En toen was er crisis

Op maandag 20 september besloten GroenLinks en Progressief Schiedam afscheid te nemen van de coalitie.
Hierbij mijn beschouwing van de situatie.

“Onderwerp van het geschil was het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Opgesteld onder verantwoordelijkheid van wethouder Jeroen Ooijevaar (GL/PS).
Dit stuk was een uitwerking van de mobiliteitsvisie, die vorig jaar door een raadsmeerderheid is vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma bevat heel veel maatregelen en voorstellen. Maar kort door de bocht gezegd was er een onderdeel dat alle andere naar de achtergrond drong: de invoering van gereguleerd parkeren in Schiedam ten zuiden van de A20.
Maandenlang is er binnen en buiten de coalitie over met name dit laatste gediscussieerd.

Afgelopen maandag bleek dat er, ondanks aanpassingen in het plan, nog altijd verdeeldheid in de coalitie was. VVD en CDA kondigden aan tegen het voorstel te zullen stemmen, waardoor dit geen meerderheid in de raad zou behalen. Hierop besloten GroenLinks en Progressief Schiedam de coalitie te verlaten en stapte Jeroen Ooijevaar op als wethouder.
D66 vindt dit een heel vervelende beslissing. We hebben in de brede coalitie prima samengewerkt met beide partijen en we hadden graag met elkaar de eindstreep van deze raadsperiode gehaald.

Voor ons ontstond na het opstappen van de twee coalitiegenoten een nieuwe situatie. Ook wij waren (net als GL en PS) voorstander van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Maar het enkele feit dat dit geen meerderheid zou halen is voor ons geen reden geweest op te stappen. Het was immers geen afspraak uit het coalitieakkoord.

Wel ontstond er nu wat ons betreft een verandering in de politieke verhoudingen binnen de coalitie.
In het overblijvende gezelschap is D66 nu de enige progressieve partij.
We hebben daarom gesteld, dat ook door deze uitgedunde coalitie onverkort moet worden vastgehouden aan het coalitieakkoord uit 2018. De overige partijen hebben dit volmondig bevestigd.
Verder heeft D66 aangegeven dat ons standpunt op een aantal punten richting de begroting niet anders is dan tijdens de behandeling van de zomernota.
Nu moet de begroting nog vastgesteld worden, maar ook op dit punt hebben wij vertrouwen in onze coalitiegenoten.

Daarnaast zitten we in een financieel zeer moeilijke periode. Wat ons betreft is het dan niet gepast je in een bestuurlijke chaos te storten. Nu een volledig demissionair college zou wat D66 betreft een heel slechte zaak zijn voor Schiedam en haar inwoners.

De resterende coalitie heeft geen meerderheid in de Schiedamse gemeenteraad. Voor ieder voorstel van het college zal dus gezocht moeten worden naar een meerderheid.
Is dat erg? Nou, nee…

Bij de start van deze coalitie is aangegeven dat nadrukkelijk samenwerking met alle fracties in de raad gezocht wordt. En dat is de afgelopen drieënhalf jaar ook regelmatig gebeurd. Wij vertrouwen erop dat de komende maanden de benodigde meerderheden ook gehaald zullen worden.

Over een kleine zes maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Schiedam is het goed gebruik om in een verkiezingsjaar vanaf januari tot aan de stembusgang geen politiek gevoelige onderwerpen meer in de raad te behandelen. Dat betekent dat dit college eigenlijk nog maar drie maanden zeer actief kan besturen.
Dit zijn echter wel drie heel drukke maanden, waarin nog een aantal belangrijke dossiers naar de raad moet. Zoals bijvoorbeeld de begroting voor 2021.
De resterende vier wethouders kunnen wat ons betreft hun klus in deze raadsperiode afmaken. Zij zullen de portefeuilles van Jeroen Ooijevaar onder elkaar verdelen.

Nogmaals: het is erg vervelend dat dit gebeurd is, maar wat D66 betreft zetten we met de overgebleven coalitiegenoten de schouders eronder en besturen we door. In het belang van Schiedam en haar bewoners”.Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *