Naar Den Haag, voor de cultuur

Wat kun je als lokaal D66 fractievoorzitter doen, als je de belangen van jouw stad wilt verdedigen in Den Haag? Nou, dit bijvoorbeeld….

In mei heb ik contact gezocht met mijn collega fractievoorzitters van D66 in de provincie Zuid-Holland. Samen met hen, heb ik een brief gestuurd naar onze Tweede Kamerfractie. In deze brief vroegen we aandacht voor de problemen waarmee de culturele sector te kampen heeft, ten gevolge van de Coronacrisis.

Het resultaat was in eerste instantie een telefoongesprek van een half uur met Salima Belhaj, portefeuillehouder Cultuur in de D66 Tweede Kamerfractie. In dit gesprek kon ik de problemen schetsen, waar de cultuursector mee worstelt. Salima kon mij op haar beurt vertellen, welke inspanningen zij gedaan heeft en nog doet, om de cultuur onder de aandacht van het kabinet te houden..

Vanuit ons telefoongesprek heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, de directeur van het Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur gesproken met Salima.

Op 10 juni jl. hebben we met een aantal fractievoorzitters en woordvoerders cultuur van D66 uit Zuid-Holland een videoconferentie van een uur gehad met Salima. Ook over dit onderwerp.

Is de cultuur nu gered? Was het maar waar! Feit blijft, dat D66 binnen het huidige kabinet de enige partij is, die het belang van cultuur echt op waarde schat. Dat betekent dus, dat het erg moeilijk is extra steun voor de sector te krijgen. Ik zie nu echter wel, dat D66 hiervoor echt opkomt. Samen met (met name) een aantal oppositiepartijen. Ik hoop, dat onze brief en de aandacht die er voor was, een beetje kan bijdragen aan hulp voor de cultuursector.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *