Stadserf op de schop? Onderzoek het maar!

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 31 januari 2021)

n 1998 mocht ik een van de hoofdrollen spelen in “Breken”, een openlucht theaterproductie van het SCHAT. Dit vond plaats op het zojuist opgeleverde Stadserf. Een ambitieus bouwproject. Een nieuwe vleugel voor het Stadskantoor, een nieuwe Stadswinkel, een bibliotheek en een modern theater in een. Met een groot, openplein en woningen en commerciële panden aan de overkant.
Het zag er allemaal op dat moment prachtig uit.

Een kleine 25 jaar na de bouw ervan moeten we constateren dat de tijd verder gegaan is. Dat omstandigheden veranderd zijn en dat het Stadserf niet aan alle verwachtingen voldaan heeft.

Het plein is een grote stenen vlakte gebleven. Af en toe gebruikt voor evenementen. Maar voor de rest vooral een leeg, winderig en kaal geheel. De commerciële panden hebben nooit de invulling gekregen, die bedoeld was.

De bibliotheek is (mede door de digitalisering) in omvang gekrompen en verhuisd naar de Korenbeurs. Een enorm lege ruimte bleef over. En al jaren is daar, tot ergernis van velen, geen nieuwe functie voor gevonden.
Het plan om de ambtenaren van de gemeente hierin onder te brengen en de witte toren om te bouwen tot woningen bleek niet haalbaar. De Stadswinkel is ook door de digitalisering te groot geworden.

Het theater functioneert. Maar de ingang, in het Stadskantoor werkt verwarring in de hand en is voor bezoekers van buiten de stad soms moeilijk te vinden.

Aan de kant van de Broersvest Is een rommelig gebied ontstaan. Met parkeerplaatsen en een weggestopte ruïne van het Huis te Riviere, de bakermat van onze stad. Wat een mooi visitekaartje van onze stad zou moeten zijn, is een rommelig, onuitnodigend gebied.

In 2017 vroeg D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 om plannen voor het Stadserf. Hierna hebben ook andere partijen hierom gevraagd. Het Theater kwam met een prachtige studie inzake een nieuwe ingang, aan de kant van de Broersvest.
Inmiddels ligt er opnieuw een ambitieus plan voor het Stadserf. Het college vraagt de raad om geld, om dit plan verder uit te werken naar een concreet voorstel. Het plan brengt vergroening van het plein, sloop van de Stadswinkel, de voormalige bibliotheek. De huidige bebouwing wordt deels vervangen door woningbouw. Ook het gebied aan de Broersvest krijgt een ander aanzien. Met appartementen, een vrijstaande ruïne en een nieuwe ingang van het theater; compleet met horeca en een nieuw plein.

Rigoureus? Jazeker! Maar wat D66 betreft zeker het onderzoeken waard. Daarom zullen wij instemmen met het verlenen van het onderzoekskrediet. We zullen de verdere plannen, zowel financieel als qua vormgeving, kritisch blijven volgen!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *