Maandelijks archief: augustus 2018

Groeten vanuit het zomerreces!

Sinds het begin van deze website heb ik geprobeerd minstens eenmaal per maand een opsomming te geven van de activiteiten waarmee ik als raadslid bezig ben. De afgelopen maanden is daarvan niets terechtgekomen.

De reden hiervoor is, dat ik het sinds ik fractievoorzitter ben een stuk drukker gekregen heb. Dan schiet het maken van dit soort overzichten er dus al snel bij in. De komende tijd ga ik bekijken in welke vorm ik mijn verslagen kan voortzetten. Voor nu even, vanuit het zomerreces, dit stuk.

Wat zijn dan die extra werkzaamheden?

Om te beginnen moet ik meer allround bezig zijn. In het verleden richtte ik mij vooral op zaken uit de portefeuilles waarvoor ik binnen de fractie verantwoordelijk was. Als fractievoorzitter moet en wil ik sparringpartner zijn voor alle fractieleden. Dat vereist meer verdieping in stukken van andere portefeuillehouders.

Daarnaast komt er meer overleg bij kijken. Als coalitiepartner neem ik namens D66 tweemaal per raadscyclus deel aan het coalitieoverleg. Ook neem ik deel (hoewel die frequentie een stuk lager ligt) aan vergaderingen van het presidium (het overleg van alle fractievoorzitters uit de raad). Daarnaast hebben we onze eigen fractieoverleggen. Ook dat vereist meer voorbereiding. En tot slot heb ik iedere maandag een afspraak met Marcel Bregman in mijn agenda staan.  Zodat wethouder en fractie voldoende contact met elkaar houden.

De behandeling van de zomernota is ook iets, dat voor een groot deel op het bord van de fractievoorzitter ligt. Ook dat vereist een uitgebreide voorbereiding.

In het voorjaar is daar nogeens bijgekomen, dat ik deelnam aan de coalitieonderhandelingen en vervolgens de woordvoering deed van de behandeling van het coalitieakkoord in de raad.

Binnen de fractie hebben we na het aantreden van het nieuwe college ook enigszins geschoven met portefeuilles. Zo heb ik de portefeuilles Cultuur en Verkeer en Vervoer overgedragen aan respectievelijk Jarle Lourens en Arjen Kuin. De portefeuille Financiën heb ik overgenomen van Marcel Bregman.

Natuurlijk blijf ik mijn best doen net zo actief en zichtbaar in Schiedam te zijn als voorheen. Een afspraak voor het drinken van een kop koffie blijft altijd mogelijk!

Enkele weken geleden heb ik uitgebreid bijgepraat met Janet van Huisstede. Over de ontwikkelingen in de binnenstad van Schiedam en natuurlijk ook over andere zaken met betrekking tot onze stad.

Volgende week heb ik een afspraak staan met Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager op de Nolenslaan en voor mij altijd een prettig gesprekspartner waar het gaat over ondernemen in Schiedam.

Vanaf september begint het politieke seizoen weer. Ik beloof, dat u dan weer regelmatig van mij zal horen!