Maandelijks archief: juni 2020

Vanaf september graag een normaal seizoen!

Het politieke seizoen 2019-2020 loopt ten einde. Op 7 juli is de laatste raadsvergadering. Daarna gaat de Schiedamse gemeenteraad met zomerreces. We sluiten dan een politiek seizoen af, dat zeer uitzonderlijk verlopen is. En waarop ik met zeer gemengde gevoelens terugkijk.

Het begon begin december, met het overlijden van collega-raadslid Andreas Rose. Naast het persoonlijke drama zorgde dit ervoor, dat alle geplande vergaderingen verschoven dienden te worden. Met daarbij als complicerende factor het kerstreces. Een aantal raadsleden had al vakanties geboekt en kon daardoor de verplaatste raadsvergadering niet bijwonden. Een van hen was ik. Toen de vergadering plaatsvond, zat ik in het vliegtuig. Op weg naar mijn zoon in Australië. Voor het eerst in zes jaar moest ik een raadsvergadering missen.  Bijzonder onbevredigend, vond ik dat.

Dachten we in januari nog, dat het raadswerk  in het nieuwe jaar weer normaal zou gaan verlopen, in maart bleek dat wel anders te zijn.
Ook op de raad en het raadswerk drukt de Coronacrisis een heftig stempel.
Bijeenkomsten zijn afgelast en alleen het hoognodige wordt behandeld. Zoals raadsvoorstellen , die echt niet op een later moment behandeld kunnen worden.  Ook de behandeling van de Zomernota, altijd het hoogtepunt van het politieke jaar, vindt ditmaal niet plaats.
Omdat we pas na de zomer meer zicht denken te hebben op de financiële gevolgen van de Coronacrisis, is er dit jaar geen Zomernota. Alle zaken die we normaal begin Juli zouden behandelen op dit vlak, verschuiven nu naar het najaar. Naar de behandeling van de begroting.

Kwamen we in april nog in aangepaste vorm bij elkaar, in de afgelopen maand heeft de raad volledig digitaal gewerkt. Met soms allerlei hindernissen. Zo heeft u wellicht gemerkt, dat de raadsvergadering van 16 juni niet kon doorgaan, door problemen met de geluidsverbinding.
Natuurlijk hoort de raad, wanneer mogelijk in de raadszaal te vergaderen. Dat gaat de komende weken ook weer gebeuren. Tegelijkertijd kan een aantal bijeenkomsten wat mij betreft best digitaal blijven. Zeker waar het gaat om informatieve, beeldvormende bijeenkomsten, waar de raad bijvoorbeeld vragen kan stellen aan ambtenaren, over stukken die in de raad behandeld gaan worden.  

Als D66 moesten we deze maand ook afscheid nemen van ons lid Henk Bussching. Na zijn overlijden bleek, hoe bekend hij op bepaalde plekken in Schiedam was.
Voor de fractie zal het wennen zijn: Henk was vrijwel altijd aanwezig bij raadsvergaderingen.
Ook zijn “D66-duimen”, die hij regelmatig plaatste onder onze social mediaberichten, zullen we gaan missen. Het In Memoriam voor Henk leest u hier.


De politiek: Heeft de fractie stilgezeten tijdens de Coronacrisis?
Wat denkt u nu zelf? Natuurlijk niet!

In de raad is behandeld:
Het invoeren van een logiesbelasting (toeristenbelasting) per 1 juli 2020. Dit is een punt, dat wij samen met GroenLinks hebben ingebracht bij de coalitieonderhandelingen in 2018.

Tevens  behandelde Arjen tijdens een commissievergadering  namens onze fractie een collegebrief over afvalscheiding in de hoogbouw. Naar aanleiding van een onderzoek waarop wij als D66 in het verleden hebben aangedrongen.  Hij schreef  hier een stukje over voor onze website. U leest dit hier.

Wat deden we buiten de vergaderingen?

In de weken na het begin van de lockdown heb ik contact gehouden met ondernemers in de binnenstad, Hof van Spaland, Nolenslaan en Groenelaan. Om een vinger aan de pols te houden en te vragen of zij op de hoogte waren van bijvoorbeeld de mogelijkheid om uitstel te vragen van het betalen van de lokale belastingen.

Verder ben ik in de afgelopen twee maanden grotendeels achter de schermen bezig geweest met contacten met ondernemers, over het opnieuw openen van terrassen en horecazaken, het helpen bij het aanvragen van een TOZO uitkering (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandigen) door een ZZP’er in Schiedam en  met de klachten over hinderlijk gestalde deelscooters. Een voor Schiedam nieuw fenomeen.  Ik schreef er een artikel over. Dit leest u hier.

Anouschka Biekman stelde, met hulp van Zülfikar Güler, schriftelijke vragen over het behandelen van racisme en discriminatie op scholen. Lees hier.

Zülfikar en ik hebben enkele malen geholpen met het uitdelen van maaltijden en boodschappenpakketten aan mensen in Nieuwland. Ter ondersteuning van Willy Heikamp. Winnares van de D66 Valentijnsprijs 2019.

Een actie met veel impact, was de oproep voor hulp voor de culturele sector, die door de Coronacrisis in zware problemen dreigt te komen.

Om voor dit laatste aandacht te vragen bij onze Tweede Kamerfractie heb ik geprobeerd mijn collega-fractievoorzitters in Zuid-Holland te mobiliseren. Dat lukte boven verwachting. Uiteindelijk heb ik namens 30 D66 fracties in Zuid-Holland een brief gestuurd naar Salima Belhaj, woordvoerder cultuur in onze Tweede Kamerfractie. (Lees hier meer over de oproep).

Dit heeft geleid tot een telefoongesprek, dat ik met Salima voerde. Daarnaast heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, directeur van ons Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur met Salima gebeld en de problemen die hij momenteel in de sector ervaart kunnen bespreken.

Tot slot heb ik, samen met circa 20 fractievoorzitters en portefeuillehouders cultuur  (waaronder onze Jarle) een videoconferentie van een uur gehad met Salima.
Zijn de problemen van de cultuursector hiermee opgelost? Was het maar waar!
Maar het heeft Salima een steun in de rug gegeven en wij zijn op de hoogte van de inspanningen van onze fractie en minister in Den Haag.

(foto van de videoconferentie met Salima Belhaj)

Ik vind dit een prachtig voorbeeld van zaken,  die je als lokale fractie kunt ondernemen om de belangen van jouw stad in Den Haag onder de aandacht te brengen. Welke zogenaamd lokale partij doet ons dit na?

Een soortgelijke actie hebben we vorige week gevoerd. Op initiatief van  D66 Lisse is namens 32 fracties uit Zuid-Holland een statement opgesteld over de overbodigheid van de Corona-noodwet. Namens onze fractie heeft Jarle dit statement ondertekend. (Lees hier) . Waarschijnlijk hebben we hierover binnenkort ook een gesprek met de D66 Tweede Kamerfractie.

Kortom: ondanks alle beperkingen door de Coronacrisis draait de fractie van D66 gewoon door!
Dat doen we de komende weken natuurlijk ook nog. En natuurlijk zullen we er ook zijn, mocht er zich tijdens de zomer iets voordoen. En in september gaan we beginnen aan een nieuw politiek jaar. Het laatste volledige van deze raadsperiode. Hopelijk verloopt dit met minder hindernissen.

Ik wens u allemaal een fijne, vooral gezonde zomer. Ik hoop dat we elkaar in september weer kunnen begroeten. Het liefst persoonlijk!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Naar Den Haag, voor de cultuur

Wat kun je als lokaal D66 fractievoorzitter doen, als je de belangen van jouw stad wilt verdedigen in Den Haag? Nou, dit bijvoorbeeld….

In mei heb ik contact gezocht met mijn collega fractievoorzitters van D66 in de provincie Zuid-Holland. Samen met hen, heb ik een brief gestuurd naar onze Tweede Kamerfractie. In deze brief vroegen we aandacht voor de problemen waarmee de culturele sector te kampen heeft, ten gevolge van de Coronacrisis.

Het resultaat was in eerste instantie een telefoongesprek van een half uur met Salima Belhaj, portefeuillehouder Cultuur in de D66 Tweede Kamerfractie. In dit gesprek kon ik de problemen schetsen, waar de cultuursector mee worstelt. Salima kon mij op haar beurt vertellen, welke inspanningen zij gedaan heeft en nog doet, om de cultuur onder de aandacht van het kabinet te houden..

Vanuit ons telefoongesprek heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, de directeur van het Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur gesproken met Salima.

Op 10 juni jl. hebben we met een aantal fractievoorzitters en woordvoerders cultuur van D66 uit Zuid-Holland een videoconferentie van een uur gehad met Salima. Ook over dit onderwerp.

Is de cultuur nu gered? Was het maar waar! Feit blijft, dat D66 binnen het huidige kabinet de enige partij is, die het belang van cultuur echt op waarde schat. Dat betekent dus, dat het erg moeilijk is extra steun voor de sector te krijgen. Ik zie nu echter wel, dat D66 hiervoor echt opkomt. Samen met (met name) een aantal oppositiepartijen. Ik hoop, dat onze brief en de aandacht die er voor was, een beetje kan bijdragen aan hulp voor de cultuursector.