Maandelijks archief: juli 2018

Eindelijk zijn ze er: broodbakken!

Ik heb het hier al vaker geschreven: soms duurt het een tijd voor je krijgt wat je wilt. In de afgelopen jaren heb ik tweemaal in de raad aandacht gevraagd voor broodbakken. De laatste keer was anderhalf jaar geleden. (klik hier). Hiermee kan oud brood ingezameld worden om er vervolgens biogas voor te maken.
Een dergelijk project loopt al enkele jaren in Rotterdam.

Omdat het weggooien van brood op straat en in singels heel veel voorkomt en plaagdieren en vervuiling in de hand werkt, heb ik gevraagd dit initiatief over te nemen in Schiedam.

Zoals gezegd, de eerst keer dat ik erom vroeg is enkele jaren geleden. Maar nu zijn ze er dan: in Schiedam-Oost zijn de eerste “broodtrommels” geplaatst en de eerste inzameling heeft inmiddels plaatsgevonden.

De resultaten zal ik met veel belangstelling volgen. Wat mij betreft wordt het, als de ervaringen positief zijn, ook overgenomen in andere delen van Schiedam!

Terugblik behandeling zomernota

Tijdens de eerste termijn van de behandeling van de zomernota door de gemeenteraad van Schiedam, sprak ik, in mijn functie als fractievoorzitter van D66 Schiedam de volgende tekst uit:
Deze bijdrage is ook terug te zien door hier te klikken.

“Voorzitter,

Na een voorjaar van campagne voeren, verkiezingen houden en formeren, staan we hier op het geplande moment om de zomernota van het kersverse college te bespreken.  Een eerste prestatie van het college, die er wat D66 betreft zijn mag! Goed dat het gelukt is in korte tijd een collegeprogramma en een zomernota samen te stellen. Dat betekent, dat wij met elkaar nu echt stappen kunnen zetten.  Trouwens, het collegeprogramma staat vanavond ook als agendapunt. Wat mij betreft behandelen we dit direct tijdens de behandeling van de zomernota. 

De zomernota en het collegeprogramma stralen wat ons betreft uit, wat wij willen dat zij moeten uitstralen. Ambitie en daadkracht. De ambitie, om te voldoen aan de provinciale opdracht tot het bouwen van duizenden woningen in de komende jaren. Waarbij de nadruk ligt op woningen in het midden- en hogere segment. Een categorie die nu sterk ondervertegenwoordigd is in Schiedam. Hopelijk kunnen we nu mensen die wooncarrière willen maken in onze stad ook echt behouden voor Schiedam.

De duurzaamheidsopgave, die ons onder andere de kans geeft Schiedam klaar te maken voor een nieuwe periode, met minder fossiele brandstoffen en een veranderend klimaat. Daar liggen forse taken voor het college, die wij met vertrouwen tegemoet zien.

En als derde de sociale stijging onder Schiedammers bevorderen, door een omgeving te creëren waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Door kwalitatief goed onderwijs te bieden, laaggeletterdheid en schulden aan te pakken. Sociale stijging bevorderen doet de gemeente niet alleen maar ook met het bedrijfsleven om zo  de kans op werk te vergroten.  Het bevorderen van mogelijkheid tot deelname aan sport en cultuur maar ook het bevorderen van de algehele gezondheid van Schiedammers. Gezonde Schiedammers kunnen beter mee doen in de samenleving en doen minder beroep op zorg. Begin met het stimuleren van gezonde leefstijl onder de jeugd.

Overgewicht bij kinderen is een voorspeller voor overgewicht en gezondheidsklachten op latere leeftijd. Kinderen die op jonge leeftijd gezonde gewoonten aanleren ontwikkelen zich beter en blijven in de toekomst vaker gezond. Gezond opgroeien en het bieden van een veilige stimulerende omgeving is de verantwoordelijkheid van de ouders maar helaas is dat niet vanzelfsprekend. Daarom zien wij graag ook een brede maatschappelijke rol voor o.a. verenigingsleven in het opvoeden en begeleiden van de jeugd.

In de zomernota zijn al de nodige zaken opgenomen, die wat  D66 betreft erg belangrijk zijn. Tevens is recent begonnen met het aanpakken van een doorn in ons oog: de verrommeling van de buitenruimte en het sneller ophalen van grofvuil

Dan een constatering: De financiën zijn op orde, maar er is weinig ruimte om naast de reeds beschreven doelen geld uit te trekken voor andere ambities. Dat is enerzijds jammer. Maar de financiële gezondheid van Schiedam op lange termijn moet wat D66 betreft absoluut goed blijven.
De uitdaging blijft, dit te realiseren zonder dat dit gevolgen heeft voor de lasten van de inwoners en bedrijven in Schiedam.

De doelen waarvoor nu in de zomernota geld uitgetrokken wordt kunnen op onze steun rekenen. Een verdere uitwerking van Open Schiedam naar het Pact met de Stad en de innovatieve aanpak van schuldhulpverlening zijn wat ons betreft speerpunten die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden.
De bouwopgave vraagt geld, waarbij in dit geval de kost voor de baat uitgaat. Het onderzoek naar een distributiesysteem: een langgekoesterde wens van D66 en wij hopen dan ook, dat dit onderzoek tot mooie dingen gaat leiden.
Een ontsluitingsweg van Schiedam-Noord naar Rotterdam. Graag! Even een persoonlijke noot: het ontbreken van een dergelijke ontsluiting is ooit voor mij reden geweest mij te gaan bemoeien met lokale politiek.

Gelukkig hoeft echter niet ieder goed initiatief veel geld te kosten. Hier is er zo een:

Bij een stad waarin cultuur zo’n belangrijke plaats inneemt zoals Schiedam, hoort wat D66 betreft een stadsdichter. Iemand die in de vorm van een gedicht enkele malen per jaar stilstaat bij gebeurtenissen in de stad. Een erefunctie, die extra gewicht krijgt, door steun van het college van B&W. Het idee is de laatste jaren vaker geopperd, en er is er kort een geweest, maar nu moet er maar eens echt werk van gemaakt worden. Daarom dienen wij vanavond een motie in, die het college oproept de benoeming van een Stadsdichter, een initiatief van het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek, te ondersteunen.

Verder heeft Schiedam een breed cultureel aanbod. Voor jongeren is echter nog weinig aanbod, daarom willen we dat er gericht geïnvesteerd wordt in culturele activiteiten voor jongeren. Gezien de ambitie  van het college hebben wij ervoor gekozen op dit punt vanavond geen motie in te dienen. Maar wij blijven het college natuurlijk nadrukkelijk volgen!

Verder ligt er een behoorlijke stapel moties van andere partijen op ons te wachten. Een aantal daarvan spreekt ons aan en deze dienen wij graag mede in. Een aantal andere moties zal niet op onze steun kunnen rekenen. Maar we wachten eerst de presentatie van de moties en de reactie van het college af. Wie weet leidt dat tot nieuwe inzichten. Daar kom ik dan eventueel in tweede termijn op terug.

Voorzitter, ik sluit af. Het college is vers. D66 geeft de leden ervan graag de ruimte haar opdrachten uit te werken. D66 wenst hun hierbij veel wijsheid en succes. Wij zullen hen hierbij nauwgezet en kritisch volgen!”