling voor een dag is gratis;
Permanent stallen kost € 3,75 per maand;
Er is plaats voor 270 fietsen;
De stalling is overdekt;
Er is een openbaar toilet;
Er kunnen buggy’s gehuurd worden.

Kortom: een prachtige plek om uw fiets te stallen, wanneer u naar het centrum gaat!

Toen ik in de stalling aan de koffie stond, kwamen de overburen van PopUp naar mij toe, met de vraag of ik bij hen in de uitzending iets wilde zeggen over de verkiezingen en over de stalling. Dus onverwacht zat ik daar ineens achter de microfoon.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Vanmorgen is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. 

Dat D66 vier zetels inneemt in de nieuwe raad, was al bekend.
Wie op die zetels mogen plaatsnemen is vanmorgen bekendgemaakt.

Ik ben enorm blij, dat ik ook de komende vier jaar mag plaatsnemen op een van die stoelen!

Samen met Marcel, Anouschka en Arjen ga ik opnieuw mijn stinkende best doen voor een nog mooier Schiedam.

Speciale dank aan de 161 mensen, die mij hun stem hebben gegeven. Daar ben ik zeer vereerd door. Ik beloof alleen iets, als ik het ook kan waarmaken.
Maar deze belofte doe ik graag: ik ga als raadslid de komende vier jaar opnieuw hard werken en zal mijn best doen toegankelijk, benaderbaar en transparant te zijn!

Terugblik op de uitslagenavond

Half twee ’s nachts. Maar ik ben nog vrij hyper. Ben net thuis van de uitslagenavond in het theater.

Mijn eigen D66 heeft 4 zetels behaald (dat waren er 5). Een resultaat waarmee ik goed kan leven. Zeker kijkend naar het landelijke beeld. En ook het aantal dat ik verwachtte.

De VVD is de grootste partij geworden met 6 zetels. Een meer dan ik verwachtte. Mijn felicitaties aan hen!

Verder een aantal verrassingen. Daartoe behoorde wat mij betreft trouwens niet DENK, dat 4 zetels behaalde. Daarop had ik heb ook vooraf ingeschat.

Maar wel het verlies van het CDA (van 3 naar 2 zetels) en de SP (van 4 naar 2 zetels). Het CDA had ik vooraf ingeschat op 4 zetels. Met name voor Patricia van Aaken, waarmee ik de afgelopen jaren prima heb samengewerkt, vind ik dit erg jammer.

Ook het verlies van de PvdA (van 5 naar 2 zetels) vind ik persoonlijk jammer. Hoewel ik ook dat verwachtte.

Het resultaat van deze verkiezingen is een versnipperde raad, die begint met 13 fracties.

Het gaan interessante weken worden, tijdens de komende coalitiegesprekken.

Of ik zelf herkozen ben, dat weet ik nog niet. De uitslag nu gaat over het zetelaantal per partij.
De officiële uitslag wordt komende vrijdagochtend bekendgemaakt. Met daarbij dus ook de voorkeurszetels per partij.

Ik wil iedereen bedanken die zijn of haar stem gegeven heeft aan D66 Schiedam. En in het speciaal de mensen die mij hun vertrouwen gegeven hebben. De afgelopen dag heb ik allerlei berichten gekregen van mensen, die meldden op mij gestemd te hebben. Daar voel ik mij oprecht zeer vereerd door.

Nog twee observaties: De opkomst was bijna 46%. Dat is een stuk beter dan de ruim 42% van vier jaar geleden. Dat is een positieve ontwikkeling!

En, in tegenstelling tot het landelijke beeld, is het aantal zetels voor lokale partijen niet gegroeid, maar gelijk gebleven.
Het zou best kunnen, dat de versnippering onder de Schiedamse lokale partijen daar debet aan is.

En nu ga ik slapen. Straks gaat toch echt de wekker weer.
Wordt a.s. vrijdag vervolgd!