Trek lering uit de gebeurtenissen van gisteren

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 7 januari 2021)

Het was een kleine vier jaar geleden, Donald Trump was net beëdigd tot president van de VS, Tijdens een gesprek met de pers werd zijn woordvoerster gevraagd naar een aantal aantoonbare onwaarheden die haar baas verspreid had. Tot grote verbazing van iedereen luidde het antwoord, dat de president geen onwaarheden had gesproken, maar slechts “alternative facts”.

Het was een kennismaking van de wereld met President Trump. De term “alternative facts” bleek nog maar het begin te zijn.
In de afgelopen vier jaar is de wereld getuige geweest van een president, die ongegeneerd leugen op leugen stapelde, zichzelf als het middelpunt van alles stelde, journalisten neerzette als vijanden van het volk, hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opzette en geen afstand nam van racistische en fascistische organisaties. Zijn voornaamste communicatiemiddel was Twitter.

Er was een grote groep Amerikanen die dit allemaal prachtig vond. Die zich gehoord voelde, die zich door Trump comfortabel voelde in het openbaren van lang weggestopt racisme en antisemitisme.

De morele beerput van Donald Trump leek geen bodem te kennen. Verbazing over zijn onbeschofte optredens, zijn leugens en narcisme verdween. Men raakte er aan gewend. Af en toe, bij weer een nieuw dieptepunt werden nog weleens wenkbrauwen opgetrokken. Maar ach….het was Trump.

Ondertussen raakte de samenleving in Amerika steeds verder verscheurd. En kregen ook groeperingen als Qanon steeds meer volgelingen. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd.

Waar dit toe geleid heeft, hebben we inmiddels kunnen zien. Met ontzetting zat ik woensdagavond (samen met een groot deel van de wereld) te kijken naar de bestorming van het Capitool, door aanhangers van Trump. De afgelopen maanden door hem gevoed met beschuldigingen over verkiezingsfraude. Beschuldigingen waar nooit enig bewijs voor geleverd is en die in tientallen rechtszaken resoluut van tafel geveegd zijn.
Maar Trump bleef zijn beschuldigingen herhalen. Riep zijn volgelingen op in verzet te komen, daarbij geholpen door een groep vertrouwelingen, zoals Rudi Giuliani, Mitch McConnell en Ted Cruz.

En gisteren bestormde een deel van zijn achterban dus het Capitool. Voor velen het symbool van de democratische westerse wereld. Met als bedoeling te voorkomen dat het congres Joe Biden zou uitroepen tot president. De coup mislukte, maar de impact is enorm.
De samenleving in Amerika is tot op het bot verdeeld. En er zal heel veel nodig zijn omdat te veranderen.

Het is een goede les. Het heeft laten zien waar populisme en volksmennerij toe kunnen leiden. Iets waar andere landen, waaronder het onze, lessen uit kunnen en moeten trekken. Ook hier hebben we de afgelopen jaren de opkomst gezien van populisme en het daarbij behorende zaaien van tweedracht.
Of het nu landelijk is of lokaal: politici moeten zich ver houden van het verdraaien van feiten en het zwart maken van bevolkingsgroepen of elkaar. Zij moeten zichzelf niet als middelpunt van de aandacht zien, maar het belang van hun land, stad of dorp vooropstellen. Als je elkaar puur op inhoud bestrijdt, is er echt al meer dan genoeg stof tot discussie.
Democratie is een bezit van onschatbare waarde, maar het is ook erg kwetsbaar. Het is dus de taak van politici èn kiezers, hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *