Het stadskantoor: ombouwen of slopen?

Op 5 april stond er een artikel in het AD, naar aanleiding van de raadscommissie van gisteravond. Hierin wordt onder andere gesproken over mijn vragen over een onderzoek naar de sloop van het stadskantoor.

De achtergrond hiervan:
In de actualisatie van uitvoeringsprogramma binnenstad (kort vertaald: wat is er de afgelopen jaren allemaal al verbeterd aan de binnenstad en welke acties staan nog op de planning) wordt gemeld, dat er onderzoek gedaan wordt naar ombouwen van het Stadskantoor naar woningen.

Hierop heb ik de vraag gesteld, of er dan ook onderzocht wordt, wat de kosten en baten zijn van eventuele (gedeeltelijke) sloop van het gebouw.
Als dit tegen acceptabele kosten zou kunnen, dan zou het wat mij betreft namelijk best een optie kunnen zijn.

Ik heb het gebouw tijdens de raadscommissie bestempeld als het lelijkste gebouw van Schiedam en als historische vergissing. Wat mij betreft is het echt een lelijke puist in de binnenstad van Schiedam.

Dus: als we toch gaan kijken naar herbestemming, omdat het te groot wordt voor de ambtelijke organisatie, kijk dan ook naar die andere optie,
Dan wegen we later wel af, wat voor Schiedam de beste oplossing is: ombouw of sloop.

stadskantoor sloop 2

Voor de volledigheid hierbij alle vragen, die ik voorafgaand aan de raadscommissie stelde over het stadskantoor. Gevolgd door de antwoorden van het college.

Vragen:

48. Onderzoek naar transformatie wonen in de toren van het stadskantoor. Wanneer start dit onderzoek en wanneer zijn de uitkomsten hiervan te verwachten?
49. Het stadskantoor is eigendom van de gemeente. Wordt bij transformatie naar wonen uitgegaan van verkoop van de toren?
50. Aan welk soort wonen wordt gedacht? (Luxe) appartementen? studentenhuisvesting? Of nog andere vormen?
51. Wordt ook onderzocht wat de kosten en baten zijn van (gedeeltelijke) sloop van de toren?

Antwoord:

Het onderzoek naar de transformatie van het Stadskantoor is gestart. De transformatie van het Stadserfcomplex wordt onderzocht in een bredere samenhang als onderdeel van de deelopgave Van Station naar Stad. Hierin wordt onder meer gekeken naar de relatie van het Stadserfcomplex aan de ene zijde met Station Schiedam en aan de andere zijde met de Binnenstad. Onderdeel hiervan is onder meer de transformatie van het stadskantoor, de leegstaande voormalige bibliotheek, de entree van het theater, het plein bij het Stadserf en de aangrenzende plinten en de entree van de binnenstad. U wordt hier dit voorjaar nader over geïnformeerd. Uitgangspunt voor de transformatie van het Stadskantoor is ook gezien de Opgave Binnenstedelijk Wonen een transformatie naar wonen. In een nog later dit jaar uit te voeren haalbaarheidsstudie met businesscase en marktconsultatie wordt het concept woontoren nader uitgewerkt en worden hierbij ook de verschillende financieringsconstructies en kosten en baten nader in beeld gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *