Maandelijks archief: december 2015

Plaatjes draaien

Tijdens “De grote oliebollenshow” van Radio Schiedam is de afgelopen dagen een aantal mensen uit de lokale politiek te gast geweest. Binnen het thema “60 jaar popmuziek” mochten zij nummers opgeven, die voor hen een belangrijke betekenis hebben.

Een enorm leuk idee! Het leverde ineens een heel ander beeld op van collega-politici. En onverwachte overeenkomsten met mensen. Ik wist echt niet dat wethouder Gouweleeuw net zo gek is van de combinatie Marillion/Fish als ik! En wie had gedacht dat Andreas Rose en ik allebei gek zijn op “The Living Years” van Mike and the Mechanics?

Gisteren mocht ik aanschuiven. Samen met wethouders Patricia van Aaken en Marcel Houtkamp.

Dit zijn de platen die op mijn verzoek gedraaid zijn. Met uitleg erbij:
1.
IQ – the Wake.
Ik ben een enorme fan van deze progrockband. Bezoek concerten in en buiten Nederland.
Kleine schare zeer trouwe fans. En waar ik kan probeer ik mensen “te bekeren” tot IQ.

2.
David Bowie – Sound and Vision

Samen met Heroes zo ongeveer mijn kennismaking met Bowie. Muziek die binnenkwam en -komt.
En een muzikaal genie. Ontwikkelt zich nog altijd.

3.
Robert Long – Homo Sapiens

Een man die de Nederlandstalige muziek veranderd heeft. Briljant gebruik van de Nederlandse taal, ook in dit nummer (Over bisschop Simonis: “Wie anders is heeft weinig kans, hij wurgt ze met zijn rozenkrans”).
Daarnaast enorm scherpe teksten, gecombineerd met contrasterende muziek.
Dit nummer sluit helemaal aan op mijn ideeën over zelfbeschikking. Laat niet een religie of de mening van anderen bepalen hoe je jouw leven leeft.
Laat direct ook zien waarom ik mij thuisvoel bij D66.

4.
Queen – Somebody to love

De eerste band waarvan ik ooit echt fan was. Mijn kamer hing vroeger vol met posters van Queen. Ben een dag lang van slag geweest toen Freddie Mercury stierf.
Bohemian Rhapsody is m.i. het beste nummer ooit gecomponeerd. Maar dat wordt in deze tijd al genoeg gedraaid. Somebody to Love is een mooie tweede. Bleek trouwens een mooie match op te leveren met Patricia van Aaken. We hebben het samen hard mee zitten zingen.

Met Patricia van Aaken, net voor de uitzending

Met Patricia van Aaken, net voor de uitzending

Laatste verslag 2015

Mijn laatste verslag van dit kalenderjaar.
Op 8 december nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie. Zoals ik al eerder aankondigde had ik hierin geen actieve rol. Wel heb ik voorafgaand hieraan schriftelijk enkele vragen ingediend. Deze waren echter afdoende beantwoord, zodat ik hierover tijdens de vergadering geen aanvullende vragen hoefde te stellen.

Op 10 december ben ik aan het begin van de avond in het Julianapark aanwezig geweest bij de opening van “Winterlicht”. Prachtig om te zien hoe het park op deze manier gebruikt wordt. En ook mooi om te zien hoeveel belangstelling er was.

wl1 wl6 wl8

Vanuit het Julianapark ben ik in een keer door gegaan naar het centrum. Daar heb ik op de Grote Markt, tijdens Kaarsjesavond, samen met enkele andere raadsleden chocolademelk uitgedeeld aan de aanwezige mede-Schiedammers. Letterlijk een feest om te doen!
z1

Op zaterdag 12 december ben ik, tijdens de laatste open dag voor de opening met de fiets door de Ketheltunnel gereden. Hierover schreef ik al eerder een verslag. (KLIK HIER).

Op dinsdag 15 december was ik aanwezig bij de laatste raadsvergadering van het jaar. Een bijzondere, omdat werd stilgestaan bij het 50-jarig (!) jublieum van raadsnotulist Rien Keukelaar en bij het afscheid van raadsgriffier Jan Gordijn.

Na deze raadsvergadering is het kerstreces aangebroken.

Ik wens u fijne dagen. Wij ontmoeten elkaar ongetwijfeld weer in 2016!

Fietsen op de A4

Vanmiddag heb ik, met zeer veel andere inwoners van Schiedam (en ongetwijfeld ook Vlaardingen) de open dag op de A4 bezocht.

Dit is de laatste open dag voor de rijksweg geopend wordt. Iedereen was welkom om te komen, wandelend of per fiets. En van die uitnodiging werd dus uitgebreid gebruik gemaakt.

De opening staat gepland voor 18 december a.s. Of deze datum gehaald wordt is nog de vraag. Eerst moet duidelijkheid zijn over de manier waarop het probleem van het lekkend grondwater aangepakt wordt. De opening kan daardoor vertraagd worden.
P1160496 P1160498 P1160500 p1160500a p1160500b P1160502 P1160514 P1160516 P1160519 P1160526 P1160529 P1160536

Even bijpraten!

Ik realiseer mij dat het inmiddels schandalig lang geleden is, dat ik een verslag plaatste van mijn activiteiten als raadslid. Reden: voornamelijk drukte op mijn werk. Want de gewone werkgever is er natuurlijk ook nog. Gemiddeld is mijn werkverdeling in uren per week: Rabobank 32, Raad Schiedam 20 tot 25.

Die werkzaamheden voor de raad spelen zich over het algemeen in de avonduren af. Vergaderingen, bijeenkomsten, lezen en mailen.
In de afgelopen twee maanden hebben vakantie, operatie van mijn jongste zoon, twee drukke maanden op mijn werk èn het raadslidmaatschap ervoor gezorgd dat van het terugmelden van mijn werk voor de raad te weinig terechtgekomen is. Waarvoor mijn excuses.
Maar ik ga het nu inhalen!

In de twee afgelopen raadscycli zijn mijn bijdragen in de Aleidazaal beperkt geweest.
Zij hebben voornamelijk bestaan uit het meedenken met en bijdragen leveren aan onderwerpen die door fractiegenoten behandeld werden.

Begin november behandelde de raad de begroting voor 2016.
Voorafgaand aan de behandeling in de commissie kunnen raadsleden technische vragen stellen. Dit zijn vragen waarmee je zaken uit de begroting inhoudelijk verhelderd wilt hebben.

Mijn vragen betroffen onder andere:
1. Verduidelijking van de situatie van de winkelstraatmanager Nolenslaan/Groenelaan;
2. Aandacht voor het behoud van in Schiedam gevestigde bedrijven;
3. Het feit dat (met uitzondering van D66-wethouder Houtkamp) na bijna anderhalf jaar collegeperiode nog van geen enkel collegelid een e-mailadres op de gemeentelijke website te vinden is;
4. Het vergunningenbeleid van de gemeente bij evenementen;
5. De doelstelling en kosten van een promotiefilmje over onze stad, dat in oktober gepresenteerd werd.
De totale lijst met vragen van raadsleden vindt u hier:

Tijdens de behandeling van de begroting in de raadsvergadering heeft mijn fractievoorzitter, Marcel Bregman, op mijn verzoek onder andere gevraagd te onderzoeken of de Ruïne van het Huis te Riviere opengesteld kan worden voor bezoekers. Ik vind het enorm zonde dat dit gebouw, dat zo’n enorme historische waarde voor onze stad heeft, alleen van af een afstandje bekeken kan worden.
De wethouder heeft toegezegd openstelling van de ruïne te gaan onderzoeken.

In de afgelopen raadsperiode heb ik in de commissievergadering tijdens de rondvraag aandacht gevraagd voor het vertrek van de gemeentesecretaris. Deze is drieënhalf jaar geleden aangesteld met de opdracht de ambtelijke organisatie om te vormen en er vooral ook voor te zorgen dat de onder burgemeester Verver aanwezige angstcultuur zou verdwijnen. Nu de secretaris vertrekt moet er een opvolger benoemd worden. En welke taak krijgt die?
Wethouder Stam antwoordde hierop dat bij het opstellen van de vacature aan een aantal belanghebbenden, waaronder de gemeenteraad in staat gesteld zal worden input te leveren.

Dat waren de zaken in de Aleidazaal. Maar wat heb ik verder nog gedaan:
Meerdere malen heb ik contact gehad met de Tweede Kamerfractie van D66, in verband met de bedreigde intercitystatus van station Schiedam-Centrum. Hierover heb ik al eerder bericht op deze site. (Klik hier).
Ik heb aandacht gevraagd voor het niet meer online kunnen navragen van moties en schriftelijke vragen uit de raadsperiode 2010 – 2014. Naar aanleiding hiervan is toegezegd dat deze alsnog online gezet zullen worden. (Klik hier).

Met fractiegenoten Arjen Kuin en Zülfikar Güler stond ik op het Geuzenplein met “SpreekUur66”. (Klik hier).

Ik woonde bij:

Het Stadserf over de startnotitie integrale veiligheid.

Een bijeenkomst van de klankbordgroep Metropoolregio. Hierin spreken de burgemeester, wethouders, ambtenaren en raadsleden die zitting hebben in een van de adviescommissies van de metropoolregio zitten met elkaar over afgelopen en komende vergadering.

Een vergadering van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio.

Het wijkoverleg Woudhoek.
Het wijkoverleg Spaland/Sveaparken.

Komende dinsdag en woensdag vergadert de gemeenteraad in commissievorm.
Voorafgaand aan deze vergadering heb ik enkele vragen gesteld, die waarschijnlijk morgen schriftelijk beantwoord zullen worden.
Tijdens de vergaderingen zelf zal ik, gezien de agenda, waarschijnlijk geen hoorbare of zichtbare taak hebben.