Maandelijks archief: september 2016

Heerlijk weekend in Schiedam!

Heerlijk weekendje Schiedam! Er was teveel te doen om alles bij te wonen, maar ik heb mijn best gedaan.
P1190636

Verspreid over twee dagen heb ik Monumentendag gevierd. Onder andere met een bezoek aan de ruïne “Huis te Riviere”, van Gravin Aleida van Holland, die Schiedam stadsrechten gaf. De ruïne is normaal gesproken afgesloten, maar was vanwege Monumentendag toegankelijk.
P1190600 P1190605 P1190608 P1190610 P1190617

Ook bezocht ik de panden Hoogstraat 89 en 91, die door Stichting Stadsherstel grondig opgeknapt worden.
P1190652 P1190655 P1190667

Op zondag heb ik De Molukken en De Sodafabriek bezocht, in het kader van “Verborgen Stegen/FoodArt”. Heel leuk project in de Sodafabriek: statistieken tot je nemen in de vorm van cake. Verzin het maar!

P1190689 P1190699 P1190692 P1190711 P1190713 P1190717 P1190719 P1190723 P1190728 P1190733 P1190736 P1190739 P1190740 P1190743 P1190748 P1190755

Nog even op bezoek geweest bij Jan Sluijter, in het brugwachtershuis van de Oranjebrug, Hier was een kleine, leuke Dudoktentoonstelling te zien.
P1190770

Daarna genoten bij het museum, waar in het kader van “Opera aan de Schie” een verkorte versie van “Die Zauberflöte” opgevoerd werd.
P1190782 P1190787 P1190798 P1190800 P1190808 P1190813 P1190812 P1190817

Tot slot nog even naar Kethel gefietst, waar traditiegetrouw het Nederlands Kampioenschap Tonnetje Steken gehouden werd.
Dit werd geopend door wethouder Mario Stam. Camera klaar dus. Een wethouder die een emmer water over zich heen krijgt, dat zie je immers niet dagelijks!
Complimenten: hij hield het droog!

P1190821 P1190822 P1190828

Bovenstaande opsomming speelde zich dus allemaal in één weekend af. En de komende weken staat er nog veel meer op het programma in onze stad!

Streef naar samenwerking, voor een goede lokale omroep!

Een bijzondere discussie over de lokale omroep, afgelopen woensdag in de raadscommissie.
Waar in het verleden de verlenging van de zendmachtiging een formaliteit was, zijn er nu twee partijen hiervoor de komende vijf jaar in aanmerking willen komen.

Het Commissariaat voor de Media, die de zendmachtiging toewijst, zegt in dit geval dat bevorderd moet worden dat deze partijen een samenwerkingsovereenkomst sluiten.

De twee Schiedamse partijen, Stadsomroep Schiedam en PopUp TV zijn er echter onderling niet uitgekomen. En in dat geval is het aan de raad een beslissing te nemen over de voordracht.

Namens D66 Schiedam voerde ik het woord. Ik gaf aan dat wij buitengewoon ongelukkig waren met de ontstane situatie. Beide partijen zouden elkaar wat ons betreft prima aanvullen. Daarnaast is aan de zendmachtiging een aanzienlijk bedrag aan subsidie verbonden. Daar mag wat D66 wel een forse inspanning om tot samenwerking te komen tegenover staan.

Wij bleken zeker niet alleen te staan in onze mening. Raadsbreed werd uitgesproken dat men ontevreden was over de situatie.

Na een korte schorsing van de vergadering hebben wij voorgesteld de discussie voor dit moment te staken en beide partijen dringend te verzoeken, met behulp van een mediator, opnieuw met elkaar te gaan praten. De raad heeft eensgezind aangegeven hiermee akkoord te gaan.
Om wat meer tijd te creëren zal het raadsvoorstel over de te verlenen zendmachtiging niet volgende week besproken worden, maar tijdens een extra raadsvergadering op 27 september aanstaande.
Samen met de rest van onze fractie hoop ik oprecht dat beide partijen de komende weken alsnog tot een voor iedereen aanvaardbare en werkbare oplossing komen. In het belang van een goede lokale omroep voor onze stad.

Vragen over wildparkeren fietsen op het Stationsplein

Tijdens de raadscommissie van 7 september stelde ik namens D66 vragen over de vele fietsen, die nog altijd her en der geparkeerd worden op het Stationsplein.

Hier geldt een parkeerverbod voor rijwielen en er is een gratis bewaakte stalling op enkele meters afstand. Toch staat het plein dus nog dagelijks vol met fietsen.

Volgens D66 (en gezien opmerkingen die wij hierover van mede-Schiedammers horen) kan de oorzaak hiervoor gezocht worden in de verbodsbordjes. Deze zijn klein van formaat en hangen aan weerszijden van het Stationsplein op circa 3 meter hoogte.

Daarom heb ik gevraagd of gezocht kan worden naar een duidelijker vorm van bebording, die niet alleen aangeeft dat het plaatsen van fietsen op het plein verboden is, maar die ook verwijst naar de gratis, bewaakte stalling.

Namens het college gaf burgemeester Lamers aan de situatie te herkennen. Hij zegde toe te onderzoeken of er op een andere wijze gewezen kan worden op het parkeerverbod. Tevens gaf hij aan te onderzoeken of sneller en beter gehandhaafd kan worden tegen het wildparkeren.

parkeerverbod fietsen station fietsen stationsplein