Maandelijks archief: oktober 2017

Een raadslid voor de klas!

Zo leuk om te doen! 
Op 10 oktober heb ik, in het kader van de “Dag van de Duurzaamheid” voorgelezen op CB Kethel. Twee groepen 8, in totaal 40 kinderen, die moesten luisteren naar die vreemde meneer uit de gemeenteraad. En het werd me toch leuk!

Een verhaal over hoe je sommige “vieze” groenten toch lekker krijgt. Zelf uitgekozen, want ik herkende er veel in. Andijvie, dat ik vroeger echt niet te eten vond, maak ik tegenwoordig als ovenschotel klaar. En dat smaakt dan heerlijk!
Na het verhaal hebben de leerlingen en ik met elkaar gepraat over hoe je verstandig kunt omgaan met eten en drinken.
Hierna gingen de leerlingen naar buiten, waar zij op het schoolplein hun eigen smoothie konden maken op een smoothiefiets. Dit is een stationair draaiende fiets, met een blender voorop.
Voor zover ik dacht, dat ik naar zwoegende basisschoolleerlingen kon gaan kijken, kwam ik bedrogen uit: de eerste smoothie was voor mij.
Maar het was leuk om te doen en de smoothie smaakte prima!

De bewoners, de bomen, het voetpad en de gemeente

Momenteel wordt het nieuws in Schiedam beheerst door één onderwerp: de bomen op de Westfrankelandsedijk. De afgelopen weken is een verschil van inzicht tussen college en bewoners en belanghebbenden uitgegroeid tot een zaak van een enorme omvang. Dat is iets dat ik erg betreur. Het had allemaal niet zover hoeven komen.

Het conflict gaat over een gecombineerd fiets- en voetpad, dat aangelegd moet worden aan de zuidzijde van de Westfrankelandsedijk. Het fietspad is drieënhalve meter breed. Het voetpad anderhalve meter. Het nut van het fietspad wordt door niemand betwist. Het nut en de noodzaak van het voetpad wel.
Wanneer het voetpad niet aangelegd wordt, kan de rij van ca 80 bomen, waarover het grootste deel van het conflict gaat, gewoon blijven staan.

In de afgelopen weken heb ik mij verdiept in deze zaak. Ik heb erover contact gehad met collegeleden en met verschillende bezwaarmakers. Ook ben ik aanwezig geweest bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.

Mijn conclusie is, dat hier zaken niet goed gegaan in het begin van het project. Bewoners zijn onvoldoende betrokken bij het project en toen zij aangaven zich onvoldoende gehoord te voelen, is ook daarop niet voldoende ingespeeld. Hierin zit, samen met het ontbreken van de noodzaak van deze bomenkap, de grootste ergernis van de bewoners. En dat begrijp ik.

De noodzaak van het voetpad is wat mij betreft ook niet aangetoond. En eigenlijk gaf de gemeente tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie ook aan, dat er geen echte noodzaak voor dit pad is (of in deze vorm).

Daarom hoop ik ook, dat de uitkomst gaat zijn, dat het voetpad niet aangelegd gaat worden en de bomen naast het fietspad zullen blijven staan. Ik hoop en verwacht, dat het college een paar stappen terug zet in het participatieproces en met de bewoners om de tafel gaat, om een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken. Zo moeilijk moet dat namelijk volgens mij niet zijn. Het college heeft in de afgelopen jaren regelmatig actief contact met de stad gezocht. Dat gaat nu ongetwijfeld ook lukken.

De afgelopen jaren is op diverse plekken in Schiedam enorme vooruitgang geboekt in het betrekken van inwoners van Schiedam bij veranderingen in hun omgeving. Het conflict rond de bomen op de Westfrankelandsedijk geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is, dat participatie plaatsvindt.
Het laat ook zien, hoe inwoners elkaar kunnen vinden wanneer er een gezamenlijk doel is. Het is alleen erg jammer, dat dit in deze zaak nodig is geweest.

Fietsenstalling Willem-Alexander moet veiliger

In de afgelopen weken zijn er opvallend veel fietsen gestolen bij Sportpark Willem-Alexander.
Naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met de beide wethouders die over Schiedam In Beweging gaan en heb ik gesproken met de manager van het Sportpark.

De belangrijkste punten die ik constateer zijn:

1.
De fietsenstalling bij het sportpark is ingericht met fietsbeugels (waar je alleen het voorwiel van een fiets in kunt plaatsen). Veiliger zou zijn het plaatsen van “fietsnietjes”. Dit zijn gebogen stalen buizen, waar je je fiets tegenaan kunt zetten en waaraan je het frame met een extra slot kunt vastmaken.

2.
De verlichting bij de stalling is onvoldoende. Stedin heeft na een jaar nog altijd geen verlichting gerealiseerd in de stalling en op het fietspad ernaast. Dit bevordert de veiligheid natuurlijk niet bepaald.

Het oplossen van deze twee zaken moet wat mij betreft prioriteit krijgen. We willen immers graag, dat Schiedammers de fiets pakken? Dan moet deze ook veilig gestald kunnen worden.

Gelukkig vind ik op het stadskantoor aandacht hiervoor, al zal het allemaal niet binnen enkele weken opgelost zijn. Wel begreep ik, dat vanuit het sportpark de politie gevraagd is, tijdens hun rondes extra aandacht te vragen voor het sportpark.

Laten we hopen, dat we binnenkort kunnen zeggen, dat de stalling bij Sportpark Willem-Alexander een stuk veiliger geworden is!

Coming Out Day 2017

Op 11 oktober a.s. is het World Coming Out Day. In Schiedam namen we daarop alvast een voorschot, door vandaag (7 oktober) al de regenboogvlag te hijsen.
Dit werd gedaan door wethouder Stam.

Op Coming Out Day zelf zal de regenboogvlag ook (voor het eerst) wapperen op Molen De Vrijheid. Een betere plek kun je je voor deze vlag eigenlijk niet wensen!

Hieronder een kort videoverslag van het hijsen van de vlag.