Evaluatie Proveniersbrug

Tijdens de commissievergadering van 12 september jl. stond op de agenda de evaluatie van de gang van zaken rond de renovatie van de Proveniersbrug. Een hoofdpijndossier, dat begonnen is in de vorige raadsperiode en tijdens de huidige raadsperiode zeker nog niet afgesloten zal worden.

Voorafgaand aan de vergadering stelde ik over deze evaluatie enkele vragen aan het college.
Deze leest u hieronder, vergezeld van de antwoorden.
Over deze antwoorden was ik tevreden.

Vraag:
Als dit rapport al is opgeleverd in februari, waarom heeft de raad het dan pas in juli jl. ontvangen?

ANTWOORD: Na de ontvangst van het rapport zijn alle daarin genoemde feiten nog een keer gecheckt alvorens de bestuurlijke reactie op te stellen.

Vraag:
In hoeverre is in het proces rond de renovatie van de Proveniersbrug advies gevraagd (en opgevolgd) van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam?

ANTWOORD: In het project Proveniersbrug is nauw samengewerkt met het ingenieursbureau Rotterdam. De projectleider voor het project in de ontwerpfase is ingehuurd vanuit Rotterdam, de voorbereiding en engineering van het bewegingswerk en diverse onderdelen en het maken van het bestek is door Rotterdam en in samenwerking met Rotterdam gedaan en in de uitvoeringsfase is voor de begeleiding van de werkzaamheden een directievoerder vanuit het ingenieursbureau Rotterdam ingehuurd. Ook voor de juridische procedure is advies ingehuurd vanuit Rotterdam.

Vraag:
In hoeverre wordt voor dit soort projecten sowieso aansluiting gezocht bij c.q. samengewerkt met andere gemeenten? (Waarbij Rotterdam (qua expertise) wellicht voor de hand ligt).

ANTWOORD: In diverse projecten wordt samengewerkt met zowel gemeentelijke organisaties en diverse marktpartijen, dit varieert per project afhankelijk van het type project en werkzaamheden. Expertise vanuit Rotterdam en diverse marktpartijen wordt regelmatig ingehuurd.

Vraag:
Er wordt gemeld, dat de renovatie van de Ooievaarsbrug wel goed verlopen is. Maar wat is de stand van zaken rond de Beursbrug?

ANTWOORD: De restauratie van de buitenzijde van de Beursbrug is afgerond. De brug is nu voorzien van een tijdelijk bewegingswerk. Na het vaarseizoen wordt dit vervangen door het gerestaureerde oorspronkelijke bewegingswerk.

Hieronder mijn bijdrage over dit agendapunt in de raadscommissie van 12  september 2017:

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *