Vragen over wildparkeren fietsen op het Stationsplein

Tijdens de raadscommissie van 7 september stelde ik namens D66 vragen over de vele fietsen, die nog altijd her en der geparkeerd worden op het Stationsplein.

Hier geldt een parkeerverbod voor rijwielen en er is een gratis bewaakte stalling op enkele meters afstand. Toch staat het plein dus nog dagelijks vol met fietsen.

Volgens D66 (en gezien opmerkingen die wij hierover van mede-Schiedammers horen) kan de oorzaak hiervoor gezocht worden in de verbodsbordjes. Deze zijn klein van formaat en hangen aan weerszijden van het Stationsplein op circa 3 meter hoogte.

Daarom heb ik gevraagd of gezocht kan worden naar een duidelijker vorm van bebording, die niet alleen aangeeft dat het plaatsen van fietsen op het plein verboden is, maar die ook verwijst naar de gratis, bewaakte stalling.

Namens het college gaf burgemeester Lamers aan de situatie te herkennen. Hij zegde toe te onderzoeken of er op een andere wijze gewezen kan worden op het parkeerverbod. Tevens gaf hij aan te onderzoeken of sneller en beter gehandhaafd kan worden tegen het wildparkeren.

parkeerverbod fietsen station fietsen stationsplein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *