Maandelijks archief: mei 2015

Bewaakte fietsenstalling terug op Station Schiedam

In november vorig jaar stelde ik namens D66 vragen over de toename van het aantal fietsdiefstallen op en rond Station Schiedam. Hierop antwoordde het college in december onder andere dat men de terugkeer van een bewaakte stalling ging bestuderen. Besluitvorming hierover werd verwacht in het eerste kwartaal van 2015.

Omdat sindsdien geen nadere berichten ontvangen werden heb ik op 19 mei tijdens de commissievergadering gevraagd naar de stand van zaken.

Hierop heeft burgemeester Lamers (portefeuillehouder Veiligheid) meegedeeld dat men in overleg is met NS en Prorail over de terugkeer van een bewaakte stalling op het station. In de komende zomernota wordt hiervoor een (structureel) bedrag van € 24.000 opgenomen.

Wanneer de Zomernota aangenomen is kan verder gewerkt worden aan de stalling. De burgemeester verwacht dat deze in dat geval na de zomer gerealiseerd kan worden.
ProRail zal vervolgens ook het uiterlijk van de stalling een facelift geven.

Verder is het de bedoeling dat naast de stalling ook een servicepunt gerealiseerd wordt, waar men bijvoorbeeld een band kan laten plakken.

ik ben blij met de uitspraak van de burgemeester en dankt het college voor de ondernomen stappen. ik hoop dat de terugkeer van de bewaakte fietsenstalling ervoor zorgt dat de inwoners van Schiedam over enkele maanden weer met een gerust hart hun rijwiel kunnen achterlaten bij het station.

Commissievergaderingen live op TV

Het was een korte mededeling vorige week: Vanaf 19 mei zendt LookTV de vergaderingen van de raadscommissie op TV uit.
Een korte boodschap, maar ik ben er erg blij mee!

Want tot nu toe zond LookTV alleen de maandelijkse gemeenteraadsvergadering uit. Waardoor kijkers regelmatig een korte vergadering voorgeschoteld kregen met weinig discussie en veel hamerstukken. Waardoor je weer de indruk zou kunnen krijgen dat het leven van een gemeenteraadslid deels bestaat uit een maandelijks uurtje koffiedrinken in de Aleidazaal. En dat is natuurlijk helemaal niet het geval.

Die raadsvergaderingen zijn vaak kort, omdat de discussies al hebben plaatsgevonden in de maandelijkse commissievergaderingen.
In deze vergadering, die meestal een week voor de raadsvergadering gehouden wordt, praten raadsleden over de stukken die in die maand vanuit het college naar de raad gezonden zijn. Ook kunnen fracties zelf punten agenderen.
Over ieder punt wordt gediscussieerd. Over het een natuurlijk wel langer dan over het andere.

Commissievergaderingen beginnen altijd om 19:30 uur en zijn meestal avondvullend. Bij een omvangrijke agenda wordt er de volgende avond verder vergaderd.
Belangrijk ander verschil is dat dit puur een vergadering van de gemeenteraadsleden is. Een van hen zit de vergadering voor. Het college is hooguit te gast en komt naar voren om te reageren op de vragen en opmerkingen van raadsleden.

Blijkt na uiteindelijk dat over een bepaald punt wel overeenstemming is in de raad, dan gaat het naar de gemeenteraadsvergadering (waar de besluitvorming plaatsvindt) als A-stuk (=hamerstuk).
Is de discussie niet klaar, dan gaat het naar de raadsvergadering als B-Stuk (=bespreekstuk).
In dat geval wordt er dus in de gemeenteraadsvergadering verder over gediscussieerd, waarna stemming volgt.
En het komt dus ook voor dat stukken wel in de commissie behandeld worden, maar uiteindelijk niet doorgezonden worden naar de raadsvergadering.

Commissievergaderingen zijn dus meestal veel interessanter dan de afsluitende raadsvergaderingen.
Tot afgelopen maand waren ze alleen te volgen via een live-stream op de website van de gemeente.
Vanaf komende dinsdag zijn ze dus ook live te volgen op LookTV!

Maar….

U kunt natuurlijk ook gewoon naar de Aleidazaal komen en daar de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Dat is natuurlijk pas echt “live”.

17 mei: IDAHO

De Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, jaarlijks op 17 mei, is een dag waarop LGBT-organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. De dag is ook wel bekend onder de Engelse afkorting IDAHO of IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia).

De datum van 17 mei is ingegeven door het feit dat op die dag in 1990 (toen pas!) de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel schrapte van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan toe stond homoseksualiteit op die lijst als psychische aandoening te boek.

Het verschil van IDAHOT met evenementen als de Amsterdam Gay Pride is dat homo-organisaties en holebi’s bij die gelegenheden willen uitstralen dat ze trots zijn op hun seksuele geaardheid en zich er niet voor willen schamen, terwijl het er bij IDAHOT juist om gaat aandacht te vragen voor het verschijnsel homo- en transgenderhaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

De gemeente Schiedam ondersteunt IDAHO van harte. Daarom wappert deze week de regenboogvlag naast het stadskantoor. Wethouder Mario Stam zal bovendien op 17 mei het IDAHO-statement namens onze stad ondertekenen.

Schiedam in Beweging, de uitvoering

Op 19 mei behandelt de gemeenteraad tijdens de commissievergadering de voortgang van “Schiedam in Beweging, fase 1”. Met “Schiedam in Beweging” wordt bedoeld de verhuizing van sportparken en verenigingen binnen Schiedam, waarbij de vrijgekomen grond grotendeels gebruikt gaat worden voor woningbouw.

Een mega-operatie, die in gang gezet is door de aanleg van de verlengde A4, waardoor op het dak van de landtunnel een nieuw sportpark gerealiseerd kan worden.

Los van de financiële kant is dit project waardoor vertrouwde stukken Schiedam er over een aantal jaar anders uit zullen zien. Woningbouw in plaats van voetbalvelden op Sportpark Kethel. En een nieuwe woonwijk op sportpark Harga.

In de bijlage bij dit agendapunt zit ook een impressie , die een goed overzicht geeft van de veranderingen in eerste fase van dit projest, in de komende jaren. Van het Sportpark A4 tot en met de nieuwe woonwijken.

Wat mij betreft de moeite van het bekijken waard. De impressie vindt u door hier te klikken.