Overzicht laatste werkzaamheden voor het reces.

Na de raadsvergadering van 4 juli jl. is het zomerreces aangebroken. In september komt de raad weer bij elkaar. 

Betekent dit, dat ik dan als raadslid al die tijd achterover leun? Ik dacht het niet!
Wel ga ik op vakantie (tweemaal zelfs). En natuurlijk zijn er geen fractie- of raadsvergaderingen en liggen ook de wijkoverleggen stil. Voor een raadslid scheelt dat al een aantal avonden in de maand.

Maar natuurlijk zijn er ook zaken die doorgaan. Schiedam staat immers niet stil. Als ik iets te melden heb, dan zal ik dat dus ook doen.

Ik wens iedereen een prettige zomervakantie!

Hieronder een overzicht van mijn werkzaamheden in de laatste twee weken voor het reces:

Maandag 26 juni 

’s Avonds had ik met de fractie van D66 overleg, ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de zomernota en ter voorbereiding op de raadsvergadering van 4  juli.

Dinsdag 27 juni 

Een lange dag! De behandeling van de zomernota begon om 17:00 uur en werd door burgemeester Lamers gesloten om vier minuten na middernacht!

Maar het was wel een goede vergadering. Veel debat en moties die werden ingediend door combinaties van coalitie- en oppostitiepartijen.

Op donderdag 29 juni was ik ’s middags aanwezig bij de opening van het Knuffelpunt van De Stokerij op de Hoogstraat.

Op zaterdag 1 juli was ik aanwezig bij de opening van “Vaandels en Verhalen”, de nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam. Een tentoonstelling, die gemaakt is door, voor en met Schiedammers.

Maandag 3 juli

Het laatste fractieoverleg voor het zomerreces. Met als gasten drie mensen van Urban Scye. Dit is een collectief van jongeren, die allerlei creatieve ideeën hebben over en voor Schiedam. Inspirerende gasten!

Dinsdag 4 juli 

De laatste raadsvergadering voor de vakantie. Uit mijn portefeuille stonden geen punten op de agenda. Dus mijn rol was zeer beperkt.

Wel was het mooi om te zien dat het raadsvoorstel inzake Schiedam in Beweging, fase 2 (woningbouw en verplaatsing sportcomplexen op Harga) met algemene stemmen werd aangenomen.

Extra bijzonder was, dat dit de laatste raadsvergadering was, met Juliette Glavimans naast mij.
Inmiddels heeft zij ook publiekelijk bekend gemaakt te moeten stoppen met haar raadswerk.
Ik ga mijn maatje enorm missen!


 
Woensdag 5 juli 

’s Ochtends was ik, samen met wethouder Patricia van Aaken en Jan Vos van Irado te gast bij PopUp TV.  In het programma “Onder Ogen” vertelden we over de inzameling van taxussnoeisel, in het kader van de bestrijding van kanker.

Donderdag 6 juli  

Met een etentje namen fractie en wethouder afscheid van Annerike van de Water. Tussen 2010-2014 was zij  raadslid voor D66 en van 2014 tot eind mei 2017 was zij in dienst als fractieondersteuner.
Met dit werk is zij helaas gestopt. Maar we wilden haar niet met stille trom laten vertrekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *