De reclamebelasting: einde in zicht?

Voorafgaand aan de behandeling van de “actualisatie uitvoeringsprogramma binnenstad”, in de raadscommissie van 4 april, stelde ik schriftelijke vragen over de reclamebelasting. Het is namelijk de bedoeling, dat het huidige (onrechtvaardige) systeem afgeschaft wordt.

In het collegeprogramma is dit een punt en er wordt ook al enkele jaren aan gewerkt. Tot nu toe is het nog niet gelukt een goed, vervangend systeem te realiseren.

Omdat het antwoord op mijn vragen naar mijn mening nog onduidelijkheid liet bestaan, heb ik in de commissie wethouder Houtkamp gevraagd toe te lichten, wat nu de status is van de reclamebelasting. En of deze, zoals de bedoeling is, dit jaar voor het laatst geheven wordt.

De wethouder gaf aan, dat nog niets definitief is en er nog gesprekken lopen. Maar omdat hij vanuit de raad het nadrukkelijke verzoek gekregen heeft de voeding van het ondernemersfonds in de huidige vorm (lees; reclamelasting) te beëindigen, is het wel zijn streven, hierover later dit jaar verder bericht te geven.

Hieronder mijn schriftelijke vragen en het antwoord van het college:

Vragen:
Pag 11: Reclameheffing/ondernemersfonds. De reclamebelasting stopt in 2017. Welk alternatief komt hiervoor in de plaats?
31. Hoe pakken de ondernemers dit op?
32. Op welke termijn verwacht u duidelijkheid te kunnen geven over een alternatief voor het huidige systeem?

Antwoord:
Formele besluitvorming rondom de opheffing van de reclamebelasting als voeding voor het ondernemersfonds voor de binnenstad heeft nog niet plaatsgevonden. Zoals aangegeven in de actualisatie van het UVP Binnenstad is onderzoek gedaan naar andere (eerlijker lasten verdelende) voedingssystemen en naar benodigd draagvlak voor deze systemen onder met name vastgoedeigenaren. De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort met de raad worden gedeeld. Vooruitlopend hierop kan wel al worden aangegeven dat het aan benodigd draagvlak lijkt te ontbreken om tot een gezamenlijke voeding van het ondernemersfonds te komen. Een optie die nu voorligt om toch wat aan de (oneerlijk verdeelde) lasten te doen is afschaffing van reclamebelasting. De consequenties hiervan worden binnenkort gezamenlijk met de Stichting Centrummanagement Schiedam, die het ondernemersfonds beheert (en inzet op een breed scala aan promotionele en vitaliserende activiteiten), onderzocht. Of en zo ja op welke wijze het ondernemersfonds zal kunnen blijven bestaan is niet met zekerheid te zeggen. Het is de bedoeling om hier voor het einde van de zomer duidelijkheid over te verschaffen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *